ConversesTempestaIdees

Differences between revisions 2 and 3
Revision 2 as of 2009-11-10 12:59:59
Size: 1139
Editor: 203
Comment:
Revision 3 as of 2009-11-10 15:37:39
Size: 1648
Editor: 212
Comment: apunto cosetes :)
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 6: Line 6:

Estaria bé una pàgina al wiki que servís de plantilla, assumint que les festes es fan a primers de maig o novembre anar tirant enrera calculant diversos aspectes de marxandatge, lloc, patrocinis, ...[[LaunchpadHome:rafael_carreras]] <<DateTime>>
Line 9: Line 12:
 * Reducció de soroll a la llista d'equip i reunions. Cal evitar la sensació de grup d'amics al bar però sense caure a l'altra banda (feina avorrida).
 * Documentar què es vol fer a l'esdeveniment (blueprints) de cara a atreure gent a les reunions.

Aquí podeu anar anotant les idees que se us vagin acudint, per posterior valoració i debat de les mateixes.

Al ser una tempesta d'idees, poden ser idees relativament inversemblants (no ens costa gaire a nosaltres), ja que, a vegades, una bajanada pot portar a una altra bona idea.

  • Establiment d'un calendari de preparació de les festes semestrals, a fi de tenir terminis clars pels diferents processos que té la mateixa.

Estaria bé una pàgina al wiki que servís de plantilla, assumint que les festes es fan a primers de maig o novembre anar tirant enrera calculant diversos aspectes de marxandatge, lloc, patrocinis, ...rafael_carreras 2023-12-04 10:10:00

  • Podríem fer, sistemàticament, un concurs pel disseny de la samarreta. Un cop sabem el nom de la versió ja es pot fer. Es podria trobar alguna fórmula per incentivar la participació via fer molta publicitat del guanyador i, si tenim patrocinadors, algun regalet, però sense ser el tema principal per concursar.
  • Creació d'un sistema d'oferiment de suport a associacions, escoles, etc, per instal·lar-los Ubuntu als seus sistemes o resoldre'ls problemes concrets. També es podria emprar aquest sistema per a col·laborar amb altres LUG's.
  • Caldria reprendre el bon costum de fer activitats extra-tècniques, com vàrem fer per celebrar el 1r aniversari del LoCo. Crec que ens fa falta.

  • Reducció de soroll a la llista d'equip i reunions. Cal evitar la sensació de grup d'amics al bar però sense caure a l'altra banda (feina avorrida).
  • Documentar què es vol fer a l'esdeveniment (blueprints) de cara a atreure gent a les reunions.

CatalanTeam/Reunions/ConversesTempestaIdees (last edited 2010-03-02 08:52:22 by 212)