InstallParty

Differences between revisions 12 and 13
Revision 12 as of 2010-11-01 21:37:51
Size: 1286
Editor: 62
Comment: trec elteunom :)
Revision 13 as of 2010-11-01 21:39:48
Size: 1285
Editor: 62
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 6: Line 6:
||<:tablestyle="font-size: 0.9em;text-align:center;" rowbgcolor="#eeddaa"-8>'''''dissabte **'''''|| ||<:tablestyle="font-size: 0.9em;text-align:center;" rowbgcolor="#eeddaa"-8>'''''dissabte 6'''''||

Aquí s'organitzarà l'equip de gent que es dedicarà a gestionar l'Install Party.

Apunteu-vos si teniu previst venir a ajudar. Ja podeu indicar a quines franges horàries sereu disponibles:

No s'agafaran més màquines quan no sigui viable finalitzar la tasca en concret dins l'horari establert

dissabte 6

Qui

11h-12h

12h-13h

13h-14h

15h-16h

16h-17h

Josep Gallart

--

--

X

X

X

RafaelCarreras

X

X

X

X

X

SiscoGarcia

?

--

--

?

?

Oriolsbd

X

X

X

--

X

Guillem Cuberes

X

X

X

X

X

Miquel Adroer

X

X

?

--

--

Operativa

Hauria d'haver constantment una persona aprop de l'entrada a l'espai de la festa d'instal·lació que valorés cap on ha d'anar la persona que ve amb el seu ordinador, en funció del que necessiti fer i de com estigui de plena la sala i d'ocupat el personal de l'organització.

Recursos

  • Rèplica local de dipòsit de programari
  • Hauríem de portar:

CatalanTeam/MaverickMeerkat/InstallParty (last edited 2010-11-01 21:39:48 by 62)