gfx_boot

NOTA IMPORTANT: llegiu bé tot el tutorial abans de començar a fer res. És vital entendre tot el que es fa i fer-ho bé, ja que de fer-ho malament, el sistema podria no arrancar. Encara que és reparable, caldrà disposar d'un live cd i alguns coneixements per fer-ho

Introducció

El gfx boot és un substitut del grub que introdueix una pantalla animada i amb una aparença molt més actual que el grub, sense la limitació en el nombre de colors que aquest últim té.

Segons sembla, no esta inclòs en una instaŀlació estàndard d'Ubuntu perquè pot arribar a donar problemes en alguns equips amb un targetes gràfiques determinades.

I, com moltes vegades es diu, una imatge val més que mil paraules:

gfxboot.png

gfxboottuquito.png

Instaŀlació

Per instal·lar-nos el gfxboot el primer que hem de fer es baixar-nos els paquets adients:

32 bits

64 bits

Un cop tinguem baixat el paquet que ens correspon, el següent que cal fer és desintaŀlar el grub:  sudo apt-get remove grub  i a continuació, instal·lar el gfxboot (suposant que es trobi a l'escriptori):  sudo dpkg -i ~/Escriptori/grub-gfxboot_0.97-11_*.deb 

Ara ja tenim instal·lat el gfxboot. El següent pas serà trobar un tema que ens agradi, en podem trobar algun a gnome-look buscant per gfx boot o gfxboot. Ens baixem l'arxiu message."nom del tema" a l'escriptori i el copiarem a /boot/grub:

 cd ~/Escriptori
sudo cp message.nom_del_tema /boot/grub 

Un cop fet això, només ens queda configurar el nostre nou grub per a que agafi l'arxiu. Primer, anem a veure a on tenim instal·lat el grub:

 sudo grub
find /boot/grub/stage1
quit  

Això ens donarà una sortida del tipus (hdX,Y), que és a quin disc dur i a quina partició hi tenim el grub. Sabent això ja podem passar a editar l'arxiu /boot/grub/menu.lst:  gksudo gedit /boot/grub/menu.lst  i allà hi afegim el següent al principi:

 ### GFX BOOT
gfxmenu (hdX,Y)/boot/grub/message.nom_del_tema 

Per últim, reinstal·lem el grub:

 sudo grub
root (hdX,Y)
setup (hdX)
quit 

NOTA: és possible que aquest últim pas no calgui fer-lo. Proveu-ho sense fer-lo i, si funciona, noteu-ho aquí.

Amb això podem donar per conclosa la instaŀlació i configuració del gfxboot, reiniciem l'ordinador i comprovem si ha quedat ben instal·lat.

Possibles problemes

En alguns casos, després d'instal·lar el gfx boot hi han hagut problemes a l'actualitzar el kernel, en que l'apt deixa sense configurar-lo i, per tant, sense instaŀlar-lo. La solució és senzilla:

gksudo gedit /sbin/update-grub /usr/sbin/update-grub

Amb aquesta comanda s'obriran dos arxius en dues pestanyes. En els dos s'ha de fer el mateix canvi: canviem #!/bin/sh per #!/bin/bash. Guardem tots dos documents i tanquem el gedit. Després, podem tornar a provar d'actualitzar i el problema hauria d'estar resolt.

Temes

Si bé per Internet podem trobar alguns temes per a gfxboot, la veritat és que no se'n troben massa. Una opció és crear el nostre propi tema, cosa bastant fàcil de fer partint d'algun tema ja fet. Agafem algun tema i el copiem a una carpeta buida i, en terminal:

 cd fins/la/carpeta
cpio -i < message.tema 
rm -rf message.tema 

Ara tenim tots els arxius del tema en la carpeta i ja el podem modificar, encara que cal tenir presents algunes limitacions: l'arxiu de fons, back.jpg, ha d'ésser de 800x600 i la mida total de l'arxiu message resultant no ha d'excedir de 170 kiB. Si tenim un monitor panoràmic, ens quedara "deformat", de moment no sembla haver-hi una solució. Un cop modificat el que volem, creem l'arxiu del tema, en terminal:

 cd fins/la/carpeta/amb/els/arxius/del/tema
ls . | cpio -o > ../message.nom_del_nostre_tema 

Fet això trobarem l'arxiu message en un nivell superior a la carpeta dels arxius (per exemple, si la carpeta amb els arxius està a l'escriptori, l'arxiu message també es crearà a l'escriptori.

NOTA: en aquest pas és important posar ../message.nom_del_nostre_tema, ja que si simplement posem message.nom_del_nostre_tema ens crearà l'arxiu message en la carpeta però, a més, aquest arxiu contindrà també el message, cosa que resultarà en un arxiu massa gran i, per tant, el grub es queixarà i arrancarà de manera normal, sense el menú animat.


CategoryTutorialsEnCatala

CatalanTeam/Recursos/gfx_boot (last edited 2008-09-29 18:31:17 by 38)