BootSplashPL

bluszcz@idoru:~/download$ apt-get source bootsplash
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności... Gotowe
Konieczne pobranie 159kB archiwów źródeł.
Pob: 1 http://localhost unstable/main bootsplash 3.1-11 (dsc) [398B]
Pob: 2 http://localhost unstable/main bootsplash 3.1-11 (tar) [144kB]
Pob: 3 http://localhost unstable/main bootsplash 3.1-11 (diff) [13,9kB]
Pobrano 159kB w 6s (25,3kB/s)
dpkg-source: extracting bootsplash in bootsplash-3.1
bluszcz@idoru:~/download$ sudo apt-get install fakeroot
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności... Gotowe
fakeroot jest już w najnowszej wersji.
0 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 1 nieaktualizowanych.
bluszcz@idoru:~/download$ cd bootsplash-3.1/
bluszcz@idoru:~/download/bootsplash-3.1$ fakeroot debian/rules binary 

BootSplashPL (last edited 2008-08-06 16:30:18 by localhost)