Audiollibre

Differences between revisions 13 and 14
Revision 13 as of 2008-06-08 22:28:28
Size: 4945
Editor: 25
Comment:
Revision 14 as of 2008-06-08 22:40:57
Size: 5335
Editor: 25
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 49: Line 49:
== Exemple ==
Volem fer un audiollibre amb l'obra Arran del Cingle de Josep Morató i Grau, de Manybooks (veieu a sota):

Anem [ aquí], triem el format de text i la baixem

Un cop seguides les instruccions anteriors (Instal·lació), fem:

{{{bash audiollibre Arran_del_Cingle.txt "Josep Morató i Grau"
}}}

i esperem una bona estona. Al terminal anirem rebent informació del progrés i dels eventuals problemes.
Line 69: Line 81:
"{*}" Indica que es separin tots els capítols que es trobin.$1 "/^[IVX]*[IVX]*[IVX]$/" "{*}" "{*}" Indica que es separin tots els capítols que es trobin.
Line 98: Line 110:
 *

Include(CatalanTeam/Capçalera)

Com fer un audiollibre en català, amb Ubuntu

Resum: Indiquem com fer un audiollibre en català, amb les Ubuntu, Festival i les [https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Tutorials/SíntesiDeVeu/ veus catalanes] del Festcat.

Instal·lació

Primer cal instal·lar les [https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Tutorials/SíntesiDeVeu/ veus catalanes del Festcat com s'indica aquí].

Baixem aquests tres scripts i els desem en una carpeta:

attachment:audiollibre.sh Converteix un arxiu de text a mp3, separant els capítols i llegint-los amb Festival

attachment:divcapitols.sh Separa un arxiu.txt en els seu capítols

[https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Tutorials/S%c3%adntesiDeVeu/Scripts?action=AttachFile&do=get&target=text2mp3.sh text2mp3] Converteix un arxiu de text a mp3 llegint-lo amb Festival

I els hi donem permisos d'execució fent, en un terminal:

{{{$ chmod 755 audiollibre.sh $ chmod 755 divcapitols.sh $ chmod 755 text2mp3.sh }}}

Notes:

  • Els dos primers scripts només són necessaris per a dividir un llibre en capítols i transformar aquests capítols amb un arxiu (pista) d'àudio per a cada capítols. Si només volem fer un arxiu d'àudio, només cal el tercer script.
  • Si volem fer l'audiollibre en el format lliure ogg, enlloc de text2mp3, podem fer servir aquest altre script: [https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Tutorials/S%c3%adntesiDeVeu/Scripts?action=AttachFile&do=get&target=text2ogg.sh text2ogg.sh] i n'hi haurà prou amb uns canvis a audiollibre.sh, per tal que cridi a text2ogg en lloc d'a text2mp3.sh

Ús

Suposant que els capítols del llibre comencin amb una línia del tipus "XX" (en números romans, com els llibres del Projecte Gutemberg), farem:

{{{$ bash audiollibre.sh arxiu.txt [autor] }}}

Si conté espais, el nom de l'autor ha d'anar entre cometes.

Convé que el nom de l'arxiu.txt coincideixi amb el títol del llibre, amb caràcters de subratllat ("_") per al espais, ja que s'utilitzarà com a etiqueta del títol de tots els arxius (eliminant la extensió).

I si tot es correcte, es crearan dos arxius per a cada capítol XX del llibre, que es diran:

{{{Titol_del_llibre_-_Capitol_XX.txt Titol_del_llibre_-_Capitol_XX.mp3 }}}

Exemple

Volem fer un audiollibre amb l'obra Arran del Cingle de Josep Morató i Grau, de Manybooks (veieu a sota):

Anem [ aquí], triem el format de text i la baixem

Un cop seguides les instruccions anteriors (Instal·lació), fem:

{{{bash audiollibre Arran_del_Cingle.txt "Josep Morató i Grau" }}}

i esperem una bona estona. Al terminal anirem rebent informació del progrés i dels eventuals problemes.

Sobre els noms del capítols

Si els noms del capítols no venen en números romans, caldrà adaptar l'script divcapitols.sh . Per exemple si són del tipus "Capítol 99", caldrà posar un caràcter "#" a línia que conté la ordre csplit (amb la qual cosa la convertim en un comentari):

{{{# csplit -s -f "${1%.txt}_-_Capítol_" $1 "/^[IVX]*[IVX]*[IVX]$/" "{*}" }}} I treurem el primer caràcter ("#") de la línia següent, que quedarà així:

{{{csplit -s -f "${1%.txt}_-_Capítol_" $1 "/Capítol /" "{*}" }}} que era un comentari i ara sí que s'executarà.

Les opcions i paràmetres signifiquen:

"-f ${1%.txt}_-_Capítol_" que els noms del capítols començaran per arxiu sense extensió (1%.txt) seguit de _-_Capítol_ i el número del capítol.

$1 El nom de l'arxiu que volem dividir

"/^[IVX]*[IVX]*[IVX]$/" L'expressió regular que es cerca per separar els capítols

"{*}" Indica que es separin tots els capítols que es trobin.

Espero que aquests dos exemples ens permetin adaptar-lo a les nostres necessitats. /Veieu les referències sobre expressions regulars).

On trobar llibres de text en català

Hi ha molts llocs, com ara:

Si en trobeu més, afegiu-los aquí.

Veieu també

Referències

Sobre l'ús d'expressions regulars:

http://www.ncsa.uiuc.edu/UserInfo/Resources/Hardware/IBMp690/IBM/usr/share/man/info/en_US/a_doc_lib/cmds/aixcmds1/csplit.htm

http://www.opengroup.org/onlinepubs/000095399/utilities/csplit.html

http://gnosis.cx/publish/programming/text_utils.html

CatalanTeam/Tutorials/SíntesiDeVeu/Audiollibre (last edited 2010-02-21 14:21:48 by 73)