InstallParty

Differences between revisions 3 and 4
Revision 3 as of 2010-10-05 14:29:51
Size: 1308
Editor: 80
Comment:
Revision 4 as of 2010-10-05 15:10:03
Size: 1314
Editor: 212
Comment: m'hi apunto!
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 9: Line 9:
||Elteunom||X||X||X||--||X||X|| ||RafaelCarreras||X||X||X||--||X||X||

Aquí s'organitzarà l'equip de gent que es dedicarà a gestionar l'Install Party.

Apunteu-vos si teniu previst venir a ajudar. Ja podeu indicar a quines franges horàries sereu disponibles:

No s'agafaran més màquines quan no sigui viable finalitzar la tasca en concret dins l'horari establert

dissabte **

Qui

11h-12h

12h-13h

13h-14h

15h-16h

16h-17h

17h-18h

Josep Gallart

--

--

--

--

X

X

RafaelCarreras

X

X

X

--

X

X

Elteunom

X

X

X

--

--

X

Elteunom

--

X

--

X

X

X

Elteunom

X

X

X

X

X

X

Elteunom

--

X

X

X

--

X

Operativa

Hauria d'haver constantment una persona aprop de l'entrada a l'espai de la festa d'instal·lació que valorés cap on ha d'anar la persona que ve amb el seu ordinador, en funció del que necessiti fer i de com estigui de plena la sala i d'ocupat el personal de l'organització.

Recursos

  • Rèplica local de dipòsit de programari
  • Hauríem de portar:

CatalanTeam/MaverickMeerkat/InstallParty (last edited 2010-11-01 21:39:48 by 62)