Grafisme

Differences between revisions 124 and 152 (spanning 28 versions)
Revision 124 as of 2011-04-05 14:56:49
Size: 11495
Editor: brocha
Comment:
Revision 152 as of 2014-10-27 19:10:12
Size: 4194
Editor: 90
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 13: Line 13:
''Vols aprendre a fer dibuixos amb l'inkscape: [[http://www.kumbaworld.com/guia/guia2.html|Guia d'aprenentatge ràpid de l'inkscape]]''
Line 19: Line 17:
{{attachment:ubuntucat_taronja2.svg}}
Line 21: Line 21:
= Recursos per Ubuntu =
Line 22: Line 23:
= Documentació escrita (.odt, .odp, ....) = [[attachment:Ubuntu-Title.ttf|Tipografia de l'antiga lletra d'Ubuntu amb caràcters catalans]] (adaptada per en Carles Oriol).
Line 24: Line 25:
Si has creat documentació i has posat un peu de plana, o una plana de presentació i creus que algú en pot treure profit deixa-la aquí.  *[[CatalanTeam/Grafisme/Rerefons|Fons d'escriptori]]
 *[[CatalanTeam/Grafisme/Captures|Captures de pantalla]]
 *[[CatalanTeam/Grafisme/FonsGrub|Imatges de fons per al grub]]
Line 26: Line 29:
|| [[attachment:LoCoCatFeisty.odp|Presentació FestaFeisty]] ||
|| Presentació (en format Open Document) per a la FestaFeisty ||
|| Autor: RafaelCarreras, [[https://launchpad.net/~josepgallart|Josep Gallart]] ||

|| [[attachment:presentacioHardy.odp|Presentació HolaHardy]] ||
|| [[[attachment:presetnacioHardyCapturesNoves.odp]] Presentació Hola Hardy amb captures ||
|| [[attachment:presentacioHardyCapturesNoves_2.odp|Presentació Hola Hardy]], variació de l'anterior (2008-04-23)||
|| [[attachment:hh_v1.3.odp|Presentació Hola Hardy]], re-format Carles (2008-04-25)||
|| Presentació (en format Open Document) per a la HolaHardy ||
|| Autor: RafaelCarreras, [[https://launchpad.net/~josepgallart|Josep Gallart]], [[crazyserver]], GiorgioGrappa ||

|| [[attachment:pplu_v1.4.odp|Presentació Intrèpida Íbex]] ||
|| Versió de la festa d'Amer, del 29 de novembre de 2008 ||
|| Presentació Programari Lliure i Ubuntu, versió 1.4 ||
|| Autors: [[RafaelCarreras]], [[https://launchpad.net/~josepgallart|Josep Gallart]], [[crazyserver]], [[GiorgioGrappa]] ||

|| [[attachment:fullubuntu.odt|Fulletó d'Ubuntu]] ||
|| Fulletó d'Ubuntu i del LoCo ||
|| Autor: RafaelCarreras ||

|| [[attachment:mini-plantilla.odt|Plantilla amb logotip]] ||
|| Plana (en format Open Document) amb el logotip d'Ubuntu ||


= Fons d'escriptori =

|| {{attachment:mini_escriptori_josep_gallart.png}} || {{attachment:mini_FonsUbuntuPPCC.png}} || {{attachment:mini_senyera.png}} ||
|| [[attachment:escriptori_josep_gallart.png|Baixa-te'l]] || [[attachment:FonsUbuntuPPCC.png|Baixa-te'l]] || [[attachment:senyera.jpg|Baixa-te'l]] ||
|| Fons d'escriptori d'Ubuntu en català || Ubuntu: Extensió de la llengua catalana<<BR>>als Països Catalans || Senyera ||
|| Autor: [[https://launchpad.net/~josepgallart|Josep Gallart]] || Autor: [[https://launchpad.net/~josepgallart|Josep Gallart]] || Autor: [[https://launchpad.net/~josepgallart|Josep Gallart]] ||

|| {{attachment:mini_hardyhorta.png}} ||
|| Baixa-te'l: [[attachment:hardyhorta_1024X768.png|1024X768]] - [[attachment:hardyhorta_1280X800.png|1280X800]] ||
|| Fons de pantalla que commemora<<BR>>la festa [[CatalanTeam/HardyHorta|HardyHorta]] ||
|| Autor: [[http://www.vcubells.net|Vicent Cubells]] ||


= Captures de pantalla =

|| {{attachment:mini_captura.png}} || {{attachment:mini_navegant.png}} ||
|| [[attachment:captura.png|Veure-la més gran]] || [[attachment:navegant.png|Veure-la més gran]] ||

'''Més captures:''' [[http://img184.imageshack.us/img184/8185/capturarf0.png|Captura 1]], [[attachment:sortint.png|Captura 2]]

= Imatges de fons per al grub =

|| {{attachment:mini-ubuntu-cat-grub.png}} ||
|| [[attachment:ubuntu-cat-grub.png|Veure-la més gran]] ||
|| [[attachment:ubuntu-cat.xpm.gz|Baixa-te'l]] ||
|| Autor: VicentCubells ||


= Marxandatge =

Tens una proposta de marxandatge per l'equip català d'Ubuntu? Mostra-la a tothom!

|| {{attachment:enganxina_nova.png}} || {{attachment:caixa_cd_v02.svg.png}} ||
|| Enganxina Ubuntaires || Caixa per a CDs ||
|| Descàrrega: [[attachment:enganxina_nova.tar.bz2]] || Descàrrega: [[attachment:caixa_cd_v02.svg]] ||
|| Autor: Carles Oriol ||

|| {{attachment:samarreta.png}} || {{attachment:pilotamon.png}} ||
|| Proposta samarreta || Xorrada bonica ||
|| Descàrrega: [[attachment:samarreta.tar.bz2]] || Descàrrega: [[attachment:pilotamon.tar.bz2]] ||
|| Autor: Carles Oriol || Autor: Carles Oriol || Autor: Carles Oriol, devaleitzer ||

|| {{attachment:xapa.png}} || {{attachment:cd_ubuntustudio.png}} ||
|| Xapa || Caràtula per a CD ||
|| Descàrrega: [[attachment:xapa.svg.tar.bz2]] || Descàrrega: [[attachment:cd_ubuntustudio.svg]] ||
|| Autor: Carles Oriol || N/a ||

|| {{http://eurion.net/images/UbuntuPowered.png}} || {{attachment:enganxina.png}} ||
|| «Powered by Ubuntu» || N/a ||
|| Descàrrega: [[http://eurion.net/images/UbuntuPowered.png|UbuntuPowered.png]] || Descàrrega: [[attachment:enganxina2007.odt]] ||

= Actes / Trobades =

[[CatalanTeam/Grafisme/Actes|Material gràfic d'esdeveniment passats]]

== Targeta d'identificació genèrica ==
Aquesta és la proposta de targeta d'identificació (per allò que vàrem dir de que sabessin qui som) per la festa i posteriors esdeveniments:
 
{{attachment:targeta_equip.png}}

== Targeta per la Festa Lúcida ==

||<style="border: 0; text-align:center;"> {{attachment:targeta_lucida.png}} ||<style="border: 0; text-align:center;"> {{attachment:targeta_lucida_darrere.png}}||

Codi font a:
http://bazaar.launchpad.net/~ubuntu.cat/dissenyubuntaire/desenvolupament/files/head%3A/festes/10.04


== Targeta per la Festa Maverick ==

||<style="border: 0; text-align:center;"> {{attachment:targeta_maverick_petit.png}} ||

 * Fitxer font en [[attachment:targeta_maverick.tar.gz|SVG]]
 * Foto del fons feta per [[http://www.flickr.com/photos/mmleones/4577067906/in/faves-52827582@N08/|mm_leones]]

== Targeta per la Festa Natty ==

||<style="border: 0; text-align:center;"> {{attachment:targeta_natty_petit.png}} ||

= Ubuntu Global Jam =

Aquests svg són una adaptació dels originals que es poden trobar [[https://wiki.ubuntu.com/UbuntuGlobalJam | aquí]]. Al no tenir accés als fitxers font, s'ha hagut de treballar directament sobre els png, fet que fa que el resultat no sigui especialment gloriós. (Feu clic amb el botó alternatiu del ratolí damunt els noms dels fitxers, visualitzeu-los i els podreu descarregar).

||{{attachment:UGJ032010AmpleMarro.svg}}||{{attachment:UGJ032010AmpleVermell.svg}}||
||{{attachment:UGJ032010LlargGroc.svg}}||{{attachment:UGJ032010LlargVermell.svg}}||


= Diversos =
Line 149: Line 40:
= Marxandatge =

Tens una proposta de marxandatge per l'equip català d'Ubuntu? Mostra-la a tothom!

 *[[CatalanTeam/Grafisme/Diversos|Enganxines, xapes, caixes de cd...]]
 *[[CatalanTeam/Grafisme/UbuntuGlobalJam|Anuncis web per la Ubuntu Global Jam]]

= Presentacions =

Si has creat documentació i has posat un peu de plana, o una plana de presentació i creus que algú en pot treure profit deixa-la aquí.

Altres presentacions [[CatalanTeam/Grafisme/Presentacions|Presentacions]]

|| [[attachment:CatalanTeam/Grafisme/Presentacions/fullubuntu.odt|Fulletó d'Ubuntu]] ||
|| Fulletó d'Ubuntu i del LoCo ||
|| Autor: RafaelCarreras ||

|| [[attachment:CatalanTeam/Grafisme/Presentacions/mini-plantilla.odt|Plantilla amb logotip]] ||
|| Plana (en format Open Document) amb el logotip d'Ubuntu ||

= Targetes =
Les antigues les trobareu a [[CatalanTeam/Grafisme/Targetes|Targetes]]

== Per la Festa Utopic Unicorn ==

||<style="border: 0; text-align:center;"> {{attachment:CatalanTeam/Grafisme/targeta_utopic.png}} ||

 * Fitxer font en [[attachment:targeta_utopic.svg|SVG]] i en [[attachment:targeta_utopic.pdf|PDF]]
Line 151: Line 70:

== Fulletó per a les JPL a Girona (07/2007) ==
|| {{attachment:fulleto1.png}} || {{attachment:fulleto2.png}} ||
|| Pàgina 1 ([[attachment:fulleto_p1.svg|baixa]]) || Pàgina 2 ([[attachment:fulleto_p2.svg|baixa]]) ||

== Fulletó de Kubuntu ==
([[http://ihosted.info/~jpatrick/kubuntu-leaflet-ca.png|baixa]])

== Fulletó per la Kastanyada Kàrmica ==

|| [[attachment:TrípticKoala2cares.pdf|Tríptic kàrmic en pdf]] ||

== Fulletó per la Festa Lúcida ==

|| [[attachment:FulletoLucid3.tar.gz|Font de l'esborrany 3 del tríptic lúcid en svg, amb imatges encastades i text corregit.]] ||

|| [[attachment:FulletoLucid4.tar.gz|Font de l'esborrany 4 (valencianitzat) del tríptic lúcid en svg, amb imatges encastades i text corregit.]] ||


== Fulletó per la Festa Maverick ==

||{{attachment:fulletomaverick1_1_petit.png}}||||{{attachment:fulletomaverick2_1_petit.png}}||
||Pàgina 1 del fulletó, en [[attachment:fulletomaverick1_1.png|PNG]], o en [[attachment:fulletomaverick1_1.svg|SVG]]||||Pàgina 2 del fulletó, en [[attachment:fulletomaverick2_1.png|PNG]], o en [[attachment:fulletomaverick2_1.svg|SVG]]||

'''Candidatura laBorrassa per la Festa Maverick'''
|| [[attachment:candidaturaBorrassa10-10.pdf|Documentació presentada per laBorrassa]] ||
Els antics els trobareu a [[CatalanTeam/Grafisme/Fulletons|Fulletons]]
Line 180: Line 73:
||{{attachment:fulletonatty_1_petit.png}}|| {{attachment:fulletonatty_2_petit.png}} ||
||||Podeu baixar-vos les fonts en SVG de la [[attachment:fulletonatty_1.svg|pàgina 1]] i de la [[attachment:fulletonatty_2.svg|pàgina 2]], o la versió en [[attachment:fulletonatty.pdf|PDF]] ||
||{{attachment:CatalanTeam/Grafisme/Fulletons/fulletonatty_1_petit.png}}|| {{attachment:CatalanTeam/Grafisme/Fulletons/fulletonatty_2_petit.png}} ||
||||Podeu baixar-vos les fonts en SVG de la [[attachment:CatalanTeam/Grafisme/Fulletons/fulletonatty_1.svg|pàgina 1]] i de la [[attachment:fulletonatty_2.svg|pàgina 2]], o la versió en [[attachment:CatalanTeam/Grafisme/Fulletons/fulletonatty.pdf|PDF]] ||
Line 185: Line 78:
||<style="border: 0; text-align:center;"> {{https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Grafisme/Samarretes?action=AttachFile&do=get&target=0710.png}}||<style="border: 0; text-align:center;"> {{https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Grafisme/Samarretes?action=AttachFile&do=get&target=0804.png}}||
||<style="border: 0; text-align:center;"> Emoticones Ubuntaires ||<style="border: 0; text-align:center;"> Ubuntaires||
||<style="border: 0; text-align:center;"> {{https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Grafisme/Samarretes?action=AttachFile&do=get&target=0810.png}}||<style="border: 0; text-align:center;"> {{https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Grafisme/Samarretes?action=AttachFile&do=get&target=0904.png}}||
||<style="border: 0; text-align:center;"> Intrepid Ibex||<style="border: 0; text-align:center;"> Jaunty Jackalope||
||<style="border: 0; text-align:center;"> {{https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Grafisme/Samarretes?action=AttachFile&do=get&target=0910.png}}||<style="border: 0; text-align:center;"> {{https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Grafisme/Samarretes/10_04?action=AttachFile&do=get&target=1004.png}}||
||<style="border: 0; text-align:center;"> Karmic Koala ||<style="border: 0; text-align:center;"> Lucid Lynx ||
||<style="border: 0; text-align:center;"> {{https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Grafisme/Samarretes?action=AttachFile&do=get&target=1104.png}}|| ||
||<style="border: 0; text-align:center;"> Lema Ubuntu.cat|| ||
||<style="border: 0; text-align:center;"> {{attachment:CatalanTeam/Grafisme/Samarretes/1104.png}}||
||<style="border: 0; text-align:center;"> Lema Ubuntu.cat||
Line 197: Line 84:
Els antics els trobareu a [[CatalanTeam/Grafisme/Cartells|Cartells]]
Line 198: Line 86:
== Cartells Festa Lúcida ==
|| {{attachment:Cartell-2.0.png}} || {{attachment:cartell-blanc.png}} ||
|| {{attachment:Lucid2Papapep.png}} || {{attachment:Lucid4Papapep.png}}||
També trobareu diversos [[CatalanTeam/Grafisme/Banners|Banners]]
Line 202: Line 88:
== Cartell Festa Maverick == == Cartell Festa Utopic Unicorn ==
Line 204: Line 90:
||| {{attachment:ubuntu101010_1_petit.png}} ||
||<style="text-align: center;"> Baixa-ho en [[attachment:ubuntu101010_1.png|PNG]] o bé la font en [[attachment:ubuntu101010_1.svg|SVG]]||
||<style="text-align: center;"> Autor: Josep Gallart - Retocs: Sergi Mateo||


== Cartell Festa Natty ==
 
||| {{attachment:cartell_natty.png}} ||
||<style="text-align: center;"> Baixa-ho en [[attachment:cartell_natty.pdf|PDF]] o bé la font en [[attachment:cartell_natty.svg|SVG]]||

= Ressò mediàtic =

'''Notícia al diari LaManyana de Lleida (en castellà) arran de la Kastanyada Kàrmica (08/11/2009)'''
|| {{attachment:el-meu-xiquet.png}} ||
|| {{attachment:CatalanTeam/Grafisme/cartell_utopic.png}} ||
||<style="text-align: center;"> Baixa-ho en [[attachment:CatalanTeam/Grafisme/cartell_utopic.pdf|PDF]] o bé la font en [[attachment:CatalanTeam/Grafisme/cartell_utopic.svg|SVG]]||


Pàgines relacionades :


Aquí anem recollint totes aquelles imatges, documents, transparències, logotips, etc. d'Ubuntu que han estat adaptats al català, per tal que qui vulgui pugui utilitzar-los per crear nous materials, o decorar el seu escriptori.

Si has creat algun material gràfic i vols compartir-lo, ets lliure de pujar-lo. En cas que la necessitis, pots baixar la tipografia d'Ubuntu amb caràcters catalans (adaptada per en Carles Oriol).

Logotip

ubuntucat_deg.png

ubuntucat_taronja2.svg

Prem aquí per veure altres logotips proposats

Recursos per Ubuntu

Tipografia de l'antiga lletra d'Ubuntu amb caràcters catalans (adaptada per en Carles Oriol).

emoticones_ubuntu.png

Emoticones d'Ubuntu

Descàrrega: emoticones_ubuntu.tar.bz2 (SVG)

Autor: Carles Oriol

ubuntucat_fusion.png

Ubuntu.cat Fusion

Descàrrega: ubuntucat_fusion.svg

Autor: Carles Oriol

Marxandatge

Tens una proposta de marxandatge per l'equip català d'Ubuntu? Mostra-la a tothom!

Presentacions

Si has creat documentació i has posat un peu de plana, o una plana de presentació i creus que algú en pot treure profit deixa-la aquí.

Altres presentacions Presentacions

Fulletó d'Ubuntu

Fulletó d'Ubuntu i del LoCo

Autor: RafaelCarreras

Plantilla amb logotip

Plana (en format Open Document) amb el logotip d'Ubuntu

Targetes

Les antigues les trobareu a Targetes

Per la Festa Utopic Unicorn

CatalanTeam/Grafisme/targeta_utopic.png

Fulletons

Els antics els trobareu a Fulletons

Fulletó per la Festa Natty

CatalanTeam/Grafisme/Fulletons/fulletonatty_1_petit.png

CatalanTeam/Grafisme/Fulletons/fulletonatty_2_petit.png

Podeu baixar-vos les fonts en SVG de la pàgina 1 i de la pàgina 2, o la versió en PDF

Samarretes

CatalanTeam/Grafisme/Samarretes/1104.png

Lema Ubuntu.cat

A la secció desamarretes trobareu totes les samarretes i candidatures que s'han anat proposant.

Cartells

Els antics els trobareu a Cartells

També trobareu diversos Banners

Cartell Festa Utopic Unicorn

CatalanTeam/Grafisme/cartell_utopic.png

Baixa-ho en PDF o bé la font en SVG

CatalanTeam

CatalanTeam/Grafisme (last edited 2014-10-27 19:10:12 by 90)