Audiollibre

Differences between revisions 1 and 13 (spanning 12 versions)
Revision 1 as of 2008-06-08 18:29:57
Size: 28
Editor: 25
Comment:
Revision 13 as of 2008-06-08 22:28:28
Size: 4945
Editor: 25
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
= Com fer un audiollibre = [[Include(CatalanTeam/Capçalera)]]

= Com fer un audiollibre en català, amb Ubuntu =

'''Resum:''' Indiquem com fer un audiollibre en català, amb les Ubuntu, Festival i les [https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Tutorials/SíntesiDeVeu/ veus catalanes] del Festcat.

||<tablestyle="float:center; font-size: 0.9em; width:95%; background:#F1F1ED; margin: 0 0 1em 1em;" style="padding:0.5em; ">'''Índex'''[[BR]][[TableOfContents]]||

== Instal·lació ==
Primer cal instal·lar les [https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Tutorials/SíntesiDeVeu/ veus catalanes del Festcat com s'indica aquí].

Baixem aquests tres scripts i els desem en una carpeta:

attachment:audiollibre.sh Converteix un arxiu de text a mp3, separant els capítols i llegint-los amb Festival

attachment:divcapitols.sh Separa un arxiu.txt en els seu capítols

[https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Tutorials/S%c3%adntesiDeVeu/Scripts?action=AttachFile&do=get&target=text2mp3.sh text2mp3] Converteix un arxiu de text a mp3 llegint-lo amb Festival

I els hi donem permisos d'execució fent, en un terminal:

{{{$ chmod 755 audiollibre.sh
$ chmod 755 divcapitols.sh
$ chmod 755 text2mp3.sh
}}}

'''Notes:'''

 * Els dos primers scripts només són necessaris per a dividir un llibre en capítols i transformar aquests capítols amb un arxiu (pista) d'àudio per a cada capítols. Si només volem fer un arxiu d'àudio, només cal el tercer script.

 * Si volem fer l'audiollibre en el format lliure ogg, enlloc de text2mp3, podem fer servir aquest altre script: [https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Tutorials/S%c3%adntesiDeVeu/Scripts?action=AttachFile&do=get&target=text2ogg.sh text2ogg.sh] i n'hi haurà prou amb uns canvis a audiollibre.sh, per tal que cridi a text2ogg en lloc d'a text2mp3.sh

== Ús ==
Suposant que els capítols del llibre comencin amb una línia del tipus "XX" (en números romans, com els llibres del Projecte Gutemberg), farem:

{{{$ bash audiollibre.sh arxiu.txt [autor]
}}}

Si conté espais, el nom de l'autor ha d'anar entre cometes.

Convé que el nom de l'arxiu.txt coincideixi amb el títol del llibre, amb caràcters de subratllat ("_") per al espais, ja que s'utilitzarà com a etiqueta del títol de tots els arxius (eliminant la extensió).

I si tot es correcte, es crearan dos arxius per a cada capítol XX del llibre, que es diran:

{{{Titol_del_llibre_-_Capitol_XX.txt
Titol_del_llibre_-_Capitol_XX.mp3
}}}

=== Sobre els noms del capítols ===

Si els noms del capítols no venen en números romans, caldrà adaptar l'script divcapitols.sh . Per exemple si són del tipus "Capítol 99", caldrà posar un caràcter "#" a línia que conté la ordre csplit (amb la qual cosa la convertim en un comentari):

{{{# csplit -s -f "${1%.txt}_-_Capítol_" $1 "/^[IVX]*[IVX]*[IVX]$/" "{*}"
}}}
I treurem el primer caràcter ("#") de la línia següent, que quedarà així:

{{{csplit -s -f "${1%.txt}_-_Capítol_" $1 "/Capítol /" "{*}"
}}}
que era un comentari i ara sí que s'executarà.

Les opcions i paràmetres signifiquen:

"-f ${1%.txt}_-_Capítol_" que els noms del capítols començaran per arxiu sense extensió (1%.txt) seguit de _-_Capítol_ i el número del capítol.

$1 El nom de l'arxiu que volem dividir

"/^[IVX]*[IVX]*[IVX]$/" L'expressió regular que es cerca per separar els capítols

"{*}" Indica que es separin tots els capítols que es trobin.$1 "/^[IVX]*[IVX]*[IVX]$/" "{*}"

Espero que aquests dos exemples ens permetin adaptar-lo a les nostres necessitats. /Veieu les referències sobre expressions regulars).

== On trobar llibres de text en català ==
Hi ha molts llocs, com ara:

 * [http://www.gutenberg.org/browse/languages/ca El Projecte Gutemberg] (conté obres en format txt)

 * [http://manybooks.net/language.php?code=ca Manybooks] Els mateixos llibres del Projecte Gutemberg, disponibles en molts formats

 * [http://ca.wikibooks.org/wiki/Portada Viquillibres]

 * [http://www.culturalliure.org/ Cultura Lliure]

 * [http://www.uoc.edu/masters/cat/web/materials_lliures.html La Universitat Oberta de Catalunya] (Molts textos són en format pdf)

 * [http://gclub.ourproject.org/tiki-list_file_gallery.php?galleryId=6 Grup de Coneiement lliure de la UB]

 * [http://books.google.es/books?hl=ca Google Llibres]

Si en trobeu més, afegiu-los aquí.

== Veieu també ==

 * Com instal·lar instal·lar les [https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Tutorials/SíntesiDeVeu/ veus catalanes del Festcat a Ubuntu]

 * [http://en.wikipedia.org/wiki/Pdftotext Conversió de fitxers pdf a txt (pendent)]

 *

== Referències ==
Sobre l'ús d'expressions regulars:

http://www.ncsa.uiuc.edu/UserInfo/Resources/Hardware/IBMp690/IBM/usr/share/man/info/en_US/a_doc_lib/cmds/aixcmds1/csplit.htm

http://www.opengroup.org/onlinepubs/000095399/utilities/csplit.html

http://gnosis.cx/publish/programming/text_utils.html

Include(CatalanTeam/Capçalera)

Com fer un audiollibre en català, amb Ubuntu

Resum: Indiquem com fer un audiollibre en català, amb les Ubuntu, Festival i les [https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Tutorials/SíntesiDeVeu/ veus catalanes] del Festcat.

Instal·lació

Primer cal instal·lar les [https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Tutorials/SíntesiDeVeu/ veus catalanes del Festcat com s'indica aquí].

Baixem aquests tres scripts i els desem en una carpeta:

attachment:audiollibre.sh Converteix un arxiu de text a mp3, separant els capítols i llegint-los amb Festival

attachment:divcapitols.sh Separa un arxiu.txt en els seu capítols

[https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Tutorials/S%c3%adntesiDeVeu/Scripts?action=AttachFile&do=get&target=text2mp3.sh text2mp3] Converteix un arxiu de text a mp3 llegint-lo amb Festival

I els hi donem permisos d'execució fent, en un terminal:

{{{$ chmod 755 audiollibre.sh $ chmod 755 divcapitols.sh $ chmod 755 text2mp3.sh }}}

Notes:

  • Els dos primers scripts només són necessaris per a dividir un llibre en capítols i transformar aquests capítols amb un arxiu (pista) d'àudio per a cada capítols. Si només volem fer un arxiu d'àudio, només cal el tercer script.
  • Si volem fer l'audiollibre en el format lliure ogg, enlloc de text2mp3, podem fer servir aquest altre script: [https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Tutorials/S%c3%adntesiDeVeu/Scripts?action=AttachFile&do=get&target=text2ogg.sh text2ogg.sh] i n'hi haurà prou amb uns canvis a audiollibre.sh, per tal que cridi a text2ogg en lloc d'a text2mp3.sh

Ús

Suposant que els capítols del llibre comencin amb una línia del tipus "XX" (en números romans, com els llibres del Projecte Gutemberg), farem:

{{{$ bash audiollibre.sh arxiu.txt [autor] }}}

Si conté espais, el nom de l'autor ha d'anar entre cometes.

Convé que el nom de l'arxiu.txt coincideixi amb el títol del llibre, amb caràcters de subratllat ("_") per al espais, ja que s'utilitzarà com a etiqueta del títol de tots els arxius (eliminant la extensió).

I si tot es correcte, es crearan dos arxius per a cada capítol XX del llibre, que es diran:

{{{Titol_del_llibre_-_Capitol_XX.txt Titol_del_llibre_-_Capitol_XX.mp3 }}}

Sobre els noms del capítols

Si els noms del capítols no venen en números romans, caldrà adaptar l'script divcapitols.sh . Per exemple si són del tipus "Capítol 99", caldrà posar un caràcter "#" a línia que conté la ordre csplit (amb la qual cosa la convertim en un comentari):

{{{# csplit -s -f "${1%.txt}_-_Capítol_" $1 "/^[IVX]*[IVX]*[IVX]$/" "{*}" }}} I treurem el primer caràcter ("#") de la línia següent, que quedarà així:

{{{csplit -s -f "${1%.txt}_-_Capítol_" $1 "/Capítol /" "{*}" }}} que era un comentari i ara sí que s'executarà.

Les opcions i paràmetres signifiquen:

"-f ${1%.txt}_-_Capítol_" que els noms del capítols començaran per arxiu sense extensió (1%.txt) seguit de _-_Capítol_ i el número del capítol.

$1 El nom de l'arxiu que volem dividir

"/^[IVX]*[IVX]*[IVX]$/" L'expressió regular que es cerca per separar els capítols

"{*}" Indica que es separin tots els capítols que es trobin.$1 "/^[IVX]*[IVX]*[IVX]$/" "{*}"

Espero que aquests dos exemples ens permetin adaptar-lo a les nostres necessitats. /Veieu les referències sobre expressions regulars).

On trobar llibres de text en català

Hi ha molts llocs, com ara:

Si en trobeu més, afegiu-los aquí.

Veieu també

Referències

Sobre l'ús d'expressions regulars:

http://www.ncsa.uiuc.edu/UserInfo/Resources/Hardware/IBMp690/IBM/usr/share/man/info/en_US/a_doc_lib/cmds/aixcmds1/csplit.htm

http://www.opengroup.org/onlinepubs/000095399/utilities/csplit.html

http://gnosis.cx/publish/programming/text_utils.html

CatalanTeam/Tutorials/SíntesiDeVeu/Audiollibre (last edited 2010-02-21 14:21:48 by 73)