GrescaGutsy

Differences between revisions 1 and 35 (spanning 34 versions)
Revision 1 as of 2007-08-16 20:42:02
Size: 42
Editor: 252
Comment:
Revision 35 as of 2007-08-24 11:20:46
Size: 3526
Editor: 203
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
Festa gutsy = Festa Gutsy =
Line 3: Line 3:
Què
Line 5: Line 4:
Quan El proper 18 d'octubre es publicarà una nova versió de les distribucions de la família Ubuntu, amb el nom de The Gutsy Gibbon. El LoCo Team Català farà un acte social per celebrar-ne el llançament.
Line 7: Line 6:
On == Quan ==
Line 9: Line 8:
Qui Es proposa de fer-la el divendres 19 d'octubre, tot i que si es fes lluny de Barcelona potser s'hauria de replantejar el dia de la setmana per fer més fàcil el desplaçament.

[#Lleida A Lleida], independentment de les altres activitats que es celebraran, es farà una presentació d'Ubuntu i de la comunitat catalana.

== Propostes d'Activitats ==
Enlloc de què l'equip proposi activitats, a l'estil d'una conferència tradicional, és molt més interessant que els participants siguin els que decideixen el que es vol fer; és el que s'anomena una '''no-conferència''' (WikiPedia:Unconference) i hi ha una ''tecnologia'' que descriu com dur-ho a terme (WikiPedia:Open_Space_Technology). La mostra més recent d'aquest tipus de trobades és el que s'anomena WikiPedia:BarCamp: http://www.barcamp.org. Àlex Muntada[[Anchor(ResumActivitats)]]
=== Actititats i llocs proposats ===

||<rowbgcolor="#ffe300">'''''Activitats'''''||
||<rowbgcolor="#d9bb7a">''Proposat per''||''Proposta''||''Tipus''||
||Joan Carles (Palimsesto)||Fer cursos amb una eina com el Moodle, tutoritzats pels membres del CatalanTeam LoCo o de la comunitat d'Ubuntaires.||No presencial||
||DPini||Cadena de disseny (Tractar una imatge successivament, diferents persones amb diferents programes, per a veure el resultat final)||Presencial||
||JosepSànchez (papapep)||Concurs de disseny de samarreta de la comunitat d'ubuntaires. Això hauria de ser no-presencial. A alguna festa-trobada es podria fer la votació.||No presencial||
||Nil i CarlesOriol||FREEVial: Concurs de preguntes i respostes vinculades al programari lliure i al seu entorn.||Presencial||
||Ivan Beà (telejet)||Install Party d'Ubuntu||Presencial||
||Ivan Beà (telejet)||Presentació d'Ubuntu i el CatalanTeam||Presencial||
||CarlesOriol||Estudi musical lliure: Es pretén demostrar que amb programari lliure es pot gestionar tot un estudi musical i, fins i tot, gravar música en viu "in situ".||Presencial||
||<rowbgcolor="#ffe300">'''''Ubicacions'''''||
||<rowbgcolor="#d9bb7a">''Proposat per''||''Proposta''||
||Ivà (arualavi)||UPC Terrassa (pdt. confirmar i concretar) ||
||Jordi Alins||[[Anchor(Lleida)]]Lleida, 23 d'octubre, amb el suport de la Delegació d'Òmnium Cultural (Lloc per concretar)||
||Ivan Beà (Telejet)||Olot, 19 a 21 d'octubre dins l'àmbit de "[http://www.volcanica.cat volcànica.cat]"||
||Oriol (Cortsenc)||Les Corts (Barcelona) Conscient de que fora bo canviar, sempre ens quedarà les Corts...||

attachment:cubfreevial.png [wiki:CatalanTeam/festagutsy/freevial Freevial] - Preparar un concurs tipus trivial (per temes) sobre el mon de l'ubuntu i el programari lliure. Fer equips de 2 o 3 persones (humanes) que competeixin.
Preparem les preguntes i una normativa bàsica (que evidentment ni la farà en papapep ni la votarem). Carles Oriol

attachment:gutsy.png (attachment:gutsy.svg)

Caldrà preparar els CDs com l'altre cop.

La impressió amb lightscribe és un rotllo "patater". He demanat preu per que ens facin cds estampats en injecció de tinta. A la propera reunió comento els costos.

També cal preparar les isos, crec que l'altre cop ho va fer l'Orestes amb algú més.

CarlesOriol

== Qui ==

carlesoriol i niloriol - organització freevial

Festa Gutsy

El proper 18 d'octubre es publicarà una nova versió de les distribucions de la família Ubuntu, amb el nom de The Gutsy Gibbon. El LoCo Team Català farà un acte social per celebrar-ne el llançament.

Quan

Es proposa de fer-la el divendres 19 d'octubre, tot i que si es fes lluny de Barcelona potser s'hauria de replantejar el dia de la setmana per fer més fàcil el desplaçament.

[#Lleida A Lleida], independentment de les altres activitats que es celebraran, es farà una presentació d'Ubuntu i de la comunitat catalana.

Propostes d'Activitats

Enlloc de què l'equip proposi activitats, a l'estil d'una conferència tradicional, és molt més interessant que els participants siguin els que decideixen el que es vol fer; és el que s'anomena una no-conferència (Unconference) i hi ha una tecnologia que descriu com dur-ho a terme (Open_Space_Technology). La mostra més recent d'aquest tipus de trobades és el que s'anomena BarCamp: http://www.barcamp.org. Àlex Muntada

Anchor(ResumActivitats)

Actititats i llocs proposats

Activitats

Proposat per

Proposta

Tipus

Joan Carles (Palimsesto)

Fer cursos amb una eina com el Moodle, tutoritzats pels membres del CatalanTeam LoCo o de la comunitat d'Ubuntaires.

No presencial

DPini

Cadena de disseny (Tractar una imatge successivament, diferents persones amb diferents programes, per a veure el resultat final)

Presencial

JosepSànchez (papapep)

Concurs de disseny de samarreta de la comunitat d'ubuntaires. Això hauria de ser no-presencial. A alguna festa-trobada es podria fer la votació.

No presencial

Nil i CarlesOriol

FREEVial: Concurs de preguntes i respostes vinculades al programari lliure i al seu entorn.

Presencial

Ivan Beà (telejet)

Install Party d'Ubuntu

Presencial

Ivan Beà (telejet)

Presentació d'Ubuntu i el CatalanTeam

Presencial

CarlesOriol

Estudi musical lliure: Es pretén demostrar que amb programari lliure es pot gestionar tot un estudi musical i, fins i tot, gravar música en viu "in situ".

Presencial

Ubicacions

Proposat per

Proposta

Ivà (arualavi)

UPC Terrassa (pdt. confirmar i concretar)

Jordi Alins

Anchor(Lleida)Lleida, 23 d'octubre, amb el suport de la Delegació d'Òmnium Cultural (Lloc per concretar)

Ivan Beà (Telejet)

Olot, 19 a 21 d'octubre dins l'àmbit de "[http://www.volcanica.cat volcànica.cat]"

Oriol (Cortsenc)

Les Corts (Barcelona) Conscient de que fora bo canviar, sempre ens quedarà les Corts...

attachment:cubfreevial.png [wiki:CatalanTeam/festagutsy/freevial Freevial] - Preparar un concurs tipus trivial (per temes) sobre el mon de l'ubuntu i el programari lliure. Fer equips de 2 o 3 persones (humanes) que competeixin. Preparem les preguntes i una normativa bàsica (que evidentment ni la farà en papapep ni la votarem). Carles Oriol

attachment:gutsy.png (attachment:gutsy.svg)

Caldrà preparar els CDs com l'altre cop.

La impressió amb lightscribe és un rotllo "patater". He demanat preu per que ens facin cds estampats en injecció de tinta. A la propera reunió comento els costos.

També cal preparar les isos, crec que l'altre cop ho va fer l'Orestes amb algú més.

CarlesOriol

Qui

carlesoriol i niloriol - organització freevial

CatalanTeam/GrescaGutsy (last edited 2008-08-06 16:22:32 by localhost)