WAITTwoordeboek

Revision 2 as of 2006-02-17 15:16:45

Clear message

 Nuwe weergawe bygewerk 2004-11-23
 Werkgroep vir Afrikaanse IT-terme
 http://groups.yahoo.com/group/rekenaarterme
 http://www.vertaal.org/waitt (nieamptelik)
 
 etim = etimologie.
 gwb = die term kom voor in die Tweetalige Rekenaarwoordeboek van
 Coetzee, Du Plooy en Cluver.
 dg = die term kom voor in die Tweetalige Rekenaarwoordeboek van
 Dodds en Grobbelaar.
 alt = minder aanvaarbare of onaanvaarbare term.
 

Anchor(3D_accelleration)

3D accelleration
 1. 3D-versnelling

Anchor(A_drive)

A-drive
 1. n A-aandrywer, A-drywer (1999-11-19)

Anchor(ALGOL__algorithmically_oriented_langauge_)

ALGOL (algorithmically oriented langauge)
 1. ALGOL (algoritmies georiënteerde taal) [dg2. gwb.]

Anchor(ANSI__American_National_Standards_Institute_)

ANSI (American National Standards Institute)
 1. ANSI (Amerikaanse Nasionale Instituut van Standaarde) [dg2.] (1999-11-26)

Anchor(ASCII__American_Standard_Code_for_Information_Interchange_)

ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
 1. ASCII (Amerikaanse Standaardkode for Inligtingsoordrag) [dg2.] (1999-11-26)

Anchor(AutoLayout)

AutoLayout
 1. OutoUitleg

Anchor(BASIC__Beginner's_All_Purpose_Symbolic_Instruction_Code_)

BASIC (Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code)
 1. BASIC [dg2.]

Anchor(BBS__Bulletin_Board_system_)

BBS (Bulletin Board system)
 1. BBS (bulletinbordstelsel) [dg2 EN bulletin board service, AF KGD kennisgewingdiens.]

Anchor(Bulletin_Board_system__BBS_)

Bulletin Board system (BBS)
 1. bulletinbordstelsel (BBS)

Anchor(CAD__computer_aided_design_)

CAD (computer-aided design)
 1. RGO (rekenaargesteunde ontwerp) [dg2 EN computer assisted design. gwb RSO (rekenaargesteunde ontwerp).]

Anchor(CAE__computer_aided_engineering_)

CAE (computer-aided engineering)
 1. CAE (rekenaargesteunde ingenieurswerk) [gwb RSI (rekenaargesteunde ingenieurswerk).]

Anchor(CAM__computer_aided_manufacturing_)

CAM (computer-aided manufacturing)
 1. CAM, RGV (rekenaargesteunde vervaardiging) [dg2. gwb RSV.]

Anchor(CAQ__computer_aided_quality_control,_CAQC_)

CAQ (computer-aided quality control, CAQC)
 1. RGG, RGGB (rekenaargesteunde gehaltebeheer),

Anchor(CD__compact_disk_)

CD (compact disk)
 1. CD (kompakte skyf)

Anchor(CD_ROM)

CD-ROM
 1. CD-ROM [CD-LAG, indien met leesalleengeheue. dg2 KS-LAG (kompakteskyf-leesalleengeheue).]

Anchor(CD_ROM_drive)

CD-ROM drive
 1. CD-aandrywer, CD-drywer

Anchor(CGI__Common_Gateway_Interface_)

CGI (Common Gateway Interface)
 1. CGI (gemeenskaplike portaalkoppelvlak, gemeenskaplike koppelvlak)

Anchor(CIM__computer_integrated_manufacturing_system_)

CIM (computer-integrated manufacturing system)
 1. CIM (rekenaargeïntegreerde vervaardigingstelsel)

Anchor(COBOL__common_business_oriented_language_)

COBOL (common business oriented language)
 1. COBOL [gwb.]

Anchor(CPU__central_processing_unit_)

CPU (central processing unit)
 1. CPU, SVE (sentrale verwerkingseenheid) [gwb.]

Anchor(CPU_burst)

CPU burst
 1. SVE-sarsie

Anchor(Cascading_Style_Sheets__CSS_)

Cascading Style Sheets (CSS)
 1. trapsgewysestylblad-notasie (CSS), trapsgewyse stylvelle (CSS)

Anchor(DHTML)

DHTML
 1. <webontwerp> n DHTML, dinamiese HTML

 2. Kyk ook [#HTML]

Anchor(DNP__dynamic_network_protocol_)

DNP (dynamic network protocol)
 1. DNP (dinamiesenetwerkprotokol)

Anchor(DOS_command)

DOS command
 1. DOS-opdrag

Anchor(DSL__Digital_Subscriber_Line_)

DSL (Digital Subscriber Line)
 1. DSL (Digitale Subskripsielyn)

Anchor(DTP__desktop_publication/publishing_)

DTP (desktop publication/publishing)
 1. TP (tafelpublikasie)

Anchor(DTP_company__desktop_publishing_company_)

DTP company (desktop publishing company)
 1. TP-uitgewery (tafeluitgewery)

Anchor(Digital_Subscriber_Line__DSL_)

Digital Subscriber Line (DSL)
 1. Digitale Subskripsielyn (DSL)

Anchor(DoS__denial_of_service_)

DoS (denial of service)
 1. <kubermisdaad> DoS (diensontsegging)

Anchor(FAQ__frequently_asked_questions_)

FAQ (frequently asked questions)
 1. Kyk [#frequently_asked_questionsFAQ_]

 2. Kyk ook [#Q&A]

Anchor(FIFO__first_in,_first_out_)

FIFO (first in, first out)
 1. EIEU (eerste in, eerste uit)
 2. Kyk ook [#fifo]

Anchor(FLOPS__floating_point_operations_per_second_)

FLOPS (floating point operations per second)
 1. Kyk [#floating_point_operations_per_secondFLOPS_]

Anchor(FORTRAN)

FORTRAN
 1. FORTRAN [dg2. gwb.]

Anchor(FTP__File_Transfer_Protocol_)

FTP (File Transfer Protocol)
 1. FTP (lêeroordragprotokol)

Anchor(FTP__file_transfer_protocol_)

FTP (file transfer protocol)
 1. Kyk [#file_transfer_protocolFTP_]

Anchor(FTP_site)

FTP-site
 1. FTP-tuiste, FTP-werf

Anchor(FYI:__for_your_information:_)

FYI: (for your information:)
 1. <e-pos> ter kennis van:

Anchor(GUI)

GUI
 1. Kyk [#graphical_user_interface]

Anchor(HTML__hipertext_mark_up_language_)

HTML (hipertext mark-up language)
 1. Kyk [#hipertext_mark_up_languageHTML_]

Anchor(HTML_tag)

HTML-tag
 1. HTML-merker, HTML-plaatjie, HTML-grepie
 2. Kyk ook [#hipertext_mark_up_language]

Anchor(HTTP__hypertext_transfer_protocol_)

HTTP (hypertext transfer protocol)
 1. Kyk [#hypertext_transfer_protocolHTTP_]

Anchor(I/O_burst)

I/O burst
 1. [#IO_burst]

Anchor(IMHO)

IMHO
 1. Kyk [#in_my_humble_opinion]

Anchor(IO_burst)

IO burst
 1. TA-sarsie, toevoer-afvoersarsie

Anchor(IP_number)

IP-number
 1. IP-nommer, IP-adres

Anchor(IRC__internet_relay_chat_)

IRC (internet relay chat)
 1. Kyk [#internet_relay_chatIRC_]

Anchor(ISP__Internet_service_provider_)

ISP (Internet service provider)
 1. ISP (Internetdiensverskaffer)

Anchor(Information_highway)

Information highway
 1. Informasiesnelweg, Infosnelweg, -snelweg

Anchor(It_is_not_a_bug_it_is_feature!)

It is not a bug it is feature!
 1. Dit is nie 'n gogga nie, dit is 'n glanspunt!, Dis nie 'n vlooi nie, dis 'n voordeel., Moenie kla nie, dis 'n kenmerk.

Anchor(LAN__local_area_network_)

LAN (local area network)
 1. Kyk [#local_area_networkLAN_]

Anchor(LNC__Leszynski_Naming_Convention_)

LNC (Leszynski Naming Convention)
 1. Kyk [#Leszynski_Naming_ConventionLNC_]

Anchor(Leszynski_Naming_Convention__LNC_)

Leszynski Naming Convention (LNC)
 1. Leszynski-benamingskonvensie (LBK) [Konvensie waarby woorde aanmekaar geskryf word maar waarin elke woorddeel met 'n hoofletter begin, byvoorbeeld LeszynskiNamingConvention.]

 2. Kyk ook [#camel_caps]

Anchor(List_Serv)

List-Serv
 1. n List-Serve [poslysbediener.]

Anchor(MBR__master_boot_record_)

MBR (master boot record)
 1. kyk [#master_boot_recordMBR_]

Anchor(MIDI__musical_instrument_digital_interface_)

MIDI (musical instrument digital interface)
 1. Midi (musiekinstrument digitale koppelvlak)

Anchor(Mb)

Mb
 1. [#MegabyteMb_]

Anchor(Megabyte__Mb_)

Megabyte (Mb)
 1. megagreep (Mb) [dg2. gwb megagreep.]

Anchor(Num_Lock__numeric_lock_)

Num Lock (numeric lock)
 1. Numslot, numeriese slot

Anchor(OP__original_poster_)

OP (original poster)
 1. Kyk [#original_posterOP_]

Anchor(PASCAL)

PASCAL
 1. PASCAL [dg2. gwb Pascal.]

Anchor(PC__personal_computer_)

PC (personal computer)
 1. PR (persoonlike rekenaar) [dg2. gwb.]

Anchor(PCI_controller__peripheral_component_interface_card_)

PCI controller (peripheral component interface card)
 1. PCI-kaart, PKK-kaart (persoonlikerekenaar- koppelvlakkaart)

Anchor(PGP)

PGP
 1. [#Pretty_Good_Privacy]

Anchor(POP3__post_office_protocol_)

POP3 (post office protocol)
 1. <protokol> n POP3 (poskantoorprotokol) ['n protokol wat deur baie e-posbedieners vir inkomende e-pos gebruik word.]

 2. Vergelyk [#point_of_presence]

Anchor(Pretty_Good_Privacy)

Pretty Good Privacy
 1. <sekuriteit> Betreklike Goeie Privaatheid ['n Metode om dokumente en e-pos te verifieer as komende van 'n genoemde versender. (PGP internasionaal [#http://www.pgpi.org]).] (1999-12-09)

Anchor(Q&A)

Q&A
 1. V&A [etim. eng. questions and answers > vrae en antwoorde.]

 2. Kyk ook [#FAQ]

Anchor(RAM__random_access_memory_)

RAM (random-access memory)
 1. n RAM (ewetoeganklike geheue) [dg2 LSG (lees/skryfgeheue), geheue met willekeurige toegang. gwb EN arbitrary access memory, AF ETG.] (1999-11-19)

Anchor(RFC__Request_for_Comments_)

RFC (Request for Comments)
 1. KV (kommentaarversoek)

Anchor(ROM__read_only_memory_)

ROM (read-only memory)
 1. ROM (leesalleengeheue)

Anchor(RTFM__read_the_f...ing_manual_,__read_the_fine_manual_)

RTFM (read the f...ing manual), (read the fine manual)
 1. RTFM (lees jou v...domde handleiding), (lees jou f...en handleiding), (lees jou handleiding, skattie)

Anchor(Re:)

Re:
 1. <e-pos> Re:, Insake:

Anchor(Request_for_Comments__RFC_)

Request for Comments (RFC)
 1. kommentaarversoek (KV) [oa te vinde by http://archive.sun.ac.za/info/rfc/]

Anchor(SGML__Standard_Generalized_Markup_Language_)

SGML (Standard Generalized Markup Language)
 1. SGML (Standaard Veralgemeende Programmeertaal)

Anchor(SIM__subscriber_identification_module_)

SIM (subscriber identification module)
 1. Kyk [#subscriber_identification_moduleSIM_]

Anchor(Start_menu)

Start menu
 1. Start kieslys, Beginkieslys

Anchor(TLA__three_letter_acronym_)

TLA (three letter acronym)
 1. TLA (drieletterakroniem), DLA

Anchor(TSR__terminate_and_stay_resident_)

TSR (terminate-and-stay-resident)
 1. TSR (termineer maar sit reg)

Anchor(TTY_line)

TTY-line
 1. <netwerke> TTY-lyn [etim EN TeleTYpe line]

Anchor(URL__uniform_resouce_locator_)

URL (uniform resouce locator)
 1. URL (uniforme hulpbronadres), BA (bronadres), webadres

Anchor(UTP__unshielded_twisted_pair_)

UTP (unshielded twisted pair)
 1. Kyk [#unshielded_twisted_pairUTP_]

Anchor(Usenet)

Usenet
 1. Usenet, Usenet nuusgroepe, Usenet besprekingsgroepe [etim EN users' network.]

Anchor(VGA_screen)

VGA screen
 1. VGA-skerm

Anchor(VRML__virtual_reality_markup_language_)

VRML (virtual-reality markup language)
 1. n VRML (koderingstaal vir virtuele werklikheid)

Anchor(Void)

Void
 1. Kolk [die kuberruim.]

Anchor(WAP__wireless_application_protocol_)

WAP (wireless application protocol)
 1. [#wireless_application_protocolWAP_]

Anchor(WWW__worldwide_web_)

WWW (worldwide web)
 1. WWW (wêreldwye web)

Anchor(WYSIWYG__What_You__See_Is_What_You_Get_)

WYSIWYG (What You See Is What You Get)
 1. WYSIWYK (Wat jY Sien Is Wat jY Kry), WUSIWUK (Wat U Sien Is Wat U Kry)

Anchor(abend)

abend
 1. abeind, abend [etim EN abnormal + end, AF abnormale + einde.]

Anchor(abort)

abort
 1. staak

Anchor(about)

about
 1. aangaande

Anchor(accelerator_key)

accelerator key
 1. 1. n snelsleutel ['n kombinasie van sleutels wat gelyktydig of direk ná mekaar gedruk word om 'n programfunksie uit te voer sonder dat 'n kieslys gebruik word.]

 2. 2. n snelsleutel ['n onderstreepte of andersins gemerkte letter in 'n woord in 'n kieslysitem wat as wenk dien vir 'n kombinasie van sleutels wat gedruk kan word om daardie kieslysitem vinnig te kan kies.]

 3. Kyk ook [#hot_key]

Anchor(access)

access
 1. n toegang [Reg om 'n webruimte binne te gaan of om enige Internettoeganklike bron te gebruik.] "He was refused access to that website." / "Hy is toegang tot daardie webruimte geweier."

 2. v toegang kry [gwb, dg2 aksesseer.] "He accessed that website." / "Hy het toegang tot daardie webwerf gekry." / "Hy het daardie webwerf besoek." (1999-10-27)

Anchor(access_port)

access port
 1. n toegangspoort (1999-11-24)

Anchor(access_provider)

access provider
 1. n toegangsverskaffer (1999-11-24)

Anchor(accessible)

accessible
 1. toeganklik [probeer ook binne toegang en buite toegang, vir makliker omskrywing.] "Your site could not be accessed." / "Jou werf was buite toegang."

Anchor(accessory)

accessory
 1. <programmatuur> n byprogram, hulpprogram [Enige sagteware wat bykomstige funksies in bestaande programme moontlik maak. Hieronder tel o.a. inproppe (internal plug-ins), byproppe (external plug-ins), en ander nutsprogramme. Die woord word soms gebruik om na diverse of niegeklassifiseerde programme te verwys.]

 2. Vergelyk [#utility]
 3. <apparatuur> n bykomstigheid [Enige randapparatuur wat saam met 'n bestaande gegewe apparaat 'n addisionele of verbeterde bestaande funksie lewer. Bykomstighede kom gewoonlik apparaat- en vervaardigerspesifiek voor.]

Anchor(activate)

activate
 1. v aktiveer [gwb, dg2 aan die gang sit,aansit.] (1999-11-24)

Anchor(active)

active
 1. aktief, aktiewe [gwb.]

Anchor(active_drive)

active drive
 1. n aktiewe skyf [Skyf wat op die spesifieke tydstip in gebruik is.] "The indicator light of the active drive is lit." / "Die aktiewe skyf se aanwyserliggie brand." (1999-11-19)

Anchor(active_icon)

active icon
 1. aktiewe ikoon

Anchor(active_matrix)

active matrix
 1. aktiewe matriks

Anchor(active_window)

active window
 1. aktiewe venster

Anchor(acute)

acute
 1. <leesteken> akuut [bv é.]

Anchor(add)

add
 1. byvoeg [dg2 bytel, optel. gwb.]

Anchor(add_in)

add-in
 1. n invoegsel

 2. v invoeg

 3. adj invoeg= [bv invoeggrafiek.]

Anchor(add_on)

add-on
 1. n byvoegsel

 2. adj byvoeg= [bv byvoegkopreël. gwb.]

Anchor(addressbook)

addressbook
 1. adresboek

Anchor(advanced)

advanced
 1. adj gevorderd [bv EN advanced search, AF gevorderde soektog.]

Anchor(age)

age
 1. v verouder

Anchor(aged)

aged
 1. adj ou, verouderd

Anchor(ageing)

ageing
 1. n veroudering [dg2. gwb.]

Anchor(alert)

alert
 1. n waarskuwing [Kennisgewing van 'n omstandigheid wat onmiddellike aandag verg.] "An alert appears onscreen if one gives the command to shut down a program." / "'n Waarskuwing verskyn op die skerm indien mens die bevel gee om 'n program te sluit." (1999-11-04)

 2. v waarsku "A virus scan will alert one to viruses." / "'n Virusskandering sal mens waarsku teen virusse." (1999-11-04)

 3. adj waaksaam, op jou hoede "One must be alert to the dangers of viruses." / "'n Mens moet waaksaam wees teen die gevaar van virusse." (2000-08-29)

Anchor(alias)

alias
 1. <lêerbestuur> alias

 2. <cyberkultuur> pennaam, kennaam

 3. Kyk ook [#nickname]

Anchor(allocate)

allocate
 1. v toewys [dg2 toeken, allokeer (angl). gwb.]

Anchor(allocated)

allocated
 1. adj toegewys

Anchor(allocation)

allocation
 1. n toewysing [gwb.]

Anchor(allocator)

allocator
 1. <oo-programmering> allokeerder, toekenner

Anchor(ampersand__&_)

ampersand (&)
 1. ampersand [Die &-teken. etim EN and, per se and.]

Anchor(analog)

analog
 1. adj analoog

Anchor(ancestor_class)

ancestor class
 1. voorouerklas

Anchor(animate)

animate
 1. v animeer [gwb.]

Anchor(animation)

animation
 1. n animasie [gwb.]

Anchor(anonymity)

anonymity
 1. n anonimiteit

Anchor(anti_virus_software)

anti-virus software
 1. antivirusprogram, viruswering

Anchor(applet)

applet
 1. miniprogram

Anchor(application)

application
 1. toepassing [dg2. gwb. alt applikasie.]

Anchor(applied)

applied
 1. toegepas

Anchor(apply)

apply
 1. <GUI-taal> v aanwend, toepas

Anchor(archive)

archive
 1. n argief [gwb.]

 2. v argiveer, wegbêre, boekstaaf [dg2. gwb.]

 3. Vergelyk [#log]

Anchor(arrange)

arrange
 1. rangskik [gwb.]

Anchor(arranged)

arranged
 1. gerangskik

Anchor(array)

array
 1. <programmering> skikking

 2. Kyk ook [#vector]

Anchor(article)

article
 1. <nuusgroepe> artikel, boodskap

Anchor(assembler)

assembler
 1. n samesteller [dg2. gwb saamstellerprogram. 'n Program om saamsteltaal in masjienkode om te sit.]

 2. Kyk [#assembly_language] (1999-11-29)

Anchor(assembly_language)

assembly language
 1. n saamsteltaal [dg2. gwb. Net-net mensleesbare kode wat deur 'n kompileerder in 'n spesifieke mikroverwerker se masjientaal omgesit word.] "Hierdie samesteller genereer 80286 kode." / "This assembler generates 80286 -code."

 2. Kyk [#assembler] (1999-11-29)

Anchor(asterisk__*_)

asterisk (*)
 1. <leestekens> asterisk, sterretjie (*)

Anchor(at__@_)

at (@)
 1. by [Die @-teken] (1999-11-26)

Anchor(attach)

attach
 1. v aanheg [dg2 aanhak, koppel, aansluit. gwb aanlas.]

Anchor(attached)

attached
 1. adj aangeheg

Anchor(attachment)

attachment
 1. <e-pos> n aanhegsel, aanhangsel, abbalêer

Anchor(attribute)

attribute
 1. n eienskap [dg2 kenmerk,attribuut. gwb karakteristiek.]

Anchor(authenticate)

authenticate
 1. <sekuriteit> v geldigheid vasstel [om te kyk of iets geldig is.]

 2. <sekuriteit> v geldig verklaar [om vasgestel het dat iets wel geldig is.]

Anchor(authentication)

authentication
 1. <sekuriteit> n geldigheidsvasstelling [om te kyk of iets geldig is.]

 2. <sekuriteit> n geldigverklaring [om vasgestel het dat iets wel geldig is.]

Anchor(authorisation)

authorisation
 1. magtiging [dg2. gwb.]

Anchor(authorise)

authorise
 1. v magtig

Anchor(authorised)

authorised
 1. adj gemagtig

Anchor(autodetect)

autodetect
 1. outospeur

Anchor(autoload)

autoload
 1. outolaai

Anchor(autologin)

autologin
 1. outointeken

Anchor(automatic_detection)

automatic detection
 1. outomatiese bespeuring, outospeur

Anchor(automount)

automount
 1. outoheg, outoaanhegting

Anchor(autoreliable)

autoreliable
 1. outobetroubaar, vanself betroubaar

Anchor(avatar)

avatar
 1. <e-kommunikasie> n avatar, inkarnasie ['n Grafiese uitbeelding van 'n persoon se kuberidentiteit of alias. Kom gewoonlik voor in intydse aanlynspeletjies of grafikaryke kletsomgewings.]

 2. Kyk ook [#alias]

Anchor(avitar)

avitar
 1. Kyk [#avatar]

Anchor(back_button)

back button
 1. <blaaier> terug-knoppie, terugblaaiknoppie

Anchor(back_moderated)

back moderated
 1. [#backward_moderated]

Anchor(backbone)

backbone
 1. n ruggraat [Snellyn of reeks aansluitings wat 'n belangrike pad in 'n netwerk vorm.] (1999-11-19)

Anchor(backchannel)

backchannel
 1. <e-klets> v padlangs gesels, agterlangs gesels [om as deel van 'n geselsgroep waar daar gewoonlik in die bondel gesels word, met 'n enkele persoon een-tot-een te gesels in 'n medium waar niemand anders toegang het nie, bv privaat e-pos.]

 2. <e-klets> adj kortpad, agterlangs, padlangs, direk

 3. Kyk ook [#off_list]
 4. <rekenaarsekuriteit> n agterdeur, in die agterkanaal ['n nielegitieme toegangsweg tot 'n rekenaarstelsel oor 'n netwerkverbinding, waarvan die toegang verskuil is binne legitieme netwerkkommunikasie; gewoonlik word sulke toegang verkry via 'n trojaanse perd.]

 5. Kyk ook [#trojan]
 6. Kyk ook (The Code of Backchannel Conduct [#http://grc.com/oo/cbc.htm])

Anchor(background)

background
 1. n agtergrond [dg2. gwb.]

Anchor(background_color)

background color
 1. agtergrondkleur [gwb.]

Anchor(background_item)

background item
 1. agtergronditem

Anchor(backlog)

backlog
 1. agterstand

Anchor(backslash)

backslash
 1. n tru-skuinsstreep, agteroor skuinsstreep [gwb terugslag.]

 2. Kyk ook [#slash] (1999-11-28)

Anchor(backup)

backup
 1. v rugsteun [dg2 reserwekopie maak, noodskopie maak, terugvalkopie maak, rugsteun, dek. gwb] (1999-11-28)

 2. n rugsteun, rugsteuning, dek [Om 'n sekerheidskopie van data by te hou, vir ingeval die meesterkopie iets oorkom] "'n Verantwoordelike rugsteuningsbeleid is onmisbaar." / "A responsible backup-policy is essential." "My dekskyf het ook die gees gegee." / "My backup disk has also failed." (1999-12-09)

Anchor(backward_moderated)

backward moderated
 1. <nuusgroepe> ná gemodereer, terug gemodereer [moderatoradministrasie wat toegepas word in reaksie op gebeure, in plaas van in voorbereiding van gebeure.]

 2. Vergelyk [#forward_moderated]

Anchor(bandwidth)

bandwidth
 1. n bandwydte [dg2 bandbreedte, streepwydte. 'n Maatstaf van die hoeveelheid data wat via 'n spesifieke kanaal oorgedra kan word.] "Die bandwydte van 'n koperdraad steek sleg af by optiese vesel." / "The bandwith of copper wires compares poorly to that of optic fibre." (1999-11-28)

Anchor(banner)

banner
 1. <e-sake> n banier ['n Reghoekige grafiese advertensie.] "Baie mense vind banieradvertensies irriterend." / "Many people are irritated by banner ads." (1999-12-06)

Anchor(bar)

bar
 1. n staaf [bv EN scroll bar, AF rolstaaf. gwb.]

 2. n balk [bv EN space bar, AF spasiebalk.]

Anchor(barrel_connector)

barrel connector
 1. <kabels> n klinkbusverbinder ['n verbinder wat gebruik word om Ethernet kabels met mekaar te verbind.] "Dunnet gebruik klinkbusverbinders om kabels aan mekaar te las." / "Thinnet uses barrel connectors to link cables together."

Anchor(batch)

batch
 1. bondel [dg2 stapel, groep, saambondeling. gwb bundel.]

Anchor(batch_command)

batch command
 1. bondelopdrag

Anchor(battery_life)

battery life
 1. batterylewe, batterylewensduur

Anchor(baud_rate)

baud rate
 1. baudtempo [dg2 transmissietempo (?). gwb bistempo (?).]

Anchor(beeper)

beeper
 1. roeper

Anchor(bells_and_whistles)

bells and whistles
 1. <koppelvlak, programering> foefies en blinkers, foefies en flikkers [Onnodige nonsens wat bedoel is om mooi te lyk maar wat per definisie gebruik belemmer] (1999-12-09)

Anchor(benchmark)

benchmark
 1. norm, normtoets

Anchor(beta)

beta
 1. <programmatuur> beta, b-uitgawe [die voorvrystel-weergawe van 'n program.]

 2. Kyk ook [#prerelease_version]

Anchor(beta_tester)

beta tester
 1. betatoetser, toetsbestuurder, betaspeler [persoon wat aktief 'n b-weergawe van 'n program toets om programfoute op te spoor.]

Anchor(bin)

bin
 1. n balie

Anchor(binary)

binary
 1. n binêre kode [Voorafgekompileerde kode; masjienleesbare kode.] She sent me some binaries, since can't compile Pascal here." / "Sy het vir my binêre kode gestuur, aangesien ek nie hier Pascal kan kompileer nie."

 2. adj binêr [dg2 grondtal twee. gwb diadies, tweetallig. Wat 'n getallestelsel gebaseer op 0 en 1 voorstel, of wat twee moontlike waardes het.] "The number 11 in binary is the same as 4 in decimal." / "Die binêre getal 11 is dieselfde as 4 in desimaal."

 3. <nuusgroepe> n grafika, prent, binêre lêer [Informele verwysing na enige lêer wat nie in ASCII-formaat is nie. Soms in die onderwerpreël afgekort "bin".]

Anchor(binding)

binding
 1. <programmering> n binding, koppeling, verband [dg2. gwb. 'n Vaste verwantskap binne die konteks van 'n program of 'n toepassing. 'n Sleutelkoppeling dui op die funksies wat met die druk van 'n bepaalde sleutelkombinasie geassosieer word.] "Emacs key-bindings are buffer -specific." / "Emacs sleutelkoppelings is bufferafhanklik." (1999-12-06)

Anchor(binding__linking_)

binding (linking)
 1. <programmering> v binding [Binding van verskillende programfragmente aan mekaar tydens kompilering. gwb.] "Tydens programkompilasie word verskillende fragmente van 'n program saamgebind sodat hulle saam kan uitvoer." / "During program compilation different fragments of a program are bound in a single program before execution." (1999-12-06)

Anchor(bit)

bit
 1. bis [dg2 binêre syfer, binaal (ongewoon). gwb.]

Anchor(bitmap)

bitmap
 1. bispatroon, bisruit, biskaart [dg2 bisbeeld, biskaart. gwb EN bit map.]

Anchor(bits_per_second__bps_)

bits per second (bps)
 1. bisse per sekonde (bps) [dg2.]

Anchor(black_box)

black box
 1. swartkis, swart kassie [dg2 toorkis. gwb swartkis.]

Anchor(blank)

blank
 1. adj leeg, oop [dg2. gwb blanko.] "A blank disk contains no data." / "'n Leë skyf bevat geen data nie.", "He left the 'name' field blank." / "Hy het die 'naam' veld oop gelos." (1999-10-27)

Anchor(blind_carbon_copy__BCC_)

blind carbon copy (BCC)
 1. <e-pos> geheimkopie, privaatkopie, blinde kopie, afgeskermde kopie (BCC) [alt blinde koolkopie, BKK.]

Anchor(body)

body
 1. <e-pos> lyf

Anchor(bold)

bold
 1. adj vet, vetgedruk [alt swartgedruk.]

 2. n vet, vetdruk, vetletter, donkerdruk [alt swart, swartletter. gwb EN boldface, AF dubbeldruk, vetdruk.]

 3. v vet, maak vet, druk vet [alt maak swart, druk swart.]

Anchor(bookmark)

bookmark
 1. n boekmerk

 2. v boekmerk

Anchor(bookmark_link)

bookmark link
 1. <webkoppelvlak> boekmerkskakel

Anchor(bookmarked)

bookmarked
 1. adj geboekmerk

Anchor(boost)

boost
 1. v <indeksering> stoot [Om aan webbladsye 'n hoër lysrang te gee n.a.v. bepaalde gegewe maatstawwe waaraan die bladsy in 'n meer of mindere mate voldoen. Stootwerk word deur die soekenjin gedoen.]

 2. Vergelyk [#boost]
 3. n <indeksering> stoot, rangstoot [Die aksie van 'n soekenjin om 'n hoër lysrang aan 'n webbladsy te gee in ooreenstemming met die bladsy se voldoen aan die soekenjin se stootbeleid.]

 4. Kyk ook [#boost_policy]
 5. v <indeksering> hupstoot gee, maksimeer [Om webbladsye se lysrang te probeer verhoog deur dit te ontwerp in ooreenstemming met 'n bepaalde soekenjin se stootbeleid. Maksimering word deur 'n werfskrywer gedoen.]

Anchor(boost_policy)

boost policy
 1. <indeksering> stootbeleid, hupstootbeleid [Die beleid van 'n soekenjin waarvolgens 'n hoër lysrang aan webbladsye gegee word n.a.v. hoe die bladsye voldoen aan sekere indekseer-vriendelike kenmerke. Items wat in 'n stootbeleid opgeneem kan word is o.a. die mate en manier waarop sleutelwoorde in die HTML-kop voorkom en strategies herhaal word, die herhaalde voorkoms van sleutelwoorde in die HTML-kop en -lyf, die gidsdiepte van die internetadres, die taal waarin die werf geskryf is, ens.]

Anchor(boot)

boot
 1. v selflaai [dg2 herbegin, weer begin. gwb skoenriem.]

Anchor(bootloader)

bootloader
 1. herlaaiprogram, selflaaiprogram, selflaaier

Anchor(bootstrap_loader__boot_)

bootstrap loader (boot)
 1. selflaaier [dg2. gwb.]

Anchor(border)

border
 1. rand, rant [gwb.]

Anchor(bottleneck)

bottleneck
 1. bottelnek [alt knelpunt. dg2 wurgpunt, engpas. gwb.

Anchor(bottom_up_analysis)

bottom-up analysis
 1. onder-na-bo ontleding, opwaartse ontleding [dg2 EN bottom- up, AF onderbo. gwb.

Anchor(bottom_up_processing)

bottom-up processing
 1. onder-na-bo verwerking, opwaartse verwerking [dg2 EN bottom-up, AF onderbo.]

Anchor(bounce)

bounce
 1. v bons, terugbons

Anchor(box)

box
 1. <koppelvlak> n blokkie, hokkie, raam [dg2 kassie, kissie. gwb.]

 2. <apparatuur> n kas, boks

Anchor(bps__bits_per_second_)

bps (bits per second)
 1. bps (bisse per sekonde)

Anchor(brackets)

brackets
 1. hakies [bv EN in brackets, AF tussen hakies. dg2. gwb.]

Anchor(branch)

branch
 1. aftak [bv EN branch off to an application, AF aftak na 'n toepassing. dg2.]
 2. vertak [bv EN this program brances off into three others, AF hierdie program vertak in drie ander. dg2 spring. gwb.]

Anchor(break_point)

break point
 1. inbreekpunt

Anchor(broadband)

broadband
 1. adj breëband= [dg2. gwb wyeband.]

Anchor(browse)

browse
 1. v lees, blaai, rondblaai [gwb deurblaai.]

 2. Kyk ook [#browser] (1999-12-09)

Anchor(browser)

browser
 1. n leser, blaaier, rondblaaier ['n Toepassing waarmee jy data op 'n gestruktureerde wyse kan bekyk. As die data webblaaie is, gebruik jy iets soos (Netscape [#http://www.netscape.com/]); as dit bedienerstatistieke is, gebruik jy dalk (Analog [#http://www.statslab.cam.ac.uk/~sret1/analog/]).] (1999-12-09)

Anchor(bubble)

bubble
 1. <koppelvlak> borrelruitjie

 2. Kyk ook [#speech_bubble]

Anchor(buffer)

buffer
 1. n buffer

 2. v buffer

Anchor(bug)

bug
 1. n fout [dg2 vlooi (verouderd). gwb gogga.]

Anchor(bullet)

bullet
 1. paragraafkoeël, koeël

Anchor(bulleted_list__bullet_list_)

bulleted list (bullet list)
 1. inkeeplys, paragraafkoeëllys, koeëllys, dotlys

Anchor(bulleted_paragraph__bullet_paragraph_)

bulleted paragraph (bullet paragraph)
 1. koeëlparagraaf

Anchor(bulletin_board)

bulletin board
 1. bulletinbord

Anchor(button)

button
 1. knoppie

Anchor(bypass)

bypass
 1. n verbypad [dg2.]

 2. v verbygaan [dg2 verbysteek.]

 3. n omleiding [dg2 verbygeleier. gwb omseiling.]

 4. v omlei [dg2 verbygelei. gwb omseil.]

Anchor(bypass_switch)

bypass switch
 1. omleiskakelaar

Anchor(byte)

byte
 1. greep [dg2 oktet (ongewoon). gwb.]

Anchor(cache)

cache
 1. n kasgeheue, kas [alt voorlopige geheue, berggeheue. dg2 cache, cachegeheue, hulpgeheue, tussengeheue. gwb EN cache memory.]

 2. v kas, voorlopig bergcache

Anchor(cached)

cached
 1. adj gekas, voorlopig geberg

Anchor(caching)

caching
 1. n kasberging, voorlopige berging

Anchor(call_preference)

call preference
 1. oproepvoorkeur

Anchor(call_up)

call up
 1. v oproep

Anchor(cam)

cam
 1. kyk [#webcam]

Anchor(camel_caps)

camel caps
 1. Kyk [#Leszynski_Naming_ConventionLNC_]

Anchor(capability)

capability
 1. vermoë [gwb.]

Anchor(capacity)

capacity
 1. kapasiteit [dg2 drakrag, vermoë. gwb.]

Anchor(caps)

caps
 1. hoofletters, kapitale [etim EN capitals.]
 2. bokas [etim EN capitals.]

Anchor(caps_lock)

caps lock
 1. hoofletterslot [alt bokasslot.]

Anchor(capture)

capture
 1. n vaslegging

 2. v vaslê

Anchor(carbon_copy__CC_)

carbon copy (CC)
 1. <e-pos> deurslagkopie (CC) [alt koolkopie, KK.]

Anchor(caret__^_)

caret (^)
 1. karet, kappie (^)

Anchor(carriage_return)

carriage return
 1. reëleinde, reëlend

Anchor(carrier)

carrier
 1. draer [dg2. gwb.]

Anchor(carrier_signal)

carrier signal
 1. drasein

Anchor(cartridge)

cartridge
 1. <drukkerterm> inkhouer, inklading

 2. <algemeen> lading, patroon, houer, vulling

Anchor(cascade)

cascade
 1. adj trapsgewys [dg2 kaskade=. gwb.]

Anchor(case_sensitive)

case sensitive
 1. kassensitief, kassensitiewe

Anchor(category_index)

category index
 1. kategorie-indeks

Anchor(central_processing_unit__CPU_)

central processing unit (CPU)
 1. sentrale verwerkingseenheid (CPU, SVE)

Anchor(centred)

centred
 1. <teksformaat> adj gesentreer, middelgerig

Anchor(channel)

channel
 1. n kanaal [dg2. gwb.]

 2. v kanaliseer [gwb.]

Anchor(channeling)

channeling
 1. n kanalisering [dg2.]

Anchor(char_set)

char set
 1. Kyk [#character_set]

Anchor(character_map)

character map
 1. karaktertabel

Anchor(character_set)

character set
 1. karakterstel [etim EN character set. dg2 alfabet, karakterversamling. gwb.]

Anchor(chat)

chat
 1. n geselsie, praatjie

 2. v gesels, klets

Anchor(chat_channel)

chat channel
 1. Kyk [#chat_room]

Anchor(chat_room)

chat room
 1. kletskamer, geselskamer, kletskanaal, geselskanaal

Anchor(chatgroup)

chatgroup
 1. geselsgroep
 2. Vergelyk [#newsgroup] 1.1

Anchor(check)

check
 1. n regmerkie, merkie

 2. v merk, afmerk [bv EN check a box, AF merk 'n blokkie.]

 3. n kontrole, nasiening [dg2. gwb.]

 4. v kontroleer, nagaan [dg2 nasien, uittoets. gwb.]

Anchor(check_box)

check box
 1. merkblokkie

Anchor(checksum)

checksum
 1. kontrolesom

Anchor(chime)

chime
 1. klinkel

Anchor(chip)

chip
 1. n mikroskyfie, skyfie, tjip [dg2 1 blokkie (komponent), ponsbrokkie, vlokkie (kringbaan). gwb.]

Anchor(circuit_board)

circuit board
 1. stroombaanbord, stroombord, kringbord [dg2 kringkaart. gwb.]

Anchor(clash)

clash
 1. bots [wanneer verstellings onversoenbaar is.]

Anchor(class)

class
 1. klas

Anchor(class_library)

class library
 1. klasbiblioteek, klasprogrammateek, klassoteek

Anchor(class_sibling)

class sibling
 1. klasgenoot [objekte wat eksemplare van dieselfde klas is]
 2. kyk ook [#sibling]

Anchor(click)

click
 1. n kliek

 2. v kliek

Anchor(click_and_drag)

click and drag
 1. kliek en sleep

Anchor(client)

client
 1. kliënt

Anchor(client_server)

client server
 1. kliëntbediener

Anchor(client_server_relationship)

client-server relationship
 1. kliënt-bedienerverhouding

Anchor(clip_art)

clip art
 1. knipkuns, knipselkuns, kitskuns

Anchor(clip_board)

clip board
 1. knipbord, klipbord

Anchor(clipboard)

clipboard
 1. knipbord

Anchor(clock_speed)

clock speed
 1. klokspoed

Anchor(clone)

clone
 1. n kloon

 2. v kloon

Anchor(close)

close
 1. v toemaak [bv 'n dokument of gids of venster. dg2 sluit, toemaak. gwb.]

 2. v afsluit ['n program of proses beëindig]

Anchor(cluster_computer)

cluster computer
 1. klusterrekenaar, trosrekenaar

Anchor(cold_docking)

cold docking
 1. kouevasmeer, kouddok

Anchor(collapse__collapsing_)

collapse (collapsing)
 1. v toevou, invou, ineenvou [van bv geneste merkers of geneste boodskappe.]

 2. Kyk ook [#expand]
 3. Kyk ook [#show], [#hide]

Anchor(collation_order)

collation order
 1. n sorteervolgorde [dg2 EN collation sequence, AF insorteervolgorde. gwb EN collating sequence. Die voorgeskrewe volgorde waarin 'n gegewe karakterstel (insluitend nommers, punktuasie, letters met diakritiese tekens (bv ö) en dubbelletters (bv æ) ensovoorts, gesorteer word deur die rekenaar] (1999-12-06)

Anchor(colon__:_)

colon (:)
 1. dubbelpunt (:)

Anchor(colour_resolution)

colour resolution
 1. kleurresolusie

Anchor(colour_resolution_enhancement)

colour resolution enhancement
 1. verbetering van kleurresolusie

Anchor(colour_scheme)

colour scheme
 1. kleurskema

Anchor(column)

column
 1. kolom [dg2. gwb.]

Anchor(column_chart)

column chart
 1. kolomdiagram

Anchor(com_port__communications_port_)

com port (communications port)
 1. com-poort (kommunikasiepoort) [alt kom-poort.]

Anchor(command)

command
 1. n opdrag [dg2 bevel.]

Anchor(command_button)

command button
 1. opdragknoppie

Anchor(command_line)

command line
 1. adj reëlopdrag=, reël-vir-reël-

 2. n opdragreël, opdragveld, opdraglyn, bevelreël

Anchor(comment)

comment
 1. (v) commenteer
 2. kyk ook [#uncomment]

Anchor(common_carrier)

common carrier
 1. gemeenskaplike draer [dg2 publieke draer.]

Anchor(compact)

compact
 1. v saampers [gwb saampak, pak.]

 2. adj saamgepers [gwb.]

 3. v kompakteer

 4. adj kompak=, gekompakteer [gwb.]

Anchor(compacted_disk)

compacted disk
 1. kompakskyf [dg2 EN compact disk.]

Anchor(compacting_program)

compacting program
 1. saampersprogram [alt kompakteringsprogram.]

Anchor(compatibility)

compatibility
 1. versoenbaarheid [dg2. gwb.]

Anchor(compatible)

compatible
 1. versoenbaar [dg2 aanpasbaar, rymbaar, verenigbaar, niestrydig. gwb.]

Anchor(compress)

compress
 1. v saampers, kompakteer [dg2 pak. gwb.]

Anchor(compressed)

compressed
 1. adj saamgepers, gekompakteer, kompak=

Anchor(compressed_disk)

compressed disk
 1. saamgeperste skyf, gekompakteerde skyf, kompakskyf

Anchor(compression)

compression
 1. n samepersing, kompaktering

Anchor(computer)

computer
 1. rekenaar [dg2 rekenoutomaat (ongewoon), komper (leketaal). gwb.]

Anchor(computer_game)

computer game
 1. rekenaarspeletjie

Anchor(computer_language)

computer language
 1. rekenaartaal [gwb.]

Anchor(computer_aided)

computer-aided
 1. rekenaargesteun [dg2.]

Anchor(computer_aided_design__CAD_)

computer-aided design (CAD)
 1. rekenaargesteunde ontwerp (RGO)

Anchor(computer_aided_engineering__CAE_)

computer-aided engineering (CAE)
 1. rekenaargesteunde ingenieurswerk (CAE)

Anchor(computer_aided_manufacturing__CAM_)

computer-aided manufacturing (CAM)
 1. rekenaargesteunde vervaardiging (RGV)

Anchor(computer_aided_quality_control__CAQ,_CAQC_)

computer-aided quality control (CAQ, CAQC)
 1. rekenaargesteunde gehaltebeheer (RGG, RGGB)

Anchor(computer_based)

computer-based
 1. adj rekenaargebaseer

Anchor(computer_illiterate)

computer-illiterate
 1. onrekenaarvaardig

Anchor(computer_integrated_manufacturing_system__CIM_)

computer-integrated manufacturing system (CIM)
 1. rekenaargeïntegreerde vervaardigingstelsel (CIM)

Anchor(computer_literate)

computer-literate
 1. rekenaarvaardig [gwb rekenaargeletter.]

Anchor(computing)

computing
 1. rekenaargebruik
 2. verwerking
 3. berekening

Anchor(configuration)

configuration
 1. opstelling [dg2 samestelling, konfigurasie, saamstelling. gwb.]

Anchor(configure)

configure
 1. v opstel [dg2 saamstel, konfigureer.]

Anchor(connect)

connect
 1. v konnekteer [bv EN connect a computer, AF konnekteer 'n rekenaar.]

 2. Vergelyk [#link]
 3. v verbind [bv EN connect two pages, AF verbind twee bladsye.]

 4. <netwerk> v koppel

Anchor(connection)

connection
 1. n konneksie [bv EN connection in a program, AF konneksie in 'n program. dg2 verbinding.]

 2. Vergelyk [#link]
 3. n verband [bv tussen twee feite. dg2. gwb.]

 4. <telefoon> n aansluiting [gwb verbinding.]

Anchor(constraint_key)

constraint key
 1. perksleutel

Anchor(constructor)

constructor
 1. konstruktor, boumetode
 2. kyk ook [#destructor]

Anchor(container)

container
 1. <oo-programmering> houer

Anchor(container_document)

container document
 1. houerdokument

Anchor(contiguous_memory_allocation)

contiguous memory allocation
 1. <bedryfstelsels> aaneenlopende geheuetoekenning

Anchor(control)

control
 1. n beheer [dg2 kontrole. gwb.]

 2. v beheer [dg2 kontroleer.]

Anchor(control_panel)

control panel
 1. beheerpaneel [dg2 bedieningstafel. gwb beheerkonsole.]

Anchor(conventional_algebraic_keyboard)

conventional algebraic keyboard
 1. konvensionele algebraïese sleutelbord

Anchor(convergence)

convergence
 1. <dataoordrag> n saamloop, sameloop, konvergensie [die

 2. saamversending van stem- en datapakkies in dieselfde kommunikasiebaan sonder direkte diskriminasie tussen die pakkies]

Anchor(conversion)

conversion
 1. omskakeling [dg2 omsetting, oorskakeling. gwb.]

Anchor(convert)

convert
 1. v omskakel [dg2 omset, oorskakel. gwb omsit.]

Anchor(cookie)

cookie
 1. koekie

Anchor(copied)

copied
 1. adj gekopieer

Anchor(copier)

copier
 1. n kopieerder [dg2.]

Anchor(copy)

copy
 1. n kopieer [dg2. gwb.]

Anchor(copying)

copying
 1. n kopiëring

Anchor(core_set)

core set
 1. kernstel

Anchor(corrupt)

corrupt
 1. korrup [gwb.]

Anchor(counter)

counter
 1. teller ['n miniapplikasie wat iets op 'n webbladsy tel, gewoonlik die aantal besoeke]
 2. Kyk ook [#hit_counter]

Anchor(country_code)

country code
 1. landkode

Anchor(covert_channel)

covert channel
 1. koverte kanaal, onderlangse kanaal
 2. Kyk ook [#backchannel_II]

Anchor(cracker)

cracker
 1. krapper
 2. Vergelyk [#hacker]

Anchor(crash)

crash
 1. n omval [of omskryf die sin.] "A computer crash destroyed my dissertation." / "Toe die rekenaar omgeval het, het ek my verhandeling verloor."

 2. v omval, staak

Anchor(crawler)

crawler
 1. kyk [#spider]

Anchor(critical_section)

critical section
 1. <bedryfstelsels> kritieke seksie, kritieke afdeling

Anchor(cross_post)

cross-post
 1. <nuusgroepe> v kruispos

Anchor(crosstalk)

crosstalk
 1. <kabels> steurspraak, kruisspraak

Anchor(curly_brackets__{}_)

curly brackets ({})
 1. krulhakies ({})

Anchor(curly_quotes)

curly quotes
 1. krulaanhalingstekens

Anchor(cursor)

cursor
 1. n loper [dg2 merker. gwb posisiemerker.]

 2. Vergelyk [#cursor] 1.2
 3. n wyser [Die pyltjie wat met die muis beweeg word.]

Anchor(customise)

customise
 1. v pasmaak [alt doelmaak. dg2 spesiaal maak, volgens spesifikasies maak. gwb.]

Anchor(customised)

customised
 1. adj pasgemaak, doelgemaak

Anchor(cut)

cut
 1. v knip [alt uitknip.]

Anchor(cut_and_paste)

cut and paste
 1. knip en plak

Anchor(cyber_merchant)

cyber merchant
 1. nethandelaar, e-handelaar

Anchor(cyber_shop)

cyber shop
 1. netwinkel, e-winkel

Anchor(cybercafe)

cybercafe
 1. kuberkafee [alt netkafee.]

Anchor(cybercrook)

cybercrook
 1. kuberskurk, netskurk

Anchor(cybernaut)

cybernaut
 1. kubervaarder, kuberruiter

Anchor(cybershopping)

cybershopping
 1. netinkopies, kuberinkopies

Anchor(cybersleuthing)

cybersleuthing
 1. kuberspeurwerk, netspeurwerk

Anchor(cybersneak)

cybersneak
 1. n kubersluiper, netsluiper

Anchor(cyberspace)

cyberspace
 1. n kuberruim, kuberruimte [alt netruimte.]

Anchor(cyclic_redundancy_check)

cyclic redundancy check
 1. sikliese oortolligheidstoets

Anchor(daemon)

daemon
 1. daemoon

Anchor(daily_backup)

daily backup
 1. daaglikse rugsteun

Anchor(data)

data
 1. data [dg2 gegewens. gwb.]

Anchor(data_bit)

data bit
 1. databis

Anchor(data_capture)

data capture
 1. datavaslegging [dg2. gwb.]

Anchor(data_capturer)

data capturer
 1. dataintikker, datavaslegger ['n mens]
 2. datavaslegger ['n masjien of program]

Anchor(data_capturing)

data capturing
 1. datavaslegging

Anchor(data_exchange)

data exchange
 1. data-uitruiling [gwb.]

Anchor(data_file)

data file
 1. datalêer [gwb.]

Anchor(data_link_layer)

data link layer
 1. dataverbindingsvlak, dataverbindingslaag

Anchor(data_recorder)

data recorder
 1. datavaslegger [gwb dataregistreerder.]

Anchor(database)

database
 1. databasis [dg2 databank.]

Anchor(deadlock)

deadlock
 1. <bedryfstelsels> dooiepunt

Anchor(debug)

debug
 1. ontfout [gwb.]

Anchor(debugged)

debugged
 1. ontfout

Anchor(debugging)

debugging
 1. n ontfouting [gwb.]

Anchor(decode)

decode
 1. dekodeer

Anchor(decrypt)

decrypt
 1. dekripteer

Anchor(dedicate)

dedicate
 1. v toewy [gwb.]

Anchor(dedicated_line)

dedicated line
 1. toegewyde lyn [alt privaat lyn. gwb.]

Anchor(dedicated_site)

dedicated site
 1. toegewyde terrein, toegewyde webplek

Anchor(defaced)

defaced
 1. <webkrakers> geskend

Anchor(default)

default
 1. verstekwaarde [alt standaardwaarde. dg2 versuim=, ontbreek=. gwb.]

Anchor(default_driver)

default driver
 1. verstek aandrywer, vertek drywer [dg2 EN default drive.]

Anchor(default_presentation)

default presentation
 1. verstek aanbieding, verstek voorstelling

Anchor(default_settings)

default settings
 1. n verstekinstellings

Anchor(default_value)

default value
 1. verstekwaarde, grondwaarde [GWB verstekwaarde.]

Anchor(defragment)

defragment
 1. defragmenteer

Anchor(defragmentation)

defragmentation
 1. defragmentering

Anchor(defunct)

defunct
 1. adj opgehewe, in onbruik, uitgestorwe

Anchor(delete)

delete
 1. v skrap, uitvee [dg2 uitwissing. gwb.] "Delete the file." / "Skrap die lêer."

 2. Kyk ook [#purge] (1999-11-04)

Anchor(deletion)

deletion
 1. skrapping [dg2.]

Anchor(delimiter)

delimiter
 1. n skeisimbool, grenssimbool, begrenser

Anchor(deliver)

deliver
 1. <e-pos> v aflaai

Anchor(dependency)

dependency
 1. verwantskap, afhanklikheid

Anchor(deselect)

deselect
 1. ontkies

Anchor(design)

design
 1. n ontwerp [dg2.]

 2. v ontwerp [dg2.]

Anchor(designator)

designator
 1. aanduider

Anchor(designed)

designed
 1. adj ontwerp

Anchor(desktop)

desktop
 1. n lessenaar

 2. <gebruikskoppelvlak> n werkskerm

Anchor(desktop_PC)

desktop PC
 1. tafelrekenaar, tafel-PR [dg2 EN desktop computer. gwb.]

Anchor(desktop_publication__desktop_publishing,_DTP_)

desktop publication (desktop publishing, DTP)
 1. tafelpublikasie (TP)

Anchor(desktop_publishing_company__DTP_company_)

desktop publishing company (DTP company)
 1. tafeluitgewery (TP-uitgewery)

Anchor(destination)

destination
 1. bestemming [dg2. gwb.]

Anchor(destructor)

destructor
 1. destruktor, aftakelmetode
 2. kyk ook [#constructor]

Anchor(detect)

detect
 1. bespeur

Anchor(developer)

developer
 1. ontwikkelaar

Anchor(development_site)

development site
 1. ontwikkelingsterrein [alt ontwikkelingsplek]

Anchor(device)

device
 1. toestel [dg2. gwb.]

Anchor(device_driver)

device driver
 1. toestelaandrywer, toestelaandrywer [dg2 toestelhanteerder. gwb.]

Anchor(diaeresis)

diaeresis
 1. deelteken (bv ë) [skryfteken wat lettergreepverdeling aandui.]
 2. Kyk ook [#umlaut]

Anchor(dial)

dial
 1. v bel [dg2 skakel, EN dial up, AF skakel. gwb.]

Anchor(dial_tone)

dial tone
 1. luitoon

Anchor(dial_in_file_server)

dial-in file server
 1. inbel-lêerbediener

Anchor(dial_up)

dial-up
 1. adj inbel=, inskakel=

 2. v inbel, inskakel

Anchor(dial_up_account)

dial-up account
 1. belrekening

Anchor(dial_up_connection)

dial-up connection
 1. belkonneksie

Anchor(dial_up_link)

dial-up link
 1. belkoppeling [alt belskakel.]

Anchor(dialler)

dialler
 1. beller

Anchor(dialogue_box)

dialogue box
 1. dialoogblokkie, dialoogkassie, dialoogruitjie

Anchor(digest)

digest
 1. <e-pos> n bondel [Versameling van die dag se boodskappe.] "Wil u die poslys in bondel-formaat ontvang?" / "Do you want to receive the list in digest format?" (1999-11-19)

Anchor(digital)

digital
 1. digitaal [gwb.]

Anchor(digital_pathogen)

digital pathogen
 1. <virusse> digitale patogeen

Anchor(direct_hit)

direct hit
 1. <indeksering> direkte trefslag

Anchor(directory)

directory
 1. n gids, lêergids ['n Gids in 'n lêerstelsel. dg2. gwb.] "In which directory is the file?" / "In watter gids is die lêer?"

 2. Kyk ook [#directory_tree], [#home_directory], [#root_directory], [#subdirectory], [#temporary_directory]
 3. Vergelyk [#folder] (1999-11-04)

Anchor(directory_tree)

directory tree
 1. n gidsboom [Hiërargie van gidse.] "The home directories of the users are consolidated within one branch of the directory tree." / "Die tuisgidse van die gebruikers lê almal aan een tak van die gidsboom." (1999-11-04)

Anchor(disable)

disable
 1. v versper, sper [dg2 buite werking stel, afskakel, uitskakel. gwb.]

 2. Kyk ook [#enable]

Anchor(disabled)

disabled
 1. adj versper, gesper, onaktief

 2. Kyk ook [#enable]

Anchor(disaster_recovery)

disaster recovery
 1. rampherwinning [dg2 rampherstel. gwb.]

Anchor(disconnect)

disconnect
 1. v diskonnekteer [bv EN disconnect from a computer, AF diskonnekteer van 'n rekenaar. dg2 ontkoppel, losmaak. gwb.]

 2. Kyk ook [#link]

Anchor(discussion_group__Usenet_)

discussion group (Usenet)
 1. besprekingsgroep, diskussiegroep, nuusgroep

Anchor(disk)

disk
 1. skyf [dg2. gwb slapskyf.]

Anchor(disk_cache)

disk cache
 1. skyfkas, skyfspens
 2. Kyk ook [#cache]

Anchor(disk_drive)

disk drive
 1. skyfaandrywer, skryfdrywer [dg2. gwb.]

Anchor(disk_space)

disk space
 1. skyfspasie [dg2 skyfruimte. gwb.]

Anchor(diskette)

diskette
 1. disket [dg2 slapskyf, klein slapskyf, plaatjie.]

Anchor(diskette_drive)

diskette drive
 1. disketaandrywer, disketdrywer

Anchor(display)

display
 1. uitbeelding, beeld, afbeelding, vertoon

Anchor(display_card)

display card
 1. vertoonkaart

Anchor(distance_education_and_training)

distance education and training
 1. afstandsonderrig en -opleiding

Anchor(distribution_list)

distribution list
 1. e-posadreslys
 2. Kyk ook [#mailing_list]

Anchor(distribution_rack)

distribution rack
 1. <netwerke> verspreidingsrak, verdeelrak, distribusierak

Anchor(dock)

dock
 1. vasmeer "the docking window is docked to the edge of the screen" / "die dokvenster is aan die skermrant vasgemeer"

Anchor(docked__docked_window,_docked_toolbar,_docked_button_bar_)

docked (docked window, docked toolbar, docked button bar)
 1. <gebruikerskoppelvlak> n gedokte [GUI-element wat aan een van die randte van 'n moedervenster of die werkskerm geanker is.] "The Office Shortcut Bar is an example of a docked toolbar." / "Die Office Shortcut Bar is 'n voorbeeld van 'n gedokte nutsbalk."

Anchor(docking_window)

docking window
 1. <gebruikerskoppelvalk> n dokvenster

Anchor(dollar__$_)

dollar ($)
 1. dollar ($)

Anchor(domain)

domain
 1. domein [dg2 definisiegebied, gebied, bereik. gwb definisieversameling.]

Anchor(domain_address)

domain address
 1. domeinadres

Anchor(domain_suffix)

domain suffix
 1. domeinsuffiks

Anchor(dongle)

dongle
 1. sleutelprop, dongel ['n fisiese prop of toestel (soos 'n prop, sok, of skyf) wat geslote sagteware of hardeware ontsluit.]

Anchor(dot)

dot
 1. n stippel [gwb punt.]

 2. n dot, punt [bv ".com" is "dot com"]

Anchor(dot_file)

dot file
 1. dotlêer

Anchor(dot_matrix_printer)

dot matrix printer
 1. stippeldrukker [gwb matriksdrukker.]

Anchor(dot_notation)

dot notation
 1. dotnotasie, puntnotasie

Anchor(dotcodotza)

dotcodotza
 1. dotco-dotza

Anchor(dotcom)

dotcom
 1. dotcom ['n maatskappy wie se webadres eindig met .com]

Anchor(dotcoza)

dotcoza
 1. dot co-za

Anchor(dots_per_inch__dpi_)

dots per inch (dpi)
 1. stippels per duim (spd)

Anchor(dotted_decimal)

dotted decimal
 1. dot-desimaal ['n getal of reeks getalle wat nie as 'n enkele desimale syfer uitgedruk word nie, maar as 'n reeks desimale brokstukke wat met dotte aan mekaar verbind is, bv 127.0.0.1.]

Anchor(double_click)

double-click
 1. klik-klik, dubbelkliek, dubbelklik

Anchor(down)

down
 1. <netwerk> vi skakel af, gaan sit

 2. <netwerk> vt afsit, afskakel, ontkoppel

 3. <kabels> vi breek af

Anchor(down_time)

down time
 1. aftyd [die tydperk wanneer 'n bediener nie versoeke van kliënte beantwoord nie.]

Anchor(download)

download
 1. n aflaai=

 2. v aflaai, aftrek [dg2 afstuur. gwb EN downline load, AF afwaarts laai.]

Anchor(download_file)

download file
 1. aflaailêer

Anchor(download_program)

download program
 1. aflaaiprogram

Anchor(download_speed)

download speed
 1. aflaaispoed

Anchor(downloaded)

downloaded
 1. adj afgelaai

Anchor(downloading)

downloading
 1. n aflaai

Anchor(dpi__dots_per_inch_)

dpi (dots per inch)
 1. spd (stippels per duim)

Anchor(draft)

draft
 1. <teksverwerking> n proef ['n Kopie van 'n dokument onder verwerking.] "Druk eers net 'n proef om drukstof te bespaar." / "Print a draft first to save [#toner]." (1999-12-06)

Anchor(drag)

drag
 1. v sleep

Anchor(drag_and_drop)

drag and drop
 1. v sleep en los

Anchor(drag_and_drop_process)

drag and drop process
 1. sleep-en-los-proses

Anchor(drive)

drive
 1. n aandrywer, aandrywer [dg2. gwb. 'n toestel wat data op inligtingbevattende media (soos magnetiese of optiese skywe) kan lees.]

 2. v aandryf, dryf [gwb.]

Anchor(driver)

driver
 1. <programmatuur> n drywer [gwb. alt aandryfprogram, drywerprogram. 'n Sagtewareroetine wat aan 'n bedryfstelsel verduidelik hoe om met 'n toestel te werk.]

 2. <apparatuur> n aandrywer [alternatiewe term vir [#drive]]

 3. Kyk ook [#drive]

Anchor(drop_a_line)

drop a line
 1. laat 'n lyn val

Anchor(drop_down_combination_box)

drop down combination box
 1. aftrek-kombinasieblokkie [alt tuimel-kombinasieblokkie.]

Anchor(drop_down_list)

drop down list
 1. adj aftreklys= [alt tuimellys=]

Anchor(drop_down_list_box)

drop down list box
 1. aftreklys-hokkie [alt tuimellys-hokkie]

Anchor(drop_down_menu)

drop down menu
 1. aftrekkieslys [alt tuimelkieslys]

Anchor(drop_down)

drop-down
 1. adj aftrek=

Anchor(dual_mode)

dual mode
 1. dubbelmodus

Anchor(dual_view)

dual-view
 1. <videokonferensie> n dubbelaansig, tweesig, dubbelsig [Videokonferensie waarby jy beide die beeld van jou eie kamera en die beeld van die ander persoon se kamera tegelyk op jou skerm kan sien.]

Anchor(dynamic_IP_address)

dynamic IP-address
 1. dinamiese IP-adres

Anchor(dynamic_binding__dynamic_linking_)

dynamic binding (dynamic linking)
 1. <programmering> v dinamiese binding [gwb. Die binding van programfragmente, soos benodig, tydens uitvoering.] "Tydens dinamiese binding word programfragmente in geheue ingetrek slegs soos en wanneer benodig vir uitvoering."/"During dynamic linking prgram fragments are brought into memory only when the execution process needs them." (1999-12-06)

Anchor(dynamic_link_library__DLL_)

dynamic link library (DLL)
 1. <programmering> n dinamiesebinding-programmateek (DLL)

Anchor(dynamic_linking)

dynamic linking
 1. Kyk [#binding]

Anchor(dynamic_network_protocol__DNP_)

dynamic network protocol (DNP)
 1. dinamiesenetwerkprotokol (DNP)

Anchor(e_commerce)

e-commerce
 1. e-handel

Anchor(e_mail)

e-mail
 1. e-pos [alt vonkpos.]

Anchor(e_mail_mailing_list)

e-mail mailing list
 1. e-poslys
 2. Kyk ook [#distribution_list]

Anchor(e_shorthand)

e-shorthand
 1. e-snelskrif ['n soort telegramstyl waarby akronieme en emotikons gebruik word.]

Anchor(edit)

edit
 1. v redigeer [dg2. gwb.]

Anchor(edited)

edited
 1. adj geredigeer

Anchor(editing)

editing
 1. redigering

Anchor(edition)

edition
 1. uitgawe

Anchor(editor)

editor
 1. n redakteur, redigeerder [as dit 'n mens is]

 2. n wysiger, redigeerder [as masjien of program is. gwb.]

Anchor(edutainment)

edutainment
 1. opvoedvermaak

Anchor(electronic_business_card)

electronic business card
 1. e-visitekaart

Anchor(electronic_commerce)

electronic commerce
 1. elektroniese handel, e-handel

Anchor(electronic_highway)

electronic highway
 1. elektroniese snelweg, e-snelweg

Anchor(electronic_mail)

electronic mail
 1. elektroniese pos [dg2. gwb.]

Anchor(ellipses__..._)

ellipses (...)
 1. beletselteken (...) [net drie kolletjies.]

Anchor(embedded)

embedded
 1. ingebedde, verskansde

Anchor(emoticon)

emoticon
 1. n emotikon [etim EN emotion + icon]

 2. Kyk ook [#smiley] (1999-12-07)

Anchor(empty_key_sequence)

empty key sequence
 1. leë sleutelreeks

Anchor(emulation)

emulation
 1. sagteware> n emulasie [die proses waardeur 'n rogram die kenmerke en funksies van 'n ander program of aparatuur naboots, om dit vir daardie rekenaar moontlik e maak om die nagebootste rekenaar se programmatuur te kan hanteer asof dit daarvoor ontwerp is.]

Anchor(enable)

enable
 1. v ontsper [dg2 in staat stel, in werking stel, magtig. gwb.]

 2. Kyk ook [#disable] (1999-12-09)

Anchor(enabled)

enabled
 1. adj ontsper, aktief

 2. Kyk ook [#disable]

Anchor(encapsulated)

encapsulated
 1. verpak, geënkapsuleer

Anchor(encode)

encode
 1. enkodeer [dg2 kodeer. gwb.]

Anchor(encoder)

encoder
 1. enkodeerder [gwb.]

Anchor(encoding)

encoding
 1. n enkodering

Anchor(encrypt)

encrypt
 1. enkripteer

Anchor(encryption)

encryption
 1. enkripsie [dg2 enkriptering, enkodering. gwb.]

Anchor(enter)

enter
 1. v invoer, insleutel, inskryf [dg2 toetree, ingaan, intree, aanteken, inskryf, inteken, stuur, tik, intik. gwb.]

 2. v doen [bv EN press the enter key, AF druk die doensleutel]

Anchor(enter_key__enter_)

enter key (enter)
 1. n invoersleutel, doensleutel

Anchor(enterprise)

enterprise
 1. adj groot, onderneming- [bv enterprise edition.]

Anchor(entropy)

entropy
 1. <termodinamika> entropie

Anchor(entry)

entry
 1. n invoer, inskrywing [dg2 toetrede. gwb.]

Anchor(entry_level)

entry level
 1. adj beginners=

Anchor(entry_level_Intel_chip)

entry level Intel chip
 1. Intel-tjip vir beginners

Anchor(entry_level_PC)

entry level PC
 1. beginners-PR, beginnersrekenaar

Anchor(environment)

environment
 1. n omgewing [Al die instellings en veranderlikes wat die interaksie van 'n proses met die rekenaarstelsel waarop dit uitgevoer word bepaal. gwb.] "Elke proses het slegs toegang tot sy omgewing." / "Each process has access only to its own environment." (1999-11-19)

Anchor(erase)

erase
 1. uitvee, uitwis [dg2. gwb.]

Anchor(error_correction)

error correction
 1. foutkorrigering [die taak. gwb.]
 2. foutkorreksie [die resultaat. gwb.]

Anchor(escape_character)

escape character
 1. ontsnapkarakter, onderbreekkarakter

Anchor(exclamation_mark__!_)

exclamation mark (!)
 1. uitroepteken Info (!)

Anchor(execute)

execute
 1. uitvoer

Anchor(exit)

exit
 1. v uitgaan, verlaat [bv EN exit a document, AF uit 'n dokument gaan, AF 'n dokument verlaat. dg2. gwb.]

Anchor(expand__expanding_)

expand (expanding)
 1. v oopvou, uitvou [van bv geneste merkers of geneste boodskappe.]

 2. Kyk ook [#collapse]
 3. Kyk ook [#show]

Anchor(expandable)

expandable
 1. uitbreibaar

Anchor(export)

export
 1. v eksporteer, na buite trek, na buite voer [alt uitvoer. om datalêers, wat in 'n formaat is wat die na-buite-trekkende program kan lees, om te skakel na 'n formaat wat 'n ander program kan lees.]

 2. Kyk ook [#import]

Anchor(extend)

extend
 1. verbreed, uitbrei

Anchor(extended_partition)

extended partition
 1. <hardeskyf> n sekondêre partisie, metapartisie ['n Addisionele partisie waarin logiese partisies geskep kan word] (1999-12-14)

Anchor(extension)

extension
 1. uitbreiding, uitgang
 2. Kyk ook [#file_extention]

Anchor(external_modem)

external modem
 1. eksterne modem

Anchor(extract)

extract
 1. [#self_extracting]

Anchor(factory_method)

factory method
 1. <oo-programmering> fabrieksmetode

Anchor(fade_volume)

fade volume
 1. <multimedia> n wegsterfvolume

Anchor(failed)

failed
 1. kon nie, misluk, nie plaasvind nie "Failed to load document." / "Kon dokument nie laai nie.", "Dokument loading failed." / "Dokumentlaaiing het misluk."
 2. gebreek, onderbreek

Anchor(failure)

failure
 1. faling, mislukking

Anchor(favicon)

favicon
 1. favicon [eienaam]
 2. boekmerkikon, URL-ikon [dalk ook gunstikon?]

Anchor(favourites)

favourites
 1. gunstelinge

Anchor(fax__facsimile_)

fax (facsimile)
 1. n faks, faksimilee [gwb FAX.]

 2. v faks [etim EN fax < facsimile.]

Anchor(faxed)

faxed
 1. adj gefaks

Anchor(field)

field
 1. <e-pos> veld

 2. <databasis> veld

Anchor(fifo)

fifo
 1. <programmering> pyplêer

 2. <datastrukture> pyplyn, pyplynstruktuur, eerste-in- eerste-uit-struktuur [etim eng first in first out.]

 3. Kyk ook [#lifo]

Anchor(file_extension)

file extension
 1. lêeruitgang, lêeruitbreiding

Anchor(file_of_origin)

file of origin
 1. n bronlêer [lêer soos oorspronklik afgelaai.]

 2. n bronlêer [oorspronklike lêer vanwaar materiaal oorgeneem is]

Anchor(file_transfer)

file transfer
 1. lêeroorplasing

Anchor(file_transfer_protocol__FTP_)

file transfer protocol (FTP)
 1. lêeroordragprotokol, lêeroorplaasprotokol (FTP) [alt LOP.]

Anchor(filesystem)

filesystem
 1. <bedryfstelsels> lêerstelsel

Anchor(fill_color)

fill color
 1. invulkleur, invulkleur

Anchor(filter)

filter
 1. n filter, sif

 2. v sif, uitsif, filter

Anchor(find)

find
 1. v vind, opspoor [dg2. gwb.]

Anchor(finger)

finger
 1. v vinger [alt kielie (kappertaal).]

Anchor(firewall)

firewall
 1. <netwerksekuriteit> n netskans, vuurmuur, brandmuur, vlamskans, vuurskans, gragskans, spermuur, sperskans [Enige sagteware- of hardewaremetode om bepaalde soorte netwerkpakkies tussen die internet en die intranet af te weer of te sif.]

Anchor(flame)

flame
 1. <e-kommunikasie> n dondergram, bliksempos, e-moer, bliksembrief, vlampos, brander

 2. v afskiet, brand, branders stuur, branders stuur

Anchor(flame_war)

flame war
 1. vlamoorlog, bliksemstryd

Anchor(flaming)

flaming
 1. n vlamwerping, pylerëen, e-moer, bliksem, branders [bv 'n brander of 'n e-posbrander]

Anchor(flash_BIOS)

flash BIOS
 1. <hardeware> n flits-BIOS ['n geheueblokkie wat so georganiseer is dat 'n seksie van die geheueselle met 'n enkele flitsaksie uitgevee kan word.]

Anchor(flash_memory)

flash memory
 1. flitsgeheue
 2. Kyk ook [#memory_stick]

Anchor(flat_file)

flat file
 1. platlêer

Anchor(flexible)

flexible
 1. buigsaam

Anchor(floating_point_operations)

floating point operations
 1. wisselpuntoperasies, wisselpunte [alt dryfpunte. 'n binêre voorstelling van 'n getal in terme van 'n faktor en 'n eksponent wat dit moontlik maak vir rekenaars om vinnig met baie groot getalle te kan werk.]

Anchor(floating_point_operations_per_second__FLOPS_)

floating point operations per second (FLOPS)
 1. wisselpuntoperasies per sekonde (FLOPS) [alt WOPS. 'n maatstaf van die verwerkingspoed van rekenaars.]
 2. Kyk ook [#floating_points]

Anchor(flow_control)

flow control
 1. vloeibeheer, kommunikasiebeheer

Anchor(folder)

folder
 1. <e-pos> n kabinet, koevert

 2. n gids, lêergids, vakkie, vouer ['n Gids of 'n simboliese groepering van lêers, dokumente, of ander objekte.] "All new mail is in the 'incoming' folder." / "Alle nuwe pos is in die 'inkomende' gids."

 3. Vergelyk [#directory]

Anchor(follow_up)

follow-up
 1. opvolg

Anchor(font)

font
 1. font [alt lettertipe. dg2. gwb.]

Anchor(footer__running_footer_)

footer (running footer)
 1. n loopvoetreël, loopvoet

 2. n voetreël, voetskrif [gwb.]

Anchor(force)

force
 1. forseer

Anchor(format)

format
 1. n formaat [dg2.]

 2. v formateer [dg2. gwb formatteer.]

Anchor(formatted)

formatted
 1. geformateer

Anchor(forum)

forum
 1. forum

Anchor(forward_moderated)

forward moderated
 1. <nuusgroepe> vooraf gemodereer, voor gemodereer, gepremodereer [moderatoradministrasie wat toegepas word in voorbereiding of afwagting van gebeure, in plaas van bloot reaksionêr.]

 2. Vergelyk [#backward_moderated]

Anchor(forward_slash)

forward slash
 1. vorentoeskuinsstreep

Anchor(fount)

fount
 1. [dg2.]
 2. Kyk [#font]

Anchor(four_arrow_pointer)

four-arrow pointer
 1. vierpyl, vierpylwyser

Anchor(frame)

frame
 1. <webontwerp> raam

 2. <apparatuur> raam

 3. <netwerke> dataraam [netwerkvlak pakkies word verpak (encapsulated) as datarame.]

 4. Kyk ook [#datagram] [#packet]
 5. <video> raampie

 6. Kyk ook [#frame_buffer] [#frame_grabber]
 7. <geheuebestuur> bladsyraam [page frame.]

Anchor(frame_grabber)

frame grabber
 1. beeldgryper, raampiegryper

Anchor(framing)

framing
 1. <webontwerp> inraming, omraming [om 'n derde party se webwerf binne jou webwerf se raamstel in te hok asof dit jou eie webbladsy is.]

Anchor(free_software)

free software
 1. vry sagteware, vrye sagteware [Volgens die Free Software Foundation se definisie.]

Anchor(freeware)

freeware
 1. gratisware [gratis programmatuur.]

Anchor(freeze_pane)

freeze pane
 1. statiese raam, dokvenster [raam wat as't ware aan die skermrand vasgemeer is en nie saam met die dokument na bo en na onder rol nie.]

Anchor(frequency)

frequency
 1. frekwensie
 2. gereeldheid

Anchor(frequently_asked_questions__FAQ_)

frequently asked questions (FAQ)
 1. neulvrae, AV (algemene vrae), AVV (algemeen voorkomende vrae), VVV (veel voorkomende vrae), kwelvrae

Anchor(front_moderated)

front moderated
 1. [#forward_moderated]

Anchor(front_end)

front-end
 1. <koppelvlak> n tussenvlak [Program wat 'n vereenvoudigde koppelvlak aanbied om die kompleksiteit van 'n ander program, toestel of konfigurasie te verberg] "KDE tussenvlak vir die wu-ftpd konfigurasielêers" / "KDE front-end to wu-ftpd config files"

Anchor(front_end_processor)

front-end processor
 1. voorverwerker

Anchor(full_stop__._)

full-stop (.)
 1. punt (.)

Anchor(fuzzy)

fuzzy
 1. <intelligente stelsels> adj wasig [Die amper- oorenstemming van patrone] "Near identical names can be found using a fuzzy search" / "Na-identiese name kan gevind word met 'n wasige soektog" (1999-12-09)

Anchor(fuzzy_logic)

fuzzy logic
 1. <intelligente stelsels> n wasige logika, vae logika

Anchor(fuzzy_match)

fuzzy match
 1. Kyk [#fuzzy_translation]

Anchor(fuzzy_translation)

fuzzy translation
 1. <l10n> ongeverifieerde vertaling, wasige vertaling

 2. <t9n> bynaekwivalent

Anchor(game)

game
 1. n speletjie [dg2 spel. gwb.]

Anchor(gateway)

gateway
 1. n portaal [dg2 deurgang. gwb deurgangspoort.]

Anchor(generate)

generate
 1. v genereer [dg2 opwek, ontwikkel. gwb.]

Anchor(gig)

gig
 1. Kyk [#giga_byte]

Anchor(giga_byte)

giga byte
 1. n gigagreep [dg2 giga, ???tera.]

Anchor(gigaflops)

gigaflops
 1. Kyk [#floating_point_operations_per_secondFLOPS_]

Anchor(go!)

go!
 1. voer!, sa!, dien in!, indien! [teks op knoppie om webvorm in te dien]

Anchor(gopher)

gopher
 1. stuurjonge [In hipertekssintaks word egter gehou by gopher://.]

Anchor(grant_permission)

grant permission
 1. toelating gee, toegang gee

Anchor(graphic_file)

graphic file
 1. grafikalêer

Anchor(graphical_user_interface__GUI_)

graphical user interface (GUI)
 1. <koppelvlak, bedryfstelsel> n grafiese gebruikerskoppelvlak [Om prentjies te gebruik om die invoer en afvoer van 'n program te medieer, in stede van slegs woorde.] (1999-12-02)

Anchor(graphics)

graphics
 1. grafika [dg2. gwb.]

Anchor(graphics_accellerator)

graphics accellerator
 1. grafikaversneller

Anchor(graphics_card)

graphics card
 1. grafikakaart

Anchor(grave)

grave
 1. gravis (bv è)

Anchor(greater_than__>_)

greater than (>)
 1. groter-as (>)

Anchor(greyed_out)

greyed out
 1. vergryste, mistige

Anchor(grid)

grid
 1. rooster [gwb.]

Anchor(group)

group
 1. n groep, groepering [gwb.]

 2. v groepeer

Anchor(groupware)

groupware
 1. <sagteware> groepware, saamwerksagteware, groepsteunsagteware [sagteware wat groepsamewerking ondersteun en bevorder]

Anchor(guest)

guest
 1. gas

Anchor(guide)

guide
 1. n gids

 2. v lei

Anchor(hacked)

hacked
 1. <webkrakers> gesneuwel, geskend

 2. Kyk ook [#defaced]

Anchor(hacker)

hacker
 1. kraker [bv netwerkkraker, programkraker. dg2 komperkapper, kompkapper, knutselaar, rekenaarslaaf.]
 2. Vergelyk [#computer]

Anchor(hacks)

hacks
 1. knutsels [Vindingryke oplossings vir probleme.]

Anchor(hands_on_approach)

hands-on approach
 1. selfwerk-benadering [dg2 EN hands-on, AF selfbediening=. gwb.]

Anchor(handshake)

handshake
 1. bladskud [eerste kommunikasie tussen rekenaars.]

Anchor(hang)

hang
 1. <netwerk> hang

Anchor(hang_up)

hang up
 1. v aflui, ophang

Anchor(hard_drive)

hard drive
 1. n hardeskyf

 2. n hardeskyfaandrywer, hardeskyfdrywer

Anchor(hardcoded)

hardcoded
 1. <programmering> adj vasgekodeer [Om data of keuses in te bed in programkode, sonder enige manier om dit van buite die program te verander of terug te vind] "This [#lame] [#script] has the location of perl hardcoded in the [#shebang_line]." / "Hierdie mank programmetjie het die vindplek van perl vasgekodeer in die klapreël." (1999-12-07)

Anchor(hardware)

hardware
 1. apparatuur [alt hardeware. dg2 bouelemente.]
 2. Vergelyk [#software]

Anchor(hardware_3D_acceleration)

hardware 3D acceleration
 1. 3D-hardewareversnelling

Anchor(has_a_relationship)

has-a relationship
 1. <objekgeorienteerde programmering> "het-'n"-verwantskap

 2. kyk ook [#uses_relationship]

Anchor(hash__#_)

hash (#)
 1. <kappertaal> hemp (#)

 2. huts, hekkie (#) [alt pons.]

Anchor(hashbang)

hashbang
 1. hutsklap, hutsroep [etim EN hash + bang, AF huts + uitroep.]

Anchor(header__running_header_)

header (running header)
 1. n loopkopreël, loopkop

 2. n kopreël, kopskrif [dg2 kopetiket, voorloopetiket, opskrif, gewel. gwb.]

Anchor(heap)

heap
 1. <datastrukture> hoop ['n deel van die primêre geheue wat gebruik word vir dinamiese geheutoekenning.]

 2. Kyk ook [#stack]

Anchor(height)

height
 1. hoogte

Anchor(help)

help
 1. n hulp

 2. v help

Anchor(help_file)

help file
 1. n hulplêer

Anchor(helpdesk)

helpdesk
 1. hulptoonbank

Anchor(hidden)

hidden
 1. adj verskuil

Anchor(hide)

hide
 1. v verskuil, verberg

 2. Kyk ook [#show]
 3. Kyk ook [#expand], [#collapse]

Anchor(highlight)

highlight
 1. <vertoonskerm> v belig, verlig

 2. <teksredigering> v uitlig, beklemtoon, inkleur [bv EN highlight the text, AF lig 'n blok teks uit. dg2 verhelder. gwb EN embolden.]

 3. n glanspunt, hooftrek

Anchor(hipertext_mark_up_language__HTML_)

hipertext mark-up language (HTML)
 1. hiperteksmarkeertaal [EN akkroniem HTML]

Anchor(hit)

hit
 1. <lêeroordrag> n treflaai, aanvraag [meeteenheid waarby 'n enkele lêer, hetsy tekslêer of nietekslêer, oor die internet heen aangevra word.]

 2. <lêeroordrag> v treflaai ['n enkele lêer wat oor die internet heen aangevra word, insluitend grafikalêers en nietekslêers afsonderlik.]

 3. <lêeroordrag> n besoek [alt. meeteenheid waarby 'n enkele lêer of 'n aantal gegroepeerde lêers oor die internet aangevra en volledig afgelaai word.]

 4. Kyk ook [#visit]
 5. <indeksering> n trefslag, trefresultaat, resultaat, verwysing [die resultate van 'n soekopdrag aan 'n soekenjin, hetsy akkuraat of onakkuraat.]

Anchor(hit_counter)

hit counter
 1. trefteller, aanvraagteller ['n miniapplikasie wat boek hou van die aantal aanvrae wat aan 'n bediener gedoen word]
 2. Kyk ook [#counter]

Anchor(home_button)

home button
 1. tuisknoppie

Anchor(home_directory)

home directory
 1. <lêerstelsels> n tuisgids, tuislêergids [Die gids waar 'n gebruiker se persoonlike lêers gestoor word. Gewoonlik begin 'n gebruiker by verstek in hierdie lêergids wanneer hy of sy aanteken.] " have saved the file in my home directory." / "Ek het die lêer in my tuisgids geberg." (1999-12-07)

Anchor(home_page)

home page
 1. tuisblad [die beginbladsy in 'n hiperteksstelsel.]
 2. Vergelyk [#web_site]

Anchor(hop)

hop
 1. n sprong

 2. v spring, rondspring

Anchor(host)

host
 1. n gasheer [dg2 EN host computer, AF steunrekenaar. gwb.]

 2. v huisves

Anchor(hot_docking)

hot docking
 1. warmvasmeer, warmdok

Anchor(hot_key)

hot key
 1. snelsleutel
 2. Kyk ook [#accelerator_key]

Anchor(hot_spot)

hot spot
 1. <grafika> n responskol, responsvlak, kliekkol, klikkol [alt warmkol. Die gebied of kol op 'n prentkaart wat as aktief gemerk is om as hiperskakel op te tree.]

 2. <e-kommunikasie> n oorladingsarea, knelpunt [area van onvoorsiene oorlading van netwerkverkeer.]

 3. <mobiele kommunikasie> koppelkol [alt warmkol. Gebied waarin 'n mobiele toestel draadloos met die netwerk koppel.]

Anchor(hot_swappable)

hot swappable
 1. <hardeware> adj warmruilbare [wanneer 'n hardewarekomponent in- of uitgeprop kan word sonder dat die hoofapparaat afgeskakel hoef word.]

 2. Kyk ook [#hot_docking]

Anchor(hotlist)

hotlist
 1. rooilys, swartlys
 2. warmlys, gunstelinge

Anchor(howto)

howto
 1. hoegemaak, hoedoen [Vertaling is opsioneel.]

Anchor(hub)

hub
 1. n spil, middelpunt [Volgens analogie met die wiel. 'n Stuk apparatuur wat aan verskeie ander stukke apparatuur gekoppel is. dg2 sok.] "Die bedieners in die lokale netwerk roeteer pos na die spil-bediener, vanwaar dit na afgeleë netwerke deurgestuur word." / "Servers in the local network route mail to the hub, from where it is sent on to remote networks."

Anchor(hunt_line)

hunt line
 1. jaglyn [van 'n ISP.]

Anchor(hyper_terminal)

hyper-terminal
 1. hiperterminaal

Anchor(hyperlink)

hyperlink
 1. hiperskakel

Anchor(hypertext)

hypertext
 1. hiperteks

Anchor(hypertext_transfer_protocol__HTTP_)

hypertext transfer protocol (HTTP)
 1. hiperteksoordragprotokol (HTTP)

Anchor(i18n)

i18n
 1. Kyk [#internationalisation]

Anchor(icon)

icon
 1. ikoon [dg2. gwb. AWS ikon. alt klikkie.]

Anchor(idle)

idle
 1. adj <telefonie> stil

Anchor(image)

image
 1. beeld, prent, grafika

Anchor(image_grabber)

image grabber
 1. Kyk [#frame_grabber]

Anchor(image_map)

image map
 1. <webkoppelvlak> n beeldkaart, prentkaart [Grafika waarvan kolle of vlakke tussen gegewe koördinaatpunte geaktiveer is om te dien as hiperskakels.]

Anchor(import)

import
 1. v intrek, importeer, na binne trek, na binne voer [alt invoer. om datalêers van 'n ander program om te skakel na 'n formaat wat die intrekkende program kan lees.]

 2. Kyk ook [#export]

Anchor(impression)

impression
 1. <e-handel> n skermafdruk, afdruk [Dit wat plaasvind wanneer 'n blaaier 'n bladsyelement soos 'n beeldadvertensie laai en vertoon.]

Anchor(in_my_humble_opinion__IMHO_)

in my humble opinion (IMHO)
 1. na my beskeie mening (NMBM), myns insiens (m.i.), onses insiens, na my wete, ek vermoed, ek voel, ek dink [alt in my beskeie opinie (IMBO).]

Anchor(in_line)

in-line
 1. adj in gelid [bv EN three computers in-line, AF drie rekenaars in gelid. dg2 EN in line, AF in baan, in lyn. gwb inline.]

Anchor(inbox)

inbox
 1. n inmandjie [Vindplek van ingekome pos] (1999-11-04)

Anchor(incoming_message)

incoming message
 1. inkomende boodskap

Anchor(indent)

indent
 1. v inkeep [dg2. gwb.]

 2. n inkeping

Anchor(indentation__indent_)

indentation (indent)
 1. n inkeping

Anchor(indented)

indented
 1. adj ingekeep(te)

Anchor(infect)

infect
 1. <virusse> besmet

Anchor(infinite_loop__continuous_loop_)

infinite loop (continuous loop)
 1. eindelose lus

Anchor(infix_notation)

infix notation
 1. <wiskunde> n tussenvoegnotasie [rekenkundige notasie waar die operasiemerkers (bv vermenigvuldig, verdeel, optel, aftrek, ens) tussen die operateurmerkers (bv

 2. getalle, wisselpunte, ens) ingebed is.] "Op skool leer ons tussenvoegnotasie, byvoorbeel 1+1=2." / "At school we learnt infix notation, eg 1+1=2."
 3. Kyk ook [#postfix_notation]

Anchor(inheritance)

inheritance
 1. oorerwing

Anchor(initialisation)

initialisation
 1. inisiëring

Anchor(ink_jet_printer)

ink-jet printer
 1. inkspuitdrukker [dg2 EN ink jet printer, AF inkstraaldrukker. gwb.]

Anchor(input)

input
 1. toevoer

Anchor(input_box)

input box
 1. toevoerboks, toevoerkassie

Anchor(install)

install
 1. v installeer

Anchor(instance_variables)

instance variables
 1. eksemplaarveranderlikes

Anchor(integrated)

integrated
 1. geïntegreer

Anchor(interactive)

interactive
 1. interaktief, interaktiewe

Anchor(interface)

interface
 1. n koppelvlak [dg2 koppelstuk. gwb tussenvlak.]

Anchor(interface_agent)

interface agent
 1. <intelligente stelsels> n koppelvlakagent, koppelvlak- helper ['n Semi-intelligente stelsel wat gebruikers help met alledaagse persoonlike rekenaarmatige take.] "Dit het nogal lank geduur voordat my koppelvlakhelper my rekenaargewoontes aangeleer het." / "It took my interface agent a while to learn my computer usage behaviour." (1999-12-06)

Anchor(interlace)

interlace
 1. <rekenaarmonitors> v inryg, beurtryg [Die tegniek wat gebruik word om die beeld op 'n monitorskerm op te bou - die ewe en onewe horisontale lyne word om die beurt 'geskryf'] (1999-12-14)

Anchor(interlaced)

interlaced
 1. <monitors> afwisselende vertoon

Anchor(interleave)

interleave
 1. <hardeskyf> v ineenvleg, tussenvleg, formateer met afwisseling

Anchor(internal_modem)

internal modem
 1. interne modem

Anchor(internationalisation)

internationalisation
 1. <internasionalisasie> n internasionalisasie [Om 'n rekenaarstelsel versoenbaar te maak by die verskillende alfabette en skryfwyses van die wêreld.] (1999-12-06)

Anchor(internet)

internet
 1. internet

Anchor(internet_cafe)

internet cafe
 1. kuberkafee, netkafee, internetkafee (1999-12-09)

Anchor(internet_cloud)

internet cloud
 1. internetwolk, internetkolk

Anchor(internet_connection)

internet connection
 1. internetaansluiting "My pa het vir ons 'n internetaansluiting gereël." / "My dad organised us an internet connection".
 2. internetverbinding "My pa wou die telefoon gebruik, toe moes ek die internetverbinding verbreek." / "My dad wanted to use the phone, so broke off my internet connection".
 3. internetkoppeling "My internetkoppeling is baie swak, dalk verwissel ek ISP's." / "My internet connection is very slow, perhaps 'll change ISP's."

Anchor(internet_relay_chat__IRC_)

internet relay chat (IRC)
 1. internetaflosklets (IRC)

Anchor(internet_service_provider__ISP_)

internet service provider (ISP)
 1. internetdiensverskaffer (ISP)

Anchor(internet_shop)

internet shop
 1. internetwinkel

Anchor(internet_terminal)

internet terminal
 1. internetterminaal ['n soort foonhokkie gekruis met 'n muntoutomaat waarby jy die internet kan gebruik vir 'n paar minute.]

Anchor(interrupt__IRQ_)

interrupt (IRQ)
 1. onderbrekingsversoek (IRQ) [gwb.]

Anchor(intranet)

intranet
 1. intranet, binnenet

Anchor(invalid)

invalid
 1. ongeldig [dg2. gwb EN illegal.]

Anchor(invite)

invite
 1. nooi, uitnooi

Anchor(invoke)

invoke
 1. in werking stel, oproep

Anchor(italicise)

italicise
 1. v kursiveer, kursief maak

Anchor(italics)

italics
 1. n kursief, skuinsdruk [alt kursiewe letters, kursiewe skrif]

Anchor(iterator)

iterator
 1. <oo-programmering> itereerder

Anchor(job)

job
 1. taak [bv EN print job, AF druktaak. dg2 werkstuk, amp. gwb.]

Anchor(joystick)

joystick
 1. <randapparatuur> n speelstok, stuurstok ['n invoertoestel wat lyk soos 'n vliegtuigstuurstok, wat gebruik word om bevele oor skynreële bewegings aan die rekenaar oor te dra.] "'n Stuurstok is 'n integrale deel van verskeie rekenaarspeletjies." / "A joystick in an integral part of many computer games."

Anchor(juke_box)

juke box
 1. n blêrkas, CD-kas, CD-laai, snitlaai

Anchor(jump)

jump
 1. n sprong [dg2. gwb.]

 2. v spring [dg2. gwb.]

Anchor(junk_mail)

junk mail
 1. gemorspos

Anchor(justified)

justified
 1. <teksformaat> adj alkanthaaks, alkantgerig

Anchor(keep_track)

keep track
 1. hou tred van

Anchor(key_pad)

key pad
 1. sleutelbordjie, toetsbordjie

Anchor(keyboard)

keyboard
 1. sleutelbord [dg2 toetsbord, toetspaneel, sleutelbord (angl). gwb.]

Anchor(keyword)

keyword
 1. sleutelwoord [dg2 kenwoord, kenterm. gwb.]

Anchor(kick)

kick
 1. skop

Anchor(kill)

kill
 1. <e-klets> v vermoor, pos

 2. <programloop> v stop

Anchor(killfile)

killfile
 1. smoorfilter, moorfilter, filter "His address is in my killfile." / "Sy adres is op my smoorlys."

Anchor(kit)

kit
 1. stel

Anchor(kneetop__kneetop_computer_)

kneetop (kneetop computer)
 1. Kyk [#laptop]

Anchor(l10n)

l10n
 1. localisation [etim localisation = l + 10 letters + n.]

Anchor(lame)

lame
 1. <programmering> adj mank [Vrae of programkode wat 'n swak begrip van die onderwerp en onbedagte handeling verraai.] (1999-12-07)

Anchor(lamer)

lamer
 1. <programmering> n mankie [Iemand wat verseg om vir hom- of haarself te dink en verwag dat ander mense hulle tegniese probleme moet oplos. Iemand wat kwaadwillig moeite veroorsaak uit verveling of verdwaaldheid] (1999-12-07)

Anchor(landscape)

landscape
 1. landskap, dwars [gwb EN landscape form, AF dwarsvorm.]

Anchor(laptop__laptop_computer_)

laptop (laptop computer)
 1. skootrekenaar

Anchor(laserprinter)

laserprinter
 1. laserdrukker [dg2 EN laser printer. gwb.]

Anchor(latency)

latency
 1. wagtyd [dg2 latensie. gwb.]

Anchor(launch)

launch
 1. bekendstel [bv 'n produk bekendstel.]
 2. laat loop, hardloop [bv 'n program of 'n programsiklus]
 3. Kyk ook [#run]

Anchor(launch_button)

launch button
 1. oopmaakknoppie

Anchor(layer)

layer
 1. <mikroëlektronika> laag

 2. <netwerktopografie> vlak

Anchor(layout)

layout
 1. uitleg, uitlegte [dg2. gwb.]

Anchor(leased_line)

leased line
 1. gehuurde lyn

Anchor(left_aligned)

left-aligned
 1. <teksformaat> adj linkshaaks, hothaaks, linksgerig

Anchor(legacy)

legacy
 1. <programmering> adj argaïese [alt antieke. Verwysend na uitgedateerde sagteware of soms hardeware.] "Ons het ons argaïese COBOL programme op die S/88 na Y2K veilige programme op die AS/400 omgeskakel" / "We converted our legacy COBOL programs on the S/88 to Y2K safe programs on the AS/400" (1999-12-14)

Anchor(lesser_than__<_)

lesser than (<)
 1. <leestekens> kleiner-as (<)

Anchor(level)

level
 1. n vlak [dg2 pyl, stand. gwb.]

Anchor(library_browser)

library browser
 1. klasbekyker, biblioteekbekyker

Anchor(lifo)

lifo
 1. <datastrukture> stapel, laaste-in-laaste-uit-struktuur, lieu-struktuur, lieu [etim. eng. last-in-first-out.]

 2. Kyk ook [#fifo]

Anchor(line)

line
 1. n reël [Spasie vir karakters, bv 'n oop reël. gwb.]

 2. n lyn [alt streep.]

Anchor(link)

link
 1. n koppeling [alt skakel. gwb.]

 2. Vergelyk [#connection]
 3. v koppel, koppel met [alt skakel. dg2. gwb.]

 4. Vergelyk [#connect]

Anchor(link_code)

link code
 1. koppelkode

Anchor(linked)

linked
 1. adj koppel=, gekoppel [alt geskakel, skakel=]

Anchor(linking)

linking
 1. [gwb.]
 2. Kyk [#binding]

Anchor(list)

list
 1. n lys [dg2. gwb.]

 2. v lys [dg2 druk, maak 'n lys van.]

Anchor(list_box)

list box
 1. lyshokkie

Anchor(listbox)

listbox
 1. n lyshokkie

Anchor(livelock)

livelock
 1. swewing ['n vorm van ossilasie]
 2. kyk ook [#deadlock]

Anchor(load_average)

load average
 1. lasgemiddeld

Anchor(local_area_network__LAN_)

local area network (LAN)
 1. plaaslike netwerk (LAN) [dg2 lokale areanetwerk (??). gwb.]

Anchor(locale)

locale
 1. <internasionalisasie> n lokaliteit [Die raamwerk van nasionale skryf- en spreekwyses waaraan 'n rekenaaromgewing voldoen.] "The display formats of dates, currency, numbers and [#collation] order are determined by the locale." / "Die vertoonformate vir datums, bedrae, nommers asook sorteervolgorde word bepaal deur die lokaliteitsinsteling van die rekenaarstelsel." (1999-12-06)

Anchor(localisation)

localisation
 1. <internasionalisasie> v lokalisasie [Om 'n rekenaaromgewing outomaties te laat aanpas by die skryfwyses van verskillende nasionaliteite. gwb. alt. plaaslikmaking.]

 2. Kyk ook [#internasionalisasie] (1999-12-06)

Anchor(locate)

locate
 1. v kry, vind

 2. v lokaliseer

Anchor(location)

location
 1. n lokaliteit, posisie, plek

 2. n lokalisering [dg2.]

Anchor(lock)

lock
 1. grendel, slot

Anchor(log_file)

log file
 1. staaflêer, loglêer

Anchor(log_in__login_)

log in (login)
 1. v aanteken, inteken [alt inlog. Op 'n rekenaar, webruimte, intranet, ens jouself identifiseer sodat jy daarvolgens toegelaat kan word om die fasiliteit te benut. gwb EN sign on, AF aanlog, aanmeld.] "These days, it is possible to log in to your account from just about anywhere." / "Deesdae kan 'n mens omtrent van orals af aanteken op jou rekening."

 2. Kyk ook [#log_on]
 3. Vergelyk [#log_out] (1999-10-27)

Anchor(log_off__logoff_)

log off (logoff)
 1. [dg2 afteken, uitteken.]
 2. Kyk [#log_out] (1999-10-27)

Anchor(log_on__logon_)

log on (logon)
 1. [dg2 aanmeld, aanteken, inlog. gwb.]
 2. Kyk [#log_in] (1999-12-06)

Anchor(log_out__logout_)

log out (logout)
 1. v afteken, uitteken [alt uitlog. gwb aflog, afmeld. Jou benutting van 'n rekenaarfasiliteit (rekenaar, webruimte, intranet) beëindig.] "He forgot to log out, with the result that his data was compromised." / "Hy het vergeet om af te teken, met die gevolg dat sy data gekompromitteer is."

 2. Kyk ook [#log_off]
 3. Vergelyk [#log_in] (1999-10-27)

Anchor(logging)

logging
 1. stawing, boekstawing

Anchor(login_name__login_)

login name (login)
 1. n aantekennaam, aantekenkode "At registration, every student gets a login name for the computer network." / "Tydens registrasie, kry elke student 'n aantekennaam vir die rekenaarnetwerk."

 2. Kyk ook [#logon_name], [#logon], [#user_id] (1999-10-27)

Anchor(logon)

logon
 1. Kyk [#login_name] (1999-10-27)

Anchor(logon_name)

logon name
 1. Kyk [#login_name] (1999-10-27)

Anchor(loopback)

loopback
 1. teruglus

Anchor(loophole)

loophole
 1. skuiwergat, misbruikgat

Anchor(lossless)

lossless
 1. <grafika> adj verliesloos ['n grafikakompressie- enkoderingsmetode waarin geen grafikainformasie verlore gaan nie, sodat die gedekompresseerde grafika presies dieselfde prentkwaliteit as die oorspronklike ongekompresseerde grafika het. GIF en PNG is voorbeelde van verlieslose grafika.] "Eenvoudige lyntekeninge word gewoonlik in verlieslose grafikaformaat gestoor." / "Simple line drawings are generally stored using lossless graphics format."

 2. Kyk ook [#lossy]

Anchor(lossy)

lossy
 1. <grafika> adj verliesend ['n grafikakompressie- enkoderingmetode waarin 'n mate van grafikainformasie verlore gaan en nie herwin kan word wanneer die grafika gedekompresseer word nie. JPG is 'n voorbeeld van verliesende grafika.] "By fotografiese werwe word dikwels van verliesende grafika gebruik gemaak." / "Photographic sites often make use of lossy graphics."

 2. Kyk ook [#lossless]

Anchor(lower_case)

lower case
 1. onderkas, kleinletters

Anchor(lurk)

lurk
 1. v uitkyk, skuil, hurk, loer [om in 'n gespreksforum vir 'n tyd lank nie deel te neem nie, maar slegs dophou om te kan aflei wat die reëls of heersende gesprekslyne in die forum is.]

Anchor(m_commerce)

m-commerce
 1. [#mobile_commerce]

Anchor(macro)

macro
 1. makro

Anchor(mail_list)

mail list
 1. Kyk [#mailing_list]

Anchor(mail_server)

mail server
 1. posbediener, e-posbediener

Anchor(mailbase)

mailbase
 1. e-poslys, poslys
 2. Kyk ook [#mailing_list]
 3. poslysbasis, poslysdatabasis
 4. Kyk ook [#mailing_list]

Anchor(mailing_list)

mailing list
 1. n poslys ['n lys posadresse]

 2. Kyk ook [#distribution_list]
 3. e-poslys, poslys ['n gespreksforum waar die medium van kommunikasie per sentraal gekoördineerde e-posbriewe is.]

Anchor(mainframe)

mainframe
 1. hoofraam [dg2 EN main frame, AF hoofrak (verouderd). gwb.]

Anchor(manual)

manual
 1. hand=

Anchor(map)

map
 1. v bind aan, toewys, las, roeteer, bind

 2. Kyk ook [#mapping]

Anchor(mapping)

mapping
 1. n binding, toewysing

 2. Kyk ook [#map]

Anchor(markup_language)

markup language
 1. markeertaal [alt opmerktaal.]

Anchor(mass_mailing_virus)

mass mailing virus
 1. massaposvirus

Anchor(master)

master
 1. meester

Anchor(master_boot_record__MBR_)

master boot record (MBR)
 1. meesterselflaairekord

Anchor(master_file)

master file
 1. meesterlêer [dg2 hooflêer.]

Anchor(master_text)

master text
 1. meesterteks

Anchor(match)

match
 1. <internetsnuffel> n treffer, soektreffer, soekresultate, trefslag, resultaat

Anchor(matching)

matching
 1. adj gelyke, gepaarde

Anchor(maximalised__maximalised_)

maximalised (maximalised)
 1. gemaksimeer, gemaksimaliseer

Anchor(maximisation__maximalisation_)

maximisation (maximalisation)
 1. maksimalisering, maksimering

Anchor(maximise)

maximise
 1. v vergroot [dg2. gwb.]

Anchor(maximise__maximalise_)

maximise (maximalise)
 1. v maksimaliseer, maksimeer

Anchor(member)

member
 1. lid

Anchor(memory)

memory
 1. geheue [dg2. gwb.]

Anchor(memory_stick)

memory stick
 1. geheuestafie, datavinger
 2. Kyk ook [#flash_memory]

Anchor(menu)

menu
 1. kieslys, keuselys [dg2 agenda, menu, spyskaart. gwb.]

Anchor(menubar)

menubar
 1. <gebruikerskoppelvlak> n kieskaartbalk, menubalk

 2. Kyk ook [#toolbar] (1999-12-14)

Anchor(merge)

merge
 1. v saamsmelt [dg2 ineenorder, saamvleg, saamvoeg. gwb.]

Anchor(merger)

merger
 1. n samesmelting

Anchor(message)

message
 1. boodskap [dg2 berig. gwb.]

Anchor(message_filtering)

message filtering
 1. boodskapfiltering

Anchor(message_window)

message window
 1. boodskapruitjie, booskapventer

Anchor(method)

method
 1. metode

Anchor(mini_tower_case)

mini tower case
 1. <hardware> minitoringkas, kleintoringkas

 2. Kyk ook [#tower_case]

Anchor(minicomputer)

minicomputer
 1. minirekenaar, miniraam [gwb.]

Anchor(minimisation__minimalisation_)

minimisation (minimalisation)
 1. minimalisering, minimering [gwb.]

Anchor(minimise)

minimise
 1. v verklein [dg2. gwb.]

Anchor(minimise__minimalise_)

minimise (minimalise)
 1. v minimaliseer, minimeer

Anchor(minimised__minimalised_)

minimised (minimalised)
 1. geminimaliseer, geminimeer

Anchor(mirror)

mirror
 1. v spieëlberg [om 'n kopie van 'n lêer op 'n ander plek te stoor sodat mense wat stadige toegang tot die hoofligging het, maar wel vinnige toegang tot die spieëlligging, die lêers vinniger kan aflaai.]

Anchor(mirror_site)

mirror site
 1. spieëlwebwerf [alt spieëlwebruimte, spieëlwebplek.]

Anchor(mobile_PC)

mobile PC
 1. mobiele PC, mobiele PR, mobiele rekenaar

Anchor(mobile_commerce__m_commerce_)

mobile commerce (m-commerce)
 1. m-handel, mobiele handel [etim EN mobile + commerce, AF mobiele + handel.]

Anchor(mobile_solution)

mobile solution
 1. <pendelary> n mobieloplossing, mobiele oplossing ['n Oplossingspakket vir mobiele rekenaars of rekenaarpendelaars.]

Anchor(mobility)

mobility
 1. beweeglikheid, mobiliteit

Anchor(mode)

mode
 1. modus [dg2. gwb.]

Anchor(modem)

modem
 1. modem [etim EN modulator-demodulator, AF moduleerder- demoduleerder. dg2. gwb.]

Anchor(moderated)

moderated
 1. gemodereer

Anchor(modifier)

modifier
 1. <programmering> n modifiseerder (1999-12-14)

Anchor(modular_bay)

modular bay
 1. <hardeware> n modulêre dok, modulêre vak ['n gat in die wand van die rekenaarboks waar 'n randapparatuur ingevoeg en gedok of vasgemeer kan word.]

Anchor(modulation)

modulation
 1. modulasie

Anchor(monitor)

monitor
 1. <apparatuur> monitor, skerm, vertoonpaneel

 2. <bedryfstelsels> monitor

Anchor(monochrome)

monochrome
 1. monochroom

Anchor(mother_board)

mother board
 1. <hardeware> moederbord, moederkaart ['n hardewarekaart waarop ten minste die SVE en die geheue gemonteer is, en waarvandaan randapparatuur gekoppel kan word.]

Anchor(mount)

mount
 1. <lêerstelsels> v heg [Aanhegting van 'n skyf, of eksterne lêerstelsel as 'n punt, [#mount_point], in die lokale lêerstelsel se lêergidshierargie]

 2. Kyk ook [#unmount] (1999-12-14)

Anchor(mount_point)

mount point
 1. <lêerstelsels> n hegpunt [Plek in die lêerstelsel hierargie waar 'n skyf op eksterne lêerstelsel geheg word.] "Die hegpunt vir die NT kantoorbediener is /mnt/nt-1"/ "The mount point for the NT office server is /mnt/nt-1" (1999-12-14)

Anchor(mouse)

mouse
 1. muis [gwb merkergids.]

Anchor(mouse_button)

mouse button
 1. muisknoppie

Anchor(mouse_pad)

mouse pad
 1. muismatjie, muismat

Anchor(move)

move
 1. verskuif, skuif

Anchor(multifunctional)

multifunctional
 1. multifunksioneel, veelfunksioneel

Anchor(multimedia)

multimedia
 1. multimedia

Anchor(multiple_recipients)

multiple recipients
 1. meervoudige ontvangers

Anchor(multitasking)

multitasking
 1. adj multitaak=

 2. n multitaakverwerking [dg2 multitaakbedryf. gwb.]

Anchor(mutli_user)

mutli-user
 1. n veelvoudige gebruiker

 2. adj veelgebruiker=

Anchor(name_server)

name server
 1. naambediener

Anchor(namespace)

namespace
 1. naamruimte, naamkonteks

Anchor(narrow_a_search)

narrow a search
 1. <indeksering> soektog vernou, meer kieskeurig soek, meer noukeurig soek [Algemeen, om soektog so aan te pak dat dit 'n baie spesifieke resultaat tot gevolg het. Spesifiek, om 'n soektog voort te sit in die resultaat-bladsye van 'n vorige, wyer, algemener soektog.]

Anchor(navigate)

navigate
 1. navigeer, rondsoek, snuffel

Anchor(neighborhood)

neighborhood
 1. Kyk [#neighbourhood]

Anchor(neighbourhood)

neighbourhood
 1. buurt [AM neighborhood]

Anchor(nested_structure)

nested structure
 1. nesstruktuur, geneste struktuur

Anchor(net)

net
 1. net [etim internetwerk.]

Anchor(net_PC)

net PC
 1. netwerk-PR, net-PR

Anchor(netcentric_computing)

netcentric computing
 1. netsentriese verwerking, netwerkverwerking

Anchor(netiquette)

netiquette
 1. netiket [etim EN internet + etiquette, AF internet + etiket]

Anchor(netmask)

netmask
 1. netmasker

Anchor(network)

network
 1. netwerk [dg2 net. gwb.]

Anchor(network_computer)

network computer
 1. netwerkrekenaar

Anchor(networking)

networking
 1. netwerkwerk, netwerkery, netwerking

Anchor(networking_layer)

networking layer
 1. netwerklaag

Anchor(newbie)

newbie
 1. nuweling, groentjie

Anchor(news_ticker)

news ticker
 1. nuusflitser

Anchor(newsgroup)

newsgroup
 1. n besprekingsgroep

 2. Vergelyk [#chatgroup])
 3. n nuusgroep

Anchor(newsreader)

newsreader
 1. nuusleesprogram, nuusleser, nuusblaaier

Anchor(nickel_cadmium_battery)

nickel-cadmium battery
 1. nikkelkadmiumbattery

Anchor(nickname)

nickname
 1. skuilnaam, alias

Anchor(noise)

noise
 1. <strooipos> gemors, strooi, geraas

 2. <seine> geruis, steuring

Anchor(notebook_computer)

notebook computer
 1. n notaboekrekenaar, skootrekenaar

 2. 1999-11-19)

Anchor(null_key_sequence)

null key sequence
 1. kyk [#empty_key_sequence]

Anchor(numbered_list)

numbered list
 1. genommerde lys

Anchor(numeric_lock__Num_Lock_)

numeric lock (Num Lock)
 1. numeriese slot, Numslot

Anchor(object)

object
 1. n objek [gwb.]

 2. n doel [dg2 objekprogram, doelprogram (?).]

Anchor(object_oriented)

object oriented
 1. objekgerigte, objekgeoriënteerde

Anchor(off_line)

off-line
 1. adj plaaslik " have some off-line resources right here on my hard disk." / "Ek het plaaslike hulpbronne net hier op my hardeskyf."

 2. adj van lyn, van lyn af, ongekoppel [dg2 niegekoppel, ontkoppel. gwb.]

Anchor(off_list)

off-list
1. van die lys af, agterlangs, direk [privaat gesprekke tussen mense wat mekaar ken as deelnemers aan 'n gespreksforum.]
 1. Kyk ook [#backchannel_I]

Anchor(on_board_computer)

on-board computer
 1. ritrekenaar [dg2 aanboordrekenaar.]

Anchor(on_line)

on-line
 1. adj gekoppel, aanlyn

 2. adj web-, aanlyn-, elektroniese

Anchor(on_site_warranty)

on-site warranty
 1. perseelwaarborg, perseelgebonde waarborg

Anchor(online)

online
 1. Kyk [#on_line]

Anchor(open)

open
 1. v open [alt oopmaak. gwb.]

 2. adj oop, geopen [gwb.]

Anchor(open_source_software)

open source software
 1. n oopbronsagteware, opebronsagteware, naakware [alt oopware. sagteware waarvan die ongekompileerde bronkode vrylik vir inspeksie en vir ontwikkeling beskikbaar is aan die publiek]

Anchor(operating_system)

operating system
 1. bedryfstelsel [dg2 bedryfsisteem (ongewoon).]

Anchor(operator)

operator
 1. operator, operateur, bewerking

Anchor(option)

option
 1. opsie [dg2. gwb.]

Anchor(optional)

optional
 1. opsioneel [gwb.]

Anchor(order_form)

order form
 1. bestelvorm

Anchor(origin)

origin
 1. n oorsprong [plek waar die materiaal geskep is. dg2 begin. gwb.]

 2. n bron [plek vanwaar die materiaal afgelaai is]

Anchor(original_poster__OP_)

original poster (OP)
 1. <nuusgroepe> oorspronklike plaser (OP)

Anchor(originate)

originate
 1. v ontstaan [dg2.]

Anchor(outbox)

outbox
 1. uitmandjie [lokaliteit van pos wat gestuur moet word]

Anchor(outgoing_message)

outgoing message
 1. uitgaande boodskap

Anchor(outline)

outline
 1. n raamwerk, skema [dg2 hooftrekke. drukkersterm. hoofpunte van 'n dokument. gwb buitelyn.]

 2. v skematiseer, skematies voorstel

 3. n buitelyn

 4. n hoofpunte van 'n dokument

 5. v skets

Anchor(outline_level)

outline level
 1. n skemavlak

Anchor(outline_master)

outline master
 1. skemameester

Anchor(output)

output
 1. afvoer

Anchor(package)

package
 1. <verkope> pakket [verskillende programme saam.]

 2. <netwerksein> pakkie

Anchor(packet)

packet
 1. n pakkie [dg2 pakket. gwb.]

Anchor(packet_vector)

packet vector
 1. pakkievektor

Anchor(page)

page
 1. n bladsy [dg2 blad, pagina. gwb.]

 2. <bedryfstelsels> n bladsy ['n vaste grootte van data wat as 'n eenheid in geheuebestuur gemanipuleer word.]

Anchor(page_break)

page break
 1. bladsybreuk, bladknip [kode in woordverwerking wat plek van nuwe bladsy aandui]

Anchor(page_frame)

page frame
 1. <bedryfstelsels> bladsyraam [vaste grootte eenhede waarin die primêre geheue verdeel word om die in- en uitlaai van bladsye (dataeenhede) te vergemaklik.]

Anchor(paging)

paging
 1. <bedryfstelsels> bladruil

Anchor(palm_computer)

palm computer
 1. handrekenaar

Anchor(palmtop)

palmtop
 1. Kyk [#palm_computer]

Anchor(paper)

paper
 1. n papier

Anchor(paper_size)

paper size
 1. n papiergrootte

Anchor(paragraph)

paragraph
 1. paragraaf [gwb.]

Anchor(parallel_port)

parallel port
 1. parallelpoort, parallelle poort

Anchor(parameter)

parameter
 1. parameter [dg2 fopparameter, fopveranderlike, formele parameter. gwb.]

Anchor(parent_directory)

parent directory
 1. n moedergids [Die gids wat die lêers of gidse onder bespreking bevat.] "The relative links in subpages on the website refer to their parent directory." / "Die relatiewe skakels in subblaaie op die webblad verwys na hul moedergids." (1999-12-06)

Anchor(parity)

parity
 1. pariteit

Anchor(parse)

parse
 1. verdeel, opdeel, opbreek, ontleed, parseer

Anchor(parse_tree)

parse tree
 1. verdelingsboom, verdeelboom, opdeelboom

Anchor(parser)

parser
 1. verdeler, struktureerder

Anchor(partial_name)

partial name
 1. broknaam, gedeeltelike naam

Anchor(passphrase)

passphrase
 1. wagwoord

Anchor(password)

password
 1. wagwoord [dg2 kenwoord, slotwoord, sleutel. gwb.]

Anchor(paste)

paste
 1. plak

Anchor(patch)

patch
 1. <programmering> v lap, laslap, pleister [dg2 regstelling, korreksie, bywerking. 'n Stel klein veranderings (korreksies of aanpassings) aan bronkode. Normaalweg geskied die integrasie met die bestaande kode outomaties. gwb.] "Die gelapte weergawe van die bediener is meer stabiel." / "The patched version of the server is more stable."

Anchor(pay_as_you_go_access)

pay-as-you-go access
 1. betaal-soos-jy-gebruik-toegang

Anchor(peer_to_peer_network)

peer-to-peer network
 1. <netwerke> n eweknienetwerk ['n netwerk waarin al die rekenaars in gelyke mates as beide kliente en bedieners van mekaar optree.] "Kragtige mikrorekenaars met groot storingskapasiteite word dikwels in eweknienetwerke saamverbind." / "Powerful microcomputers with large storing capacities are often linked together in a peer- to-peer network."

Anchor(percentage__%_)

percentage (%)
 1. persentasie (%)

Anchor(performance)

performance
 1. werkverrigting

Anchor(peripherals)

peripherals
 1. randapparatuur, randapparaat [gwb randtoestelle.]

Anchor(personalisation)

personalisation
 1. verpersoonliking, personalisering

Anchor(personalise)

personalise
 1. verpersoonlik, personaliseer [gwb.]

Anchor(personalised)

personalised
 1. verpersoonlik, gepersonaliseer

Anchor(phone_line)

phone line
 1. telefoonlyn

Anchor(phreaking)

phreaking
 1. <kraak, telefonie> v foonvroetel [Om informasie oor telefoonnetwerke uit te snuffel met die oogmerk om ongemagtigde toegang of gebruik te bewerkstellig] "Danksy foonvroetelary hoef ek nooit geld in te gooi by 'n tiekieboks nie." / "Thanks to phreaking never need to put money in a coin-operated phone."

 2. (AntiOnline's Phreaking Box Archives [#http://www.antionline.com/archives/text/_phreaking_boxes/]) (1999-12-09)

Anchor(picture)

picture
 1. n prent [dg2 beeld. gwb.]

Anchor(ping)

ping
 1. pieng

Anchor(pipe)

pipe
 1. (v) pyp

Anchor(pipe_character)

pipe character
 1. pypkarakter [|]

Anchor(pixel)

pixel
 1. <grafika> pixel, beeldelement, pel [etim EN picture element. gwb EN pel. Dit is een van die derduisende kolletjies waaruit rekenaargrafika opgebou is.] "Rekenaarskerms met individueel-aanspreekbare pixels het verbeterde grafikamoontlikhede" / "Computer screens with individually addressable pixels have enhanced graphic capabilities."

 2. (1999-12-06, 2000-07-01)

Anchor(place_holder)

place holder
 1. n plekhouer

Anchor(plaintext)

plaintext
 1. skoonteks [teks sonder beheerkarakters]

Anchor(platform)

platform
 1. platform

Anchor(plotter)

plotter
 1. stipper [alt plotter.]

Anchor(plug_in)

plug in
 1. v inprop, insok

Anchor(plug_into)

plug into
 1. koppel, aanlê

Anchor(plug_in__plug_in_program_)

plug-in (plug-in program)
 1. <toepassings> n inprop, inpropprogram [Derdeparty sagteware wat funksionaliteit by 'n groter program byvoeg. Gewoonlik nie alleenstaande nie.] "Kai skryf inprop-programme vir Photoshop." / "Kai writes plugins for Photoshop." (1999-12-02)

Anchor(point_of_presence__PoP_)

point of presence (PoP)
 1. toegangspunt (TGP), inbelpunt (IBP)

Anchor(pointer)

pointer
 1. wyser [Die muispyltjie. dg2. gwb.]

Anchor(polite)

polite
 1. <indeksering> adj manierlik, goed gemanierd [Beskrywend van 'n soekgogga wat tot 'n gegewe groot mate probeer om die geïndekseerde bediener nie onnodig te pla met soorte versoeke wat op daardie bediener onwelkom sou wees nie. Onmanierlike versoeksoorte kan o.a. insluit om instruksies van robot.txt- en robot-metamerkers te ignoreer, om te veel versoeke in 'n kort tydperk te stel, of om ongewenste versoeke te stuur vir bepaalde lêertipes, gidsdieptes of sirkelhiperskakelings.]

Anchor(poor_rank)

poor rank
 1. <indeksering> swak lysrang, swak ordening

Anchor(pop_up_menu)

pop-up menu
 1. opspringkieslys

Anchor(port)

port
 1. <apparatuur> n poort [fisiese prop, meestal agterop 'n rekenaar waaraan randapparatuur soos 'n muis of sleutelbord gekoppel word.] "The serial, parallel, PS/2 and USB-ports are examples of ports on a PC." / "Die serie-, parallel-, PS/2- en USB-poorte is voorbeelde van poorte op 'n PC."

 2. <programmering> n poort [Program wat die produk is van 'n poort-proses.] "People assume that a port will not perform as well as a program that was developed natively on a platform." / "Mense neem aan dat die werkverrigting van 'n poort nie so goed is soos 'n program wat plaaslik op 'n platform ontwikkel is nie."

 3. <programmering> v poort, porteer [Proses waarvolgens bronkode wat oorspronklik vir een platform geskryf is, maar aangepas is om 'n ander platform te kompileer en werk.] "The company is porting its Windows application to Linux" / "Die maatskappy poort hulle Windows-toepassing na Linux."

 4. <netwerke> n poort [Netwerkkonneksie in 'n TCP/IP omgewing] (1999-12-22)

Anchor(port_scan)

port scan
 1. <netwerke> v poortskandering (akad), poortmoer (inf) [Skandering van 'n ander werkstasie of bediener se TCP en UDP poorte om te bepaal watter poorte beskikbaar is vir verbindings. Word meestal gedoen om sekuriteitsgate te soek] (1999-11-29)

Anchor(portal_site)

portal site
 1. n poort-webtuiste, poort-webwerf, poort-webruimte

 2. n toegangspoort

Anchor(portrait)

portrait
 1. portret, regop [gwb EN portrait form, AF regopvorm.]

Anchor(post)

post
 1. <bbs/forum> v plaas

 2. <bbs/forum> n plasing, boodskap

Anchor(post_office_protocol)

post office protocol
 1. Kyk [#POP3]

Anchor(postfix_notation)

postfix notation
 1. <wiskunde> n agtervoegnotasie, Poolse notasie [rekenkundige notasie waar die operasiemerkers (bv vermenigvuldig, verdeel, optel, aftrek, ens) direk op die operateurmerkers (bv getalle, wisselpunte, ens) volg. Ook genoem "Poolse notasie", uitgevind deur die Pool Jan Lukasiewicz.] "Sommige ouer wetenskaplike rekenaartjies gebruik agtervoegnotasie, bv 1 1+ =2." / "Some older calculators use postfix notation, eg 1 1+ =2."

 2. Kyk ook [#infix_notation]

Anchor(postmaster)

postmaster
 1. posmeester

Anchor(pound__#_)

pound (#)
 1. [#hash]

Anchor(pound__£_)

pound (£)
 1. pond (£)

Anchor(power_supply_unit)

power supply unit
 1. <hardeware> kragboks, kragbron

Anchor(power_user)

power user
 1. n kraggebruiker, kundige gebruiker ['n Gebruiker wat baie veeleisend of baie kundig en baie vaardig met die rekenaar omgaan.]

Anchor(ppm__pages_per_minute_)

ppm (pages per minute)
 1. bpm (bladsye per minuut)

Anchor(pre_installed)

pre-installed
 1. vooraf geïnstalleer

Anchor(precaution)

precaution
 1. voorsorg, voorsorgmaatreël

Anchor(preempt)

preempt
 1. <bedryfstelsels> afruk, wegneem

Anchor(preference)

preference
 1. voorkeur

Anchor(preloaded)

preloaded
 1. vooraf gelaai [gwb vooruitgelaai.]

Anchor(prerelease_version)

prerelease version
 1. <programmering> voorvrysteluitgawe

 2. Kyk ook [#beta]

Anchor(press)

press
 1. v druk

Anchor(preview)

preview
 1. n voorskou [dg2. gwb.]

 2. v voorskou

Anchor(print)

print
 1. druk

Anchor(print_preview)

print preview
 1. drukvoorskou

Anchor(print_spreed)

print spreed
 1. drukspoed, druktempo [dg2.]

Anchor(printer)

printer
 1. drukker [dg2. gwb.]

Anchor(printer_setup)

printer setup
 1. drukkersopstelling

Anchor(printer_speed)

printer speed
 1. drukspoed [dg2.]

Anchor(printing)

printing
 1. n drukwerk

Anchor(printout)

printout
 1. drukstuk [alt uitdruk, by sommige afbeveel. dg2 druklys, druksel. gwb EN print out.]

Anchor(privacy)

privacy
 1. privaatheid

Anchor(process)

process
 1. n proses [dg2. gwb.]

 2. v verwerk [dg2 prosesseer. gwb.]

Anchor(processed)

processed
 1. adj verwerk

Anchor(processing)

processing
 1. n verwerking

Anchor(processor)

processor
 1. verwerker [dg2 prosesseerder, prosessor (mens).]

Anchor(prompt)

prompt
 1. n por [Die teks wat verskyn om aan te dui dat die [#shell] gereed is vir invoer. dg2 aanporboodskap, porboodskap. gwb.] "My por-teks sluit informasie oor die omgewing in." / "My prompt contains information about the [#environment]." (1999-11-19)

Anchor(property)

property
 1. n eienskap, kenmerk [dg2. gwb.]

 2. n eiendom, besitting [dg2.]

Anchor(proportional_font)

proportional font
 1. proporsionele font, proporsionele lettertipe

Anchor(protocol)

protocol
 1. protokol

Anchor(proxy)

proxy
 1. n volmag

Anchor(proxy_server)

proxy server
 1. n instaanbediener (1999-11-19)

Anchor(public_access)

public access
 1. openbare toegang

Anchor(public_key)

public key
 1. openbare sleutel, publieke sleutel

Anchor(public_domain_software)

public-domain software
 1. publieke programme [alt openbare programme, openbare sagteware. dg2 programmatuur in openbare besit, sagteware in openbare besit, openbaar beskikbare programmatuur.]

Anchor(publish_facility__publishing_facility_)

publish facility (publishing facility)
 1. publikasiefasiliteit

Anchor(publisher)

publisher
 1. uitgewer

Anchor(purge)

purge
 1. n skoonmaak [Vee lêers of items wat as geskrap gemerk is uit.] "You may purge your database to recover space freed by deletions." / "Jy behoort jou databasis skoon te maak om ruimte wat bevry is deur skrappings te herwin." (1999-11-04)

Anchor(query)

query
 1. n bevraging [dg2 vraagteken. gwb.]

 2. n navraag

Anchor(queue)

queue
 1. n tou [dg2 wagtou, volgtou. gwb.]

 2. v toustaan, wag [dg2. gwb.]

Anchor(quickstart_guide)

quickstart guide
 1. woerts-warts-gids

Anchor(quit)

quit
 1. 1. v eindig, geëindig, stop [van 'n taak.]

 2. 2. v afsluit, verlaat [van 'n program.]

Anchor(race_condition)

race condition
 1. <bedryfstelsels> wedrentoestand, rentoestand

Anchor(radio_button)

radio button
 1. klinkknoppie [tbt. alt skakelknoppie.]

Anchor(rank)

rank
 1. <indeksering> v orden, lysrang gee

Anchor(ranking)

ranking
 1. <indeksering> n lysrang, ordening [hoe goed 'n dokument vaar in 'n soektog na sleutelterme in die dokument.]

 2. Kyk ook [#positioning]

Anchor(rate)

rate
 1. tempo [bv baud.]

Anchor(re_send)

re-send
 1. n herpos, tweede pos (derde pos, ens)

 2. v weer stuur, weer pos, herstuur, herversend

Anchor(readme)

readme
 1. n leesmy [Generiese term vir kortbegrip wat data- of programlêers vergesel. Vertaling is opsioneel.] (1999-11-19)

Anchor(real_time)

real time
 1. <programmering> adj intyds(e) [dg2 EN real-time, AF reëletyd=. gwb. Wanneer 'n program vinnig genoeg is om by te bly by die toestande in die buitewêreld waarop dit veronderstel is om in te werk of te reageer] "Sunsat se aanboordrekenaar moet intydse aanpassings aan die antenna-oriëntasie aanbring." / "Sunsat's onboard computer has to execute realtime adjustments to the antenna orientation."

 2. Kyk ook [#runtime] (1999-12-07)

Anchor(realtime)

realtime
 1. [#real_time]

Anchor(recycle)

recycle
 1. v hersikleer [gwb hergebruik.]

Anchor(recycle_bin)

recycle bin
 1. herbruikblik, herwinblik [alt prutpot, asblik.]

Anchor(recycled)

recycled
 1. adj hergesikleer

Anchor(redirect)

redirect
 1. v aanstuur, deurstuur [Wanneer 'n versoek van 'n kliënt deur 'n bediener herroeteer word na 'n ander bron of bediener.] "We do an external HTTP redirect for all non-canonical URLs to fix them in the location view of the Browser and for all subsequent requests." / "'n Eksterne HTTP aanstuur word gedoen vir alle niekanonieke URLs, om hul voorkoms in die Blaaier se plek-wyser en vir alle volgende versoeke te korrigeer." (1999-10-28)

Anchor(redo)

redo
 1. herdoen

Anchor(redundancy_feature)

redundancy feature
 1. <hardeware> oortolligheidfunksie ['n komponent wat nie broodnodig is nie, maar wat handig te pas kom wanneer ander komponente breek.]

Anchor(reengineer)

reengineer
 1. hergenieer
 2. Kyk ook [#reverse_engineer]

Anchor(refactoring)

refactoring
 1. herfaktorering, herskikking

Anchor(reference)

reference
 1. verwysing

Anchor(refine)

refine
 1. verfyn

Anchor(refinement)

refinement
 1. verfyning [dg2. gwb.]

Anchor(refresh)

refresh
 1. verfris

Anchor(regex)

regex
 1. [#regular_expression]

Anchor(registered_to)

registered to
 1. geregistreer in X se naam, geregistreer in naam van [alt geregistreer aan.]

Anchor(regular_expression)

regular expression
 1. <programmering> n stringpatroon-uitdrukking, regex [Standaard metode om komplekse soekkriteria uit te druk. Word veral in tale soos Perl, Python en Javascript gebruik. Ook in bekende nutsprogramme soos awk en grep. Is deel van die POSIX standaard] "Gebruik /\d?/ om alle lyne wat met syfers begin te onttrek" / "Use /\d?/ to retrieve all lines starting with a digit"

Anchor(reliable)

reliable
 1. betroubaar

Anchor(reload)

reload
 1. herlaai

Anchor(remail)

remail
 1. kyk [#re_send]

Anchor(remailer)

remailer
 1. herverspreider

Anchor(render)

render
 1. <grafika> v verbeeld, lever [Om 'n vektor- voorstelling (dikwels van 'n poligoon) om te sit in 'n beeld saamgestel uit pixels.] "Die nuwe 3D Max kaart verbeeld 3 miljoen poligone per sekonde." / "The new 3D Max card renders 3 million polygons per second." (1999-12-02)

Anchor(reply)

reply
 1. v antwoord

 2. n opvolgboodskap

Anchor(request_for_comment)

request for comment
 1. kommentaarversoek

Anchor(require)

require
 1. vereis

Anchor(requirement)

requirement
 1. vereiste, verwagting

Anchor(resend)

resend
 1. kyk [#re_send]

Anchor(reset_form)

reset form
 1. <grafiese koppelvlak> v doen oor, doen weer, herstel vorm [Byskrif by 'n knoppie wat gedruk word om al die ingevulde velde van 'n webvorm weer leeg te maak.]

Anchor(resize)

resize
 1. v grootte verstel

Anchor(resizing)

resizing
 1. n grootteverstelling

Anchor(restart)

restart
 1. v herbegin, oorbegin, weer begin, laat weer loop

Anchor(restoration)

restoration
 1. n herstel, herstelwerk

Anchor(restore)

restore
 1. v herstel [dg2 terugstel. gwb.]

Anchor(restored)

restored
 1. adj herstel

Anchor(return)

return
 1. n terugkom [dg2 terugkeerinstruksie, terugopdrag. gwb.]

 2. v terugstuur [dg2 terugkeer.]

Anchor(return_address)

return address
 1. terugstuuradres [dg2 terugkeeradres. gwb.]

Anchor(return_screen)

return screen
 1. n terugkomskerm

Anchor(revenge_spam)

revenge spam
 1. <strooipos> n strooiwraak, varkwraak [die metode om 'n slagoffer se besonderhede beskikbaar te stel sodat dit lyk of die persoon 'n strooiposser is, sodat mense wat anti-strooipos is, en daardie slagoffer optree.]

 2. Kyk ook [#spoof_mail]

Anchor(reverse_engineer)

reverse engineer
 1. teruggenieer, demonteer en rekonstrueer, ontmantel
 2. Kyk ook [#reverse_engineering]

Anchor(reverse_engineering)

reverse engineering
 1. teruggeniëring, omgekeerde ontwikkelingwerk, demontering en rekonstruering, ontmanteling; dekompilering, truwaartse ontwerp

Anchor(right_aligned)

right-aligned
 1. <teksformaat> adj regshaaks, haarhaaks, regsgerig

Anchor(right_click)

right-click
 1. regskliek, regsklik [Taalkommissie verkies "klik".]

Anchor(roll_out)

roll out
 1. <bestuur> v uitrol, implimenteer [Grootskaalse implimentering van 'n groot projek.]

Anchor(root_directory)

root directory
 1. n stamgids, wortelgids [Die gids in 'n lêerstelsel waarvan alle ander gidse subgidse is.] "The root directory branches into eight subdirectories." / "Die stamgids vertak in agt subgidse." (1999-11-04)

Anchor(root_partition)

root partition
 1. wortelpartisie

Anchor(root_window)

root window
 1. <gebruikerskoppelvlak> n moedervenster, basisvenster Die heel eerste venster wat in die grafiese koppelvlak geskep word. Alle ander vensters en hulptuie, sigbaar en onsigbaar is kinders van hierdie venster] (1999-12-14)

Anchor(rot13)

rot13
 1. rot13

Anchor(round_brackets______)

round brackets (( ))
 1. hakies, ronde hakies

Anchor(router)

router
 1. <netwerke> roeteerder, versender

Anchor(rules)

rules
 1. reëls

Anchor(run)

run
 1. loop, laat loop [bv laat loop 'n program. dg2 uitvoer. gwb.]

Anchor(running_footer)

running footer
 1. loopvoetreël, loopvoet

Anchor(running_header)

running header
 1. loopkopreël, loopkop

Anchor(runtime)

runtime
 1. <programmering> adj intyds [Terwyl of wanneer 'n proses uitgevoer word.]

 2. <programmering> n looptyd [Terwyl of wanneer 'n proses uitgevoer word] "Die taal van die gebruikerskoppelvlak kan tydens looptyd verander word." / "The language of the user interface may be changed at runtime."

 3. Kyk ook [#real_time] (1999-12-07)

Anchor(save)

save
 1. v stoor "My rekenaar toor my gestoorde data sommer heel weg, dan is ek verstoor oor die getoorde stoorvermoëns van my rekernaar."

Anchor(scan__scanning_)

scan (scanning)
 1. 1. n skandering, inskandering, aftasting [deur 'n toestel. dg2 tasting.]

 2. 1. v inskandeer, skandeer, aftas [masjinaal. dg2 aftas, tas. gwb.]

 3. 2. v deursoek, ondersoek [van 'n gids of lys.]

Anchor(scanner)

scanner
 1. skandeerder, aftaster [toestel. dg2 taster, brontaster, leksiese ontleder. gwb.]

Anchor(schedule)

schedule
 1. skedule

Anchor(scratch_space)

scratch space
 1. kladarea, werkarea

Anchor(screen_capture)

screen capture
 1. n skermkiekie

Anchor(screen_dump)

screen dump
 1. n skermstorting

Anchor(screen_saver)

screen saver
 1. n sluierskerm, skermbewaarder, skermwag, skermskut

Anchor(script)

script
 1. skrip

Anchor(scroll)

scroll
 1. v glylees, rollees, gliplees, rol [dg2.]

Anchor(scroll_bar)

scroll bar
 1. rolstaaf

Anchor(scroll_down)

scroll down
 1. v afrol [dg2. gwb ondertoe rol.]

Anchor(scroll_up)

scroll up
 1. v oprol [dg2. gwb boontoe rol.]

Anchor(search)

search
 1. n soektog [dg2 soeking. gwb.]

 2. v soek [dg2. gwb.]

Anchor(search_box)

search box
 1. soekhokkie, soekblokkie

Anchor(search_button)

search button
 1. soekknoppie

Anchor(search_command)

search command
 1. soekopdrag

Anchor(search_criteria)

search criteria
 1. soekkriteria

Anchor(search_engine)

search engine
 1. soekprogram

Anchor(search_report)

search report
 1. soekverslag

Anchor(search_result)

search result
 1. soekresultaat

Anchor(search_word)

search word
 1. soekwoord [gwb.]

Anchor(secure)

secure
 1. v beveilig, dig

 2. adj veilig, dig, beveiligde

Anchor(secure_system)

secure system
 1. veilige stelsel, gesekerde stelsel

Anchor(secured)

secured
 1. adj beveilig

Anchor(security)

security
 1. n sekuriteit [dg2 beveiliging, sekering. gwb.]

Anchor(self_extracting)

self-extracting
 1. selfuitpakkend

Anchor(send)

send
 1. v verstuur, stuur [dg2 versend. gwb.] "If you're done writing, send the mail." / "As jy klaar geskryf is, verstuur die berig." (1999-10-28)

Anchor(sent)

sent
 1. n verstuurde pos [Die algemene naam vir die bergplek van reeds-verstuurde pos.] "Move all your own mails into the sent folder." / "Skuif al jou eie boodskappe na die verstuurde pos gids toe." (1999-10-28)

Anchor(sent_box)

sent box
 1. gestuurdeposmandjie [lokaliteit van afgestuurde pos]

Anchor(separator)

separator
 1. [#delimiter]

Anchor(serial_port)

serial port
 1. seriepoort [gwb seriële poort.]

Anchor(server)

server
 1. n bediener ['n Rekenaar op 'n netwerk wat sekere dienste beskikbaar stel aan ander rekenaars. gwb.] "Die drukker-bediener se tou is geblokkeer." / "The printer server's queue is blocked." (1999-11-19)

Anchor(service_provider)

service provider
 1. diensverskaffer

Anchor(set)

set
 1. n stel [bv 'n stel instruksies. dg2 versameling, kolleksie, aggregaat. gwb.]

 2. v instel [dg2 stel. gwb.]

Anchor(set_up)

set up
 1. v opstel [dg2 oprig, inrig. gwb.]

Anchor(setting)

setting
 1. n instelling [dg2.]

Anchor(setup)

setup
 1. n opstelling [bv van 'n rekenaar. dg2 oprigting, inrigting. gwb.]

 2. n opset [bv van 'n sakedepartement]

Anchor(share)

share
 1. <netwerke> v saamdeel [om 'n netwerkhulpbron beskikbaar te stel sodat ander gebruikers dit ook kan benut, of om 'n netwerkhulpbron wat deur iemand anders beskikbaar gestel is, saam met ander gebruikers te benut.]

Anchor(shareware)

shareware
 1. deelware, deelprogrammatuur

Anchor(shebang_line)

shebang-line
 1. <programmering> n klapreël ['n Rëel wat lyk soos: #!/usr/bin/perl of #!/bin/sh aan die begin van 'n 'script'. Dit spesifiseer die interpreteerder waardeur die daaropvolgende kode uitgevoer moet word, hetsy 'n dop soos 'bash', 'tcsh' of 'ksh' ('/bin/sh' is gewoonlik 'n skakel ([#symlink]) na die stelseldop) of 'n taal soos [#Perlhttp://www.perl.org_], [#Pythonhttp://www.python.org_], [#Rexxhttp://www.rexxla.org_] of vele ander. 'n # word 'n 'hash'-karakter genoem, en 'n ! word 'n 'bang' genoem: vandaar 'shebang'.] (1999-12-07)

Anchor(shell)

shell
 1. n dop, tolk ['n Proses wat aan die gebruiker 'n koppelvlak tot die bedryfstelsel bied, sodat die gebruiker ander prosesse kan inisieer of staak, hul afvoer aan 'n bepaalde vertoon- of afvoereenheid kan rig, die lêerstelsel kan administreer, en sy vorige invoere kan redigeer.] (1999-12-06)

 2. Kyk ook [#system_shell]

Anchor(shortcut)

shortcut
 1. n kortpad

 2. v kortpad vat

Anchor(show)

show
 1. v vertoon

 2. Kyk ook [#hide]
 3. Kyk ook [#expand], [#collapse]

Anchor(shutdown)

shutdown
 1. <beheerstelsels> n afsluit [Om 'n stelsel op 'n sistematiese basis te bring tot op 'n punt waar dit veilig afgeskakel kan word] (1999-12-20)

Anchor(sibling)

sibling
 1. genoot, sibbe [mv sibbes]

Anchor(sign_off)

sign off
 1. uitteken
 2. Kyk ook [#log_out]

Anchor(signature)

signature
 1. n volgreëls, stempel, naskrif [alt handtekening, naamtekening. Teks wat (dikwels outomaties) onderaan e- pos gevoeg word om die boodskap te kontekstualiseer.] "Bram's signature includes random Monty Python quotes." / "Bram se stempel bevat lukrake Monty Python aanhalings." (1999-12-06)

Anchor(siliconnaire)

siliconnaire
 1. silikonnêr [etim EN silikon + millionnaire. 'n Persoon wat 'n miljoenêr geword het met 'n webbesigheid.]

Anchor(simplified_address)

simplified address
 1. <e-kommunikasie> eenvoudige adres, kort adres

Anchor(single_mode)

single mode
 1. enkelmodus

Anchor(singleton)

singleton
 1. <oo-programmering> enkeling

Anchor(sink)

sink
 1. <javaprogrammering> bestemming

 2. kyk ook [#source]

Anchor(site)

site
 1. <web> werf, tuiste, ruimte, webplek [versameling hiperteksbladsye.]

 2. <netwerk> perseel, plek, ruimte, werf [subgids op 'n netwerk wat lêers bevat.]

Anchor(site_architecture)

site architecture
 1. werfargitektuur

Anchor(sitemap)

sitemap
 1. <internet> n werfkaart, navigasiekaart, werfuitleg, padvinder ['n Skematiese voorstelling - grafies of teks - van die inligting op 'n webwerf. Skakels na verskillende bladsye is integraal.]

Anchor(size)

size
 1. n grootte [gwb.]

Anchor(skeleton_code)

skeleton code
 1. skeletkode

Anchor(skim)

skim
 1. v vlugsoek

 2. v dobber, dobbersoek

Anchor(skin)

skin
 1. <grafiese koppelvlak> n vel, baadjie, omslag ['n gebruikerdoelmaakbare aanpassing van 'n enkele koppelvlakelement, gewoonlik die witspasie rondom bestaande knoppies en gewels.]

Anchor(slash)

slash
 1. skuinsstreep, vooroor skuinsstreep [dg2 solidus, virgule. gwb. RSG per.]
 2. Kyk ook [#backslash]

Anchor(small_caps)

small caps
 1. n klein hoofletters, klein kapitale

 2. n klein bokas

Anchor(smart_card)

smart card
 1. slimkaart, knapkaart

Anchor(smarts)

smarts
 1. <heuristiek> selfleerslimmighede

Anchor(smiley)

smiley
 1. n glimlag [di 'n emotikon. 'n 'Prentjie' gemaak van ASCII-karakters, om gevoelsnuanses oor e-pos te probeer oordra. Mens bekyk hulle sydelings -- die dubbelpunt is ie ogies. Voorbeelde is:

 2. Smile :) glimlaggie

 3. Smile :) knipoog

 4. ;> skertsende knipoog

 5. Sad :( ontevrede

 6. :.( in trane ] (1999-12-07)

Anchor(snailmail)

snailmail
 1. sloerpos, slakkepos, slakpos [pos wat op die
 2. tradisionele manier versend word, in plaas van elektronies.]

Anchor(snapshot)

snapshot
 1. <betatoetsing> bougreep [alt kiek, kiekie.]

 2. <grafika> kiekie, kiek

Anchor(sniffer)

sniffer
 1. snuffelaar

Anchor(software)

software
 1. programme, programmatuur [alt sagteware. dg2 sagteware spreektaal). gwb.]

Anchor(solid_state_memory)

solid state memory
 1. vastetoestandgeheue
 2. Kyk ook [#flash_memory]

Anchor(sound_card)

sound card
 1. klankkaart

Anchor(source)

source
 1. <javaprogrammering> bron

 2. kyk ook [#sink]

Anchor(source_code)

source code
 1. oorsprongtaal, brontaal [van 'n gekompileerde program.]
 2. bronskrif [van 'n gekompileerde markeertaal.]

Anchor(source_directory)

source directory
 1. n brongids

 2. Vergelyk [#target_directory] (1999-11-04)

Anchor(space_bar)

space bar
 1. spasiebalk [dg2. gwb EN skip bar.]

Anchor(spam)

spam
 1. <kommunikasie> n spam, varkpos, geraaspos, sproeipos [1. irriterende nierelevante nuusgroepboodskappe. irriterende nuusgroepboodskappe wat herhaaldelik gestuur word. Nierelevante nuusgroepboodskappe wat van meer relevante nuusgroepe af gekruispos word. onaangevraagde internetkommunikasie. Onaangevraagde kommersiele internetkommunikasie.]

 2. Kyk ook [#junk_mail]
 3. v sproei, bestook

Anchor(spam_detector)

spam detector
 1. <indeksering> strooiklikker [alt spamfilter, spamverklikker. 'n Funksie in 'n soekenjin se sagteware wat strooilading-metodes uitsnuffel en daarvoor penaliseer.]

Anchor(spamdexing)

spamdexing
 1. <indeksering> strooilading, strooideksering, besousing [etim EN spam + indexing.]

Anchor(spamming)

spamming
 1. bestoking

Anchor(speech_bubble)

speech bubble
 1. <koppelvlak> praatruitjie, spraakruitjie, spraakkassie

 2. Kyk ook [#bubble]

Anchor(spelling_tester)

spelling tester
 1. spelkyker, speltoetser, spelklikker, spelnasiener

Anchor(spellingchecker__spelling_checker_)

spellingchecker (spelling checker)
 1. Kyk [#spelling_tester]

Anchor(spelltester)

spelltester
 1. Kyk [#spelling_tester]

Anchor(spider)

spider
 1. <soekenjins> spinekop, kruipers [alt. snuffelaars.]

Anchor(splash_screen)

splash screen
 1. splatskerm ['n webbladsy, wat 'n hiperteksstelsel voorafgaan, waarop daar geen nuttige inligting of verdere skakel is nie behalwe 'n korporatiewe beeld en 'n skakel na die hiperteksselsel.]
 2. splatbeeld, logobeeld, logoskerm ['n prentjie met die program se logo en ander inligting wat verskyn in die paar sekondes voordat die program laai. Gewoonlik 'n reghoekige prentjie en kleiner as die skerm, maar gewoonlik altyd bo-op ander vensters.]
 3. splatskerm, dwangskerm, dwangblad, tussenblad ['n web bladsy met 'n advertensie op, wat laai en 'n paar oomblikke vertoon voordat die webblaaier aangestuur word na die verlangde bladsy.]

Anchor(spoof)

spoof
 1. <indeksering> v spoef, flous

 2. Kyk ook [#spamdexing]

Anchor(spoof_mail)

spoof mail
 1. <rekenaarsekuriteit> sluikpos, mompos, vermomde e-pos ['n E-posboodskap wat so aangepas is dat dit lyk of dit van 'n ander afsender afkomstig is as wat werklik die geval is. Sodanige aanpassing kan gebruik word om weerwraak op 'n onskuldige persoon te laat plaasvind, of om handelsgeheime by onoplettende e-poslesers te steel.]

 2. Kyk ook [#revenge_spam]

Anchor(spreadsheet)

spreadsheet
 1. n ontledingstaat, spreitabel, spreistaat [dg2 spreiblad. gwb werkstaat. alt sigblad.]

Anchor(spyware)

spyware
1. spioenware [sagteware wat nielegitiem inligting oor die gebruiker aan 'n derde party verskaf sonder dat die gebruiker daarvan bewus is; 'n soort trojaanse perd.]
 1. Kyk ook [#trojan_horse]

Anchor(square_brackets__[]_)

square brackets ([])
 1. blokhakies, vierkantige hakies ([])

Anchor(stack)

stack
 1. <datastrukture> stapel

 2. <netwerktopografie> stapel [versameling protokols.]

 3. Kyk ook [#layer]

Anchor(stack_processor)

stack processor
 1. stapelverwerker

Anchor(start_page)

start page
 1. beginbladsy

Anchor(start_up)

start up
 1. v laai, selflaai

 2. n laaifunksie

Anchor(starvation)

starvation
 1. <bedryfstelsels> verhongering

Anchor(stationary_user)

stationary user
 1. stasionêre gebruiker

Anchor(stiffy)

stiffy
 1. stiffie

Anchor(stop_bit)

stop bit
 1. stopbis

Anchor(storage_medium)

storage medium
 1. stoormedium

Anchor(streaming_video)

streaming video
 1. <multimedia> stroomvideo

Anchor(string)

string
 1. string

Anchor(style_sheets)

style sheets
 1. stylbladnotasie, stylvelle, stylbaaie, stylbladsye

Anchor(subdirectory)

subdirectory
 1. n subgids [Enige gids wat laer af in die gidsboom hiërargie is as die stamgids.] " save my work in a subdirectory of my home directory." / "Ek stoor my werk in 'n subgids van my tuisgids." (1999-11-04)

Anchor(subject__subject_header_)

subject (subject header)
 1. <e-pos> kop, onderwerpkop, onderwerpreël

Anchor(subject_field)

subject field
 1. onderwerpveld, onderwerpreël
 2. Kyk ook [#subject_line], [#subject]

Anchor(subject_line)

subject line
 1. onderwerpreël
 2. Kyk ook [#subject_field], [#subject]

Anchor(submit_a_site)

submit a site
 1. dien webwerf in, meld webwerf aan

Anchor(subscribe)

subscribe
 1. inteken, inteken op, inskryf
 2. kyk ook [#unsubscribe]

Anchor(subscriber)

subscriber
 1. intekenaar [dg2 huurder.]

Anchor(subscriber_identification_module__SIM_)

subscriber identification module (SIM)
 1. intekenaaridentifikasiemodule (SIM) [EN akkr SIM. 'n Soort slimkaarttoepassing.]

Anchor(subscription)

subscription
 1. n intekening

 2. n intekengeld

Anchor(subscription_fees)

subscription fees
 1. intekengeld

Anchor(subshell)

subshell
 1. subdop

Anchor(substring)

substring
 1. substring

Anchor(suite)

suite
 1. suite [verskillende programme saam.]

Anchor(surf)

surf
 1. v ry, rondry, rondrits, rits, sweef op

Anchor(surround_echo)

surround echo
 1. <multimedia> n omringeggo

Anchor(surround_mixing)

surround mixing
 1. <multimedia> n omringvermenging

Anchor(suspend)

suspend
 1. <energie besparing> v uitsit [Om aktiwiteit van 'n monitor, SVE of hardeskyf te staak om energie te bespaar] "Die monitor sal uitgesit word na 15 minute se onaktiwiteit" / "The monitor will be suspended after 15 minutes of inactivity" (1999-12-15)

Anchor(swap_drive)

swap drive
 1. <beheerstelsels> n ruilskyf ['n Skyfaandrywer waarop daar 'n ruilarea is] (1999-12-14)

Anchor(swap_file)

swap file
 1. n ruillêer

Anchor(swap_memory)

swap memory
 1. <bedryfstelsels> n ruilgeheue [Die totale geheue beskikbaar uit niegeheue toestelle] (1999-12-14)

Anchor(swap_partition)

swap partition
 1. <beheerstelsels> n ruilpartisie ['n Hardeskyfpartisie waarop daar 'n ruilarea is] (1999-12-14)

Anchor(swap_space)

swap space
 1. <beheerstelsels> n ruilarea, ruilspasie, ruilruimte ['n Toegekende area op 'n sekonderegeheuemedium wat gebruik word om die primere geheue van 'n rekenaar te vergroot]

Anchor(switch)

switch
 1. <netwerke> n skakel, skakelbord, skakelapparaat, verdeelbord

Anchor(symbolic_link)

symbolic link
 1. <bedryfstelsels> n simskakel, simboliese skakel ['n Merker in die lêerstelsel wat verwys na 'n lêer of gids wat elders in die lêerstelsel te vinde is] "Sorg dat /bin/sh 'n skakel is na die stelseldop." / "See that /bin/sh is a symlink to the [#system_shell]." (1999-12-07)

Anchor(symlink)

symlink
 1. [#symbolic_link]

Anchor(syntax)

syntax
 1. sintaksis [alt sintaks. dg2. gwb.]

Anchor(syntax_highlighting)

syntax highlighting
 1. kyk [#highlight]

Anchor(syntax_hilighting)

syntax hilighting
 1. kyk [#highlight]

Anchor(sysop)

sysop
 1. <netwerke> n sisop [etim EN system + operator.]

Anchor(system_shell)

system shell
 1. <koppelvlak> n stelseldop [Die dop wat vir alle gebruikers op 'n stelsel beskikbaar is] "As jy 'n ander dop as die stelseldop verkies, verander jou .bashrc" / "If you prefer a different shell, rather than the system shell, change your .bashrc" (1999-12-07)

Anchor(t9n)

t9n
 1. translation [etim translation = t + 9 letters + n.]

Anchor(tab)

tab
 1. <GUI-element> oortjie, gewel

 2. <tekselement> n keepkarakter, stootkeep, tabelkeep

 3. v keep

Anchor(tag)

tag
 1. <markeertaal> n merker [alt etiket, plaatjie.]

 2. v kies, merk

 3. kyk ook [#untag]

Anchor(tape)

tape
 1. <hardeware> n band [gewoonlik 'n magnetiese band waarop data gestoor word.]

Anchor(target_directory)

target directory
 1. n doelgids

 2. Vergelyk [#source_directory] (1999-11-04)

Anchor(taskbar)

taskbar
 1. taakbalk

Anchor(template)

template
 1. n sjabloon, profielvorm

Anchor(temporary_directory)

temporary directory
 1. n tydelikelêer-gids [Gids vir tydelike lêers.] "The temporary directory is used as scratch space by all users, and is automatically cleared periodically." / "Die tydelikelêer-gids word deur alle gebruikers as kladarea gebruik, en word outomaties van tyd tot tyd skoongemaak." (1999-11-04)

Anchor(teraflops)

teraflops
 1. Kyk [#floating_point_operations_per_secondFLOPS_]

Anchor(terminal)

terminal
 1. terminaal [dg2 terminaaleindpunt. gwb eindpunt.]

Anchor(terminate)

terminate
 1. <kommunikasie> termineer, beëindig

 2. <kabels> termineer

Anchor(terminate_and_stay_resident__TSR_)

terminate-and-stay-resident (TSR)
 1. termineer maar sit reg (TSR)

Anchor(test_site)

test site
 1. n toetsruimte [op die skerm]

 2. n toetsplek [bv êrens op aarde]

Anchor(text)

text
 1. teks

Anchor(the_wild)

the wild
 1. <krakers> daarbuite

Anchor(thin_client)

thin client
 1. <netwerke> n dun kliënt, maerkliënt ['n Kliëntrekenaar op 'n netwerk wat slegs die nodigste programmatuur en apparatuur bevat, en die meeste van die dataverwerking aan 'n bedienerrekenaar oorlaat. Gewoonlik sonder CD-ROM en met baie min geheue en skyfspasie.]

Anchor(thrashing)

thrashing
 1. <bedryfstelsels> spartel, sparteling

Anchor(thread)

thread
 1. <kommunikasie> n rygdraad, gesprekslyn, storielyn, rafel [Direk opeenvolgende inskrywings in 'n elektroniese tekskommunikasiemedium waarvan die onderwerp van bespreking verwant is aan en direk aansluit by direkvorige inskrywings.] "Iemand het weer gevloek op die poslys en nou't dit in 'n lang rygdraad ontstaan oor wat toelaatbaar is op die lys al dan nie." / "Someone said a swear word on the mail list and it resulted in a long thread on what is or isn't permissible on the list."

 2. <bedryfstelsels> uitvoerdraad, draad

Anchor(threading)

threading
 1. <bedryfstelsels> draadverwerking

Anchor(three_d_accelleration)

three-d accelleration
 1. Kyk [#3D_accelleration]

Anchor(thumb)

thumb
 1. skuifblokkie [onderdeel van rolstaaf.]
 2. [#thumbnail]

Anchor(thumbnail)

thumbnail
 1. duimnaelskets [piepklein weergawe van 'n groter beeld.]

Anchor(tilde)

tilde
 1. tilde (~) [alt slangetjie.]

Anchor(time_out)

time out
 1. n tyd verstreke [dg2 tydsopskorting. gwb tydafsnyding.]

 2. v uittel

Anchor(timed_out)

timed out
 1. adj uitgetel

Anchor(title_bar)

title bar
 1. <koppelvlak> n titelbalk (1999-12-06)

Anchor(title_blend)

title blend
 1. <gebruikerskoppelvlak> n titelversmelt, titelvermenging [kleurverandering van links na regs in die agtergrondkleur van 'n titelbalk] (1999-12-14)

Anchor(to_do_list)

to-do list
 1. taaklys

Anchor(todo)

todo
 1. tedoen, moetdoen [Vertaling is opsioneel.]

Anchor(toggle)

toggle
 1. (v) verwissel, omswaai
 2. (n) swikskakel, wisselskakel

Anchor(toner)

toner
 1. <drukwerk> n drukstof [Die poeier wat deur laserdrukkers en fotokopieërders aan die drukoppervlak vasgebrand word.] (1999-12-06)

Anchor(tool__tools_)

tool (tools)
 1. gereedskap

Anchor(toolbar)

toolbar
 1. <gebruikerskoppelvlak> n nutsbalk

 2. Kyk ook [#menubar] (1999-12-14)

Anchor(top_down_processing)

top-down processing
 1. bo-na-onder verwerking, afwaartse verwerking [dg2 EN top- down, AF bo-af.]

Anchor(touch)

touch
 1. <lêers, Unix> raak

Anchor(touchpad)

touchpad
 1. n streelpaneel [Navigasiepaneeltjie wat reageer op vingeraanraking.] (1999-12-06)

Anchor(tourist)

tourist
 1. <irc> toeris, kanaalsteker [in kletskanale, iemand wat inloer, rondkyk en weer die kanaal verlaat.]

Anchor(tower_case)

tower case
 1. <hardeware> toringkas ['n soort rekenaarkas wat nie plat lê nie maar regop staan soos 'n klein torinkie.]

Anchor(trace_route)

trace route
 1. v roete naspoor

 2. n naspoorroete [die roete wat 'n pakkie van een rekenaar deur 'n netwerk heen na 'n ander rekenaar neem.]

Anchor(track_changes)

track changes
 1. v speur wysigings na, spoor wysigings na, volg wysigings na

 2. v wys wysigings, wys redigering, hou wysigingsrekord

Anchor(trailing)

trailing
 1. slepende, naslepende

Anchor(transfer)

transfer
 1. n oorplasing [dg2 oordrag. gwb.]

 2. v oorplaas [dg2 oordra. gwb.]

Anchor(transmit)

transmit
 1. oorsend, versend

Anchor(transparent_image)

transparent image
 1. deursigtige beeld

Anchor(trash)

trash
 1. rommel
 2. rommelmandjie, drommetjie, snippermandjie

Anchor(traverse)

traverse
 1. deurreis, deurstap, deurkruis ['n binêre-boom- datastruktuur kan op verskillende maniere deurstap word.]

Anchor(tree)

tree
 1. <datastrukture> boom

 2. vloeidiagram

Anchor(tree_browser)

tree browser
 1. <koppelvlak> n voublaaier, gidsblaaier ['n Toepassing waarmee boomstrukture (soos lêergidse) in verskillende grade van detail bekyk kan word] (1999-12-09)

Anchor(trigger)

trigger
 1. sneller

Anchor(trojan)

trojan
 1. [#trojan_horse]

Anchor(trojan_horse)

trojan horse
 1. <sekuriteit> trojaanse perd ['n ekstra funksie van 'n rekenaarprogram wat nie die voorgehoue hooffunksie van die program is nie, en waarvan die gebruiker gewoonlik nie bewus is nie.]

Anchor(tutorial)

tutorial
 1. breiklas, groepklas, praktiese of private klas, studieklas, selfstudie

Anchor(umlaut)

umlaut
 1. umlaut (bv ü) [skryfteken wat vokaalverandering aandui.]
 2. Kyk ook [#diaeresis]

Anchor(uncomment)

uncomment
 1. (v) ontkommenteer
 2. kyk ook [#comment]

Anchor(undelete)

undelete
 1. herstel, ontskrap

Anchor(under_construction)

under construction
 1. in aanbou

Anchor(underline)

underline
 1. onderstreep

Anchor(undo)

undo
 1. v herroep [bv 'n bevel.]

 2. v ongedaan maak [bv 'n dag se werk.]

Anchor(unedited)

unedited
 1. adj ongeredigeer

Anchor(uniform_resource_locator__URL_)

uniform resource locator (URL)
 1. bronadres (BA)

Anchor(uninstall)

uninstall
 1. v ontinstalleer, oninstalleer, deïnstalleer

Anchor(unique_visit)

unique visit
 1. <lêeroordrag> unieke besoek ['n enkele aanvraag en redelik volledige aflaaiing van 'n webtekslêer deur 'n webblaaier. Verskillende maatskappye het verskillende maatstawwe om te bepaal watse soort besoek is uniek.]

 2. Kyk ook [#visit]

Anchor(unlink)

unlink
 1. ontkoppel [alt ontskakel.]
 2. Kyk ook [#disconnect]

Anchor(unmatching)

unmatching
 1. adj ongelyke, niegelyke, ongepaarde

Anchor(unmount)

unmount
 1. <lêerstelsels> v ontheg [onkoppeling van 'n bestaande hegpunt, [#mount_point]]

 2. Kyk ook [#mount] (1999-12-14)

Anchor(unshielded_twisted_pair__UTP_)

unshielded twisted pair (UTP)
 1. <netwerkkabels> onafgeskermde draadpaar ['n soort koperkabel waarvan die kabels gedraai is soos 'n draaikoeksister, waarvan daar nie 'n draadmaasbeskerming rondom die paar is nie]

Anchor(unsubscribe)

unsubscribe
 1. afteken, subskripsie kanselleer, inskrywing kanselleer
 2. kyk ook [#subscribe]

Anchor(unsupported)

unsupported
 1. nieondersteunde

Anchor(untag)

untag
 1. ontkies, ontmerk
 2. kyk ook [#tag]

Anchor(unzip)

unzip
 1. v dekompakteer, uitpak

Anchor(unzipper)

unzipper
 1. uitpakprogram

Anchor(up_front_moderated)

up-front moderated
 1. Kyk [#forward_moderated]

Anchor(upgrade)

upgrade
 1. n opgradering [alt verbetering.]

 2. v opgradeer [alt verbeter. gwb.]

Anchor(upgraded)

upgraded
 1. adj opgegradeer [alt verbeter.]

Anchor(upgrading)

upgrading
 1. n opgradering [alt verbetering. gwb.]

Anchor(upper_case)

upper case
 1. bokas, hoofletters [dg2.]

Anchor(upwards)

upwards
 1. <sagteware> adj nuwer, jonger, hoër [alt opwaarts.] "Hierdie werf is gemaak vir Netscape 3.0 en hoër." / "This site was designed for Netscape 3.0 and upwards."

Anchor(user)

user
 1. n gebruiker [Persoon of groep persone wat 'n rekenaarstelsel of -toepassing gebruik. dg2.] "A username is assigned to every user." / "Daar word 'n gebruikersnaam aan elke gebruiker toegeken." (1999-11-04)

 2. n gebruiker [Abstrakte 'persoon' waarvolgens toegangs- en gebruiksregte op 'n rekenaarstelsel toegeken word. gwb.] (1999-11-04)

Anchor(user_agent)

user agent
 1. n gebruikersagent [Die program waardeur 'n toepassing vir 'n gebruiker bemiddel word.] "'n Blinde gebruiker lees die web met behulp van 'n spraakgebaseerde gebruikersagent." / "A blind user browses the [#web] using a speech-based user agent." (1999-12-06)

Anchor(user_id)

user id
 1. n gebruikerskode [Kode waardeur 'n gebruiker aan 'n stelsel geïdentifiseer word. dg2 gebruikerkenteken, gebruikeridentifikasie.]

 2. Kyk ook [#user_name], [#login_name] (1999-10-29)

Anchor(user_name)

user name
 1. n gebruikersnaam [Naam waardeur 'n gebruiker aan 'n stelsel geïdentifiseer word.]

 2. Kyk ook [#user_id], [#login_name] (1999-10-29)

Anchor(uses_relationship)

uses relationship
 1. <objekgeorienteerde programmering> "gebruik"-verwantskap

 2. kyk ook [#has_a_relationship]

Anchor(utility)

utility
 1. <programmatuur> n nutsprogram, nutsfunksie [Enige program of programfunksie wat nuttige, gewoonlik administratiewe take uitvoer of bemagtig. dg2. gwb.]

 2. Vergelyk [#accessory]

Anchor(utility_program)

utility program
 1. [#utility]

Anchor(uudecode)

uudecode
 1. uu-dekodeer (Unix to Unix decode)

Anchor(uuencode)

uuencode
 1. uu-enkodeer (Unix to Unix encode)

Anchor(valid)

valid
 1. geldig [gwb.]

Anchor(vcard)

vcard
 1. [#electronic_business_card]

Anchor(vector)

vector
 1. <programmering> vektor

 2. Kyk ook [#array]

Anchor(vending_machine)

vending machine
 1. n verkoopoutomaat, muntoutomaat

Anchor(video_graphics_adaptor__VGA_)

video graphics adaptor (VGA)
 1. videografika-aanpasser (VGA)

Anchor(video_streaming)

video streaming
 1. Kyk [#streaming_video]

Anchor(view)

view
 1. n aansig

 2. v bekyk

Anchor(viewer)

viewer
 1. bekyker, beskouer

Anchor(virtual)

virtual
 1. virtueel, skynreëel, skynwerklik, amperreëel

Anchor(virtual_reality)

virtual reality
 1. virtuele realiteit, skynrealiteit, skynwerklikheid, virtuele werklikheid, amperrealiteit

Anchor(visit)

visit
 1. <lêeroordrag> besoek [die aanvra en redelik volledige aflaai van 'n webtekslêer deur 'n webblaaier.]

 2. Kyk ook [#unique_visit]

Anchor(voice)

voice
 1. n stem [gwb spraak.]

Anchor(voice_mail)

voice mail
 1. stempos

Anchor(voice_print)

voice print
 1. n stemafdruk [gwb spraakafdruk.]

Anchor(voice_recognition)

voice recognition
 1. stemherkenning [gwb spraakherkenning.]

Anchor(voice_recognition_technology)

voice-recognition technology
 1. stemherkenningstegnologie

Anchor(wack)

wack
 1. flap (vorentoeskuinsstrepie) [alt terug-skuinsstrepie.]
 2. Kyk [#slash]

Anchor(watermark)

watermark
 1. watermerk

Anchor(web)

web
 1. web

Anchor(web_browser)

web browser
 1. [#browser]

Anchor(web_design)

web design
 1. webontwerp

Anchor(web_design_application)

web design application
 1. webontwerp-toepassing

Anchor(web_server)

web server
 1. webbediener

Anchor(web_site)

web site
 1. webwerf, webruimte, webtuiste [alt webplek, webblaai, webkoerant. 'n versameling hiperteksbladsye.]
 2. Vergelyk [#home_page]

Anchor(webcam)

webcam
 1. webkamera

Anchor(webcast)

webcast
 1. webbeeldsend
 2. kyk ook [#webcam]

Anchor(webcasting)

webcasting
 1. v webuitsaai [Om 'n deurlopende inligting (soos TV- of radiouitsendings) oor die Internet uit te saai.] "Ons saai uit oor die web." / "We are webcasting it." "Daar was gisteraand 'n webuitsending." / "There was a webcast last night." (1999-11-19)

Anchor(webmaster)

webmaster
 1. webmeester, werfmeester [etim web site master.]

Anchor(widget)

widget
 1. handvatseltjie, geriefie, hulptuig, gui-element, koppelvlakelement, dingesie

Anchor(wild_card)

wild card
 1. instaankarakter, troef (mv troewe), oorheersstring, wisselkaart ['n plekhouerkarakter wat alle ander karakters oorheers, oftewel, wat enige ander karakter kan verteenwoordig.]

Anchor(window)

window
 1. <koppelvlak> n venster [dg2. gwb. 'n Venster is 'n afsonderlike kykplek op 'n rekenaarskerm wat verskeie kykplekke toelaat as deel van 'n grafiese koppelvlak ([#GUI]). Vensters word beheer deur 'n venstermaker ([#window_manager]) as deel van 'n vensterstelsel ([#windowing_system]).] (1999-12-06)

Anchor(window_manager)

window manager
 1. <koppelvlak> n venstermaker [Beheer die vertoning, oorvleueling, wisseling en ander aspekte van die vensters (sien: [#window]) waarin rekenaarprogramme vertoon word.]

 2. Kyk [#windowing_system]

Anchor(windowing_system)

windowing system
 1. <koppelvlak> n vensterstelsel ['n Stelsel om 'n rekenaar se vermoëns om grafiese afvoer te vertoon te deel tussen verskeie toepassings, soms ook oor netwerke heen (sodat ek byvoorbeeld 'n toepassing wat uitgevoer word op die rekenaar by my werk, tuis kan vertoon).] (1999-12-02)

Anchor(wireless_application_protocol__WAP_)

wireless application protocol (WAP)
 1. draadloseapplikasieprotokol (WAP) [alt DAP.]

Anchor(wizard)

wizard
 1. <gebruikerskoppelvlak> n wysgeer, assistent, slimmerd, wysneus [Hulpprogram wat konfigurasie, instelling en skepping van 'n ander program of dokument vir die gebruiker vereenvoudig. Deens trold, DE Einrichtungs-Assistent.] (1999-12-14)

 2. slimkop ['n Persoon wat goed is met rekenaars] "He is a real wizard" / "Hy is 'n regte slimkop" (1999-12-14)

 3. baas, goëllaar, meester [eretitel van die stelseladministrateur] (1999-12-14)

Anchor(word_wrap)

word wrap
 1. woordvou, woordomvou, omvou, reëlafbreking, reëlverbreking

Anchor(wordprocessing)

wordprocessing
 1. woordverwerking [dg2 EN wordprocessing (WP), AF woordverwerking (WV).]

Anchor(wordprocessor)

wordprocessor
 1. woordverwerker [gwb.]

Anchor(worksheet)

worksheet
 1. <sigblad> taakblad, werkstaat

Anchor(worldwide_web)

worldwide web
 1. wêreldwye web

Anchor(wristtop_computer)

wristtop computer
 1. polsrekenaar

Anchor(yank)

yank
 1. v kopieer, pluk [om te kopieer; etim Unix-sleng]

Anchor(zip)

zip
 1. v kompakteer, inpak

Anchor(zip_code)

zip code
 1. <sloerpos> poskode, amerikaanse poskode

Anchor(zipped_disk)

zipped disk
 1. kompakskyf

Anchor(zipper)

zipper
 1. inpakprogram

Anchor(zoo)

zoo
 1. <krakers> dieretuin, proeftuin, proefplaas