Agenda

Differences between revisions 19 and 20
Revision 19 as of 2011-11-12 21:38:47
Size: 3765
Comment:
Revision 20 as of 2011-12-09 10:33:53
Size: 3769
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 7: Line 7:
||<:>2011-12-10||<:>Inici de la pàgina wiki de la [[https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Activitats/PrecisePangolin|Festa Pangolina]]||<:>RafaelCarreras|| || ||<:>2011-12-10||<:>Inici de la pàgina wiki de la [[https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Activitats/PrecisePangolin|Festa Pangolina]]||<:>RafaelCarreras|| (./) ||

Programa d'organització de la festa de publicació de l'Ubuntu 12.04 Precise Pangolin

Data

Fita

Responsable

Fet

2011-11-01

PrecisePangolin UDS

Ubuntu

(./)

2011-12-10

Inici de la pàgina wiki de la Festa Pangolina

RafaelCarreras

(./)

2011-12-10

Anunci per la cerca de candidatures a la Festa Pangolina

Equip

2012-01-16

Lloc i data per a la Festa Pangolina

Equip

2012-02-01

Lloc i data per a la UbuntuGlobalJam

Equip

2012-02-03

Apuntar la UbuntuGlobalJam al LoCoDirectory

RafaelCarreras

2012-02-18

Anunci del concurs de disseny de material de difusió

RafaelCarreras

2012-02-25

Inici de petició de ponències (Call For Papers) i voluntaris

RafaelCarreras

2012-03-02

Anunci del concurs de disseny de marxandatge

RafaelCarreras

2012-03-03

Ubuntu Global Jam

Equip

2012-03-05

Apuntar la Festa de llançament al LoCoDirectory

RafaelCarreras

2012-03-16

Presentació de pressupostos de marxandatge

RafaelCarreras

2012-03-16

Reunió on es decideix el disseny del marxandatge

Equip

2012-03-18

Encarregar el marxandatge

Organitzadors locals

2012-03-20

Inici de la cerca de patrocinadors i col·laboradors

Organitzadors

2012-03-22

Gestió de l'arxiu d'inscrits per la llei de protecció de dades

RafaelCarreras

2012-04-01

Reunió on es presenten els patrocinis, col·laboracions i es decidiran les ponències acceptades

Equip

2012-04-04

Recollida de marxandatge

Organitzadors locals

2012-04-08

Finalització del període de petició de ponències i recepció de la documentació sobre les mateixes

Equip

2012-04-09

Formulari d'inscripcions

WalterGarciaFontes

2012-04-09

Redacció de la nota de premsa

Equip

2012-04-10

Demanar CD i Conference Pack a Canonical

RafaelCarreras

2012-04-13

Publicació de la versió 11.04

Ubuntu

2012-04-30

Creació del cartell de la festa

JosepGallart

2012-05-01

Creació imatges ISO catalanitzades

WalterGarciaFontes OrestesMas

2012-05-01

Comunicació de les ponències acceptades

Equip

2012-05-12

Festa Pangolí Precís a ********************

Equip

 • Difusió
  • Comunicació inici termini petició ponents
  • Comunicació finalització termini petició ponents
  • Comunicació ponències acceptades
  • Comunicació petició patrocini
 • Patrocinadors
  • Definir tipus de patrocini i contrapartides que rebran
   • Contactar amb patrocinadors per explicar-los les possibilitats
 • Infraestructures
  • Verificació que els recursos compleixen els requisits necessaris:
   • Ample de banda suficient
   • Cal tenir algú amb coneixement tècnic de la infraestructura de xarxa del lloc on ens acullin o, en el seu defecte, que ens n'informin a nosaltres per poder resoldre possibles incidències.
   • Espai físic
   • Adaptació a persones de mobilitat reduïda de tots els espais
   • Possibilitats per menjar i beure dins el recinte o suficientment aprop, i a un preu assequible

CatalanTeam/Activitats/PrecisePangolin/Agenda (last edited 2012-05-13 07:38:38 by rafael-carreras)