DinhTrung

Nguyễn Đình Trung

Email: <nguyendinhtrung141 AT SPAMFREE gmail DOT com>

Tôi dùng Ubuntu, thích tư tưởng của Mã nguồn mở. Tôi sống tại Hà Nội - Việt Nam. Tôi học Điện tử Viễn thông, và rất thích máy tính. Hiện tôi đang tham gia dịch một số phần mềm Mã nguồn mở sang tiếng Việt. Tôi chơi trong mộ ban nhạc rock, tên là Stupant.

I use Ubuntu, and I like its philosophy very much. I live in Hanoi, Vietnam. My specialty is Electronics and Telecommunication, so I work with computers all the times. I have been translating documentations and GUI into Vietnamese. I can play guitar (not too badly), and I have a rock band named Stupant.


CategoryHomepage

DinhTrung (last edited 2008-08-06 16:31:13 by localhost)