Samarretes

Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2008-01-02 20:01:22
Size: 216
Editor: 77
Comment:
Revision 2 as of 2008-01-02 20:01:59
Size: 216
Editor: 77
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 4: Line 4:
 * [wiki:CatalanTeam/Grafisme/Samarretes2007 Samarretes del 2008]  * [wiki:CatalanTeam/Grafisme/Samarretes2008 Samarretes del 2008]

Dissenys de Samarretes de l'Equip d'Ubuntaires en Català

  • [wiki:CatalanTeam/Grafisme/Samarretes2007 Samarretes del 2007] (Gresca Gutsy)
  • [wiki:CatalanTeam/Grafisme/Samarretes2008 Samarretes del 2008]

CatalanTeam/Grafisme/Samarretes (last edited 2011-04-02 10:57:40 by 210)