Targetes

Differences between revisions 4 and 5
Revision 4 as of 2013-05-07 18:26:30
Size: 1477
Editor: static-165-104-7-89
Comment:
Revision 5 as of 2013-05-07 18:30:39
Size: 1435
Editor: static-165-104-7-89
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 3: Line 3:
||<style="border: 0; text-align:center;"> {{attachment:CatalanTeam/Grafisme/targeta_quantal.png}} || ||<style="border: 0; text-align:center;"> {{attachment:targeta_quantal.png}} ||
Line 7: Line 7:
||<style="border: 0; text-align:center;"> {{attachment:CatalanTeam/Grafisme/targeta_precise.png}} || ||<style="border: 0; text-align:center;"> {{attachment:targeta_precise.png}} ||

Per la Festa Quantal Quetzal

targeta_quantal.png

Per la Festa Precise Pangolin

targeta_precise.png

Targeta per la Festa Oneiric

targeta_oneiric.png

Targeta per la Festa Natty

targeta_natty.png

Targeta per la Festa Maverick

targeta_maverick.png

Targeta per la Festa Lúcida

targeta_lucida.png

targeta_lucida_darrere.png

Codi font a: http://bazaar.launchpad.net/~ubuntu.cat/dissenyubuntaire/desenvolupament/files/head%3A/festes/10.04

Targeta d'identificació genèrica

Aquesta és la proposta de targeta d'identificació (per allò que vàrem dir de que sabessin qui som) per la festa i posteriors esdeveniments:

targeta_equip.png

CatalanTeam/Grafisme/Targetes (last edited 2013-11-03 18:04:08 by static-165-104-7-89)