VertalerWoordeboek

Vertaler hulpgids vir Afrikaans

Daar is baie Ubuntu of GNU/Linux spesifieke woorde waarvoor daar dalk nie 'n huidige Afrikaanse woord is nie. Indien jy 'n voorstel het vir 'n woord, las dit asseblief by hierdie bladsy, sodat ons standaard woorde kan skep vir nuwe terme, en 'n hoë standaard handhaaf in ons vertalings.

Is dit gewoon om akronieme in die oorspronklike taal te los (sodat URL bly, hoewel bronadress die vertaling vir "uniform resource locator" is)? Ek sou sê ja, maar dit het die nadeel dat gebruikers maklik deurmekaar kan raak met akronieme wat nie by die woorde pas. -- RobertSchumann 2005-12-23 17:22:33

A

 • abort: stop, staak
 • accelerator key: versnelsleutel
 • access: toegang
 • angle brackets: punthakies
 • application: program, toepassing
 • addon, add-on: byvoegsel
 • a-drive: A-aandrywer
 • append: toevoeg
 • applet: miniprogram
 • applications: toepassings, toebehore
 • archive: argief, argiveer
 • at (@): by, aapstert (minder formeel)
 • authentication: identiteitstawing

B

 • back: terug
 • backup: rugsteunkopie
 • bad: swak, (bad filename) swak lêernaam
 • backslash (\): trustreep
 • backspace key: trusleutel, trugsleutel
 • bar: balk
 • blog: woernaal, joernaal, weblog
 • bookmark: Boekmerk
 • boot: boot, selflaai, opwarm
 • bootsector: selflaaisektor
 • box: raampie
 • burn (verb) : Skryf
 • byte: greep

C

 • cancel: kanselleer, (-ed) gekanselleer
 • cache: kas (kasgeheue)
 • check: kontrolleer
 • checkbox: merkblokkie, seleksieboks
 • clear: maak skoon, ontruim
 • click: kliek
 • clipboard: knipbord (In party vertalings sê dit huidiglik "Klipbord", dit moet reggemaak word)
 • close: sluit
 • cloud computing: wolkbewerking
 • code: programkode, bronkode
 • collapse (a menu): opvou
 • completed: voltooid
 • command: bevel, (-line) bevelreël
 • connect: verbind, (~to) verbind met,
 • consistency: konsekwentheid
 • console: konsole
 • content: inhoud
 • copy: kopieer
 • crash: (v) vasloop
 • create: skep
 • credits: erkennings
 • custom: doelgemaak, aangepas
 • cursor: wyser
 • cut: knip

D

 • default: verstek
 • desktop: werksarea, werksblad (werkarea is grammaties inkorrek, verwys na Germaanse 'Genitiv Kasus'. jcbrand)
 • destination folder: bestemming
 • delete: skrap
 • deprecate: afkeur, (-ed) afgekeur
 • directory: gids, vouer
 • disabled: versper, afgeskakel, buite werking
 • disconnect: ontkoppel
 • distribution: distribusie, verspreiding
 • docklets: doklets (dokkeltjies?)
 • draft: opstel, kandidaat
 • drive: skyftoestel

E

 • edit: redigeer
 • editor: redigeerder
 • email: e-pos (Let asb. op die koppelteken. 'n Epos is 'n verhalende gedig )
 • embedded: ingebondel
 • enable: in staat stel, aktiveer
 • enabled: geaktiveer
 • end user: eindgebruiker
 • error: fout
 • expand (a menu): uitbrei
 • export: oorskakel
 • extract: uithaal, uitpak
 • execute: uitvoer
 • executable: uitvoerbare lêer

F

 • failed: gefaal
 • file path: lêeradres, lêerpad
 • file: lêer
 • file Manager, File Browser: lêerblaaier
 • find: Vind
 • fixed (fixed font): vaste lettertipe
 • folder: vouer, gids (? Folder = vouer, directory=gids)
 • font: lettertipe, font
 • format: (n) formaat, (v) formateer
 • forward: vorentoe
 • free Software: vrye sagteware (Dis definitief nie reg vertaal as "gratis sagteware" nie - sien gnu.org)

 • fullscreen: volskerm
 • floppy: sagteskyf

G

 • gateway: portaal, deurgang
 • geometry: geometrie

H

 • help: hulp
 • highlight: sinsverlig
 • hyperlink: hiperskakel, skakel
 • hibernate: skyndood, hiberneer
 • hostname: bedienernaam

I

 • icon: afbeelding
 • inbox: Inmandjie
 • inconsistent: inkonsekwent(e)
 • index: indeks, indekseer, inhoudsopgawe
 • indicator: aanduier
 • information: informasie, inligting
 • input: toevoer
 • internet: Internet (Let op dat dit 'n eienaam is)
 • invalid: ongeldig(e)

J

 • journalling: (filesystem) joernalende
 • junk: gemors
 • junk mail: gemorspos

K

 • keybinding: sleutelkortpad
 • kernel: kern

L

 • launcher: lanseerder
 • login: meld aan
 • logout: meld af
 • lock: (n) grendel, (v) vergrendel
 • lockup: vergrendeling
 • link: Skakel
 • library: biblioteek (waarskynlik in Hollands gebruik)
 • location: ligging

M

 • man Page: handleidingsbladsy
 • menu: kieslys, menu
 • merge: saamsmelt, saamvoeg
 • metadata: metadata
 • miscellaneous: verskeidenheid
 • mode: modus
 • module: module
 • mount: aanheg, monteer
 • mount point: hegpunt

N

 • netmask: Net-masker
 • next: Volgende
 • notification: kennisgewing

O

 • occured: voorgekom
 • offline: aflyn, van lyn af, (~mode) aflynmodus
 • open Source Software: oopbronsagteware
 • open Source: oopbronkode
 • option: opsie, keuse
 • output: afvoer

P

 • package: pakket
 • parse: ontleed, (-er) ontleder
 • partition: (n) partisie (v) partisioneer
 • passphrase: wagsinnetjie
 • password: wagwoord
 • paste: plak
 • path: roete, pad
 • pathbar: roetebalk
 • pattern: patroon
 • pause: (n) pouse, (v) laat wag
 • phishing: uitvissingbedrog
 • pixel: beeldpunt
 • plaintext: skoonteks, (~password) skoontekswagwoord
 • plug-in (hardware): inprop
 • plugin (software): uitbreiding
 • port: poort
 • preferences: voorkeure
 • preview: voorskou
 • pre-release: vooruitgawe
 • previous: vorige
 • programming: programmering
 • progressbar: vorderingsbalk
 • prompt: (hint, n) wenk, (awaiting input, n) huts, (v) aanhuts, melding
 • proprietary: alleenreg, eiendom(s)
 • proprietary software: eiendomsagteware, alleenregsagteware

Q

R

 • read(-ing): lees
 • redo: herdoen
 • refresh: vernuwe, vernuwing, verfris
 • release: vrystelling
 • reload: herlaai
 • remote key: afstandsleutel
 • rename: hernoem
 • repository: lêerstoor, kodebank
 • reset: herstel
 • resize: verander van grootte
 • restart (computer): herlaai
 • retrieve: =download aflaai
 • revision: hersiening
 • router: roeteerder

S

 • save: stoor
 • scan: skandeer, (-ner) skandeerder, (-ning) skandeer tans [toestel]
 • scan: deursoek, (-ning) deursoek tans [lys, versameling]
 • screensaver: skermlappie, skermskut
 • screenshot: skermkiekie
 • script: skript ('skrip' volgens wikipedia)
 • scroll: (v) rol (bv. rol op, rol af)
 • section: seksie, afdeling
 • secure: beveilig, beveiligde
 • server: bediener
 • setting: (n) instelling (v) verstel
 • sidebar: kantbalk
 • size: grootte
 • slideshow: vertoonblad
 • socket: Sok
 • spreadsheet: rekenblad
 • status bar: statusbalk
 • store(-ing): stoor
 • source: bronkode
 • submit: dien in
 • submission: voorlegging, indiening
 • subscribe: inteken
 • subscribers: intekenaars
 • suspend: slaap
 • system tray: stelselvak

T

 • tab: oortjie
 • tab (tekselement): keepkarakter, stootkeep, tabelkeep
 • tag: etiket
 • tagcloud: woordewolk
 • terminal: terminaal
 • text: Teks
 • thread: vertakking
 • thumbnail: miniatuurtekening, Duimnael (-skets)
 • toggle: wissel
 • token: egtheidsbewys
 • toolbar: nutsbalk
 • tools: nutsgoed
 • tool: nutsprogram
 • topics: onderwerpe, besprekingspunte
 • trackback: terugsporing

U

 • URL: bronadres, webadres
 • underscore: onderstreep
 • undo: ontdoen
 • unknown: onbekende
 • unmount: ontheg
 • unsubscribe: afteken
 • update: (v) opdateer, dateer op, (n) opdatering

V

 • version: weergawe
 • view (noun): weergawe, oorsig, aansig
 • view (verb): bekyk

W

 • wizard: slimmerd, assistent
 • website: webwerf
 • webpage: webbladsy
 • workflow: werkstroom, werksvloei

X

Y

Z

 • zoom: zoem

Skakels

AfrikaansTranslators/VertalerWoordeboek (last edited 2011-04-26 19:18:42 by jancarel)