ConversesTempestaIdees

Differences between revisions 6 and 8 (spanning 2 versions)
Revision 6 as of 2009-11-11 10:40:41
Size: 2285
Editor: 38
Comment:
Revision 8 as of 2009-11-11 16:05:05
Size: 2610
Editor: 167
Comment: punt 8
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 19: Line 19:
  * No, és una altra cosa més genèrica, vull dir especificar ben bé (i amb wiki) els temes a tractar per tal de generar interès en la discussió i en l'involucrament abans de tractar-los a les reunions....[[LaunchpadHome:rafael_carreras]] <<DateTime>>
Line 23: Line 24:

 8. Incentivar i facilitar l'entrada de nous membres a l'equip.

Aquí podeu anar anotant les idees que se us vagin acudint, per posterior valoració i debat de les mateixes.

Al ser una tempesta d'idees, poden ser idees relativament inversemblants (no ens costa gaire a nosaltres), ja que, a vegades, una bajanada pot portar a una altra bona idea.

 1. Establiment d'un calendari de preparació de les festes semestrals, a fi de tenir terminis clars pels diferents processos que té la mateixa.
  • Estaria bé una pàgina al wiki que servís de plantilla, assumint que les festes es fan a primers de maig o novembre anar tirant enrera calculant diversos aspectes de marxandatge, lloc, patrocinis, ...rafael_carreras 2023-12-02 08:18:48

  • Podríem fer, sistemàticament, un concurs pel disseny de la samarreta. Un cop sabem el nom de la versió ja es pot fer. Es podria trobar alguna fórmula per incentivar la participació via fer molta publicitat del guanyador i, si tenim patrocinadors, algun regalet, però sense ser el tema principal per concursar.
 2. Creació d'un sistema d'oferiment de suport a associacions, escoles, etc, per instal·lar-los Ubuntu als seus sistemes o resoldre'ls problemes concrets. També es podria emprar aquest sistema per a col·laborar amb altres LUG's.
 3. Caldria reprendre el bon costum de fer activitats extra-tècniques, com vàrem fer per celebrar el 1r aniversari del LoCo. Crec que ens fa falta.

 4. Reducció de soroll a la llista d'equip i reunions. Cal evitar la sensació de grup d'amics al bar però sense caure a l'altra banda (feina avorrida).
 5. Documentar què es vol fer a l'esdeveniment (blueprints) de cara a atreure gent a les reunions.
  • Això, probablement, tingui a veure amb el punt 1 de crear un esquema de dates per a les preses de decisió respecte els esdeveniments, a fi de determinar períodes de petició de xerrades, de presentació de la documentació, etc.
  • No, és una altra cosa més genèrica, vull dir especificar ben bé (i amb wiki) els temes a tractar per tal de generar interès en la discussió i en l'involucrament abans de tractar-los a les reunions....rafael_carreras 2023-12-02 08:18:48

 6. Fomentar la relació amb altres entitats nacionals del món del PL. Això hauria de facilitar futurs patrocinis.
 7. Aclarir qui és membre de l'equip i què pot fer o no (tant un membre com un no membre). Tenim una normativa i un procés de dubtós compliment.

 8. Incentivar i facilitar l'entrada de nous membres a l'equip.

CatalanTeam/Reunions/ConversesTempestaIdees (last edited 2010-03-02 08:52:22 by 212)