ConversesTempestaIdees

Differences between revisions 16 and 18 (spanning 2 versions)
Revision 16 as of 2009-11-11 20:43:59
Size: 4540
Editor: 84
Comment: respectem seriosament el CoC que hem signat
Revision 18 as of 2009-11-11 21:05:58
Size: 4609
Editor: 84
Comment: corregeixo l'hora i data
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 16: Line 16:
    * En aquest sentit, jo no em limitaria només a reduir el soroll, sinó que vetllaria perquè se segueixi fidelment el CoC. Sovint llegeixo a la sala comentaris ''irònics'' que es poden interpretar despectivament fora de context. D'altres vegades hi ha membres de l'equip que menyspreen d'altres membres de la comunitat o de fora. Hem de donar exemple de bona conducta, no podrem promoure xauxa i després queixar-nos quan les coses se surten de mare. No es tracta de fer de polis, sinó de ser més seriosos i fer que la nostra sigui una comunitat '''inclusiva''', no excloent, de no titllar ningú de res quan el que volem és que s'uneixi a la nostra comunitat. -- AlexMuntada @DATETIME@     * En aquest sentit, jo no em limitaria només a reduir el soroll, sinó que vetllaria perquè se segueixi fidelment el CoC. Sovint llegeixo a la sala comentaris ''irònics'' que es poden interpretar despectivament fora de context. D'altres vegades hi ha membres de l'equip que menyspreen d'altres membres de la comunitat o de fora. Hem de donar exemple de bona conducta, no podrem promoure xauxa i després queixar-nos quan les coses se surten de mare. No es tracta de fer de polis, sinó de ser més seriosos i fer que la nostra sigui una comunitat '''inclusiva''', no excloent, de no titllar ningú de res quan el que volem és que s'uneixi a la nostra comunitat. -- AlexMuntada <<Date(2009-11-11T21:05:58Z)>> <<DateTime(2009-11-11T21:05:58Z)>>
Line 22: Line 22:
 6. Fomentar la relació amb altres entitats nacionals del món del PL. Això hauria de facilitar futurs patrocinis.  6. Fomentar la relació amb altres entitats nacionals del món del PL. Això hauria de facilitar futurs patrocinis. Eduard
Line 29: Line 29:
 8. Incentivar i facilitar l'entrada de nous membres a l'equip.  8. Incentivar i facilitar l'entrada de nous membres a l'equip. Eduard

Aquí podeu anar anotant les idees que se us vagin acudint, per posterior valoració i debat de les mateixes.

Al ser una tempesta d'idees, poden ser idees relativament inversemblants (no ens costa gaire a nosaltres), ja que, a vegades, una bajanada pot portar a una altra bona idea.

 1. Establiment d'un calendari de preparació de les festes semestrals, a fi de tenir terminis clars pels diferents processos que té la mateixa.
  • Estaria bé una pàgina al wiki que servís de plantilla, assumint que les festes es fan a primers de maig o novembre anar tirant enrera calculant diversos aspectes de marxandatge, lloc, patrocinis, ...rafael_carreras 2023-12-01 10:07:23

  • Podríem fer, sistemàticament, un concurs pel disseny de la samarreta. Un cop sabem el nom de la versió ja es pot fer. Es podria trobar alguna fórmula per incentivar la participació via fer molta publicitat del guanyador i, si tenim patrocinadors, algun regalet, però sense ser el tema principal per concursar.
 2. Creació d'un sistema d'oferiment de suport a associacions, escoles, etc, per instal·lar-los Ubuntu als seus sistemes o resoldre'ls problemes concrets. També es podria emprar aquest sistema per a col·laborar amb altres LUG's.
 3. Caldria reprendre el bon costum de fer activitats extra-tècniques, com vàrem fer per celebrar el 1r aniversari del LoCo. Crec que ens fa falta.

 4. Reducció de soroll a la llista d'equip i reunions. Cal evitar la sensació de grup d'amics al bar però sense caure a l'altra banda (feina avorrida).
  • En aquest sentit, jo no em limitaria només a reduir el soroll, sinó que vetllaria perquè se segueixi fidelment el CoC. Sovint llegeixo a la sala comentaris irònics que es poden interpretar despectivament fora de context. D'altres vegades hi ha membres de l'equip que menyspreen d'altres membres de la comunitat o de fora. Hem de donar exemple de bona conducta, no podrem promoure xauxa i després queixar-nos quan les coses se surten de mare. No es tracta de fer de polis, sinó de ser més seriosos i fer que la nostra sigui una comunitat inclusiva, no excloent, de no titllar ningú de res quan el que volem és que s'uneixi a la nostra comunitat. -- AlexMuntada 2009-11-11 2009-11-11 21:05:58

 5. Documentar què es vol fer a l'esdeveniment (blueprints) de cara a atreure gent a les reunions.
  • Això, probablement, tingui a veure amb el punt 1 de crear un esquema de dates per a les preses de decisió respecte els esdeveniments, a fi de determinar períodes de petició de xerrades, de presentació de la documentació, etc. JosepSànchez

  • No, és una altra cosa més genèrica, vull dir especificar ben bé (i amb wiki) els temes a tractar per tal de generar interès en la discussió i en l'involucrament abans de tractar-los a les reunions....rafael_carreras 2023-12-01 10:07:23

 6. Fomentar la relació amb altres entitats nacionals del món del PL. Això hauria de facilitar futurs patrocinis. Eduard
 7. Aclarir qui és membre de l'equip i què pot fer o no (tant un membre com un no membre). Tenim una normativa i un procés de dubtós compliment. SiscoGarcia

  • Defineix "de dubtós compliment". Quan estava completament obert l'accés es va apuntar un munt de gent de la qual el 90 per cent mai més se n'ha sapigut res. I per saber qui és membre només cal anar a la llista de membres del Launchpad. JosepSànchez

  • Bàsicament vull dir que, tot i que em sembla perfecte que ens obrim a tothom, entenc que hi ha temes que són propis de l'equip i crec que la seua discussió correspon al membres de l'equip. Hores d'ara crec que no es compleix. D'altra banda, l'accés no és tan complicat (a mi em vau acceptar Big Grin :) ). SiscoGarcia

  • Crec que totes les discussions sempre han estat obertes a qualsevol membre o no membre, en tot cas el dret de vot només correspon als membres. Per mi aquesta diferència entre membres i no membres és suficient, no cal limitar que els no membre no puguin participar. -- AlexMuntada 2009-11-11 20:28:30.

 8. Incentivar i facilitar l'entrada de nous membres a l'equip. Eduard
  • Potser cal incentivar l'entrada de nous membres, tot i que qui vulgui entrar pot fer-ho seguint les indicacions de la normativa esmentada, que no són tan difícils (fins i tot jo ho he aconseguit). siscogarcia 2023-12-01 10:07:23

CatalanTeam/Reunions/ConversesTempestaIdees (last edited 2010-03-02 08:52:22 by 212)