difusio

Revision 57 as of 2007-04-28 20:47:35

Clear message

Include(CatalanTeam/Capçalera)

Grup de difusió

Aquesta pàgina ha de servir per organitzar la difusió de l'(*)Ubuntu. La finalitat de la difusió és de contribuir a la compensació de la fractura digital entre els col·lectius amb menys recursos i possibilitats d'accedir a la xarxa.

Accions

 • Divulgar el programari lliure com a eina de comunicació lliure als col·lectius més necessitats.
 • Incidir en el fet de la comunicació com a bàsic per a totes les relacions.
 • Impartir cursos
 • Donar xerrades

Què més podem fer? idees?

 • Divulgar les experiències de difusió

Equip de treball

Nom

Correu electrònic

Àmbit geogràfic

Funció

[http://rcarreras.blogspot.com/ Rafael Carreras]

rafael.carreras@gmail.com

Barcelonès

Team leader provissional

Jordi Alins

alins@lleida.org

Lleida

Assessorament pedagògic

Josep Gallart Badia

josepgallart@gmail.com

Barcelona i els Vallès

Cursos

Orestes Mas Casals

orestes@caliu.cat

Barcelonès

Cursos, assesorament tecnològic, etc.

Joan Socies Bennàsser

jsocies@gmail.com

Mallorca

Cursos

Enric Vergés i Prats

enric@enricverges.cat

Baix Empordà i Girona

Cursos

[https://launchpad.net/~cubells Vicent Cubells]

vicent@vcubells.net

País Valencià

Cursos, xerrades...

[http://ramonvilar.facil.cat/ Ramon Vilar Gavaldà]

ramon.vilar@gmail.com

Catalunya

Cursos, assessorament, etc.

[http://blocs.gracianet.cat/Quim Quim Perelló]

qperello@gmail.com

Catalunya

Cursos, assessorament pedagògic, etc.

Xerrades

Xerrada a Castelldefels (Josep Gallart)

Ubuntu o Windows, per què canviar? Al centre La Guaita de Castelldefels, el 25 d'abril de 2007, de 15 a 18 h.

Xerrada a la universitat Rovira i Virgili (Josep Gallart)

Xerrada sobre programari lliure i Ubuntu organitzada pel sindicat d'estudiants del Països Catalans, el 27 de febrer de 2007. [https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/difusio?action=AttachFile&do=view&target=07feb0057cy9.jpg Foto] [https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/difusio?action=AttachFile&do=view&target=07feb0051wj0.jpg Foto]

Cursos

Curset d'Ubuntu a Caldes de Montbuï (Josep Gallart)

 • attachment:cartellcaldes.pdf

  • 3, 14 i 21 de març, matins de 10 h fins les 12h
  • 12, 15 i 19 de març, tardes de 4h fins les 6h
  • Lloc: Biblioteca de Caldes,

   1a sessió: Què és el programari lliure, instal·lació de programes.

   2a sessió: Firefox, Open Office i Gaim (característiques principals)

   3a sessió: GNU/LINUX UBUNTU

Cursos d'(*)Ubuntu a Sant Cugat (Julià Mestieri)

Pel que fa als cursos a Sant Cugat: L'aula amb 7 ordinadors, la teniu pràcticament a la vostra disposició, l'única limitació és la gent que pugui/vulgui donar els cursos. El tema seria que qui volgués donar un curs ho digués, digués de què serà, l'horari que vol i concretés el tema del preu. També tenim aules més grans que es poden usar per fer xarrades tot i aleshores només hi hauria un ordinador si calgues pel projector i ja està.

Pel que fa a les dates, per nosaltres no hi ha cap problema, les que vagin bé a qui imparteixi el curs. Tant pot ser periòdic com puntual, és a dir, durant algunes setmanes tants dies a la setmana, o fixar un dia i fer-lo d'una tirada. L'únic requisit és que hi hagi gent per fer-lo apuntada. Nosaltres promovem cursos per trimestres, en els que si voleu també us hi podeu afegir.

També dir que a la nostra pàgina web (http://atzusac.netfast.org) tenim a l'apartat de propostes una llarga llistes de cursos que hem pensat enfocats a tot tipus de públic, per si hi voleu fer un cop d'ull.

Proposo que qui vulgui donar un curs o tingui una proposta ho digui aquí i ho anem parlant.

Esquema de proposta per debatre

Faig una proposta que intenta estudiar l'entorn social, els mitjans disponibles, per arribar a dissenyar i avaluar un projecte i difondre'l.

Estudi de l'entorn

 • Abans d'abordar l'elaboració d'un curs, es proposa d'avaluar quina és la realitat a nivell de macrosistema, en aquest cas les infraestructures, les disposicions legals, les creences, etc.

 • Tot seguit, al primer punt l'entorn que envolta afecta indirectament, com ara les condicions de treball del professorat: voluntariat, contracte temporal, contracte fix. Dependència d'una subvenció o d'un mecenatge.
 • Finalment, un estudi acurat de l'entorn de l'alumnat i del professorat per saber quins són els recursos emocionals, cognitius, socials i materials per afrontar l'aprenentatge.

Elaboració del programa en funció dels recursos

Objectius

 • Objectius generals

 • Desenvolupar accions per compensar la fractura digital entre la gent adulta.

 • Les accions pretenen crear el grau més elevat possible d'autonomia per tal que puguin assumir els canvis que es vagin produint.

 • Crear el sentiment de pertinença al grup per facilitar la formació - real o virtual - d'un espai d'ajuda.

Continguts

Procedimentals

 • Instal·lació de programes segons el nivell dels alumnes de manera que es puguin establir analogies possibles amb referències conegudes.
 • Ús del webmail com primer recurs per accedir a una bústia des de qualsevol lloc.

Fets, conceptes i sistemes conceptuals

 • Instal·lació del correu: establiment de l'analogia entre l'usuari i el nom de la bústia, el pop3 com el conjunt de bústies de "l'escala" i el smtp com a analogia de la bústia del carrer. Si sorgeixen problemes, sempre hi ha el recurs de fer servir el webmail
  • Instal·lació del processador de textos

Actituds, valors i normes

Tracte correcte del maquinari: obertura i tancament de l'ordinador en iniciar i acabar les sessions.

Avaluació i ajust de la programació

Creació i difusió

Anàlisi de la situació

Aquesta anàlisi ha proporcionar informació relacionada amb el macrosistema - decisions polítiques, avenços tecnològics, legislació -. Les dades proporcionades per l'exosistema que facilita coneixements sobre la situació que influeix indirectament la situació d'ensenyament i aprenentatge. Finalment el microsistema estudia les relacions entre els elements que estan en contacte directe amb la situació d'aprenentatge: professorat, alumnat, material didàctic, etc.


CategoryLoCoTeams