Audiollibre

Differences between revisions 1 and 5 (spanning 4 versions)
Revision 1 as of 2008-06-08 18:29:57
Size: 28
Editor: 25
Comment:
Revision 5 as of 2008-06-08 20:24:27
Size: 2299
Editor: 25
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
= Com fer un audiollibre = [[Include(CatalanTeam/Capçalera)]]

= Com fer un audiollibre en català, amb Ubuntu =

'''Resum:''' Indiquem com fer un audiollibre en català, amb les Ubuntu, Festival i les [https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Tutorials/SíntesiDeVeu/ veus catalanes] del Festcat.

||<tablestyle="float:center; font-size: 0.9em; width:95%; background:#F1F1ED; margin: 0 0 1em 1em;" style="padding:0.5em; ">'''Índex'''[[BR]][[TableOfContents]]||

== Instal·lació ==
Primer cal instal·lar les [https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Tutorials/SíntesiDeVeu/ veus catalanes del Festcat com s'indica aquí].

Baixem aquests tres scripts i els desem en una carpeta:

attachement:audiollibre.sh

attachement:divcapitols.sh

[https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Tutorials/S%c3%adntesiDeVeu/Scripts?action=AttachFile&do=get&target=text2mp3.sh text2mp3]

I els hi donem permisos d'execució fent, en un terminal:

{{{$ chmod 755 audiollibre.sh
$ chmod 755 divcapitols.sh
$ chmod 755 text2mp3.sh
}}}

'''Notes:'''

 # Els dos primers scripts només són necessaris per a dividir un llibre en capítols i transformar aquests capítols amb un arxiu (pista) d'àudio per a cada capítols. Si només volem fer un arxiu d'àudio, només cal el tercer script.

 # Si volem fer l'audiollibre en el format lliure ogg, enlloc de text2mp3, podem fer servir aquest altre script: https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Tutorials/S%c3%adntesiDeVeu/Scripts?action=AttachFile&do=get&target=text2ogg.sh i n'hi haurpa prou amb uns canvis a audiollibre.sh, per tal que cridi a text2ogg en lloc d'a text2mp3.sh

== On trobar llibres de text en català ==
Hi ha molts llocs, com ara:

 # El Projecte Gutemberg (conté obres en format txt)
 # Viquillibres
 # Cultura Lliure
 # La Universitat Oberta de Catalunya (Molts textos són en format pdf

== Ús ==
Suposant que els capítols del llibre comencin amb una línia del tipus "Capítol XX", farem:

{{{$ bash audiollibre.sh arxiu.txt [autor]
}}}

Convé que el nom de l'arxiu.txt coincideixi amb el títol del llibre, amb caràcters de subratllat ("_") per al espais.

I si tot es correcte, es crearan dos arxius per a cada capítol XX del llibre, que es diran:

{{{Titol_del_llibre_-_Capitol_XX.txt
Titol_del_llibre_-_Capitol_XX.mp3
}}}

Include(CatalanTeam/Capçalera)

Com fer un audiollibre en català, amb Ubuntu

Resum: Indiquem com fer un audiollibre en català, amb les Ubuntu, Festival i les [https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Tutorials/SíntesiDeVeu/ veus catalanes] del Festcat.

Instal·lació

Primer cal instal·lar les [https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Tutorials/SíntesiDeVeu/ veus catalanes del Festcat com s'indica aquí].

Baixem aquests tres scripts i els desem en una carpeta:

attachement:audiollibre.sh

attachement:divcapitols.sh

[https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Tutorials/S%c3%adntesiDeVeu/Scripts?action=AttachFile&do=get&target=text2mp3.sh text2mp3]

I els hi donem permisos d'execució fent, en un terminal:

{{{$ chmod 755 audiollibre.sh $ chmod 755 divcapitols.sh $ chmod 755 text2mp3.sh }}}

Notes:

On trobar llibres de text en català

Hi ha molts llocs, com ara:

  • # El Projecte Gutemberg (conté obres en format txt) # Viquillibres # Cultura Lliure # La Universitat Oberta de Catalunya (Molts textos són en format pdf

Ús

Suposant que els capítols del llibre comencin amb una línia del tipus "Capítol XX", farem:

{{{$ bash audiollibre.sh arxiu.txt [autor] }}}

Convé que el nom de l'arxiu.txt coincideixi amb el títol del llibre, amb caràcters de subratllat ("_") per al espais.

I si tot es correcte, es crearan dos arxius per a cada capítol XX del llibre, que es diran:

{{{Titol_del_llibre_-_Capitol_XX.txt Titol_del_llibre_-_Capitol_XX.mp3 }}}

CatalanTeam/Tutorials/SíntesiDeVeu/Audiollibre (last edited 2010-02-21 14:21:48 by 73)