Audiollibre

Differences between revisions 10 and 11
Revision 10 as of 2008-06-08 21:52:22
Size: 3236
Editor: 25
Comment:
Revision 11 as of 2008-06-08 22:12:22
Size: 4050
Editor: 25
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 34: Line 34:
Suposant que els capítols del llibre comencin amb una línia del tipus "Capítol XX", farem: Suposant que els capítols del llibre comencin amb una línia del tipus "XX" (en números romans, com els llibres del Projecte Gutemberg), farem:
Line 39: Line 39:
Convé que el nom de l'arxiu.txt coincideixi amb el títol del llibre, amb caràcters de subratllat ("_") per al espais. Si conté espais, el nom de l'autor ha d'anar entre cometes.

Convé que el nom de l'arxiu.txt coincideixi amb el títol del llibre, amb caràcters de subratllat ("_") per al espais, ja que s'utilitzarà com a etiqueta del títol de tots els arxius (eliminant la extensió).
Line 46: Line 48:

Si els noms del capítlos no venen en números romans, caldrà fer un adaptar l'script divcapitols.sh . Per exemple si són del tipus "Capítol 99", caldrà posar un caràcter "#" a línia que conté la ordre csplit (amb la qual cosa la convertim en un comentari):

{{csplit -s -f "${1%.txt}_-_Capítol_" $1 "/^[IVX]*[IVX]*[IVX]$/" "{*}"
}}
I treurem el primer caràcter ("#") de la línia següent:

{{
}}
que era un comentari i ara sí que s'executarà.

Espero que aquests dos exemples ens permetin adaptar-lo a les nostres necessitats. /Veieu les referències sobre expressions regulars).

Include(CatalanTeam/Capçalera)

Com fer un audiollibre en català, amb Ubuntu

Resum: Indiquem com fer un audiollibre en català, amb les Ubuntu, Festival i les [https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Tutorials/SíntesiDeVeu/ veus catalanes] del Festcat.

Instal·lació

Primer cal instal·lar les [https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Tutorials/SíntesiDeVeu/ veus catalanes del Festcat com s'indica aquí].

Baixem aquests tres scripts i els desem en una carpeta:

attachment:audiollibre.sh Converteix un arxiu de text a mp3, separant els capítols i llegint-los amb Festival

attachment:divcapitols.sh Separa un arxiu.txt en els seu capítols

[https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Tutorials/S%c3%adntesiDeVeu/Scripts?action=AttachFile&do=get&target=text2mp3.sh text2mp3] Converteix un arxiu de text a mp3 llegint-lo amb Festival

I els hi donem permisos d'execució fent, en un terminal:

{{{$ chmod 755 audiollibre.sh $ chmod 755 divcapitols.sh $ chmod 755 text2mp3.sh }}}

Notes:

  • Els dos primers scripts només són necessaris per a dividir un llibre en capítols i transformar aquests capítols amb un arxiu (pista) d'àudio per a cada capítols. Si només volem fer un arxiu d'àudio, només cal el tercer script.
  • Si volem fer l'audiollibre en el format lliure ogg, enlloc de text2mp3, podem fer servir aquest altre script: [https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Tutorials/S%c3%adntesiDeVeu/Scripts?action=AttachFile&do=get&target=text2ogg.sh text2ogg.sh] i n'hi haurà prou amb uns canvis a audiollibre.sh, per tal que cridi a text2ogg en lloc d'a text2mp3.sh

Ús

Suposant que els capítols del llibre comencin amb una línia del tipus "XX" (en números romans, com els llibres del Projecte Gutemberg), farem:

{{{$ bash audiollibre.sh arxiu.txt [autor] }}}

Si conté espais, el nom de l'autor ha d'anar entre cometes.

Convé que el nom de l'arxiu.txt coincideixi amb el títol del llibre, amb caràcters de subratllat ("_") per al espais, ja que s'utilitzarà com a etiqueta del títol de tots els arxius (eliminant la extensió).

I si tot es correcte, es crearan dos arxius per a cada capítol XX del llibre, que es diran:

{{{Titol_del_llibre_-_Capitol_XX.txt Titol_del_llibre_-_Capitol_XX.mp3 }}}

Si els noms del capítlos no venen en números romans, caldrà fer un adaptar l'script divcapitols.sh . Per exemple si són del tipus "Capítol 99", caldrà posar un caràcter "#" a línia que conté la ordre csplit (amb la qual cosa la convertim en un comentari):

{{csplit -s -f "${1%.txt}_-_Capítol_" $1 "/^[IVX]*[IVX]*[IVX]$/" "{*}" }} I treurem el primer caràcter ("#") de la línia següent:

{{ }} que era un comentari i ara sí que s'executarà.

Espero que aquests dos exemples ens permetin adaptar-lo a les nostres necessitats. /Veieu les referències sobre expressions regulars).

On trobar llibres de text en català

Hi ha molts llocs, com ara:

Si en trobeu més, afegiu-los aquí.

Veieu també

CatalanTeam/Tutorials/SíntesiDeVeu/Audiollibre (last edited 2010-02-21 14:21:48 by 73)