Difusió

Pàgina on es coordinaran els voluntaris del grup de difusió i es definiran les tasques a fer i la seva agenda.

Qui

Tasques a fer

Nom

Pdt. de definir

La cronologia de tasques a fer és inclosa dins l'agenda general de la festa.

Definició de les diferents comunicacions

Enviament de la nota de premsa

Repartiment de tasques

Llocs

Receptor

Responsable

Fet?

Comentaris

Notícia

El mitjà de comunicació o institució

Persona encarregada

Sí/No

Document enviat

Disseny gràfic específic per la festa

Aquí anirem posant banners, disenys de samarretes, documents de publicitat, etc.

CatalanTeam/LucidLynx/Difusió (last edited 2010-01-24 23:06:32 by 77-75-179-102)