UbuntuGlobalJam032010

Differences between revisions 9 and 10
Revision 9 as of 2010-02-12 18:19:06
Size: 2384
Editor: 174
Comment:
Revision 10 as of 2010-02-12 21:24:54
Size: 2150
Editor: 77-75-179-102
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 7: Line 7:
 * '''Lloc''': A determinar entre:  * '''Lloc i data''':
Line 9: Line 9:
||<:-2>'''Tria del lloc on fer la UGJ 2010'''||
||Citilab||<:>||
||Terrassa?||<:>||
||Caldes de Montbui?||<:>||


 * '''Data''': A determinar entre:

||<:-3>'''Tria de la data on fer la UGJ 2010'''||
||20 de març||<:>al marge de la resta del món (podria ser al Citilab)||<:>||
||27 de març||<:>coincidint amb la resta del món (no pot ser al Citilab)||<:>||
||28 de març||<:>coincidint amb la resta del món (podria ser al Citilab)||<:>||
||3 de maig||<:>al marge de la resta del món (podria ser al Citilab)||<:>||
||<:rowbgcolor="#d9bb7a"|2>'''Lloc'''||||<:-4>'''Dates'''||
||<:>'''20/3'''||<:>'''27/3'''||<:>'''28/3'''||<:>'''3/5'''||
||'''Citilab'''||<:>||<:>No disponible||<:>||<:>||
||'''Terrassa (on?)'''||<:>||<:>||<:>||<:>||
||'''Caldes de Montbui (on?)'''||<:>||<:>||<:>||<:>||
||'''UPC'''||<:>||<:>||<:>||<:>||

Aquesta pàgina acollirà la informació sobre l'Ubuntu Global Jam que efectuarem en data i lloc per decidir la primavera de 2010

 • Horari: es proposa de 10h a 13:30h del matí, aturada per dinar, i seguir de 15h fins a les 18h.

 • Lloc i data:

Lloc

Dates

20/3

27/3

28/3

3/5

Citilab

No disponible

Terrassa (on?)

Caldes de Montbui (on?)

UPC

 • Requeriments :

  • Electricitat: un munt d'endolls i allargadors amb lladres si són lluny de les taules.
  • Connectivitat: connexió sense fils i, a poder ser, per ethernet per a qui tingui problemes amb el wifi.
  • Taules i cadires per poder treballar
  • Un projector
  • Una mica de beguda i menjar ja seria massa... Smile :)

  • Ha de ser un lloc completament adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. align="left"

 • Participants:

Activitats previstes

Altres possibles activitats

 • Aquest cop es proposen altres tipus d'activitats, com ara:
  • Sessions de comprovació del Lucid (Testing Jams)
  • Sessions d'actualització al Lucid (Upgrade Jams)
  • Sessions d'empaquetament per a l'Ubuntu (Packaging Jams)
  • Sessions de documentació (Documentation Jams)
  • Sessions de resolució d'errors (Bug Jams)

Si algú vol proposar de realitzar-ne alguna o estigués interessat a participar-hi, pot posar-hi el seu nom.

Informació addicional

Rètols per a la promoció

CatalanTeam/Activitats/UbuntuGlobalJam032010 (last edited 2010-04-01 23:01:07 by 62)