Agenda

Differences between revisions 13 and 16 (spanning 3 versions)
Revision 13 as of 2011-09-30 06:07:40
Size: 3315
Comment: feines fetes i que no es faran aquest cop
Revision 16 as of 2011-10-24 08:10:36
Size: 3564
Comment: nova versió, nova festa
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
## page was copied from CatalanTeam/Activitats/OneiricOcelot/Agenda
Line 21: Line 22:
||<:>2011-10-08||<:>Finalització del període de petició de ponències i recepció de la documentació sobre les mateixes||<:>Equip|| ||
||<:>2011-10-09||<:>Redacció de la nota de premsa||<:>Equip|| ||
||<:>2011-10-10||<:>Demanar CD i Conference Pack a Canonical||<:>RafaelCarreras|| ||
||<:>2011-10-28||<:>Publicació de la versió 11.04||<:>Ubuntu||  ||
||<:>2011-10-08||<:>Finalització del període de petició de ponències i recepció de la documentació sobre les mateixes||<:>Equip|| (./) ||
||<:>2011-10-09||<:>Formulari d'inscripcions||<:>WalterGarciaFontes|| (./)
||
||<:>2011-10-09||<:>Redacció de la nota de premsa||<:>Equip|| (./) ||
||<:>2011-10-10||<:>Demanar CD i Conference Pack a Canonical||<:>RafaelCarreras|| (./) ||
||<:>2011-10-13||<:>Publicació de la versió 11.04||<:>Ubuntu|| (./) ||
||<:>2011-10-30||<:>Creació del cartell de la festa||<:>JosepGallart|| (./) ||
Line 26: Line 29:
||<:>2011-11-01||<:>Comunicació de les ponències acceptades||<:>Equip|| || ||<:>2011-11-01||<:>Comunicació de les ponències acceptades||<:>Equip|| (./) ||

Programa d'organització de la festa de publicació de l'Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot

Data

Fita

Responsable

Fet

2011-05-13

OneiricOcelot UDS

Ubuntu

(./)

2011-06-10

Anunci per la cerca de candidatures a la Festa Onírica

Equip

(./)

2011-07-16

Lloc i data per a la Festa Onírica

Equip

(./)

2011-08-01

Lloc i data per a la UbuntuGlobalJam

Equip

(./)

2011-08-03

Apuntar la UbuntuGlobalJam al LoCoDirectory

RafaelCarreras

(./)

2011-08-18

Anunci del concurs de disseny de material de difusió

RafaelCarreras

(./)

2011-08-25

Inici de petició de ponències (Call For Papers) i voluntaris

RafaelCarreras

(./)

2011-09-02

Anunci del concurs de disseny de marxandatge

RafaelCarreras

(./)

2011-09-03

Ubuntu Global Jam

Equip

2011-09-05

Apuntar la Festa de llançament al LoCoDirectory

RafaelCarreras

(./)

2011-09-16

Presentació de pressupostos de marxandatge

RafaelCarreras

(./)

2011-09-16

Reunió on es decideix el disseny del marxandatge

Equip

(./)

2011-09-18

Encarregar el marxandatge

Organitzadors locals

(./)

2011-09-20

Inici de la cerca de patrocinadors i col·laboradors

Organitzadors

(./)

2011-10-01

Reunió on es presenten els patrocinis, col·laboracions i es decidiran les ponències acceptades

Equip

(./)

2011-10-04

Recollida de marxandatge

Organitzadors locals

(./)

2011-10-08

Finalització del període de petició de ponències i recepció de la documentació sobre les mateixes

Equip

(./)

2011-10-09

Formulari d'inscripcions

WalterGarciaFontes

(./)

2011-10-09

Redacció de la nota de premsa

Equip

(./)

2011-10-10

Demanar CD i Conference Pack a Canonical

RafaelCarreras

(./)

2011-10-13

Publicació de la versió 11.04

Ubuntu

(./)

2011-10-30

Creació del cartell de la festa

JosepGallart

(./)

2011-11-01

Creació imatges ISO catalanitzades

WalterGarciaFontes OrestesMas

2011-11-01

Comunicació de les ponències acceptades

Equip

(./)

2011-11-07

Festa Ocelot a El Puntet de Lloret de Mar

Equip

 • Difusió
  • Comunicació inici termini petició ponents
  • Comunicació finalització termini petició ponents
  • Comunicació ponències acceptades
  • Comunicació petició patrocini
 • Patrocinadors
  • Definir tipus de patrocini i contrapartides que rebran
   • Contactar amb patrocinadors per explicar-los les possibilitats
 • Infraestructures
  • Verificació que els recursos compleixen els requisits necessaris:
   • Ample de banda suficient
   • Cal tenir algú amb coneixement tècnic de la infraestructura de xarxa del lloc on ens acullin o, en el seu defecte, que ens n'informin a nosaltres per poder resoldre possibles incidències.
   • Espai físic
   • Adaptació a persones de mobilitat reduïda de tots els espais
   • Possibilitats per menjar i beure dins el recinte o suficientment aprop, i a un preu assequible

CatalanTeam/Activitats/PrecisePangolin/Agenda (last edited 2012-05-13 07:38:38 by rafael-carreras)