Bazaar

Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2007-09-27 08:01:58
Size: 2422
Editor: 252
Comment:
Revision 2 as of 2007-09-27 08:14:44
Size: 2426
Editor: 194
Comment: Ortografia
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 16: Line 16:
2. Crear una carpeta on hi haurà la nostra copia 2. Crear una carpeta on hi haurà la nostra còpia
Line 35: Line 35:
''... paciència que ara son 40 Mb i aquest mes estan fent canvis importants al launchpad i ens han avisat que la cosa aniria lenta'' ''... paciència que ara son 40 Mb i aquest mes estan fent canvis importants al Launchpad i ens han avisat que la cosa aniria lenta''
Line 38: Line 38:
== Com pujar els vostres canvis al bazaar del dissney ubuntaire == == Com pujar els vostres canvis al bazaar del disseny ubuntaire ==
Line 42: Line 42:
Si voleu més informació sobre aquest pas us recomano http://www.fullcirclemagazine.org/issue-4/ Si voleu més informació sobre aquest pas, us recomano http://www.fullcirclemagazine.org/issue-4/
Line 79: Line 79:
Un cop fet això tornarem al punt 2 on indicarem que hem mesclat la nostra feina amb la que em trobat al bazaar. Un cop fet això, tornarem al punt 2 on indicarem que hem mesclat la nostra feina amb la que hem trobat al bazaar.

Bazaar - Repositori de disseny ubuntaire

He pujat la meva base d'imatges al bazaar per que puguem coŀlaborar a l'hora de fer dissenys. CarlesOriol

https://launchpad.net/dissenyubuntaire/

Com carregar el bazaar del disseny ubuntaire

1. Assegurar-nos que tenim instaŀlat el bazaar

sudo apt-get install bzr 

2. Crear una carpeta on hi haurà la nostra còpia

mkdir disseny_ubuntaire
cd disseny_ubuntaire

3. Inicialitzar el bazaar local en aquesta carpeta

bzr init

4. Descarregar el contingut del bazaar

bzr pull http://bazaar.launchpad.net/~ubuntu.cat/dissenyubuntaire/desenvolupament

... paciència que ara son 40 Mb i aquest mes estan fent canvis importants al Launchpad i ens han avisat que la cosa aniria lenta

Com pujar els vostres canvis al bazaar del disseny ubuntaire

Cal ser membre d'ubuntaires en català i haver pujat la nostra clau pública al nostre perfil d'usuari del Launchpad.

Si voleu més informació sobre aquest pas, us recomano http://www.fullcirclemagazine.org/issue-4/

1. Si heu creat documents nous primer cal que aviseu localment fent

bzr add nomdelarxiunou

2. Després anotarem els canvis que hem realitzat localment

bzr commit -m "He afegit un disseny d'un punt i he canviat el color de les estrelles"

3. I ho pujarem al bazaar

Substituiu '<name>' pel vostre nom d'usuari del launchpad

bzr push bzr+ssh://<name>@bazaar.launchpad.net/~ubuntu.cat/dissenyubuntaire/desenvolupament

els següents cops sols caldrà fer

bzr push

4. Què passa si algú ha realitzat canvis abans que nosaltres?

El push ens avisarà.

Haurem de mesclar la nostra feina amb la que algú altre haurà fet.

bzr merge

Un cop fet això, tornarem al punt 2 on indicarem que hem mesclat la nostra feina amb la que hem trobat al bazaar.

Sempre és una bona idea de fer un bzr pull per estar actualitzat abans de començar a treballar. Així ens evitarem haver de fer merges.

CatalanTeam/Grafisme/Bazaar (last edited 2008-08-06 17:00:39 by localhost)