GrescaGutsy

Differences between revisions 24 and 25
Revision 24 as of 2007-08-21 19:52:29
Size: 2656
Editor: 62
Comment:
Revision 25 as of 2007-08-21 20:40:52
Size: 2732
Editor: 210
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 8: Line 8:
Es proposa de fer-la el divendres 19 d'octubre, tot i que si es fes lluny de Barcelona potser s'hauria de replantejar el dia de la setmana per fer més fàcil el desplaçament. Es proposa de fer-la el divendres 19 d'octubre, tot i que si es fes lluny de Barcelona potser s'hauria de replantejar el dia de la setmana per fer més fàcil el desplaçament. [#Lleida A Lleida] es celebrarà
Line 24: Line 24:
||Ivàn Beà (telejet)||Install Party d'Ubuntu||
||Ivàn Beà (telejet)||Presentació d'Ubuntu i el CatalanTeam||
||Ivàn Beà (telejet)||Install Party d'Ubuntu||Presencial||
||Ivàn Beà (telejet)||Presentació d'Ubuntu i el CatalanTeam||Presencial||
Line 28: Line 28:
||Ivà (arualavi)||UPC Terrassa (pdt. confirmar i concretar) || ||Ivà (arualavi)||UPC Terrassa (pdt. confirmar i concretar) ||[[Anchor(Lleida)]]

Festa Gutsy

El proper 18 d'octubre es publicarà una nova versió de les distribucions de la família Ubuntu, amb el nom de The Gutsy Gibbon. El LoCo Team Català farà un acte social per celebrar-ne el llançament.

Quan

Es proposa de fer-la el divendres 19 d'octubre, tot i que si es fes lluny de Barcelona potser s'hauria de replantejar el dia de la setmana per fer més fàcil el desplaçament. [#Lleida A Lleida] es celebrarà

Propostes d'Activitats

Enlloc de què l'equip proposi activitats, a l'estil d'una conferència tradicional, és molt més interessant que els participants siguin els que decideixen el que es vol fer; és el que s'anomena una no-conferència (Unconference) i hi ha una tecnologia que descriu com dur-ho a terme (Open_Space_Technology). La mostra més recent d'aquest tipus de trobades és el que s'anomena BarCamp: http://www.barcamp.org. Àlex Muntada

Anchor(ResumActivitats)

Actititats i llocs proposats

Activitats

Proposat per

Proposta

Tipus

Joan Carles (Palimsesto)

Fer cursos amb una eina com el Moodle, tutoritzats pels membres del CatalanTeam LoCo o de la comunitat d'Ubuntaires.

No presencial

DPini

Cadena de disseny (Tractar una imatge successivament, diferents persones amb diferents programes, per a veure el resultat final)

Presencial

JosepSànchez (papapep)

Concurs de disseny de samarreta de la comunitat d'ubuntaires. Això hauria de ser no-presencial. A alguna festa-trobada es podria fer la votació.

No presencial

Nil i CarlesOriol

FREEVial: Concurs de preguntes i respostes vinculades al programari lliure i al seu entorn.

Presencial

Ivàn Beà (telejet)

Install Party d'Ubuntu

Presencial

Ivàn Beà (telejet)

Presentació d'Ubuntu i el CatalanTeam

Presencial

Ubicacions

Proposat per

Proposta

||Ivà (arualavi)||UPC Terrassa (pdt. confirmar i concretar) ||Anchor(Lleida)

Jordi Alins

Lleida, 23 d'octubre, amb el suport de la Delegació d'Òmnium Cultural (Lloc per concretar)

Ivàn Beà (Telejet)

Olot, dins l'àmbit de "[http://www.volcanica.cat volcànica.cat]"

attachment:cubfreevial.png [wiki:CatalanTeam/festagutsy/freevial Freevial] - Preparar un concurs tipus trivial (per temes) sobre el mon de l'ubuntu i el programari lliure. Fer equips de 2 o 3 persones (humanes) que competeixin. Preparem les preguntes i una normativa bàsica (que evidentment ni la farà en papapep ni la votarem). Carles Oriol

Qui

carlesoriol i niloriol - organització freevial

CatalanTeam/GrescaGutsy (last edited 2008-08-06 16:22:32 by localhost)