BuiSyPhong

Revision 2 as of 2006-04-01 23:32:14

Clear message

Bui Sy Phong's Homepage - VietnameseTeam

Email: MailTo(buisyphong AT SPAMFREE gmail DOT com)

* [http://www.masters.epita.net/ My school]

English

I'm Bui Sy Phong.

I'm vietnamese but i live now in French.

I want to create a Vietnamese Team for Ubuntu Community.

My major : Network and Security, Master in EPITA, a private school for computer science.

Tiếng Việt

Tôi là Bùi Sỹ Phong, tôi là người Việt nhưng hiện tại đang sinh sống tại Pháp.

Mục đích của tôi là muốn khởi tạo một cộng đồng Ubuntu Việt nhằm phát triển rộng rãi ý tưởng cũng như lợi ích của Ubuntu Linux và mã nguồn mở đối với mọi người nói chung và người Việt nói riêng.

Hiện tại tôi đang theo học Thạc sỹ về Quản trị và Bảo mật Mạng tại trường EPITA, Paris, Pháp.

Français

Salut tout le monde,

Chuis Sy Phong, chuis vietnamien et puis chuis maintenant à Paris.

Actuellement, je fais mes études supérieures à l'EPITA Master (Ecole pour l'Informatique et les Techniques Avancées), option "Administration des Systèmes Informatiques"

Mon but principal est de déclencher une communauté des utilisateurs vietnamiens du système d'exploitation "Ubuntu Linux".


CategoryHomepage