Targetes

Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2011-04-05 15:41:51
Size: 973
Editor: brocha
Comment:
Revision 2 as of 2012-04-22 11:29:35
Size: 1098
Editor: static-165-104-7-89
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
== Targeta per la Festa Oneiric ==

||<style="border: 0; text-align:center;"> {{attachment:targeta_natty_petit.png}} ||

Targeta per la Festa Oneiric

Targeta per la Festa Natty

Targeta per la Festa Maverick

targeta_maverick_petit.png

Targeta per la Festa Lúcida

targeta_lucida.png

targeta_lucida_darrere.png

Codi font a: http://bazaar.launchpad.net/~ubuntu.cat/dissenyubuntaire/desenvolupament/files/head%3A/festes/10.04

Targeta d'identificació genèrica

Aquesta és la proposta de targeta d'identificació (per allò que vàrem dir de que sabessin qui som) per la festa i posteriors esdeveniments:

targeta_equip.png

CatalanTeam/Grafisme/Targetes (last edited 2013-11-03 18:04:08 by static-165-104-7-89)