LesCorts2011

Differences between revisions 3 and 12 (spanning 9 versions)
Revision 3 as of 2011-04-06 15:56:57
Size: 2273
Editor: static-206-203-228-77
Comment:
Revision 12 as of 2011-04-18 11:48:57
Size: 3958
Editor: static-206-203-228-77
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 7: Line 7:
||<width="30px" style="border: none;">[[CatalanTeam/MaverickMeerkat|{{attachment:little-narwhals.png}}]]||<width="275px" style="border: none ; font-size: 0.90em;"><<TableOfContents(3)>>|| ||<width="30px" style="border: none;"><<TableOfContents(3)>>||
Line 28: Line 28:
 * '''Programa d'activitats (provisional):'''  * '''Programa d'activitats:'''
Line 34: Line 34:
||de 19h a 19:55h||<:>???||<:>********************||
||de 20h a 20:55h||<:>???||<:>********************||

||de 18h a 20:55h||<:>[[http://ubuntu.cat|Ubuntaires]]||<:>Install Party||
Line 61: Line 58:
   -RafaelCarreras
Line 62: Line 60:
   -RafaelCarreras
Line 63: Line 62:
   -mfortino
Line 66: Line 66:
Comunicat de premsa Natty Narwhal:
Line 67: Line 68:
== Altres Recursos == El 28 d'abril es publicarà la versió definitiva de l'Ubuntu[1] 11.04 (de nom tècnic Natty Narwhal). Amb aquest motiu, la comunitat d'usuaris d'Ubuntu en català[2] celebrarà el proper dilluns 2 de maig una festa d'instal·lació al Casal de Joves de Les Corts [3].
Line 69: Line 70:
  En aquests esdeveniments pretenem difondre i apropar el programari lliure en general, i més concretament l'Ubuntu, al públic en general, proposant-los xerrades i ajudant-los a instal·lar l'Ubuntu al seu ordinador. No estan, per tant, enfocats a persones amb grans coneixements tècnics, tot i que també s'hi poden trobar activitats més avançades, si s'escau.
Line 71: Line 72:
== Patrocinadors, organitzadors i col·laboradors == Si consulteu el programa d'activitats[4] veureu la participació de ponents a diverses xerrades. D'altra banda, com també és habitual, durant tota la jornada, i en paral·lel a la resta d'activitats, tindrem una festa d'instal·lació (Install Party) de l'Ubuntu, on es donarà suport per instal·lar-lo als ordinadors d'aquelles persones que el portin, així com per aclarir els dubtes que puguin sorgir. Evidentment, això serà de forma totalment gratuïta, no cal dir-ho.

Podeu seguir l'evolució del programa i de la resta d'informació de la jornada al wiki de la festa [4]. Visiteu-lo sovint per a estar-ne informats i feu-ne la màxima difusió.

L'equip d'ubuntaires en català

[1] http://www.ubuntu.com

[2] http://www.ubuntu.cat

[3] http://www.joveslescorts.org/

[4] https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Activitats/LesCorts2011
Line 74: Line 87:
== Organitzadors i col·laboradors ==

||<style="border: none ;">||
||<:> [[http://www.ubuntu.cat |{{https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/NattyNarwhal?action=AttachFile&do=get&target=logoUbuntuCat.png|Ubuntu.cat}}]] ||<:> [[http://www.joveslescorts.org/ |{{http://www.joveslescorts.org/images/stories/3logosportada.png|Casal de Joves de Les Corts}}]] ||

Festa d'instal·lació - Ubuntu 11.04

Aquesta pàgina conté informació sobre la festa que s'organitzarà el dia 2 de maig al Casal de Joves de Les Corts, Barcelona. Aquest wiki és un document de treball i com a tal s'anirà modificant a mesura que tinguem els termes decidits i en marxa.

Lloc i programa d'activitats

dilluns 2 de maig

Horari

Ponent

Títol

de 18h a 18:55h

Marcelo Fortino

Presentació de la nova versió

de 18h a 20:55h

Ubuntaires

Install Party

Transport

Metro Les Corts, línia 3.

  • Xerrades
    • cal un mestre de cerimònies per a cada espai o sala, que s'encarregui de:

    • presentar els ponents,
    • ajudar els participants i ponents,
    • fer respectar els horaris,

Tots els espais són accessibles

Grups de treball

Nota de premsa

Comunicat de premsa Natty Narwhal:

El 28 d'abril es publicarà la versió definitiva de l'Ubuntu[1] 11.04 (de nom tècnic Natty Narwhal). Amb aquest motiu, la comunitat d'usuaris d'Ubuntu en català[2] celebrarà el proper dilluns 2 de maig una festa d'instal·lació al Casal de Joves de Les Corts [3].

En aquests esdeveniments pretenem difondre i apropar el programari lliure en general, i més concretament l'Ubuntu, al públic en general, proposant-los xerrades i ajudant-los a instal·lar l'Ubuntu al seu ordinador. No estan, per tant, enfocats a persones amb grans coneixements tècnics, tot i que també s'hi poden trobar activitats més avançades, si s'escau.

Si consulteu el programa d'activitats[4] veureu la participació de ponents a diverses xerrades. D'altra banda, com també és habitual, durant tota la jornada, i en paral·lel a la resta d'activitats, tindrem una festa d'instal·lació (Install Party) de l'Ubuntu, on es donarà suport per instal·lar-lo als ordinadors d'aquelles persones que el portin, així com per aclarir els dubtes que puguin sorgir. Evidentment, això serà de forma totalment gratuïta, no cal dir-ho.

Podeu seguir l'evolució del programa i de la resta d'informació de la jornada al wiki de la festa [4]. Visiteu-lo sovint per a estar-ne informats i feu-ne la màxima difusió.

L'equip d'ubuntaires en català

[1] http://www.ubuntu.com

[2] http://www.ubuntu.cat

[3] http://www.joveslescorts.org/

[4] https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Activitats/LesCorts2011

Organitzadors i col·laboradors

Ubuntu.cat

Casal de Joves de Les Corts

Totes les seccions

CatalanTeam/Activitats/LesCorts2011 (last edited 2011-05-03 10:55:57 by 212)