Reunions

Revision 715 as of 2018-09-02 08:51:54

Clear message

Índex

Contents

 1. Propera reunió
  1. Ordre del dia i previsió d'assistència
 2. Reunions fetes
  1. Centnorantasetena reunió (2018-08-01)
  2. Centnorantasisena reunió (2018-07-04)
  3. Centnorantacinquena reunió (2018-06-06)
  4. Centnorantaquatrena reunió (2018-05-02)
  5. Centnorantatresena reunió (2018-04-04)
  6. Centnorantadosena reunió (2018-03-07)
  7. Centnorantaunena reunió (2018-02-07)
  8. Centnorantena reunió (2018-01-03)
  9. Centvuitantanovena reunió (2017-12-06)
  10. Centvuitantavuitena reunió (2017-11-01)
  11. Centvuitantasetena reunió (2017-09-04)
  12. Centvuitantasisena reunió (2017-07-05)
  13. Centvuitantacinquena reunió (2017-06-07)
  14. Centvuitantaquatrena reunió (2017-05-03)
  15. Centvuitantaquatrena reunió (2017-04-05)
  16. Centvuitantatresena reunió (2017-03-01)
  17. Centvuitantadosena reunió (2017-02-01)
  18. Centvuitantaunena reunió (2016-12-07)
  19. Centvuitantena reunió (2016-11-02)
  20. Centsetantanovena reunió (2016-10-05)
  21. Centsetantavuitena reunió (2016-09-07)
  22. Centsetantasetena reunió (2016-08-03)
  23. Centsetantasisena reunió (2016-07-06)
  24. Centsetantacinquena reunió (2016-06-01)
  25. Centsetantaquatrena reunió (2016-05-04)
  26. Centsetantatresena reunió (2016-04-06)
  27. Centsetantadosena reunió (2016-03-02)
  28. Centsetantauena reunió (2016-01-06)
  29. Centsetantena reunió (2015-12-02)
  30. Centseixantanovena reunió (2015-11-04)
  31. Centseixantavuitena reunió (2015-10-07)
  32. Centseixantasetena reunió (2015-09-02)
  33. Centseixantasisena reunió (2015-08-05)
  34. Centseixantacinquena reunió (2015-07-01)
  35. Centseixantaquatrena reunió (2015-06-03)
  36. Centseixantatresena reunió (2015-05-06)
  37. Centseixantadosena reunió (2015-03-04)
  38. Centseixantaunena reunió (2015-02-16)
  39. Centseixantena reunió (2015-02-02)
  40. Centcinquantanovena reunió (2015-01-01)
  41. Centcinquantavuitena reunió (2014-11-16)
  42. Centcinquantasetena reunió (2014-11-01)
  43. Centcinquantasisena reunió (2014-10-16)
  44. Centcinquantacinquena reunió (2014-10-01)
  45. Centcinquantaquatrena reunió (2014-09-16)
  46. Centcinquantatresena reunió (2014-09-01)
  47. Centcinquantadosena reunió (2014-08-16)
  48. Centcinquantaunena reunió (2014-07-01)
  49. Centcinquantena reunió (2014-06-01)
  50. Centquarantanovena reunió (2014-05-16)
  51. Centquarantavuitena reunió (2014-05-01)
  52. Centquarantasetena reunió (2014-04-16)
  53. Centquarantasisena reunió (2014-04-01)
  54. Centquarantacinquena reunió (2014-03-16)
  55. Centquarantaquatrena reunió (2014-03-01)
  56. Centquarantatresena reunió (2014-02-16)
  57. Centquarantadosena reunió (2014-02-01)
  58. Centquarantaunena reunió (2014-01-16)
  59. Centquarantena reunió (2014-01-01)
  60. Centrentanovena reunió (2013-12-16)
  61. Centrentavuitena reunió (2013-11-16)
  62. Centrentasetena reunió (2013-11-01)
  63. Centrentasisena reunió (2013-10-16)
  64. Centrentacinquena reunió (2013-10-01)
  65. Centrentaquatrena reunió (2013-09-16)
  66. Centrentatresena reunió (2013-09-01)
  67. Centrentadosena reunió (2013-08-01)
  68. Centrentaunena reunió (2013-07-16)
  69. Centrentena reunió (2013-06-16)
  70. Centvintinovena reunió (2013-05-16)
  71. Centvintivuitena reunió (2013-05-01)
  72. Centvintisetena reunió (2013-04-16)
  73. Centvintisisena reunió (2013-03-16)
  74. Centvinticinquena reunió (2013-03-02)
  75. Centvintiquatrena reunió (2013-02-16)
  76. Centvintitresena reunió (2013-01-16)
  77. Centvintidosena reunió (2012-12-16)
  78. Centvintiunena reunió (2012-12-01)
  79. Centvintena reunió (2012-11-01)
  80. Centdinovena reunió (2012-10-16)
  81. Centdivuitena reunió (2012-10-01)
  82. Centdissetena reunió (2012-07-16)
  83. Centsetzena reunió (2012-07-01)
  84. Centquinzena reunió (2012-06-16)
  85. Centcatorzena reunió (2012-06-01)
  86. Centtretzena reunió (2012-05-16)
  87. Centdotzena reunió (2012-05-01)
  88. Centonzena reunió (2012-04-16)
  89. Centdesena reunió (2012-04-01)
  90. Centnovena reunió (2012-03-16)
  91. Centvuitena reunió (2012-03-01)
  92. Centsetena reunió (2012-02-16)
  93. Centsisena reunió (2012-02-01)
  94. Centcinquena reunió (2012-01-16)
  95. Centquatrena reunió (2012-01-01)
  96. Centresena reunió (2011-11-16)
  97. Centdosena reunió (2011-11-01)
  98. Centunena reunió (2011-10-16)
  99. Centena reunió (2011-10-01)
  100. Norantanovena reunió (2011-09-01)
  101. Norantavuitena reunió (2011-08-16)
  102. Norantasetena reunió (2011-07-01)
  103. Norantasisena reunió (2011-06-16)
  104. Norantacinquena reunió (2011-06-01)
  105. Norantaquatrena reunió (2011-05-16)
  106. Norantatresena reunió (2011-05-01)
  107. Norantadosena reunió (2011-04-16)
  108. Norantaunena reunió (2011-04-01)
  109. Norantena reunió (2011-03-16)
  110. Vuitantanovena reunió (2011-03-01)
  111. Vuitantavuitena reunió (2011-02-16)
  112. Vuitantasetena reunió (2011-02-01)
  113. Vuitantasisena reunió (2011-01-16)
  114. Vuitantacinquena reunió (2010-12-16)
  115. Vuitantaquatrena reunió (2010-12-01)
  116. Vuitantatresena reunió (2010-11-16)
  117. Vuitantadosena reunió (2010-11-01)
  118. Vuitantaunena reunió (2010-10-01)
  119. Vuitantena reunió (2010-09-01)
  120. Setantanovena reunió (2010-07-16)
  121. Setantavuitena reunió (2010-07-01)
  122. Setantasetena reunió (2010-06-16)
  123. Setantasisena reunió (2010-06-01)
  124. Setantacinquena reunió (2010-05-16)
  125. Setantaquatrena reunió (2010-05-01)
  126. Setantatresena reunió (2010-04-16)
  127. Setantadosena reunió (2010-04-01)
  128. Setantaunena reunió (2010-03-16)
  129. Setantena reunió (2010-03-01)
  130. Seixantanovena reunió (2010-02-16)
  131. Seixantavuitena reunió (2010-02-01)
  132. Seixantasetena reunió (2010-01-16)
  133. Seixantasisena reunió (2009-12-16)
   1. Llista de tasques
  134. Seixantacinquena reunió (2009-12-01)
  135. Seixantaquatrena reunió (2009-11-16)
  136. Seixantatresena reunió (2009-11-01)
  137. Seixantadosena reunió (2009-10-16)
  138. Seixantaunena reunió (2009-10-01)
  139. Seixantena reunió (2009-09-16)
  140. Cinquantanovena reunió (2009-09-01)
  141. Cinquantavuitena reunió (2009-07-16)
  142. Cinquantasetena reunió (2009-06-16)
  143. Cinquantasisena reunió (2009-06-01)
  144. Cinquantacinquena reunió (2009-05-16)
  145. Cinquantaquatrena reunió (2009-04-16)
  146. Cinquantatresena reunió (2009-04-01)
  147. Cinquantadosena reunió (2009-03-16)
  148. Cinquantaunena reunió (2009-03-01)
  149. Cinquantena reunió (2009-02-16)
  150. Quarantanovena reunió (2009-02-01)
  151. Quarantavuitena reunió (2009-01-16)
  152. Quarantasetena reunió (2008-12-16)
  153. Quarantasisena reunió (2008-12-01)
  154. Quarantacinquena reunió (2008-11-16)
  155. Quarantaquatrena reunió (2008-11-01)
  156. Quarantatresena reunió (2008-10-16)
   1. Temes tractats
  157. Quarantadosena reunió (2008-10-01)
   1. Temes tractats
  158. Quarantaunena reunió (2008-09-01)
   1. Temes tractats
  159. Quarantena reunió (2008-07-16)
   1. Temes tractats
  160. Trentanovena reunió (2008-07-01)
   1. Temes tractats
  161. Trentavuitena reunió (2008-06-16)
   1. Temes tractats
  162. Trentasetena reunió (2008-05-16)
   1. Temes tractats
  163. Trentasisena reunió (2008-05-01)
   1. Temes tractats
  164. Trentacinquena reunió (2008-04-16)
   1. Temes tractats
  165. Trentaquatrena reunió (2008-04-01)
   1. Temes tractats
  166. Trentatresena reunió (2008-03-16)
   1. Temes tractats
  167. Trentadosena reunió (2008-03-01)
   1. Temes tractats
  168. Trentaunena reunió (2008-02-16)
   1. Temes tractats
  169. Trentena reunió (2008-02-01)
   1. Temes tractats
  170. Vintinovena reunió (2008-01-16)
   1. Temes tractats
  171. Vintivuitena reunió (2008-01-01)
   1. Temes tractats
  172. Vintisisena reunió (2007-12-01)
   1. Temes tractats
  173. Vinticinquena reunió (2007-11-16)
   1. Temes tractats
  174. Vintiquatrena reunió (2007-11-01)
   1. Temes tractats
  175. Vintitresena reunió (2007-10-16)
   1. Temes tractats
  176. Vintidosena reunió (2007-10-01)
   1. Temes tractats
  177. Vintiunena reunió (2007-09-16)
   1. Temes tractats
  178. Reunió extraordinària (2007-09-09)
   1. Temes tractats
  179. Dinovena reunió (2007-09-01)
   1. Temes tractats
  180. Dissetena reunió (2007-07-16)
   1. Temes tractats
  181. Setzena reunió (2007-07-08)
   1. Temes tractats
  182. Quinzena reunió (2007-07-01)
  183. Catorzena reunió (2007-06-24)
   1. Temes tractats
  184. Tretzena reunió (2007-06-17)
   1. Temes tractats
  185. Dotzena reunió (2007-06-10)
   1. Temes tractats
  186. Onzena reunió (2007-06-03)
   1. Temes tractats
  187. Desena reunió (2007-05-27)
   1. Temes tractats
  188. Novena reunió (2007-05-13)
   1. Temes tractats
  189. Vuitena reunió (2007-05-06)
   1. Temes tractats
  190. Setena reunió (2007-04-29)
   1. Temes tractats
  191. Sisena reunió (2007-04-22)
   1. Temes tractats
  192. Cinquena reunió (2007-04-15)
   1. Temes tractats
  193. Quarta reunió (2007-04-01)
   1. Temes tractats
  194. Tercera reunió (2007-03-18)
   1. Temes tractats
  195. Segona reunió (2007-03-01)
   1. Temes tractats
  196. Primera reunió (2007-02-01)
   1. Temes tractats

Les reunions del Catalan LoCo Team són al canal d'irc #ubuntu-cat d'irc.freenode.net.
el primer dimecres laborable de cada mes. En trobareu les transcripcions integrades dins del wiki aquí.

Per connectar-vos-hi, només cal anar al web del canal de xat i introduir un nom d'usuari.

També podeu engegar un programa de xat com l'Xchat, el Quassel, o d'altres, connectar-vos al servidor irc.freenode.net, configurar el vostre àlies i unir-vos al canal ubuntu-cat (join #ubuntu-cat). Al wiki hi ha instruccions més detallades i un tutorial detallat per connectar-s'hi amb el Kopete.

A les reunions és on es decideixen les qüestions importants del LoCo. Sou benvinguts a assistir-hi i participar. Així i tot, el dret de vot està restringit als membres de l'equip d'organització.

Propera reunió

La propera reunió es farà el dia 5 de setembre de 2018 a les 22.00 h, hora catalana. La durada serà d'una hora, com a màxim. Qualsevol pot afegir un punt a l'ordre del dia que es tancarà el dia anterior a les 23:59 hora catalana.

Ordre del dia i previsió d'assistència

Nom

Proposta
Resum

Lliure

Lliure

Reunions fetes

Centnorantasetena reunió (2018-08-01)

Resum de la reunió de l'1 d'agost de 2018 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es decideix afegir-se a Floss BCN. El Josep s'ofereix a fer de contacte amb el grup.

Centnorantasisena reunió (2018-07-04)

Resum de la reunió del 4 de juliol de 2018 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es valora positivament la festa a Barcelona, tot i que hi va haver molt poca gent. Es parla de la festa en línia per l'octubre. Es farà un pont entre el grup de telegram i el canal d'irc.

Centnorantacinquena reunió (2018-06-06)

Resum de la reunió del 6 de juny de 2018 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es valoren positivament les festes a Tàrrega, a Palma i a Foios. Ens veurem alguns a la festa de Barcelona, el 9 de juny. L'Aniol mirarà com fer streaming per una festa en línia a fer al setembre. Es parla de l'afer Github.

Centnorantaquatrena reunió (2018-05-02)

Resum de la reunió del 2 de maig de 2018 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es valora la Ubucon Europa celebrada a Xixon amb presència de l'equip. Es discuteixen els últims detalls de la festa a Tàrrega. Es contactarà el Vicent perquè expliqui com van els preparatius de la festa de Foios. La festa de Palma ja té la graella completa. Ja tenim les samarretes i el pack de Canonical. Es farà una altra festa a Barcelona, segurament el 9 de juny.

Centnorantatresena reunió (2018-04-04)

Resum de la reunió del 4 d'abril de 2018 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es valora positivament la trobada de Sants i decidim que s'han de seguir fent les No-Jam. La graella per la festa de Tàrrega ja està tancada, es farà el formulari, falta tenir el lloc per dinar. La festa de València es farà a Foios, ja tenim el lloc i la data confirmada. La festa de Palma ja té quatre xerrades, falta confirmar la data proposada i fer públic el lloc.

Centnorantadosena reunió (2018-03-07)

Resum de la reunió del 7 de març de 2018 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Anunciem que s'ha apuntat gent a la trobada de Sants i que segurament tindrem alguna feina d'instaŀlacions. Repassem les xerrades ofertes per la festa de Tàrrega. Es confirma que hem canviat el web ubuntu.cat al servidor de Caliu. El Vicent confirma que es farà també una festa a València.

Centnorantaunena reunió (2018-02-07)

Resum de la reunió del 7 de febrer de 2018 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es confirma que canviarem el web ubuntu.cat al servidor de Caliu. Contactem el Ramon per veure com van els preparatius per la festa a Tàrrega i el Vicent per la festa a València.

Centnorantena reunió (2018-01-03)

Resum de la reunió del 3 de gener de 2018 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es farà la no-Jam a Made BCN que s'hi han ofert, el 17 de març. Contactarem el Ramon per veure com van els preparatius per la festa a Tàrrega i el Vicent per la festa a València. Proposem canviar el web ubuntu.cat al servidor de Caliu.

Centvuitantanovena reunió (2017-12-06)

Resum de la reunió del 6 de desembre de 2017 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es valora positivament la festa a Deltebre, tot i que no es va aconseguir mobilitzar ningú de la zona. La propera festa es farà a Tàrrega, segurament al centre de recursos educatius de la comarca de l'Urgell. Es presentarà la Linkat 18.04. L'Aniol farà una visita a Made BCN on s'han ofert perquè hi anem a fer una reunió, o jornada de treball o el que sigui. Els ubuntaires tindrem representació a la propera Ubucon de Xixón a l'abril.

Centvuitantavuitena reunió (2017-11-01)

Resum de la reunió de l'1 de novembre de 2017 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) S'informa dels preparatius per la festa a Deltebre. Ja s'ha rebut el Conference Pack. Es demana compatir cotxe per anar-hi des del Vallès i des de Barcelona.

Centvuitantasetena reunió (2017-09-04)

Resum de la reunió del 4 d'octubre de 2017 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) S'informa dels preparatius per la festa a Deltebre. Es demanarà el Conference Pack. Es farà el cartell i el formulari d'inscripcions. No es farà la Ubuntu No- Jam.

Centvuitantasisena reunió (2017-07-05)

Resum de la reunió del 5 de juliol de 2017 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es valora la possibilitat d'acceptar la impressió gratuïta que ens ofereixen el Miquel i Canon per la propera festa. El Rafael preguntarà de quina mena de suport serà el cartell. Es comenten possibles llocs per organitzar la propera festa.

Centvuitantacinquena reunió (2017-06-07)

Resum de la reunió del 7 de juny de 2017 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es valora la festa Zesty, en general en positiu, però es constata que ens agrada que els organitzadors s'hi impliquin més. Com que no tenim organitzadors per la propera festa, es parla d'Andorra, la Volcànica i Mallorca.

Centvuitantaquatrena reunió (2017-05-03)

Resum de la reunió del 3 de maig de 2017 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Disposem de dos miralls per la festa. S'han contactat els ponents per recordar-los l'assistència. Es recorda que s'han de preparar alguns pen-drives. S'ha de contactar el Ferran per tancar el lloc per anar a dinar.

Centvuitantaquatrena reunió (2017-04-05)

Resum de la reunió del 5 d'abril de 2017 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es valora positivament la No-Jam. Es respondrà La Teixidora dient-los que no tenim temps per omplir les dades dels esdeveniments, però dient-los on els anunciem. Constatem que la graella de xerrades i tallers per la propera festa és bastant buida, el Walter s'ofereix per fer-hi una xerrada. Està clar que només farem una línia de xerrades i que si ens dediquem a donar xerrades, no hi haurà gent a les instal·lacions. Es proposa el Robert Buj, tothom hi vota a favor i se li dona la benvinguda.

Centvuitantatresena reunió (2017-03-01)

Resum de la reunió de l'1 de març de 2017 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Li direm al JosepGallart que apunti la No-Jam al Meetup. Es contactarà el SokoTech per proposar-los el 13 de maig per fer-hi la festa Zesty.

Centvuitantadosena reunió (2017-02-01)

Resum de la reunió de l'1 de febrer de 2017 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es contactarà el Vicent per veure si podem activar el certificat Let's encrypt per tenir https al web. Farem la Ubuntu no-Jam a l'Arboç, en principi el dissabte 18 de març.

Centvuitantaunena reunió (2016-12-07)

Resum de la reunió del 7 de desembre de 2016 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es valoren les festes de Ripoll i Barcelona. Hi va haver poca gent, a la de Ripoll segurament va influir el fet que no hi haguessin gaire ponències. A la de Barcelona hi vam tenir molta feina i hi va haver molt bon ambient. La propera festa la tornarem a fer al Soko a Barcelona. Esperem contactar ponents que ofereixin tallers, a veure com va.

Centvuitantena reunió (2016-11-02)

Resum de la reunió del 2 de novembre de 2016 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es comenta la re-verificació del LoCo i es diu que el LoCo Contact va quedar bastat sol davant dels membres del LoCo Council que el metrallaven amb preguntes. Es parla dels últims preparatius per la festa de Ripoll.

Centsetantanovena reunió (2016-10-05)

Resum de la reunió del 5 d'octubre de 2016 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Constatem que falten activitats per la festa, el Rafael contactarà alguns possibles ponents. La data per la reverificació del LoCo és el dimarts 11 d'octubre a les 19:00h, es farà un correu a la llista per veure si hi pot acompanyar algú el contacte del LoCo. S'informa d'una possible install party a Barcelona i es decideix que la podríem fer el dissabte 3 de desembre. Es contactarà el local per veure si els va bé.

Centsetantavuitena reunió (2016-09-07)

Resum de la reunió del 7 de setembre de 2016 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Valorem positivament la reunió de treball presencial del 3 de setembre a Ripoll. Es va actualitzar el mirall i ja funciona correctament. Es mira com muntar un wiki però es descobreix com utilitzar el wiki d'Ubuntu.

Centsetantasetena reunió (2016-08-03)

Resum de la reunió del 3 d'agost de 2016 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Ultimem la reunió de treball presencial el 3 de setembre a Ripoll. Les activitats seran el mirall per les instal·lacions i el web ubuntu.cat. Accepten l'AniolGarcia com a nou membre de l'equip.

Centsetantasisena reunió (2016-07-06)

Resum de la reunió del 6 de juliol de 2016 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Confirmem la reunió de treball presencial el 3 de setembre en un lloc per determinar de Ripoll. Les activitats seran el mirall per les instal·lacions i el web ubuntu.cat. Si venen els traductors, també faríem traduccions. Farem un horari per encabir les activitats.

Centsetantacinquena reunió (2016-06-01)

Resum de la reunió de l'1 de juny de 2016 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es valora positivament la festa a Tortosa. Les traduccions van correctament, però hi ha una cua per gestionar de possibles voluntaris per traduir. Es proposa que l'AniolGarcia presenti la seva candidatura a membre de l'equip. Com que Ubuntu ja no celebra les UbuntuGlobalJam, proposem de fer nosaltres reunions de treball presencials periòdicament; quedem provisionalment el 3 de setembre en un lloc per determinar. Es proposa Ripoll perfer-hi la propera festa ubuntaire, dins de la Lan Party que s'hi organitzarà a l'octubre o novembre, el contacte serà l'AniolMartí.

Centsetantaquatrena reunió (2016-05-04)

Resum de la reunió del 4 de maig de 2016 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es parla de tancar les ponències per la següent festa a Tortosa per tal de poder obrir el formulari que ja ens estan reclamant. Al web s'hi han activat mòduls per controlar l'spam i sembla que funcionen correctament. El Walter mirarà de reorganitzar el grup de traduccions, començant pel Launchpad on indicarà les passes a seguir per fer-se traductor de l'equip.

Centsetantatresena reunió (2016-04-06)

Resum de la reunió del 6 d'abril de 2016 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es parla de les ponències per la següent festa a Tortosa. Al web hi ha mòduls per controlar l'spam, però com els usuaris anònims poden posar comentaris, sempre hi ha spam. El Walter va netejant de tant en tant, algun cop havia proposat restringir els comentaris als usuaris registrats, però a alguns no els va semblar bé. De tota maner, no es veu perquè no hi ha comentaris massa visibles. El Walter parlarà amb l'Aniol per veure què proposa fer, i ho gestionaran. Les traduccions estan força abandonades, el Walter s'ofereix a coordinar-les i contactarà el David Planella per demanar els permisos per acceptar traduccions i mirar com revifar l'activitat.

Centsetantadosena reunió (2016-03-02)

Resum de la reunió del 2 de març de 2016 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es parla una mica de les ponències per la següent festa a Tortosa. Es decideix demanar una llista de correu nova a Ubuntu on fusionar les dues llistes actuals, info i equip; per les feines de l'equip farem servir la marca [Equip] a l'assumpte. El wiki d'Ubuntu podria canviar properament, de moment no fem res, però podria significar molta feina, ja ho veurem.

Centsetantauena reunió (2016-01-06)

Resum de la reunió del 6 de gener de 2016 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) S'aprova l'admissió d'en Radu a l'equip. Es descarta comprar llapis de memòria usb per vendre'ls a les festes.

Centsetantena reunió (2015-12-02)

Resum de la reunió del 2 de desembre de 2015 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es valora positivament la festa d'Olot. El Radu se n'oblida d'aparéixer a la sol·licitud d'admissió a l'equip, així que ho deixem per la següent reunió.

Centseixantanovena reunió (2015-11-04)

Resum de la reunió del 4 de novembre de 2015 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) S'apunta la festa al LoCo Directory, es contactarà el SergiMateo pel cartell de la festa i l'Ivan per qüestions logístiques. L'Aniol Martí portarà un router per si de cas, i el Walter farà el formulari d'inscripcions com de costum. No farem acreditacions. El Radu sol·licita l'admissió a l'equip.

Centseixantavuitena reunió (2015-10-07)

Resum de la reunió del 7 d'octubre de 2015 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Celebrarem la propera festa ubuntaire a la Volcànica d'Olot el 28 de novembre. Admetem l'Aniol Martí com a nou membre de l'equip d'ubuntaires i s'hi ofereix per ajudar amb el manteniment de la pàgina web de l'equip. Es farà una presentació de portàtils amb Ubuntu a la festa per part d'Slimbook. https://slimbook.es/

Centseixantasetena reunió (2015-09-02)

Resum de la reunió del 2 de setembre de 2015 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) L'Aniol Garcia s'ofereix per ajudar amb el manteniment de la pàgina web de l'equip, farem un tutorial a la propera UGJ. Parlem del lloc on fer la propera festa de novembre, hi ha l'oferta de fer-la a Olot durant la Volcànica. Es valora positivament la passada Ubuntu Global Jam realitzada cominicant-nos pel canal d'irc.

Centseixantasisena reunió (2015-08-05)

Resum de la reunió del 5 d'agost de 2015 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Comentem la falta de recursos humans per l'administració de la pàgina web. Parlem del lloc on fer la propera festa de novembre. No s'ha rebut cap oferta d'organització, es decideix esperar a finals de setembre per si apareix alguna oferta d'última hora.

Centseixantacinquena reunió (2015-07-01)

Resum de la reunió de l'1 de juliol de 2015 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es parla del grup de Telegram sobre Ubuntu Touch en català.

Centseixantaquatrena reunió (2015-06-03)

Resum de la reunió del 3 de juny de 2015 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es valora la darrera festa vívida, es comenta que ja no ve tanta gent i que caldria formar-se en dispositius mòbil a mig termini. Per això, donarem un BQ Ubuntu a algú amb ganes d'involucrar-se, desenvolupar o informar la comunitat dels avenços i la direcció del projecte.

Centseixantatresena reunió (2015-05-06)

Resum de la reunió del 6 de maig de 2015 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es comenten les feines a fer i quedem a la porta ben d'hora per preparar coses.

Centseixantadosena reunió (2015-03-04)

Resum de la reunió del 4 de març de 2015 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es comenta la data de la festa vívida a Terrassa i com fer la xerrada de l'Ubuntu Phone.

Centseixantaunena reunió (2015-02-16)

Resum de la reunió del 16 de febrer de 2015 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es valora la ugj, es decideix canviar les reunions que a partir d'ara es faran el primer dimecres laborable de cada mes. Es valora positivament la proposta de l'IES Nicolau Copèrnic per fer la propera festa vívida.

Centseixantena reunió (2015-02-02)

Resum de la reunió del 2 de febrer de 2015 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es comenta la poca assistència prevista per a la propera ugj.

Centcinquantanovena reunió (2015-01-01)

Resum de la reunió de l'1 de gener de 2015 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es comenta un lloc per fer la propera Ubuntu Global Jam i es farà un aproximamanent per veure-hi l'interès en la UGJ i en una possible festa ubuntaire.

Centcinquantavuitena reunió (2014-11-16)

Resum de la reunió del 16 de novembre de 2014 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es valora la festa utòpica i es comenta la manca de lideratge de l'equip de traduccions.

Centcinquantasetena reunió (2014-11-01)

Resum de la reunió de l'1 de novembre de 2014 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es comenten els últims detalls per la festa utòpica.

Centcinquantasisena reunió (2014-10-16)

Resum de la reunió del 16 d'octubre de 2014 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es completa la graella de xerrades i tallers. Es començarà a treballar en el cartell, les acreditacions i el formulari de seguida que es confirmin els horaris.

Centcinquantacinquena reunió (2014-10-01)

Resum de la reunió de l'1 d'octubre de 2014 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es confirmen la data i el lloc per la propera festa. Es decideix començar de seguida amb la cerca de ponents per les xerrades i tallers.

Centcinquantaquatrena reunió (2014-09-16)

Resum de la reunió del 16 de setembre de 2014 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es comunica que la propera festa es farà el 15 de novembre.

Centcinquantatresena reunió (2014-09-01)

Resum de la reunió de l'1 de setembre de 2014 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es comenta el lloc on fer la propera Ubuntu Global Jam i què hi farem.

Centcinquantadosena reunió (2014-08-16)

Resum de la reunió del 16 d'agost de 2014 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es comenta el lloc on fer la propera Ubuntu Global Jam i què hi farem.

Centcinquantaunena reunió (2014-07-01)

Resum de la reunió de l'1 de juliol de 2014 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) El LoCo Council ens ha contactat per comunicar-nos que es miraran com concretar els "sub-locos" i els hem respost que molt bé però que nosaltres no som cap sub-loco. Ens han donat dos mesos de coll mentre no es posen d'acord. No s'ha rebut cap candidatura per la festa utòpica de novembre, tot i que la Martina del TEB ens va contactar fa un temps. Esperarem una mica abans de contactar-hi.

Centcinquantena reunió (2014-06-01)

Resum de la reunió de l'1 de juny de 2014 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Valorem la darrera festa Trusty a Lleida, en general positivament, però es va a trobar a faltar més gent. Es discuteixen una mica les opcions que tenim després que el LoCo Council ens negués la possibilitat de re-verificar el LoCo. S'ha contactat el Community Council i estem a l'espera de notícies.

Centquarantanovena reunió (2014-05-16)

Resum de la reunió del 16 de maig de 2014 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Quedem per veure'ns una mica abans de començar la festa i parlem dels últims detalls.

Centquarantavuitena reunió (2014-05-01)

Resum de la reunió de l'1 de maig de 2014 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es parla de les ponències per la festa ubuntaire a Lleida, el Rafael parlarà amb un parell de contactes per veure si aconseguim omplir la paella. Es repassa el menú que s'hi farà i es decideix posar-lo al formulari. Es decideix una etiqueta per la festa a les xarxes socials.

Centquarantasetena reunió (2014-04-16)

Resum de la reunió del 16 d'abril de 2014 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es valora l'Ubuntu Global Jam que vam fer al Joves TEB del Raval de Barcelona i es parla de les ponències per la festa ubuntaire a Lleida.

Centquarantasisena reunió (2014-04-01)

Resum de la reunió de l'1 d'abril de 2014 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es comenten les activitats que es faran a la propera Ubuntu Global Jam que farem al Joves TEB del Raval de Barcelona i el formulari d'inscripció per la festa ubuntaire a Lleida.

Centquarantacinquena reunió (2014-03-16)

Resum de la reunió del 16 de març de 2014 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es comenten les activitats que es faran a la propera Ubuntu Global Jam que farem al Joves TEB del Raval de Barcelona.

Centquarantaquatrena reunió (2014-03-01)

Resum de la reunió de l'1 de març de 2014 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es decideix que es contactarà la Martina per celebrar la propera Ubuntu Global Jam a les instal·lacions de Joves TEB del Raval de Barcelona.

Centquarantatresena reunió (2014-02-16)

Resum de la reunió del 16 de febrer de 2014 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es tria la candidatures de l'institut Torre Vicens de Lleida com a organitzadors de la propera festa ubuntaire.

Centquarantadosena reunió (2014-02-01)

Resum de la reunió de l'1 de febrer de 2014 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es fa un seguiment de les candidatures presentades a organitzar la propera festa Trusty.

Centquarantaunena reunió (2014-01-16)

Resum de la reunió del 16 de gener de 2014 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es fa un seguiment de les precandidatures interessades a organitzar la propera festa Trusty. Es faran avisos per tal que es preparin els pertinents escrits. Es comença a organitzar la sessió Jornada Ubuntu Touch (App Dev School) el dia 1 de març, en principi a Barcelona, amb la direcció d'en David Planella.

Centquarantena reunió (2014-01-01)

Resum de la reunió de l'1 de gener de 2014 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es fa un seguiment de la campanya d'instal·lacions d'ubuntu als centres Òmnia. Es va fer un wiki i es contactarà els responsables per veure si es segueix endavant. Es farà la crida per cercar lloc per la propera festa i es contactarà un institut que havia mostrat interès. Es farà una crida per cercar lloc per la UGJ.

Centrentanovena reunió (2013-12-16)

Resum de la reunió del 16 de desembre de 2013 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es decideix que la guia Ubuntu Server la cedirem a la biblioteca del campus Nord de la UPC. El Walter tornarà a cercar un programa pels sortejos a les festes. L'Àlex demanarà el codi al Pau (crazy). El Sergi i el Walter s'encarregaran de donar la benvinguda als nous que es presentin a la llista de traduccions.

Centrentavuitena reunió (2013-11-16)

Resum de la reunió del 16 de novembre de 2013 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es valora la Festa Salamandra. Es parla de la localització, de l'assistència, de la bona disposició i organització i dels ponents que presentaven amb sistemes operatius privatius.

Centrentasetena reunió (2013-11-01)

Resum de la reunió de l'1 de novembre de 2013 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es comunica que la graella ja està tancada. Es repassen aspectes de la festa i es queda per preparar coses a les 9:30 h. L'Àlex ja ha preparat el servidor i el lliurerà al Walter properament que serà qui el posarà en marxa a la festa. Es demanarà algun material relacionat a l'escola.

Centrentasisena reunió (2013-10-16)

Resum de la reunió del 16 d'octubre de 2013 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es repassa la graella que no es pot tancar encara. Es llisten els voluntaris per la festa.

Centrentacinquena reunió (2013-10-01)

Resum de la reunió del 1 d'octubre de 2013 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) No hi haurà presència oficial a la Volcànica d'Olot d'aquest any. En Cubells ha arreglat el planeta ubuntu.cat. Es farà una crida a la llista d'equip per si cal afegir o treure algú.

Centrentaquatrena reunió (2013-09-16)

Resum de la reunió del 16 de setembre de 2013 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es valora positivament la Ubuntu Global Jam celebrada a Granollers. No tant la celebrada a tot el món. Es decideix no fer més marxandatge ubuntaire de moment.

Centrentatresena reunió (2013-09-01)

Resum de la reunió de l'1 de setembre de 2013 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es recorda el lloc on es farà la propera Ubuntu Global Jam.

Centrentadosena reunió (2013-08-01)

Resum de la reunió de l'1 d'agost de 2013 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es decideix posar un panell al web ubuntu.cat sobre el projecte de finançament de l'Ubuntu Edge.

Centrentaunena reunió (2013-07-16)

Resum de la reunió del 16 de juliol de 2013 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es comenta que no hi ha cap oferta per organitzar la Ubuntu Global Jam de setembre. Es decideix comentar-ho a les llistes de correu. Es notifica que hi ha una candidatura a un institut de FLix i que esperarem al setembre a que contactin amb nosaltres.

Centrentena reunió (2013-06-16)

Resum de la reunió del 16 de juny de 2013 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es comenta que no hi ha cap oferta per organitzar la festa Saucy. Es decideix esperar al setembre a fer una segona crida.

Centvintinovena reunió (2013-05-16)

Resum de la reunió del 16 de maig de 2013 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es comenta la festa, l'horari de jornada intensiva i els resultats de l'enquesta de valoració.

Centvintivuitena reunió (2013-05-01)

Resum de la reunió de l'1 de maig de 2013 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es comenten els detalls dels que s'encarregaran els organitzadors. Es repesca el formulari d'enquesta de valoració per entregar-lo als assistents després de la festa.

Centvintisetena reunió (2013-04-16)

Resum de la reunió del 16 d'abril de 2013 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es comenta la graella d'activitats per la festa. Proposarem a la Mònica que faci una xerrada sobre la presència de les dones a les comunitats GNU/Linux. El Walter farà la xerrada d'inici i potser uns tallers de traducció i triatge de bugs.

Centvintisisena reunió (2013-03-16)

Resum de la reunió del 16 de març de 2013 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es comenta la graella d'activitats per la festa i el dinar posterior. Es posarà una nota al formulari per avisar que en breu estarà disponible. Es farà ressò de l'entrevista feta al LoCo Team Contact i s'apuntarà a l'informe del mes. Es posarà una nota al formulari avisant que en breu estarà disponible el registre. Es reclamaran els títols de les ponències i es mirarà si s'engega un tercer track.

Centvinticinquena reunió (2013-03-02)

Resum de la reunió del 2 de març de 2013 a la UPC
Es comenta la reunió tinguda amb l'equip organitzador de la propera festa Raring al Clot, Barcelona. S'accepta el dia 11 de maig per fer la festa. Es decideix no encarregar més marxandatge ubuntaire perquè encara en tenim molt.

Centvintiquatrena reunió (2013-02-16)

Transcripció de la reunió del 16 de febrer de 2013 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es comenta la dificultat de les instruccions per accedir al xat quan hi ha l'eina del web. Es canviaran les instruccions al wiki. Es decideix fer la Ubuntu Global Jam al campus nord de la UPC a Barcelona, el 2 de març. La campanya de nous membres continua sense novetat. Es comenta que les converses per l'equip de comunicació no funcionen bé perquè no som capaços d'entendren's. Mirarem de quedar el dia de la UGJ o algun altre dia si aquest no pot ser. Es canviaran els administradors de l'equip al Launchpad i al fòrum. Es contactarà amb els implicats abans de canviar res.

Centvintitresena reunió (2013-01-16)

Transcripció de la reunió del 16 de gener de 2013 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) S'elegeix l'escola dels Jesuïtes del Clot per fer la festa Raring Ringtail. Es comenta la campanya de captació de membres i el seguiment dels antics membres.

Centvintidosena reunió (2012-12-16)

Transcripció de la reunió del 16 de desembre de 2012 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es comenta la campanya de captació de membres on regalarem el manual The Official Ubuntu Book seventh edition i el seguiment dels antics membres.

Centvintiunena reunió (2012-12-01)

Transcripció de la reunió de l'1 de desembre de 2012 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es comenta la iniciativa dels punts Òmnia per la instal·lació d'Ubuntu a tots els punts. Es crearà un wiki per definir el projecte. Els ubuntaires podrem col·laborar amb les imatges i amb xerrades i festes d'instal·lació. Farem una campanya de captació de membres on regalarem el manual The Official Ubuntu Book seventh edition.

Centvintena reunió (2012-11-01)

Transcripció de la reunió de l'1 de novembre de 2012 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es comenten els últims detalls i l'absència de membres de l'equip a la reunió.

Centdinovena reunió (2012-10-16)

Transcripció de la reunió del 16 d'octubre de 2012 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es completa la graella de la festa Quàntica amb una desconferència al matí. El Walter s'encarregarà del mirall per les instal·lacions.

Centdivuitena reunió (2012-10-01)

Transcripció de la reunió de l'1 d'octubre de 2012 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es valora la UGJ i es decideix que cal mirar de garantir alguna participació local. Es parla de les xerrades per la festa quàntica, es farà una crida a la llista per la xerrada de l'inici i per alguna més, si és possible. Es cerca un lloc al web per enllaçar-hi les guies del Miquel Adroer.

Centdissetena reunió (2012-07-16)

Transcripció de la reunió del 16 de juliol de 2012 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es parlen diversos temes de manteniment i administració del servidor i del fòrum. Es comenta i es desestima la possibilitat de modificar la netiqueta per incloure-hi un apunt sobre els missatges de vacances.

Centsetzena reunió (2012-07-01)

Transcripció de la reunió de l'1 de juliol de 2012 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es decideix que organitzarem la propera UGJ a una nova sala d'ordinadors amb Ubuntu a Caldes de Montbui.

Centquinzena reunió (2012-06-16)

Transcripció de la reunió del 16 de juny de 2012 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es parla de com organitzar la trobada social ubuntaire el 30 de juny i d'on es podria organitzar la propera UGJ, en principi a la nova sala d'ordinadors amb Ubuntu a Caldes de Montbui.

Centcatorzena reunió (2012-06-01)

Transcripció de la reunió de l'1 de juny de 2012 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es parla de com organitzar la trobada social ubuntaire el 30 de juny.

Centtretzena reunió (2012-05-16)

Transcripció de la reunió del 16 de maig de 2012 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es repassa la festa de Terrassa. Es pensa la manera d'incloure els enllaços a Lubuntu al web. Es considera com organitzar la trobada social ubuntaire al mes de juny.

Centdotzena reunió (2012-05-01)

Transcripció de la reunió de l'1 de maig de 2012 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es repassen les tasques pendents de preparació de la propera festa ubuntaire. S'organitza un sistema per aconseguir tenir la versió catalanitzada aviat. Es discuteix sobre la conveniència de la pàgina d'ubuntu.cat al Facebook.

Centonzena reunió (2012-04-16)

Transcripció de la reunió del 16 d'abril de 2012 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es repassen les tasques pendents de preparació de la propera festa ubuntaire. Es preguntarà per les previsions de miralls i material per les instal·lacions a l'equip organitzador.

Centdesena reunió (2012-04-01)

Transcripció de la reunió de l'1 d'abril de 2012 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es repassen les tasques pendents de preparació de la propera festa ubuntaire. Es comenta la propera re-aprovació del LoCo a fer en tres dies.

Centnovena reunió (2012-03-16)

Transcripció de la reunió del 16 de març de 2012 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es valora molt possitivament la Ubuntu Global Jam del 3 de març a Sant Adrià. Es considera que al web hi ha l'apartat d'ajuda ben indicat i que a alguns usuaris se'ls ha de guiar personalitzadament perquè poden anar molt perduts.

Centvuitena reunió (2012-03-01)

Transcripció de la reunió de l'1 de març de 2012 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es tornen a repassar les activitats a fer a la propera Ubuntu Global Jam el 3 de març a Sant Adrià.

Centsetena reunió (2012-02-16)

Transcripció de la reunió del 16 de febrer de 2012 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es repassen les activitats a fer a la propera Ubuntu Global Jam el 3 de març a Sant Adrià. Es comenta que potser serem poca gent.

Centsisena reunió (2012-02-01)

Transcripció de la reunió de l'1 de febrer de 2012 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es contactarà els responsables del centre cívic de La Mina (Sant Adrià) que van mostrar interès per organitzar la festa, per veure si hi podem celebrar la Ubuntu Global Jam el 3 de març.

Centcinquena reunió (2012-01-16)

Transcripció de la reunió del 16 de gener de 2012 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es repassen les 2 candidatures d'organització per a fer la propera festa i es decideix optar per l'institut Nicolau Copèrnic de Terrassa. Es preguntarà a l'altra candidatura l'opció d'acollir la següent festa.

Centquatrena reunió (2012-01-01)

Transcripció de la reunió de l'1 de gener de 2012 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es repassen les 4 ofertes d'organització per a fer la propera festa. El dia 15 acaba el termini de presentació de candidatures.

Centresena reunió (2011-11-16)

Transcripció de la reunió del 16 de novembre de 2011 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es repassa la festa: hi va anar poca gent, ningú de Lloret. Es contactarà amb la gent interessada a organitzar la propera festa.

Centdosena reunió (2011-11-01)

Transcripció de la reunió de l'1 de novembre de 2011 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es repassa la feina pendent per la festa: es recorda que falten les acreditacions, es reparen coses del wiki, s'enviarà un correu per parlar de la xarxa a El Puntet. Es comunicarà als responsables del fòrum d'Ubuntu la necessitat de disposar d'ell en català. Per la 12.04 es farà un avís al web per la llei de protecció de dades. Es parla d'una possible visita al LoCo asturià.

Centunena reunió (2011-10-16)

Transcripció de la reunió del 16 d'octubre de 2011 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es repassa la feina pendent per la festa. El Josep Gallart farà el cartell i el Sisco Garcia la presentació inicial.

Centena reunió (2011-10-01)

Transcripció de la reunió de l'1 d'octubre de 2011 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es presenten col·laboradors nous per a la festa i s'accepten les ponències presentades. Es configura la graella. Es contactaran els ponents per confirmar les xerrades.

Norantanovena reunió (2011-09-01)

Transcripció de la reunió de l'1 de setembre de 2011 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) No es farà més material de marxandatge per la propera festa onírica. S'ultimen detalls de la Ubuntu Global Jam.

Norantavuitena reunió (2011-08-16)

Transcripció de la reunió del 16 d'agost de 2011 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) La festa onírica se celebrarà el 12 de novembre al centre juvenil El Puntet de Lloret de Mar.

Norantasetena reunió (2011-07-01)

Transcripció de la reunió de l'1 de juliol de 2011 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Anirem a la Volcànica d'Olot presentant un parell de xerrades i una sessió de resolució de dubtes. Celebrarem la propera UbuntuGlobalJam a la redacció de Vilaweb, a Barcelona. El JosepGallart farà els contactes. Es parla de diverses activitats futures.

Norantasisena reunió (2011-06-16)

Transcripció de la reunió del 16 de juny de 2011 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es comunica que ja s'han enviat les cartes d'agraïment a l'Ajuntament de les Borges Blanques i al Consell Comarcal de les Garrigues. Es postposa la discussió sobre el disseny de la nova portada del lloc web.

Norantacinquena reunió (2011-06-01)

Transcripció de la reunió de l'1 de juny de 2011 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es ressitua el calendari de la Festa Onírica, s'ha contactat el nou equip de comunicació. Es repassa l'estat de la festa d'instal·lació dissabte vinent a Sant Just. S'acaba de redactar la carta d'agraïment a l'Ajuntament de les Borges Blanques i al Consell Comarcal de les Garrigues. Es discuteix el disseny de la nova portada del lloc web.

Norantaquatrena reunió (2011-05-16)

Transcripció de la reunió del 16 de maig de 2011 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es valoren els resultats de la Festa Natty; cal un equip de premsa. Es parlarà amb els administradors del servidor per tal que completin tasques de manteniment. Es decideix fer una carta l'Ajuntament de les Borges Blanques i al Consell Comarcal de les Garrigues per agrair l'esforç i la bona feina per la festa per part de la gent de la Borrassa.

Norantatresena reunió (2011-05-01)

Transcripció de la reunió de l'1 de maig de 2011 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es repassen els últims retocs per la Festa Natty. Es parla de la festa d'instal·lació a celebrar a les Corts el 2 de maig. Es decideix acceptar la proposta de Iniciativa Ciutadania 4.0 perquè difonguin la nostra activitat com a grup; se'ls notificaran els errors al web.

Norantadosena reunió (2011-04-16)

Transcripció de la reunió del 16 d'abril de 2011 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es repassen els aspectes pendents per la Festa Natty. Es valora la possibilitat d'acceptar automàticament la proposta de Festa Ocelot a la candidatura de Lloret de Mar, que repeteix l'intent. Es parla de la festa d'instal·lació a celebrar a les Corts el 2 de maig.

Norantaunena reunió (2011-04-01)

Transcripció de la reunió de l'1 d'abril de 2011 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es decideix el disseny guanyador de la propera samarreta ubuntaire. Es revisa i comenta el formulari de la festa Narval a les Borges Blanques. Es decideix que l'equip d'organització local s'encarregui de les samarretes. Es revisa el fulletó Natty i la targeta d'identificació.

Norantena reunió (2011-03-16)

Transcripció de la reunió del 16 de març de 2011 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es presenten els pressupostos per al marxandatge. Es completa la graella per a la festa Narval a les Borges Blanques. No es decideix cap guanyador del disseny de samarreta perquè molts dissenyadors no han fet cas de les normes del concurs. Es posposa la decisió fins la propera reunió. El Rafael avisarà els dissenyadors que canvîin els seus dissenys per tal de complir amb els requeriments.

Vuitantanovena reunió (2011-03-01)

Transcripció de la reunió de l'1 de març de 2011 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es repassen aspectes de la festa Narval a les Borges Blanques amb n'Albert Que i s'anuncien les primeres xerrades i tallers.

Vuitantavuitena reunió (2011-02-16)

Transcripció de la reunió del 16 de febrer de 2011 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Es consultarà a la llista de l'equip per al premi al millor disseny. Es comença a treballar per a la Ubuntu Global Jam a les Borges Blanques

Vuitantasetena reunió (2011-02-01)

Transcripció de la reunió de l'1 de febrer de 2011 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Farem algunes xerrades a la festa d'instal·lació de Vilaweb. Demanarem qui les vol fer a les llistes i al fòrum. Obrim una pàgina al wiki. Farem la festa de llençament d'Ubuntu Natty Narwhal al centre cívic de les Borges Blanques, perquè la Borrassa és massa petit. Es parla de diversos temes organitzatius amb els responsables locals.

Vuitantasisena reunió (2011-01-16)

Transcripció de la reunió del 16 de gener de 2011 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Farem la Ubuntu Global Jam a la Borrassa, les Borges Blanques, el 2 d'abril. Propossarem a Vilaweb de fer-hi una visita prèvia a la festa d'instal·lació el 21 de gener. Ens adherirem a la declaració de Rosa Sensat sobre la sentència sobre l'ús de la llengua. Encetem l'agenda per a la festa Narval.

Vuitantacinquena reunió (2010-12-16)

Resum de la reunió del 16 de desembre de 2010 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Quedem que propossarem a Vilaweb de fer-hi la festa d'instal·lació el 26 de febrer. Parlem de la propera UDG: mirarem de fer-la a les Borges Blanques.

Vuitantaquatrena reunió (2010-12-01)

Resum de la reunió de l'1 de desembre de 2010 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Quedem que propossarem, a la llista equip primer i a Vilaweb després, de fer la festa d'instal·lació a Vilaweb el 26 de febrer. Parlem de sistemes operatius per mòbils, d'Android, Cyanogen i Meego, i propossem de fer un track de mòbils a la propera festa Natty. Es preguntarà a la llista info si hi ha algún entés disposat a fer-hi una xerrada o taller.

Vuitantatresena reunió (2010-11-16)

Resum de la reunió del 16 de novembre de 2010 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Per la propera festa indicarem el nivell de les xerrades o tallers per evitar que la gent s'avorreixi. Es contactar`pa de nou els de GNULinux.cat que van oferir un gran ajut i voldran fer-hi alguna xerrada. Es mirarà de contactar altres comunitats de distribucions GNU/Linux perquè vinguin a presentar-nos els seus projectes. A la propera reunió es parlarà de l'oferta de fer una festa d'instal·lació a Vilaweb.

Vuitantadosena reunió (2010-11-01)

Resum de la reunió de l'1 de novembre de 2010 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) Els membres de l'equip portarem la samarreta taronja. Repassem les feines de la festa i recordem els càrrecs de responsables de sala: SiscoGarcia a l'Auditori, WalterGarciaFontes a la sala de tallers i RafaelCarreras a la d'instal·lacions, amb el JosepGallart de substitut.

El Sisco fa un últim anunci de la Festa al web ubuntu.cat fent referència a l'entrevista al Josep a l'internauta de Vilaweb.

Vuitantaunena reunió (2010-10-01)

Resum de la reunió de l'1 d'octubre de 2010 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) El Walter s'ofereix a donar un taller de Drupal, el Sergi farà les targetes d'identificació, es reparteixen els càrrecs de les sales. A la propera reunió, decidirem de quin color anirem els membres de l'equip.

Vuitantena reunió (2010-09-01)

Resum de la reunió de l'1 de setembre de 2010 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa) La festa Maverick al CTUG es farà dissabte 6 de novembre i durarà tot el dia. El pespin envia un correu a la llista info per a demanar opinions sobre temes a tractar a la festa i la possibilitat de fer festes temàtiques. El Walter ho fa al fòrum.

Setantanovena reunió (2010-07-16)

Resum de la reunió del 16 de juliol de 2010 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Setantavuitena reunió (2010-07-01)

Resum de la reunió de l'1 de juliol de 2010 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Setantasetena reunió (2010-06-16)

Resum de la reunió del 16 de juny de 2010 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Decidim crear l'equip de comunicació amb el seu wiki. Es presenta el Centre CTUG de Granollers com a candidat a acollir la festa Maverick.

Setantasisena reunió (2010-06-01)

Resum de la reunió de l'1 de juny de 2010 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Ens congratulem de l'èxit de la festa a València i parlem de les coses a millorar.

Setantacinquena reunió (2010-05-16)

Resum de la reunió del 16 de maig de 2010 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Es parla dels organitzadors dedicats a les sales, es decideixen les identificacions i que els organitzadors portin les samarretes ubuntaires taronja i l'hora d'inici de preparatius: 9:00 h a a l'Octubre. S'envia la nota de premsa als mitjans.

Setantaquatrena reunió (2010-05-01)

Resum de la reunió de l'1 de maig de 2010 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Es parla de les ponències per a la festa, s'acorda tancar la graella de dissabte i dedicar diumenge a fer-hi una desconferència. Es consultarà amb en Vicent. Es decideix el tipus de cartell i algunes modificacions a fer.

Setantatresena reunió (2010-04-16)

Resum de la reunió del 16 d'abril de 2010 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Es parla de les ponències per a la festa, s'acorda ampliar el termini de presentació. Es retoquen aspectes del wiki de reaprovació.

Setantadosena reunió (2010-04-01)

Resum de la reunió de l'1 d'abril de 2010 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

S'eligeix el disseny de samarreta guanyador, el fet pel crazyserver en col·laboració amb l'Anna Martí.

Setantaunena reunió (2010-03-16)

Resum de la reunió del 16 de març de 2010 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Es decideixen diferents aspectes de la Global Jam, inclòs l'avituallament.

Es parla de les ponències per a la festa Lúcida. El JosepSànchez iniciarà la taula dels horaris per a les ponències i els tallers.

Setantena reunió (2010-03-01)

Resum de la reunió de l'1 de març de 2010 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Es repassen els punts de l'Agenda i es decideix incorporar-hi els preparatius de la Ubuntu Global Jam. En SiscoGarcia contactarà en Vicent per demanar-li com van els preparatius de la festa, especialment les xerrades. En DavidPlanella s'ofereix a fer un parell de xerrades.

Es faran samarretes per a la festa lúcida. Es decideix fer una derrama per cobrir la comanda de 100 samarretes. Coordina RafaelCarreras.

En JosepSànchez contactarà amb el Citilab per veure si podem comptar-hi per a fer les activitats de la Global Jam que seran:

 • Marató de traducció (proposta) - DavidPlanella

 • Testing Jam (proposta): matxacar la beta de la Lucid per trobar errades siguin de funcionalitat, de traducció o del tipus que siguin. Es pot crear una màquina virtual amb l'última ISO per a qui no la vulgui instal·lar al seu ordinador físic i provar-la dins el VirtualBox - JosepSànchez

 • Sessió d'actualització al Lucid (Upgrade Jam)- DavidPlanella

Seixantanovena reunió (2010-02-16)

Resum de la reunió del 16 de febrer de 2010 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Decidim de fer una Tempesta d'idees periòdicament, ja parlarem quan fem la propera. El Walter organitzarà un intercanvi de signatures a la festa Lúcida.

Seixantavuitena reunió (2010-02-01)

Resum de la reunió del 2 de febrer de 2010 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Es decideix un text per a posar-lo a la descripció del nou equip del Lauchpad ubuntu.cat-org, així com la seva traducció a l'anglès. Es comenta que està pendent la decisió sobre el quòrum necessari per a prendre les decisions a les reunions. Es demana un aclariment a la llista de l'equip sobre la decisió del programa per al canal de xat per web.

Seixantasetena reunió (2010-01-16)

Resum de la reunió del 16 de gener de 2010 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Com a primer punt, es presenten les diferents candidatures de seu per a la propera festa d'abril-maig, i un cop acabades les presentacions s'efectua votació per triar-la. Surt guanyadora la candidatura de València amb 7 vots. Posteriorment es crea un Doodle per a votar la data preferida, a l'espera de que en Cubells confirmi que a la gent de l'Octubre, seu de la festa, els és indiferent un cap de setmana o altre i l'espera de la votació.

Respecte el segon punt, la festa d'instal·lació a Germinal, es queda en la data, la hora i la gent que hi pot anar.

Seixantasisena reunió (2009-12-16)

Resum de la reunió del 16 de desembre de 2009 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Es contactaran els responsables dels possibles llocs per a fer les festes per a més detalls. Es comenten aspectes de les install-parties. Es decideix que és imprescindible la presència de diversos chairman a les festes, almenys un per a les xerrades i un altre per a les instal·lacions.

S'accepta el SergiMateo com a nou membre de l'equip.

Llista de tasques

 • festa lúcida
  • en SiscoGarcia contactarà amb en cubells (UJI)

  • l'alexm contactarà amb en Miquel Adroer (Vilafranca)
  • en papapep contactarà amb la gent del Citilab
  • en rafael_carreras contactarà amb en Pau (Terrassa)
  • l'alexm documentarà al wiki les idees debatudes
   • organització per a la install amb diversos espais
   • chairman per cada espai o sala
   • gong/xiulet per marcar el final de cada slot
 • obrir un debat a la llista de l'equip sobre la necessitat d'acceptar el CoC per a ser membre de l'equip i/o de l'equip organitzador

Seixantacinquena reunió (2009-12-01)

Resum de la reunió de l'1 de desembre de 2009 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Es continua la feina per a la propera festa al wiki. Es repassen coses a millorar a les festes.

Es confirma que farem una festa d'instal·lació a la Cooperativa Germinal.

Seixantaquatrena reunió (2009-11-16)

Resum de la reunió del 16 de novembre de 2009 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Es repassen diversos aspectes de la festa a Lleida. El 16 de gener haurem de decidir on fem la festa. S'apunta una nova possibilitat a la Universitat Jaume I de Castelló. Es parla de fer una convenció ubuntaire per a tractar els temes de la Tempesta d'idees|| al Citilab, abans de Nadal. Iniciem un calendari amb fites per a la festa Lúcida.

Seixantatresena reunió (2009-11-01)

Resum de la reunió de l'1 de novembre de 2009 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Es repassen diversos aspectes de la propera festa a Lleida. Es redistribueix el wiki de desplaçament des de l'àrea metropolitana de Barcelona afegint-hi les places de cotxe. Es farà una pancarta ubuntaire que patrocinarà un ubuntaire.

Seixantadosena reunió (2009-10-16)

Resum de la reunió del 16 d'octubre de 2009 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Es repassen diversos aspectes de la propera festa a Lleida. Es decideix el disseny de la samarreta. Es decideix que el nom de la festa sigui Kastanyada Kàrmica. Es mirarà de fer una pancarta ubuntaire, s'han de demanar preus.

Seixantaunena reunió (2009-10-01)

Resum de la reunió de l'1 d'octubre de 2009 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Es confirma que el lloc per a la festa de la nova versió d'Ubuntu, la Karmic, serà l'IES Torre Vicenç de Lleida el proper 7 de novembre. Es discuteixen diversos aspectes i se segueix omplint la pàgina al wiki.

Acabem de parlar de la Ubuntu Global Jam que fem dissabte.

Seixantena reunió (2009-09-16)

Resum de la reunió del 16 de setembre de 2009 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

El SiscoGarcia s'encarrega de cercar el lloc adequat per a la festa de la nova versió d'Ubuntu, la Karmic, a Lleida el proper 7 de novembre.

Es comunica que la Ubuntu Global Jam la celebrarem el 3 d'octubre al Citilab de Cornellà. No sabem si hi vindrà molta gent.

El SiegfriedGevatter i el IvàBurgos s'encarregaran de demanar a Freenode.net la creació d'un grup d'ubuntaires per a tenir un 'cloak' (capa) per a les identitats a l'irc.

Cinquantanovena reunió (2009-09-01)

Resum de la reunió de l'1 de setembre de 2009 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Contactarem el SiscoGarcia per a veure si finalment es pot fer a Lleida la festa de la nova versió d'Ubuntu, la Karmic.

Es farà una presentació del llibre Art of Community d'en JonoBacon possiblement a la UbuntuJam o a la festa Karmic.

Es faran els contactes per a la Ubuntu Global Jam del 3 d'octubre. La Lluïsa mirarà de parlar amb gent del CityLab de Cornellà.

Cinquantavuitena reunió (2009-07-16)

Resum de la reunió del 16 de juliol de 2009 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Es crearà una pàgina a CafePress per a poder oferir samarretes a gent que habitualment no pot venir a les festes. Sortiran més cares, evidentment. Caldrà fer-la en català i anglès.

Es farà una crida a les llistes per a veure si algú té interès a fer la propera festa de nova versió d'Ubuntu, la Karmic.

Cinquantasetena reunió (2009-06-16)

Resum de la reunió del 16 de juny de 2009 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Es mirarà d'introduir les pàgines d'ajuda d'Ubuntu ja traduïdes a un lloc com ajuda.ubuntu.cat. Avisarem a la llista per a veure si hi ha algú que pugui ajudar per a incorporar contingut en xml a un Drupal. També avisarem per si hi ha algú més disposat a col·laborar en la traducció de la documentació restant. Els resums mensuals que redacta el secretari es faran col·laborativament a la llista de correu de l'equip. El wiki de difusió s'ha de consultar, el JosepGallart l'actualitza habitualment. Quan es torni a obrir spreadubuntu a les traduccions es farà la traducció del lloc al català. El JosepSànchez està mirant d'integrar els missatges !ubuntaires de l'identi.ca al web d'ubuntu.cat. De moment, es baralla amb un mòdul del Drupal en fase beta que no recarrega.

Cinquantasisena reunió (2009-06-01)

Resum de la reunió de l'1 de juny de 2009 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

S'endarrereix la decisió d'introduir les pàgines d'ajuda d'Ubuntu ja traduïdes a un lloc com ajuda.ubuntu.cat. Avissarem el David Planella per si hi pot ser. El projecte dissenyubuntaire formarà part del projecte ubuntaires del Launchpad. Se li assignarà la llicència GPLv3 per defecte. L'Àlex farà una reorganització del bzr que ara és bastant caòtic. El Rafael estudiarà les opcions de botigues virtuals com productesdelaterra i cafespress perquè a la UDS els dissenys ubuntaires van tenir èxit i es podrien posar a l'abast d'aquesta manera més fàcilment. El Josep Sànchez traduïrà la pàgina Spread Ubuntu quan es reformi.

Cinquantacinquena reunió (2009-05-16)

Resum de la reunió del 16 de maig de 2009 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

S'estan fent les feines que ens van encarregar per a l'UDS. Si voleu ajudar, ho podeu fer al wiki. Seguim cercant un local cèntric a Barcelona per a la festa final de la propera UDS de finals de maig. Les descàrregues les enllaçarem directament a pàgines internes de les distribucions. Ens adherirem a la campanya Navega en català, però no hi posarem el banner per excessivament intrussiu. En comptes d'això, en farem un de nou, més discret. Muntarem una festa d'instaŀlació a les JPL, dissabte 8 de juliol al matí. Possiblement es faran també unes minixerrades. L'última proposta va entrar fora de termini i es deixa per a la propera reunió.

Cinquantaquatrena reunió (2009-04-16)

Resum de la reunió del 16 d'abril de 2009 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Seguim cercant un local cèntric a Barcelona per a la festa final de la propera UDS de finals de maig. Ja està provada la pàgina per a la inscripció a la festa de Terrassa. Se cercarà gent a les llistes disposada a donar un cop de mà amb el manteniment del nou web. Al nou lloc web s'hi afegiran els fitxers de documentació oficials traduïts per l'equip de traducció d'Ubuntu al català. Es treu l'enllaç a la distribució gobuntu per obsoleta.

Cinquantatresena reunió (2009-04-01)

Resum de la reunió de l'1 d'abril de 2009 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Els preparatius del la propera festa d'instaŀlació a Terrassa continuen endavant. Seguim cercant un local cèntric a Barcelona per a la festa final de la propera UDS de finals de maig.

Cinquantadosena reunió (2009-03-16)

Resum de la reunió del 16 de març de 2009 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Els preparatius del la propera UDS per part del LoCo continuen endavant. Decidim que els moderadors deixaran passar missatges a les llistes de correu en altres idiomes que tinguin relació amb activitats de l'equip. Fins divendres, tenim temps per a millorar la nota de premsa de crida a la participació de la propera festa d'instal·lació. Després, es farà una difusió de la mateixa.

Cinquantaunena reunió (2009-03-01)

Resum de la reunió de l'1 de març de 2009 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Es decideix que la periodicitat i l'horari de les reunions són les correctes. L'organització de la festa Jaunty segueix endavant sense entrebancs. No comprarem el domini ubuntaires.cat, almenys de moment.

Cinquantena reunió (2009-02-16)

Resum de la reunió del 16 de febrer de 2009 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Vista la baixa concurrència a les últimes reunions, es decideix enviar un correu a la llista de l'equip per fer un toc al personal a fi de que no es despisti tant. Respecte el primer tema, la festa de Terrassa, s'intentarà que a la propera reunió es pugui saber l'estat de la situació. Respecte el nou lloc web, es consulta a en Toni Hermoso per l'estat de la migració del/s servidor/s que han d'hostatjar el lloc web d'ubuntu.cat, entre d'altres. Sembla que ja queda poc per a tenir-ho enllestit. En Toni Hermoso ens tindrà informats.

Quarantanovena reunió (2009-02-01)

Resum de la reunió de l'1 de febrer de 2009 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

S'afegeix una https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/web/desenvolupament/estructura_contingut pàgina al wiki on posar de manera estructurada tota la informació (bé, el concepte, no la informació en sí) que ja desenvoluparem/estructurarem posteriorment. En aquest pas hem de decidir QUÈ hi posem, i en quina jerarquia. Encara no cal decidir COM ho presentem (si a la pàgina principal, si amb un menú, si amb blocs, etc.)

Quarantavuitena reunió (2009-01-16)

Resum de la reunió del 16 de gener de 2009 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Es decideix fer la festa a l'IES Nicolau Copèrnic de Terrassa. Es queda pendent de que els "infiltrats" que tenim a l'organització, preguntin si les dates que hem pensat els semblen correctes, exactament de quins recursos disposarem, franja horària, etc... Es queda en començar ja a pensar activitats per a fer.

Quarantasetena reunió (2008-12-16)

Resum de la reunió del 16 de desembre de 2008 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Es valora la possibilitat de realitzar dues jornades en comptes d'una per a la celebració de la festa Jackalope i s'apunta Lloret com a possible localització. Es farà un correu a les llistes per a obtenir més propostes de llocs. Decidim que la propera reunió es farà el 16 de gener de 2009.

Quarantasisena reunió (2008-12-01)

Resum de la reunió de l'1 de desembre de 2008 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Acceptem el David Pinilla (DPini) a l'equip d'ubuntaires. Es valora la festa d'Amer positivament i s'apunten problemes a superar a la propera festa.

Quarantacinquena reunió (2008-11-16)

Res a comentar.

Quarantaquatrena reunió (2008-11-01)

Res a explicar.

Quarantatresena reunió (2008-10-16)

Resum de la reunió del 16 d'octubre de 2008 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Temes tractats

Es mirarà de canviar la data de la festa Intrèpid a Amer al 29 de novembre. L'Orestes s'encarrega d'enviar un correu a la llista equip per contactar els ponents.

Es tira endavant amb el projecte de web i es discutiran els aspectes a la llista de correu del web.

Quarantadosena reunió (2008-10-01)

Resum de la reunió de l'1 d'octubre de 2008 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Temes tractats

S'ha tornat contactat amb l'ajuntament d'Amer i encara s'hi han de concretar coses. L'Orestes s'encarrega de contactar-hi.

Les activitats ja estan quasi definides i el Papapep farà la pàgina al wiki.

Quarantaunena reunió (2008-09-01)

Resum de la reunió de l'1 de setembre de 2008 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Temes tractats

S'ha contactat amb l'ajuntament d'Amer i encara s'hi han de concretar coses. L'Orestes s'encarrega de contactar-hi.

Les activitats per a la celebració del Freevial s'estan acabant de definir. Manca la confirmació del lloc i les hores que hi estarem.

Quarantena reunió (2008-07-16)

Resum de la reunió del 16 de juliol de 2008 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Temes tractats

S'ha pensat un programa provissional per presentar a Amer i hem quedat que proposarem de fer la festa el 15 de novembre. L'Orestes s'encarrega de contactar-hi i el Papapep s'encarrega d'obrir una pàgina al wiki i d'organitzar l'install-party.

Farem una trobada de treball del Freevial a les Corts, el 13 de setembre, per celebrar-ne el primer aniversari, tot i que ningú no ha caigut que hi ha un pont, ja en parlarem a la llista.

Trentanovena reunió (2008-07-01)

Resum de la reunió de l'1 de juliol de 2008 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Temes tractats

Quedem dissabte 5 al bar de l'estació de França (Barcelona) a 2/4 de 10 per si s'ha de preparar alguna cosa abans de començar la jornada ubuntaire a les Jornades de Programari Lliure.

Proposta de Jornada Intrèpida a Amer. L'Orestes tornarà a parlar amb el contacte a Amer per a concretar alguna cosa. De moment, ens agrada la idea i la volem tirar endavant.

Trentavuitena reunió (2008-06-16)

Resum de la reunió del 16 de juny de 2008 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Temes tractats

Es recomana que un blog que entri a formar part de planeta.ubuntu.cat diposi d'un fil rss o atom vàlid. Per validar-lo podeu usar, per exemple el validador del projecte feedvalidator. En cas de dubte, el responsable d'admissió tindrà la darrera paraula. Quan algú no passi la validació, l'ajudarem a passar-la.

Parlarem del matí de dissabte de les Jornades de Programari Lliure que aquest any se celebraran a la Pompeu Fabra a la llista de l'equip. El tema de les Jornades és el muntimèdia, així que hem començat a pensar les coses que podem fer: taller de Gimp amb la Lluïsa Núñez, MythTV amb el Carles Oriol, Freevial, Karaoke amb el Pau Ferrer, Ubuntu Studio, Freevo amb el Paco Rivière. Proposarem fer una reunió extraordinària per a parlar-hi.

Trentasetena reunió (2008-05-16)

Resum de la reunió del 16 de maig de 2008 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Temes tractats

Podem tenir el dissabre al matí de les Jornades de Programari Lliure que aquest any se celebraran a la Pompeu Fabra. El tema de les Jornades és el muntimèdia, així que hem començat a pensar les coses que podem fer: taller de Gimp amb la Lluïsa Núñez, MythTV amb el Carles Oriol, Freevial, Karaoke amb el Pau Ferrer, Ubuntu Studio. Aquesta setmana, l'Àlex ens proporcionarà la llista de convidats per tal que poguem veure què s'hi farà.

Trentasisena reunió (2008-05-01)

Resum de la reunió de l'1 de maig de 2008 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Temes tractats

El que va anar malament a la Install-party va ser la connexió a internet. La resta va estar força bé amb alguns petits problemes.

Celebrarem el primer aniversari de l'oficilitat del LoCo anant a dinar el 18 de maig a Esponellà, coordenades al Google Maps: 42.1769° 2.79542°

Els joves del LoCo crearan una llista de correu, probablement a Google Groups. Tindran una primera reunió a l'irc diumenge 11 a les 20:00 h.

Jornades de Programari Lliure: encara hi ha temps per a preparar alguna cosa. El que és segur és que hi haurà presència del Catalan LoCo Team. És possible que hi assisteixi en Jono Bacon (per confirmar).

SiscoGarcia ja és membre de l'equip. Aviat inclourem el seu blog al planeta.ubuntu.cat.

Trentacinquena reunió (2008-04-16)

Resum de la reunió del 16 d'abril de 2008 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Temes tractats

Els organitzadors quedem allà a les 9:30 h, davant de la biblioteca de Caldes de Montbui, hi ha un bar. S'estudia la possibilitat de vendre claus USB per comptes de CD per tal d'evitar que es llencin en poc temps i mirar de ser més sostenibles. EL Josep ha donat una roda de premsa per a presentar la festa Hola Hardy. S'acaben de repartir les tasques de la gimcana de la tarda.

Trentaquatrena reunió (2008-04-01)

Resum de la reunió de l'1 d'abril de 2008 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Temes tractats

El nom de la festa és HolaHardy. La gimcana de la tarda està gairebé enllestida i ens confirmen que disposarem de la biblioteca tot el dia. Ens aniria molt bé algú que tingues ganes de fer una presentació d'Ubuntu! Si no disposem de ningú, és una activitat menys que farem.

Trentatresena reunió (2008-03-16)

Resum de la reunió del 16 de març de 2008 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Temes tractats

Install-Party i FestaHardy (de moment sense nom) a Caldes de Montbui El 26 d'abril ens n'anem a Caldes a fer-hi una install-party al matí i la FestaHardy a la tarda. Disposarem de wifi, resoldrem dubtes i farem algun altre acte. Poseu-hi les idees al wiki. A la FestaHardy volem convidar un esplai del poble per a fer-hi una gimcana. Contactarem el JosepGallart per veure de què podem disposar a la tarda, hi ha un centre cívic a prop que podríem utilitzar si demana permís després de Setmana Santa. Ens aniria molt bé algú que tingues ganes de fer una presentació d'Ubuntu!

Trentadosena reunió (2008-03-01)

Resum de la reunió de l'1 de març de 2008 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Temes tractats

Install-Party a Caldes de Montbui El 26 d'abril ens n'anem a Caldes a fer-hi una install-party al matí. Disposarem de wifi, resoldrem dubtes i és possible que hi fem algun altre acte. En parlarem a la llista. Anirem a dinar a un restaurant a prop.

Trentaunena reunió (2008-02-16)

Resum de la reunió del 16 de febrer de 2008 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Temes tractats

 • Nova estructura del wiki: s'han presentat diverses propostes que s'han reduit a dues i es votaran mitjançant el Launchpad quan estiguin més perfilades. S'avisarà a la llista. Quant a continguts, es mirarà d'organitzar-los una mica i s'estudiarà d'una vegada la pàgina a ubuntu.cat.

Trentena reunió (2008-02-01)

Resum de la reunió de l'1 de febrer de 2008 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Temes tractats

 • Hostatgeria d'imatges ISO de l'equip: aprofitarem el servidor de Caliu per a penjar-hi les catalanitzacions i personalitzacions de les ISO d'Ubuntu. Es farà amb un sistema d'autoria de les imatges. No hi ha novetats perquè el Rafael Carreras no ha fet la feina. Smile :-)

 • Traducció del nou manual d'Ubuntu: no hi ha prou voluntaris.
 • Admetem el Jonathan Patrick (https://launchpad.net/~jpatrick) com a nou membre de l'equip.

 • Pàgina amb el calendari d'activitats: deriva cap a la necessitat de replantejament de l'estructura del wiki.
 • Política lingüística a les CatalanRemix: no es decideix cap canvi, qui fa la iso decideix què hi posa.

Vintinovena reunió (2008-01-16)

Resum de la reunió del 16 de gener de 2008 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Temes tractats

 • Hostatgeria d'imatges ISO de l'equip: aprofitarem el servidor de Caliu per a penjar-hi les catalanitzacions i personalitzacions de les ISO d'Ubuntu. Es farà amb un sistema d'autoria de les imatges. No hi ha novetats perquè el Rafael Carreras no ha fet la feina. Smile :-)

 • Més merxandatge del LoCo: podrien fer-se enganxines, però encara estem mirant la manera (manca temps). Ningú no vol tasses d'Ubuntu a 6€ com proposava el LoCo alemany.

Vintivuitena reunió (2008-01-01)

Resum de la reunió de l'1 de gener de 2008 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Temes tractats

 • Hostatgeria d'imatges ISO de l'equip: aprofitarem el servidor de Caliu per a penjar-hi les catalanitzacions i personalitzacions de les ISO d'Ubuntu. Es farà amb un sistema d'autoria de les imatges.
 • Més merxandatge del LoCo: es faran 100 noves samarretes amb un nou disseny. En parlarem el dia 2 a les 21:00 h a l'irc.

 • Acte de presentació/dinar/elquesigui del KDE 4: es comentarà a la llista de KDE i es mantindrà informada la llista de l'equip.

Vintisisena reunió (2007-12-01)

Resum de la reunió de l'1 de desembre de 2007 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Temes tractats

 • Nom de la festa Hardy: com que encara no és urgent, deixem aparcada la decisió.
 • S'ha estudiat el sistema d'hostatgeria d'imatges ISO per tal que sigui més còmode, però encara s'ha d'estudiar una mica més.

Vinticinquena reunió (2007-11-16)

Resum de la reunió del 16 de novembre de 2007 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Temes tractats

 • Nom de la festa Hardy: com que encara no és urgent, deixem aparcada la decisió.
 • La llicència predeterminada del projecte ubuntaires serà la GPL. Si cal afegir-ne d'altres, es pot fer més endavant.
 • Demanar un "cloack" al Freenode per al LoCo: s'aprova que es demanarà.

Vintiquatrena reunió (2007-11-01)

Resum de la reunió de l'1 de novembre de 2007 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Temes tractats

 • GrescaGutsy: Tot va anar força bé, però s'ha de millorar la presentació.

 • Nom per a la propera festa. En van sortir uns quants, però no en vam trobar cap amb un significat similar al de Festa o Gresca. Com a exemple: Histèrica Hardy, Hiper* Hardy (moltes opcions aquí) i Horta Hardy que ens donaria l'oportunitat d'anar al barri de Barcelona, a Horta de Sant Joan o a l'Horta de València, entre d'altres.
 • Es parla que s'ha tancat el projecte ubuntaires al Launchpad, probablement per manca d'ús i perquè la descripció estava en català i no l'entenien. Es decideix reclamar-ho per tal d'usar-lo.

Vintitresena reunió (2007-10-16)

Resum de la reunió del 16 d'octubre de 2007 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Temes tractats

 • GrescaGutsy: Tot està ja a punt.

 • Manca veure si algú pot fer la intervenció per videoconferència de 5 minuts per a les Nits a l'Àtic d'Amposta, el dia 19.
 • Es decideix crear pàgines al wiki per a gent amb proximitat geogràfica, amb el nom genèric «colles». Així, les pàgines hauran de tenir el camí CatalanTeam/Colles/NomComarcaoCiutatoElquesigui.

Vintidosena reunió (2007-10-01)

Resum de la reunió de l'1 d'octubre de 2007 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Temes tractats

 • GrescaGutsy: es confecciona l'horari de la Gresca d'Olot, de 9:30 a 20:00 h, dissabte 20 d'octubre.

 • Es contactarà l'OrestesMas per a la presentació i l'AlexMuntada per a la festa de signatures GPG.

Vintiunena reunió (2007-09-16)

Resum de la reunió del 16 de setembre de 2007 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Temes tractats

 • GrescaGutsy: L'horari de la Gresca a Olot serà de 9 a 20 h, dissabte 20 d'octubre.

 • Samarretes LoCo: Quedem que demanarem 100 samarretes negres a dos colors i una sola cara. El CarlesOriol farà el disseny i el RafaelCarreras les encarregarà. El finançament es farà entre 9 membres de l'equip que s'han ofert a pagar 50 € cadascun (són diners a recuperar quan es venguin les samarretes). Aquests membres ingressaran els diners al compte del Rafael.

 • També s'imprimiran de manera professional 50 CD amb la Gutsy catalanitzada.
 • S'informa el Ferraann del procediment d'admissió a l'equip d'ubuntaires.

Reunió extraordinària (2007-09-09)

Resum de la reunió del 9 de setembre de 2007 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Temes tractats

 • GrescaGutsy: Es repassa els oferiments de llocs que tenim per a celebrar-la i s'aprova anar a Olot. Així mateix, es vota anar-hi dissabte 20/10, tot i que queda pendent que la organització de "La Volcànica" ens confirmi que els va bé. En cas de problema, seria possible anar-hi diumenge 21/10.

Cal acabar de tancar el tema de les activitats, ja que tenim un horari bastant ampli per a cobrir, si volem.

 • Respecte els CD de la Gutsy catalanitzada, votem per a decidir si fem imprimir 50 unitats i, en contrapartida, els venem a 1€ (per sota preu de cost) i guanya l'opció de SI.

 • Samarretes LoCo: Quedem en que demanarem pressupost per a samarretes a dos colors i una sola cara. Posteriorment, quan els tinguem, parlarem de com financem la compra inicial.

 • Format adreces ubuntu.cat: A partir d'una proposta d'estandaritzar el format de adreces de correu ubuntu.cat, s'ha efectuat votació i ha guanyat l'opció que sigui lliure el format de la mateixa.

Dinovena reunió (2007-09-01)

Resum de la reunió del 1 de setembre de 2007 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Temes tractats

 • Es repassa les activitats, i el seu resultat, efectuades a la FestaFeisty a fi de valorar la seva repetició a la GrescaGutsy.Aquí trobareu un resum de les conclusions.

 • Es valora, vota i aprova per unanimitat la convenció per a posar noms a les pàgines del wiki en el següent format: NomDeLaPàgina. O sigui, paraules juntes i començant sempre per majúscula.

Dissetena reunió (2007-07-16)

Resum de la reunió del 16 de juliol de 2007 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Temes tractats

 • Definició de la mínima assistència de membres de l'equip a les reunions per a poder prendre decisions. Acord de quòrum mínim necessari per a les decisions a les reunions del LoCo que serà de 5 membres fins que siguem 150 membres. S'ha inclòs la taula a l'esborrany de la normativa d'accés per als membres de l'equip.

 • Consegüentment, ja podem fer la votació de la normativa d'accés a ser membre de l'equip. Esborrany per a la votació

Setzena reunió (2007-07-08)

Resum de la reunió del 8 de juliol de 2007 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Temes tractats

 • Canvis en l'admissió de membres de l'equip. Es voten les esmenes realitzades en diversos punts i s'acorda un esborrany definitiu que el votaran els membres de l'equip en una enquesta al Launchpad. Esperarem a fer la votació a tenir decidit el mínim de representació necessària a les reunions per a validar votacions.

 • Canvi de periodicitat de les reunions de l'equip. S'acorda passar a fer dues reunions mensuals, els dies 1 i 16 de cada mes, a les 22:00 h.

Quinzena reunió (2007-07-01)

S'ajorna i es divideixen els temes a les properes reunions de 02.07.2007 i 08.07.2007. El dia 2 comentem les activitats a fer durant les Jornades de Programari Lliure a Girona.

Catorzena reunió (2007-06-24)

Resum de la reunió del 24 de juny de 2007 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Temes tractats

 • Canvis en l'admissió de membres de l'equip. Es trasllada la pàgina de l'esborrany del procediment d'admissió de nous membres de l'equip a una pàgina del wiki de l'equip. Es modificarà aquí i l'enllestirem per a votar-lo diumenge vinent a la propera reunió. El procediment d'admissió a l'equip del Launchpad s'inclourà a l'esborrany.

Tretzena reunió (2007-06-17)

Resum de la reunió del 17 de juny de 2007 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Temes tractats

 • Correu @ubuntu.cat. S'acorda oferir comptes de de correu de Gmail a tots els membres de l'equip, no redireccions.
 • Votació del Quòrum necessari a les votacions. S'acorda acceptar l'esborrany de l'AlexMuntada. A partir d'ara, quan no s'assoleixi el consens a les reunions, es faran votacions al Launchpad entre els membres de l'equip.

 • Creació d'un Consell de la Comunitat. Es desestima de moment. Es constata que no som encara una comunitat tan gran com per a que faci falta.
 • Al final de la reunió es va comentar la possibilitat de canviar l'admissió de l'equip al Lauchpad de moderat a restringit. D'aquesta manera, no s'hauria de denegar l'accès a ningú. No es va arribar a cap acord i es va aplaçar per a la següent reunió.

Dotzena reunió (2007-06-10)

Resum de la reunió del 10 de juny de 2007 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Temes tractats

 • Correu @ubuntu.cat. S'ha comprovat que amb un domini de correu de Gmail es pot comptar amb 100 comptes de correu. Es constata que pot ser un problema donar adreces a tothom i s'ha de pensar com repartir-les.
 • Premis per a la instal·lació in situ. A molta gent no li ha agradat la idea, per la qual cosa es desestima.
 • Nova llista de correu. S'acorda la creació d'una llista de correu per a l'equip, oberta a tothom qui hi vulgui ser i recomenada especialment als membres de l'equip, ja que és on es discutiran els assumptes directament relacionats amb l'equip. Ja s'ha creat. Per a subscriure-s'hi: https://lists.lafarga.cpl.upc.edu/mailman/listinfo/ubuntucat-equip

 • Votació del Quòrum necessari a les votacions. Per manca de temps, es postposa a la setmana vinent.

Onzena reunió (2007-06-03)

Resum de la reunió del 3 de juny de 2007 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Temes tractats

 • Sistema d'admissió de punts a l'ordre del dia. Decidim deixar-ho tal i com està.
 • Quòrum necessari per a les votacions. L'AlexMuntada escriurà al wiki una proposta per a la següent reunió, on es decidirà si cal votar-la al Launchpad o acabar-la de corregir.

 • Noves llistes. L'AlexMuntada escriurà al wiki una proposta per a la divisió de la llista en dues, amb exemples pràctics del tipus de temàtica per a cadascuna; també s'inclourà la proposta de moderació de missatges. A la propera reunió es decidirà si cal modificar la proposta i es procedirà a votar-la al Launchpad.

 • Es desestima el canvi de servidor del canal d'IRC atès que ningú ha demostrat cap interès a la llista per fer-lo i tots els presents a la reunió estan en desacord amb la proposta de canvi.

Desena reunió (2007-05-27)

Resum de la reunió del 27 de maig de 2007 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Temes tractats

 • Install party. El sentiment general és que ens ho vam passar molt bé, però que l'assistència va ser escassa. Ens hem de plantejar no fer esdeveniments si la concurrència no ha de ser gran. Va fallar la publicitat, potser es podrien fer cartells i enganxar-los a biblioteques, instituts i universitats. Si en ajuntem, ens ho passem bé, però la idea era fer una mica de proselitisme i només hi vam anar els convençuts. Enlloc de muntar 1 install party per a _molta gent_ potser hem de fer instal·lacions personalitzades als que ho vulguin... ens presentem uns quants a casa seva, li fem la instal·lació, ens convida a dinar i marxem. Muntarem una pàgina al wiki per a desenvolupar la idea.
 • Proposta de migració de xarxa d'irc. En PRAEDO va proposar de canviar el canal de xat a irc-catalunya. Segons ell: «Tractant-se de la xarxa irc catalana, convindria potenciar-la i una ajuda seria amb els usuaris de la comunitat catalana d'Ubuntu. El programari irdc que es fa servir és el ratbox. Si finalment es fa, no hi hauria inconvenient en donar privilegis de operador sobre l'ircd als administradors actuals del canal.» No s'arriba a cap conclusió i es deixa la discussió per a la llista, si es veu necessari.

Novena reunió (2007-05-13)

Resum de la reunió del 13 de maig de 2007 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Temes tractats

 • Les feines per a la sol·licitud d'aprovació sembla que estan finalitzades. Hem quedat a la UPC amb l'alex_muntada per a assistir uns quants junts a la reunió del Community Council. Es corregeix la data que ens van canviar a meitat de setmana.

 • Moderació del canal de xat. Es decideix posar un missatge a l'UbuCat, l'arualavi posarà l'esborrany al wiki o l'enviarà per correu per a que diguem si ens sembla bé.

 • Moderador, ritme i durada de les reunions. Queda clar que cal intentar anar per feina, fer menys broma i no embrancar-se en discussions eternes. El ponent haurà d'elaborar la proposta abans de presentar-la.
 • Reestructuració lleugera del wiki. En crazyserver ens presentarà una proposta de reestructuració per diumenge vinent.

Vuitena reunió (2007-05-06)

Resum de la reunió del 6 de maig de 2007 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Temes tractats

 • N'Àlex Muntada proposa de no utilitzar _(*)ubuntu_ per referir-se a les diferents variants d'ubuntu. En comptes d'aquesta expresió, es decideix per unanimitat utilitzar el genèric _ubuntu_ i especificar kubuntu/xubuntu/edubuntu quan sigui necessàri.

  N'Àlex Muntada proposa una nova variant (segons ell més eficient): _(?:[kx]|ed)?ubuntu_ però em temo que només la farà servir ell pels projectes personals. Smile :-)

 • Es repassa la feina feta a l'Approval Application. Es corregeixen algunes errades tipogràfiques, de llengua i de traducció, i es decideix mantenir el format actual amb fotos tot i que hi ha algun penjat (jo Smile :-) ) que hi està en contra (encara que reconec que la pàgina actual fa molt de goig).

 • N'Àlex Muntada avança una primícia. Encara hi està treballant però serà una eina molt útil per cercar i consultar els temes tractats a la llista de correu.

 • N'Àlex Muntada ens explica que al juliol la CPL-UPC organitza les VI Jornades de Programari Lliure i voldria saber si com a LoCo podem encarregar-nos de proposar i atendre alguns convidats d'Ubuntu per les jornades. Aquest tema es proposa de discutir-lo aquí a la llista així que endavant, qui estigui interessat que obri un nou fil.

 • Finalent, Ivà Burgos (arualavi), en nom de Toni Hermoso, recorda que hi ha aquesta plana al wiki per a fer la portada de http://www.ubuntu.cat/, caldria afegir-hi alguna imatge a l'estil d'aquestes, així que tothom que hi vulgui col·laborar ja ho sap, la feina es fa a la wiki o sigui que endavant.

Setena reunió (2007-04-29)

Resum de la reunió del 29 d'abril de 2007 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Temes tractats

 • Feines pendents per a la sol·licitud d'aprovació. El CarlesOriol començarà el wiki en anglès, amb enllaços a fotos, etc. El RafaelCarreras omplirà el formulari d'aplicació. Ha d'estar tot llest pel dia 12 de maig, la reunió del Community Council per a discutir l'aprovació és el 16. D'altra banda, els responsables dels LoCo Teams d'Ubuntu encara no tenen clara la definició de Loco i potser aquest dissabte, a Sevilla, arriben a alguna conclusió.

 • Rellançament del grup del web. El Toni Hermoso ja ha fet una crida a la llista per tal que algú comenci a omplir de continguts el que serà la pàgina principal d'ubuntu.cat.

 • Nous esdeveniments del LoCo Imminentment hem de fer, degut a l'expectació generada, una install party. Aquesta es farà diumenge 20 de maig al campus Nord de la UPC de Barcelona.

Sisena reunió (2007-04-22)

Resum de la reunió del 22 d'abril de 2007 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Temes tractats

 • La festa va anar molt bé, però va mancar previsió, puntualitat i espectacle.
 • Pengem les fotos al Flickr, s'ha creat un grup per a l'equip: ubuntu-cat.
 • Sol·licitarem l'aprovació oficial del LoCo. La propera reunió del Comunity Council és el 16 de maig i caldria tenir-ho tot llest pel 12 de maig. Contactarem abans el Jono Bacon, la Melissa Draper i el Jordi Mallach.

 • Es confirma en Rafael Carreras com a Team Contact del Catalan LoCo Team i li tocarà defensar l'aprovació al Community Council.

 • El procés d'admisió als diferents elements de l'equip queda de la següent manera:
  • -per a subscriure's a la llista de correu, no cal cap requisit
   -per a ser membre de l'equip, cal inscriure-s'hi al Launchpad (equip ubuntu.cat) i, per a ser aprovat/da, cal estar subscrit a la llista de correu
   -per a poder tenir un blog al planeta, cal ser membre de l'equip

 • Participarem a la Funky Feisty Competition, parlarem com ho farem a la propera reunió on haurem de tenir ja idees originals.

 • Les discusions sobre els nous esdeveniments i la web es passen a la propera reunió, a realitzar diumenge 29 d'abril a les 22:00 h.

Cinquena reunió (2007-04-15)

Resum de la reunió del 15 d'abril de 2007 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Temes tractats

 • Intercanvi de Signatures PGP (FestaFeisty)
  S'accepta la proposta de l'Orestes de fer un intercanvi de signatures PGP aprofitant la Festa Feisty. L'organitza l'AlexMuntada a l'estil ràpid de l'Albert Astals.

 • Enviament de la Nota de Premsa per la FestaFeisty
  Els enviaments de la nota de premsa es faran a partir de dimarts. Enviem un missatge a la llista dels llocs on les hem enviades. S'envia el text que precedeix els capítols "Quant a" i s'enllaça a la pàgina. La podem enviar a Vilaweb, Avui, El Punt, TVC, Catalunya Ràdio, Rac 1, Ona catalana,... Si algú coneix periodistes, que els ho enviï també. Les entrades als blogs, també s'haurien de comença a fer dimarts.

 • Ubicació Geogràfica de l'Equip
  Quant a la ubicació geogràfica de la festa a la pàgina oficial del wiki, es decideix que de moment hi posem Catalan Countries, amb l'enllaç a la Wikipedia i que es treballarà en un petit escrit explicatiu que farà en toniher amb la col·laboració de persones de l'equip de territoris diversos.

 • Xerraries Oficials
  Com a persones de contacte oficials per a Ubuntu del nostre equip per a possibles xerrades oficials, hi posarem una pel Principat, una per Balears i una pel País Valencià.

 • Coordinador de l'Equip de Difusió
  La proposta de designar una persona encarregada de coordinar i impulsar el grup de difusió es discutirà abans de la Festa Feisty.

 • Sol·licitud d'aprovació de l'Equip
  Es postposa l'assumpte de l'aprovació del Catalan LoCo Team fins la propera reunió a causa de l'hora. Es convoca la reunió el proper diumenge 22 d'abril.

Quarta reunió (2007-04-01)

Resum de la reunió de l'1 d'abril de 2007 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Temes tractats

 • CD de la Feisty
  Es va decidir que cadascú faria les còpies que pogués de la Feisty, tant de cara a la festa com posteriorment per a repartir en esdeveniments. Poden o no tenir la caràtula que hi ha al wiki.

 • Més sobre la Festa Feisty
  La FestaFeisty es farà divendres 20 d'abril a Les Corts (Barcelona) de 20:00 h a 22:00 h. Es passarà una presentació en odp, disposarem d'equip de música amb música lliure, un parell d'ordinadors mostrant la Feisty, organitzarem un concurs per al logo de l'equip, i petarem la xerrada tant entre nosaltres com amb la gent no iniciada que hi assistirà.

Tercera reunió (2007-03-18)

Resum de la reunió del 18 de març de 2007 per IRC al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(transcripció completa)

Temes tractats

 • Funcionament del Bot i elecció de nom.
  En RainCT ens va explicar com funciona el bot del canal d'irc i vam acordar anomenar-lo UbuCat.

 • FestaFeisty. Acte de presentació de l'Ubuntu 7.04.
  Ja tenim clar que farem una festa el dia 20 d'abril a Les Corts (Barcelona), projectarem una presentació d'*ubuntu. Tindrem un parell d'ordinadors amb Ubuntu i Kubuntu per a ensenyar als assistents i farem còpies de CD de la nova versió en català. El Rafael Carreras enviarà un correu a la llista per a captar voluntaris per a fer merxandatge.

Segona reunió (2007-03-01)

Resum de la reunió de l'1 de març de 2007 per irc al canal #ubuntu-cat@freenode.net
(Transcripció completa)

Temes tractats

 • Creació d'una llista de correu per a "l'equip català", sense consultes tècniques.
  Es va decidir no limitar-la a subscrits al Launchpad, però sí a la llista de correu habitual. La subscripció es farà primer amb els missatges moderats i, quan es cregui convenient, es deixarà enviar missatges directament a cada usuari per separat. Es demanarà la llista a Ubuntu.

 • Periodicitat de reunions.
  Es va decidir de fer les reunions oficials per irc cada dues setmanes, diumenges al vespre i de només una hora de durada. La propera serà el dia 18 de març.

 • Revisió dels LoCos.
  L'Àlex Muntada i el Rafael Carreras seguiran l'actualitat d'aquesta revisió per si hi hem de dir la nostra, encara que som un cas de Loco especial.

 • Temàtica permesa al Planeta
  Decidim preparar una enquesta al Launchpad. Ja està activa.

 • Aprenentatge del Bot
  Proposta per a començar a ensenyar al bot de l'IRC tot allò que ha de saber. No hi va haver temps, ho traslladem a la propera reunió.

 • Festa Feisty. Acte de presentació de l'Ubuntu 7.04.
  No ens vam posar gaire d'acord en què haurem de fer, però vam constatar que encara hi ha temps.

Primera reunió (2007-02-01)

La primera reunió es va fer el dia 1 de febrer de 2007 a les 22.00 h, hora catalana. La durada va ser d'una hora i mitja. En podeu llegir la transcripció completa.)

Temes tractats

 • Trobada a l'Atzusac d'en Tux, Sant Cugat del Vallès
  El dia 17 de febrer, dissabte, a les 17.00 h, ens trobarem a l'Atzusac d'en Tux, un centre de formació a Sant Cugat del Vallès. Allà ens presentarem tots plegats i començarem a organitzar els diversos grups. Hi ha gent que no podrà venir perquè viuen lluny, però ja farem altres trobades a d'altres llocs. Potser ho gravem en video, sinó, ja farem fotos i un resum. Per cert, que les fotos són importants, s'han de documentar aquestes coses.
  https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Trobada07.02

 • El lloc web ubuntu.cat
  En Toni Hermoso lidera la gestió del lloc ubuntu.cat. Tot just ara s'ha de decidir quins programes s'instal·len per a gestionar els continguts. Canonical ens ha comprat ubuntu-cat.org. Allà és on es penjarà la documentació traduïda com fan els altres LoCos. S'obrirà un fòrum a ubuntuforums.org [Orestes]. ubuntu.cat podria ser un portal o una còpia d'ubuntu-cat.org, ja veurem.
  https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/web

 • Els cursos
  Hi ha un curs en marxa, prèviament a la formació del LoCo. També hi ha gent disposada a donar cursos i xerrades, però cap d'organitzada. N'hi ha unes quantes persones que ja tenen muntats o a mig muntar cursos d'*ubuntu. Cal documentar-ho: poseu-hi detalls a
  https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/difusio

 • Els crèdits de Programari Lliure
  Al wiki de difusió hi ha tota la documentació generada. En Jordi Alins lidera aquest grup que pretén que alguna universitat doni crèdits de lliure elecció de programari lliure. Calen professors, patrocinadors i convèncer les universitats. És factible fer-ho. L'Àlex Muntada, membre de la Càtedra de PL de la UPC, farà unes gestions per a veure com està el terreny.
  https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/difusio

Seccions: