Agenda

Differences between revisions 1 and 7 (spanning 6 versions)
Revision 1 as of 2011-05-10 10:10:41
Size: 2896
Editor: 212
Comment: Tornem-hi!
Revision 7 as of 2011-06-08 14:28:23
Size: 3247
Editor: 212
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
## page was copied from CatalanTeam/OneiricOcelot
Line 5: Line 6:
||<:>2011-08-16||<:>Lloc i data per a la UbuntuGlobalJam||<:>Equip|| ||
||<:>2011-08-17||<:>Apuntar la UbuntuGlobalJam al LoCoDirectory||<:>RafaelCarreras|| ||
||<:>2011-06-10||<:>Anunci per la cerca de candidatures a la [[https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Activitats/OneiricOcelot|Festa Onírica]]||<:>Equip|| (./) ||
||<:>2011-07-16||<:>Lloc i data per a la [[https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Activitats/OneiricOcelot|Festa Onírica]]||<:>Equip|| ||
||<:>2011-08-01||<:>Lloc i data per a la UbuntuGlobalJam||<:>Equip|| ||
||<:>2011-08-03||<:>Apuntar la UbuntuGlobalJam al LoCoDirectory||<:>RafaelCarreras|| ||
Line 10: Line 13:
||<:>2011-09-03||<:>Ubuntu Global Jam||<:>Equip|| ||
Line 16: Line 20:
||<:>2011-10-**||<:>Ubuntu Global Jam||<:>Equip|| ||

Programa d'organització de la festa de publicació de l'Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot

Data

Fita

Responsable

Fet

2011-05-13

OneiricOcelot UDS

Ubuntu

(./)

2011-06-10

Anunci per la cerca de candidatures a la Festa Onírica

Equip

(./)

2011-07-16

Lloc i data per a la Festa Onírica

Equip

2011-08-01

Lloc i data per a la UbuntuGlobalJam

Equip

2011-08-03

Apuntar la UbuntuGlobalJam al LoCoDirectory

RafaelCarreras

2011-08-18

Anunci del concurs de disseny de material de difusió

RafaelCarreras

2011-08-25

Inici de petició de ponències (Call For Papers) i voluntaris

RafaelCarreras

2011-09-02

Anunci del concurs de disseny de marxandatge

RafaelCarreras

2011-09-03

Ubuntu Global Jam

Equip

2011-09-05

Apuntar la Festa de llançament al LoCoDirectory

RafaelCarreras

2011-09-16

Presentació de pressupostos de marxandatge

RafaelCarreras

2011-09-16

Reunió on es decideix el disseny del marxandatge

Equip

2011-09-18

Encarregar el marxandatge

Organitzadors locals

2011-09-20

Inici de la cerca de patrocinadors i col·laboradors

Organitzadors

2011-10-01

Reunió on es presenten els patrocinis, col·laboracions i es decidiran les ponències acceptades

Equip

2011-10-04

Recollida de marxandatge

Organitzadors locals

2011-10-08

Finalització del període de petició de ponències i recepció de la documentació sobre les mateixes

Equip

2011-10-09

Redacció de la nota de premsa

Equip

2011-10-10

Demanar CD i Conference Pack a Canonical

RafaelCarreras

2011-10-28

Publicació de la versió 11.04

Ubuntu

2011-11-01

Creació imatges ISO catalanitzades

WalterGarciaFontes OrestesMas

2011-11-01

Comunicació de les ponències acceptades

Equip

2011-11-07

Festa Ocelot a **********

Equip

 • Difusió
  • Comunicació inici termini petició ponents
  • Comunicació finalització termini petició ponents
  • Comunicació ponències acceptades
  • Comunicació petició patrocini
 • Patrocinadors
  • Definir tipus de patrocini i contrapartides que rebran
   • Contactar amb patrocinadors per explicar-los les possibilitats
 • Infraestructures
  • Verificació que els recursos compleixen els requisits necessaris:
   • Ample de banda suficient
   • Cal tenir algú amb coneixement tècnic de la infraestructura de xarxa del lloc on ens acullin o, en el seu defecte, que ens n'informin a nosaltres per poder resoldre possibles incidències.
   • Espai físic
   • Adaptació a persones de mobilitat reduïda de tots els espais
   • Possibilitats per menjar i beure dins el recinte o suficientment aprop, i a un preu assequible

CatalanTeam/Activitats/PrecisePangolin/Agenda (last edited 2012-05-13 07:38:38 by rafael-carreras)