gfx_boot

Differences between revisions 2 and 7 (spanning 5 versions)
Revision 2 as of 2008-06-22 20:32:31
Size: 2585
Editor: 173
Comment:
Revision 7 as of 2008-06-26 20:26:40
Size: 4631
Editor: 108
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
=== Introducció === ||<rowbgcolor="#FF0000">'''NOTA IMPORTANT:''' llegiu bé tot el tutorial abans de començar a fer res. És vital entendre tot el que es fa i fer-ho bé, ja que de fer-ho malament, el sistema podria no arrancar. Encara que és reparable, caldrà disposar d'un live cd i alguns coneixements per fer-ho||

= Introducció =
Line 5: Line 7:
Segons sembla, no esta inclòs en una instalació estàndard d'Ubuntu perquè pot arribar a donar problemes en alguns equips amb un tarjes gràfiques determinades. Segons sembla, no esta inclòs en una instaŀlació estàndard d'Ubuntu perquè pot arribar a donar problemes en alguns equips amb un targetes gràfiques determinades.
Line 7: Line 9:
=== Instal·lació === I, com moltes vegades es diu, una imatge val més que mil paraules:
Line 9: Line 11:
Per instal·lar-nos el gfx boot el primer que hem de fer es baixar-nos els paquets adients: attachment:gfxboot.png

attachment:gfxboottuquito.png

= Instaŀlació =

Per instal·lar-nos el gfxboot el primer que hem de fer es baixar-nos els paquets adients:
Line 15: Line 23:
Un cop tinguem baixant el paquet que ens correspon, el següent que cal fer és desintalar el grub: {{{ sudo apt-get remove grub }}} i a continuació, instal·lar el gfxboot (suposant que es trobi a l'escriptori): {{{ sudo dpkg -i sudo dpkg -i grub-gfxboot_0.97-11_*.deb }}} Un cop tinguem baixat el paquet que ens correspon, el següent que cal fer és desintaŀlar el grub: {{{ sudo apt-get remove grub }}} i a continuació, instal·lar el gfxboot (suposant que es trobi a l'escriptori): {{{ sudo dpkg -i ~/Escriptori/grub-gfxboot_0.97-11_*.deb }}}
Line 17: Line 25:
Ara ja tenim instal·lat el gfxboot. El següent pas serà trobar un tema que ens agradi, en podem trobar algun a [http://www.gnome-look.org gnome-look] buscant per gfx boot o gfxboot. Ens baixem l'arxiu message."nom del tema" a l'escriptori i el mourem a /boot/grub: Ara ja tenim instal·lat el gfxboot. El següent pas serà trobar un tema que ens agradi, en podem trobar algun a [http://www.gnome-look.org gnome-look] buscant per gfx boot o gfxboot. Ens baixem l'arxiu message."nom del tema" a l'escriptori i el copiarem a /boot/grub:
Line 20: Line 28:
sudo mv nom_del_tema /boot/grub }}} sudo cp message.nom_del_tema /boot/grub }}}
Line 30: Line 38:
Amb això podem donar per conclosa la instal·lació i configuració del gfxboot, reiniciem l'ordinador i comprovem si ha quedat ben instal·lat. '''NOTA:''' és possible que aquest últim pas no calgui fer-lo. Proveu-ho sense fer-lo i, si funciona, noteu-ho aquí.
Line 32: Line 40:
=== Temes === Amb això podem donar per conclosa la instaŀlació i configuració del gfxboot, reiniciem l'ordinador i comprovem si ha quedat ben instal·lat.
Line 34: Line 42:
Si bé per Internet podem trobar alguns temes per a gfxboot, la veritat és que no s'en troben massa. Una opció és crear el nostre propi tema, cosa bastant fàcil de fer partint d'algun tema ja fet. Agafem algun tema i el copiem a una carpeta buida. En terminal: {{{ cd fins/la/carpeta === Possibles problemes ===

En alguns casos, després d'instal·lar el gfx boot hi han hagut problemes a l'actualitzar el kernel, en que l'apt deixa sense configurar-lo i, per tant, sense instaŀlar-lo. La solució és senzilla:

{{{gksudo gedit /sbin/update-grub /usr/sbin/update-grub}}}

Amb aquesta comanda s'obriran dos arxius en dues pestanyes. En els dos s'ha de fer el mateix canvi: canviem #!/bin/sh per #!/bin/bash. Guardem tots dos documents i tanquem el gedit. Després, podem tornar a provar d'actualitzar i el problema hauria d'estar resolt.

= Temes =

Si bé per Internet podem trobar alguns temes per a gfxboot, la veritat és que no se'n troben massa. Una opció és crear el nostre propi tema, cosa bastant fàcil de fer partint d'algun tema ja fet. Agafem algun tema i el '''copiem''' a una carpeta buida i, en terminal: {{{ cd fins/la/carpeta
Line 36: Line 54:
rm -rf message.tema }}} Ara tenim tots els arxius del tema i ja el podem modificar. Un cop modificat, creem l'arxiu del tema: {{{ sudo ls . |cpio -o > ../message.nom_del_nostre_tema. rm -rf message.tema }}} Ara tenim tots els arxius del tema en la carpeta i ja el podem modificar, encara que cal tenir presents algunes limitacions: l'arxiu de fons, back.jpg, ha d'ésser de 800x600 i la mida total de l'arxiu message resultant no ha d'excedir de 170 kiB. Si tenim un monitor panoràmic, ens quedara "deformat", de moment no sembla haver-hi una solució. Un cop modificat el que volem, creem l'arxiu del tema, en terminal: {{{ cd fins/la/carpeta/amb/els/arxius/del/tema
ls . | cpio -o > ../message.nom_del_nostre_tema }}} Fet això trobarem l'arxiu message en un nivell superior a la carpeta dels arxius (per exemple, si la carpeta amb els arxius està a l'escriptori, l'arxiu message també es crearà a l'escriptori.

'''NOTA:''' en aquest pas és important posar ../message.nom_del_nostre_tema, ja que si simplement posem message.nom_del_nostre_tema ens crearà l'arxiu message en la carpeta però, a més, aquest arxiu contindrà també el message, cosa que resultarà en un arxiu massa gran i, per tant, el grub es queixarà i arrancarà de manera normal, sense el menú animat.

NOTA IMPORTANT: llegiu bé tot el tutorial abans de començar a fer res. És vital entendre tot el que es fa i fer-ho bé, ja que de fer-ho malament, el sistema podria no arrancar. Encara que és reparable, caldrà disposar d'un live cd i alguns coneixements per fer-ho

Introducció

El gfx boot és un substitut del grub que introdueix una pantalla animada i amb una aparença molt més actual que el grub, sense la limitació en el nombre de colors que aquest últim té.

Segons sembla, no esta inclòs en una instaŀlació estàndard d'Ubuntu perquè pot arribar a donar problemes en alguns equips amb un targetes gràfiques determinades.

I, com moltes vegades es diu, una imatge val més que mil paraules:

attachment:gfxboot.png

attachment:gfxboottuquito.png

Instaŀlació

Per instal·lar-nos el gfxboot el primer que hem de fer es baixar-nos els paquets adients:

[http://kanotix.com/debian/pool/main/g/grub-gfxboot/grub-gfxboot_0.97-11_i386.deb 32 bits]

[http://kanotix.com/debian/pool/main/g/grub-gfxboot/grub-gfxboot_0.97-11_amd64.deb 64 bits]

Un cop tinguem baixat el paquet que ens correspon, el següent que cal fer és desintaŀlar el grub:  sudo apt-get remove grub  i a continuació, instal·lar el gfxboot (suposant que es trobi a l'escriptori):  sudo dpkg -i ~/Escriptori/grub-gfxboot_0.97-11_*.deb 

Ara ja tenim instal·lat el gfxboot. El següent pas serà trobar un tema que ens agradi, en podem trobar algun a [http://www.gnome-look.org gnome-look] buscant per gfx boot o gfxboot. Ens baixem l'arxiu message."nom del tema" a l'escriptori i el copiarem a /boot/grub:

{{{ cd ~/Escriptori sudo cp message.nom_del_tema /boot/grub }}}

Un cop fet això, només ens queda configurar el nostre nou grub per a que agafi l'arxiu. Primer, anem a veure a on tenim instal·lat el grub: {{{ sudo grub find /boot/grub/stage1 quit }}} Això ens donarà una sortida del tipus (hdX,Y), que és a quin disc dur i a quina partició hi tenim el grub. Sabent això ja podem passar a editar l'arxiu /boot/grub/menu.lst:  gksudo gedit /boot/grub/menu.lst  i allà hi afegim el següent al principi: {{{ ### GFX BOOT gfxmenu (hdX,Y)/boot/grub/message.nom_del_tema }}} Per últim, reinstal·lem el grub: {{{ sudo grub root (hdX,Y) setup (hdX) quit }}}

NOTA: és possible que aquest últim pas no calgui fer-lo. Proveu-ho sense fer-lo i, si funciona, noteu-ho aquí.

Amb això podem donar per conclosa la instaŀlació i configuració del gfxboot, reiniciem l'ordinador i comprovem si ha quedat ben instal·lat.

Possibles problemes

En alguns casos, després d'instal·lar el gfx boot hi han hagut problemes a l'actualitzar el kernel, en que l'apt deixa sense configurar-lo i, per tant, sense instaŀlar-lo. La solució és senzilla:

gksudo gedit /sbin/update-grub /usr/sbin/update-grub

Amb aquesta comanda s'obriran dos arxius en dues pestanyes. En els dos s'ha de fer el mateix canvi: canviem #!/bin/sh per #!/bin/bash. Guardem tots dos documents i tanquem el gedit. Després, podem tornar a provar d'actualitzar i el problema hauria d'estar resolt.

Temes

Si bé per Internet podem trobar alguns temes per a gfxboot, la veritat és que no se'n troben massa. Una opció és crear el nostre propi tema, cosa bastant fàcil de fer partint d'algun tema ja fet. Agafem algun tema i el copiem a una carpeta buida i, en terminal: {{{ cd fins/la/carpeta cpio -i < message.tema rm -rf message.tema }}} Ara tenim tots els arxius del tema en la carpeta i ja el podem modificar, encara que cal tenir presents algunes limitacions: l'arxiu de fons, back.jpg, ha d'ésser de 800x600 i la mida total de l'arxiu message resultant no ha d'excedir de 170 kiB. Si tenim un monitor panoràmic, ens quedara "deformat", de moment no sembla haver-hi una solució. Un cop modificat el que volem, creem l'arxiu del tema, en terminal: {{{ cd fins/la/carpeta/amb/els/arxius/del/tema ls . | cpio -o > ../message.nom_del_nostre_tema }}} Fet això trobarem l'arxiu message en un nivell superior a la carpeta dels arxius (per exemple, si la carpeta amb els arxius està a l'escriptori, l'arxiu message també es crearà a l'escriptori.

NOTA: en aquest pas és important posar ../message.nom_del_nostre_tema, ja que si simplement posem message.nom_del_nostre_tema ens crearà l'arxiu message en la carpeta però, a més, aquest arxiu contindrà també el message, cosa que resultarà en un arxiu massa gran i, per tant, el grub es queixarà i arrancarà de manera normal, sense el menú animat.

CatalanTeam/Recursos/gfx_boot (last edited 2008-09-29 18:31:17 by 38)