Logos

Differences between revisions 2 and 3
Revision 2 as of 2007-08-09 11:26:35
Size: 1010
Editor: 77
Comment:
Revision 3 as of 2008-08-06 16:38:58
Size: 1038
Editor: localhost
Comment: converted to 1.6 markup
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
[[Include(CatalanTeam/Capçalera)]] <<Include(CatalanTeam/Capçalera)>>
Line 5: Line 5:
|| attachment:CatalanTeam/Grafisme/ubuntucat_deg.png || || {{attachment:CatalanTeam/Grafisme/ubuntucat_deg.png}} ||
Line 12: Line 12:
|| attachment:CatalanTeam/Grafisme/logocatubuntu.png || || {{attachment:CatalanTeam/Grafisme/logocatubuntu.png}} ||
Line 15: Line 15:
|| attachment:CatalanTeam/Grafisme/logo_c_en_el_cercle.png || || {{attachment:CatalanTeam/Grafisme/logo_c_en_el_cercle.png}} ||
Line 19: Line 19:
|| attachment:CatalanTeam/Grafisme/ubucat.png || attachment:CatalanTeam/Grafisme/ubucat.svg || attachment:CatalanTeam/Grafisme/ubucat_deg.svg || || {{attachment:CatalanTeam/Grafisme/ubucat.png}} || [[attachment:CatalanTeam/Grafisme/ubucat.svg]] || [[attachment:CatalanTeam/Grafisme/ubucat_deg.svg]] ||
Line 22: Line 22:
|| attachment:CatalanTeam/Grafisme/ubuntupuntcat.png || || {{attachment:CatalanTeam/Grafisme/ubuntupuntcat.png}} ||

Logotip de l'Equip

CatalanTeam/Grafisme/ubuntucat_deg.png

Autor: Carles Oriol

Altres logotips proposats

CatalanTeam/Grafisme/logocatubuntu.png

Autor: Cortsenc

CatalanTeam/Grafisme/logo_c_en_el_cercle.png

Autor: Ermengol Bota

Basat en el de'n Cortsenc, però posant la «ç» en el cercle. És simplement un esbós. La idea de la «ç» és perquè em sembla que és el que més comú i menys diferenciat en la comunitat de parla catalana.

CatalanTeam/Grafisme/ubuntupuntcat.png

Autor: devaleitzer

Uns nens a l'estil ubuntu que o ballen sardanes o tenen els braços oberts per acollir tots els qui estiguin interessats en Ubuntu i el LoCo Team català.

CatalanTeam/Grafisme/Logos (last edited 2011-03-17 18:46:07 by 11)