Enlightenment 17, un escriptori lleuger i brillant

Enlightenment no és només un gestor de finestres per a Linux/X11 i altres, sinó que també és un complet conjunt de biblioteques que us ajuden a crear interfícies d'usuari maques amb menys feina que fent-ho de manera passada de moda i lluitant contra eines antigues, sense parlar del tradicional gestor de finestres. Cobreix usos des de petits aparells mòbils com telèfons fins a poderosos ordinadors de sobretaula (que són l'entorn de desenvolupament principal).

Comparat amb altres escriptoris lliures per a GNU/Linux, Enlightenment mantindria una organització clàssica, combinada amb una gran lleugeresa (només consumeix una mica més de recursos que l’ultralleuger LXDE), una gran flexibilitat a l’hora de configurar-lo i uns efectes estètics força agradables que, si optem per instal·lar-los, no el fan gaire més pesat.

CatalanTeam/Activitats/PrecisePangolin/Enlightenment 17, un escriptori lleuger i brillant (last edited 2012-04-30 07:38:22 by rafael-carreras)