UbuntuGlobalJam032010

Differences between revisions 8 and 9
Revision 8 as of 2010-02-12 10:56:08
Size: 1821
Editor: pcromeu-i-ribot
Comment: apuntat
Revision 9 as of 2010-02-12 18:19:06
Size: 2384
Editor: 174
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 3: Line 3:
Aquesta pàgina acollirà la informació sobre l'Ubuntu Global Jam que efectuarem el 27 de març de 2010 Aquesta pàgina acollirà la informació sobre l'Ubuntu Global Jam que efectuarem en data i lloc per decidir la primavera de 2010
Line 7: Line 7:
 * '''Lloc''': A determinar  * '''Lloc''': A determinar entre:

||<:-2>'''Tria del lloc on fer la UGJ 2010'''||
||Citilab||<:>||
||Terrassa?||<:>||
||Caldes de Montbui?||<:>||
Line 10: Line 15:
 * '''Data''': A determinar entre:

||<:-3>'''Tria de la data on fer la UGJ 2010'''||
||20 de març||<:>al marge de la resta del món (podria ser al Citilab)||<:>||
||27 de març||<:>coincidint amb la resta del món (no pot ser al Citilab)||<:>||
||28 de març||<:>coincidint amb la resta del món (podria ser al Citilab)||<:>||
||3 de maig||<:>al marge de la resta del món (podria ser al Citilab)||<:>||

Aquesta pàgina acollirà la informació sobre l'Ubuntu Global Jam que efectuarem en data i lloc per decidir la primavera de 2010

 • Horari: es proposa de 10h a 13:30h del matí, aturada per dinar, i seguir de 15h fins a les 18h.

 • Lloc: A determinar entre:

Tria del lloc on fer la UGJ 2010

Citilab

Terrassa?

Caldes de Montbui?

 • Data: A determinar entre:

Tria de la data on fer la UGJ 2010

20 de març

al marge de la resta del món (podria ser al Citilab)

27 de març

coincidint amb la resta del món (no pot ser al Citilab)

28 de març

coincidint amb la resta del món (podria ser al Citilab)

3 de maig

al marge de la resta del món (podria ser al Citilab)

 • Requeriments :

  • Electricitat: un munt d'endolls i allargadors amb lladres si són lluny de les taules.
  • Connectivitat: connexió sense fils i, a poder ser, per ethernet per a qui tingui problemes amb el wifi.
  • Taules i cadires per poder treballar
  • Un projector
  • Una mica de beguda i menjar ja seria massa... Smile :)

  • Ha de ser un lloc completament adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. align="left"

 • Participants:

Activitats previstes

Altres possibles activitats

 • Aquest cop es proposen altres tipus d'activitats, com ara:
  • Sessions de comprovació del Lucid (Testing Jams)
  • Sessions d'actualització al Lucid (Upgrade Jams)
  • Sessions d'empaquetament per a l'Ubuntu (Packaging Jams)
  • Sessions de documentació (Documentation Jams)
  • Sessions de resolució d'errors (Bug Jams)

Si algú vol proposar de realitzar-ne alguna o estigués interessat a participar-hi, pot posar-hi el seu nom.

Informació addicional

Rètols per a la promoció

CatalanTeam/Activitats/UbuntuGlobalJam032010 (last edited 2010-04-01 23:01:07 by 62)