Logos

Differences between revisions 3 and 4
Revision 3 as of 2008-08-06 16:38:58
Size: 1038
Editor: localhost
Comment: converted to 1.6 markup
Revision 4 as of 2011-03-17 18:45:02
Size: 1220
Editor: 11
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 7: Line 7:

Edició amb els nous estils d'ubuntu

|| {{attachment:CatalanTeam/Grafisme/logo_cat.png}} ||
|| {{attachment:CatalanTeam/Grafisme/logo_cat2.png}} ||
|| Edició: CrazyServer||

Logotip de l'Equip

CatalanTeam/Grafisme/ubuntucat_deg.png

Autor: Carles Oriol

Edició amb els nous estils d'ubuntu

Edició: CrazyServer

Altres logotips proposats

CatalanTeam/Grafisme/logocatubuntu.png

Autor: Cortsenc

CatalanTeam/Grafisme/logo_c_en_el_cercle.png

Autor: Ermengol Bota

Basat en el de'n Cortsenc, però posant la «ç» en el cercle. És simplement un esbós. La idea de la «ç» és perquè em sembla que és el que més comú i menys diferenciat en la comunitat de parla catalana.

CatalanTeam/Grafisme/ubuntupuntcat.png

Autor: devaleitzer

Uns nens a l'estil ubuntu que o ballen sardanes o tenen els braços oberts per acollir tots els qui estiguin interessats en Ubuntu i el LoCo Team català.

CatalanTeam/Grafisme/Logos (last edited 2011-03-17 18:46:07 by 11)