InstallParty

Differences between revisions 1 and 8 (spanning 7 versions)
Revision 1 as of 2010-08-25 08:15:29
Size: 1301
Editor: 212
Comment: inici
Revision 8 as of 2010-10-08 23:29:53
Size: 1277
Editor: 81
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 7: Line 7:
||<:tablestyle="font-size: 0.9em;text-align:center;" rowbgcolor="#eeddaa">'''''Qui'''''||'''''11h-12h'''''||'''''12h-13h'''''||'''''13h-14h'''''||'''''15h-16h'''''||'''''16h-17h'''''||'''''17h-18h'''''||
||Elteunom||--||X||X||--||X||X||
||Elteunom||X||X||X||--||X||X||
||Elteunom||X||X||X||--||--||X||
||Elteunom||--||X||--||X||X||X||
||Elteunom||X||X||X||X||X||X||
||Elteunom||--||X||X||X||--||X||
||<:tablestyle="font-size: 0.9em;text-align:center;" rowbgcolor="#eeddaa">'''''Qui'''''||'''''11h-12h'''''||'''''12h-13h'''''||'''''13h-14h'''''||'''''15h-16h'''''||'''''16h-17h'''''||
||Josep Gallart||--||--||X||X||X||
||RafaelCarreras||X||X||X||X||X||
||SiscoGarcia||?||--||--||?||?
||
||Elteunom||--||X||--||X||X||
||Elteunom||X||X||X||X||X||
||Elteunom||--||X||X||X||--||

Aquí s'organitzarà l'equip de gent que es dedicarà a gestionar l'Install Party.

Apunteu-vos si teniu previst venir a ajudar. Ja podeu indicar a quines franges horàries sereu disponibles:

No s'agafaran més màquines quan no sigui viable finalitzar la tasca en concret dins l'horari establert

dissabte **

Qui

11h-12h

12h-13h

13h-14h

15h-16h

16h-17h

Josep Gallart

--

--

X

X

X

RafaelCarreras

X

X

X

X

X

SiscoGarcia

?

--

--

?

?

Elteunom

--

X

--

X

X

Elteunom

X

X

X

X

X

Elteunom

--

X

X

X

--

Operativa

Hauria d'haver constantment una persona aprop de l'entrada a l'espai de la festa d'instal·lació que valorés cap on ha d'anar la persona que ve amb el seu ordinador, en funció del que necessiti fer i de com estigui de plena la sala i d'ocupat el personal de l'organització.

Recursos

  • Rèplica local de dipòsit de programari
  • Hauríem de portar:

CatalanTeam/MaverickMeerkat/InstallParty (last edited 2010-11-01 21:39:48 by 62)