InstallParty

Differences between revisions 7 and 8
Revision 7 as of 2011-09-08 05:12:34
Size: 1357
Editor: oriolsbd
Comment:
Revision 8 as of 2011-11-09 13:02:57
Size: 1359
Editor: sisco
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 11: Line 11:
||XXXXXXXXX||--||X||--||X||X|| ||SiscoGarcia||X||--||X||X||--||

Aquí s'organitzarà l'equip de gent que es dedicarà a gestionar l'Install Party.

Apunteu-vos si teniu previst venir a ajudar. Ja podeu indicar a quines franges horàries sereu disponibles:

No s'agafaran més màquines quan no sigui viable finalitzar la tasca en concret dins l'horari establert

dissabte 12

Qui

11h-12h

12h-13h

13h-14h

15h-16h

16h-17h

Daniel Martí

X

X

X

X

X

Oriolsbd

X

X

X

X

X

SiscoGarcia

X

--

X

X

--

XXXXXXXXX

X

X

X

--

--

XXXXXXXXX

X

X

X

X

X

Operativa

Hauria d'haver constantment una persona aprop de l'entrada a l'espai de la festa d'instal·lació que valorés cap on ha d'anar la persona que ve amb el seu ordinador, en funció del que necessiti fer i de com estigui de plena la sala i d'ocupat el personal de l'organització.

Recursos

  • Rèplica local de dipòsit de programari
  • Hauríem de portar:

CatalanTeam/Activitats/OneiricOcelot/InstallParty (last edited 2011-11-09 13:02:57 by sisco)