Logos

Differences between revisions 4 and 5
Revision 4 as of 2011-03-17 18:45:02
Size: 1220
Editor: 11
Comment:
Revision 5 as of 2011-03-17 18:46:07
Size: 1178
Editor: 11
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 10: Line 10:
|| {{attachment:CatalanTeam/Grafisme/logo_cat.png}} ||
|| {{attachment:CatalanTeam/Grafisme/logo_cat2.png}} ||
|| {{attachment:logo_cat.png}} ||
|| {{attachment:logo_cat2.png}} ||

Logotip de l'Equip

CatalanTeam/Grafisme/ubuntucat_deg.png

Autor: Carles Oriol

Edició amb els nous estils d'ubuntu

logo_cat.png

logo_cat2.png

Edició: CrazyServer

Altres logotips proposats

CatalanTeam/Grafisme/logocatubuntu.png

Autor: Cortsenc

CatalanTeam/Grafisme/logo_c_en_el_cercle.png

Autor: Ermengol Bota

Basat en el de'n Cortsenc, però posant la «ç» en el cercle. És simplement un esbós. La idea de la «ç» és perquè em sembla que és el que més comú i menys diferenciat en la comunitat de parla catalana.

CatalanTeam/Grafisme/ubuntupuntcat.png

Autor: devaleitzer

Uns nens a l'estil ubuntu que o ballen sardanes o tenen els braços oberts per acollir tots els qui estiguin interessats en Ubuntu i el LoCo Team català.

CatalanTeam/Grafisme/Logos (last edited 2011-03-17 18:46:07 by 11)