Difusió

Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2010-01-24 15:43:16
Size: 116
Editor: 77-75-179-102
Comment:
Revision 2 as of 2010-01-24 23:06:32
Size: 1039
Editor: 77-75-179-102
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
Pàgina on es coordinaran els voluntaris del grup de definició i es definiran les tasques a fer i la seva agenda. Pàgina on es coordinaran els voluntaris del grup de difusió i es definiran les tasques a fer i la seva agenda.

||<:tablestyle="font-size: 0.9em;text-align:center;" rowbgcolor="#eeddaa">'''''Qui'''''||'''''Tasques a fer||
||Nom||<:> Pdt. de definir||

La cronologia de tasques a fer és inclosa dins l'[[https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/LucidLynx/Agenda|agenda general de la festa]].

=== Definició de les diferents comunicacions ===

== Enviament de la nota de premsa ==

||<:rowbgcolor="#986601"-5 > '''Repartiment de tasques'''||
#########################################
## UBUNTU ##
#########################################
||<:rowbgcolor="#986601"-5 > '''Llocs'''||
||<:>'''Receptor'''||<:> '''Responsable'''||<:> '''Fet?''' ||<:> '''Comentaris'''||<:>'''Notícia'''||
||<:>El mitjà de comunicació o institució||<:>Persona encarregada||<:>Sí/No||<:>||<:>Document enviat||

== Disseny gràfic específic per la festa ==
Aquí anirem posant banners, disenys de samarretes, documents de publicitat, etc.

Pàgina on es coordinaran els voluntaris del grup de difusió i es definiran les tasques a fer i la seva agenda.

Qui

Tasques a fer

Nom

Pdt. de definir

La cronologia de tasques a fer és inclosa dins l'agenda general de la festa.

Definició de les diferents comunicacions

Enviament de la nota de premsa

Repartiment de tasques

Llocs

Receptor

Responsable

Fet?

Comentaris

Notícia

El mitjà de comunicació o institució

Persona encarregada

Sí/No

Document enviat

Disseny gràfic específic per la festa

Aquí anirem posant banners, disenys de samarretes, documents de publicitat, etc.

CatalanTeam/LucidLynx/Difusió (last edited 2010-01-24 23:06:32 by 77-75-179-102)