GuiaRapidaApt-Get

Guia ràpida d'apt-get

Introducció

apt-get és una de les eines essencials a les distribucion de Gnu/Linux derivades de Debian, com ho és Ubuntu. Juntament amb dpkg, aptitude, Synaptic, Adept i d'altres eines de gestió de paquets .deb, formen el sistema de gestió de paquets que dóna un caràcter especial a aquestes distribucions, d'una fiabilitat i estabilitat extraordinària.

Definició: un paquet .deb és un arxiu que conté no només els fitxers executables del programa que volem fer servir, sinó que també instal·la les pàgines d'ajuda del manual, els fitxers de configuració i qualsevol altra cosa que els desenvolupadors considerin necessària per al funcionament del mateix.

Actualitzar la base de dades local de paquets

Cal mantenir actualitzada la base de dades de paquets a fi de que les noves versions de paquets, i possibles nous programes, estiguin disponibles i sincronitzats amb la base de dades dels repositoris. Per a fer-ho, podeu fer (totes les ordres d'aquest document s'han d'executar a un terminal o a un emulador de terminal):

 • sudo apt-get update

Instal·lar un paquet

Per a instal·lar una aplicació (el paquet de l'aplicació), per exemple Synaptic, fem a un terminal:

 • sudo apt-get install synaptic

Si cal, us demanarà confirmació.

Reinstal·lar un paquet

Per a reinstal·lar una aplicació, per exemple Synaptic, feu a un terminal:

 • sudo apt-get install --reinstall synaptic

Suprimir un paquet (sense esborrar els fitxers de configuració

Per a desinstal·lar/suprimir un paquet, per exemple Synaptic, feu a un terminal:

 • sudo apt-get remove synaptic

Si cal, us demanarà confirmació.

Suprimir un paquet (i tots els seus fitxers de configuració)

Per desinstal·lar un paquet esborrant simultàniament els seus fitxers de configuració, per exemple Synaptic, feu a un terminal:

 • sudo apt-get --purge remove synaptic

Suprimir un paquet (i totes les seves dependències)

 • sudo apt-get autoremove synaptic

Descarregar el codi font d'un paquet

 • sudo apt-get source synaptic

Per resoldre dependències pendents de arreglar

 • sudo apt-get -f install

Actualitzar tots els programes i llibreries

 • Útil per a mantenir el sistema actualitzat.

  sudo apt-get upgrade

Actualitzar la distribució completa

 • sudo apt-get dist-upgrade

Eliminar del sistema els arxius .deb que ja no són instal·lats

 • sudo apt-get autoclean

Eliminar del sistema els arxius .deb, tant els instal·lats, com no

 • sudo apt-get clean

Buscar un paquet

 • sudo apt-cache search nom_del_paquet

Mostrar informació d'un paquet

 • sudo apt-cache show nom_del_paquet

Mostrar informació de varis paquets

 • sudo apt-cache showpkg noms_de_paquets

Mostra el llistat de paquets disponibles

 • sudo apt-cache dumpavail

Llistat ràpid de tots els paquets instal·lats

 • sudo apt-cache pkgnames

Extres

 • Això fara que us surti una vaca al monitor del vostre ordinador Wink ;-)

  sudo apt-get moo

 • Hi ha altres opcions i arguments per l'apt-get (no us l'acabareu pas fàcilment...). Per a veure'ls, feu:

  sudo apt-get --help


Document basat, fonamentalment, en:


CategoryTutorialsEnCatala

CatalanTeam/Recursos/GuiaRapidaApt-Get (last edited 2008-09-29 18:30:29 by 38)