Preparació

Activitats i documentació en preparació

Festa Intrepid Ibex d'Amer

Horari, activitats i data provisionals

Dissabte 15 de novembre 2008 - Amer, Girona

Hora

Activitat

Ponent

10:00 a 13:30

Install Party

Install Team

15:30 a 18:00

Install Party

Install Team


CatalanTeam/Preparació (last edited 2008-08-29 21:26:44 by 129)