EstonianTeam

Welcome

This is the basic wiki page for Estonian LoCo team. Our main goals include:

  • Exchange of information about many forms and uses of Ubuntu and free software in general.
  • Bringig together people, experience and initiatives to help the community grow.
  • Support providing localized flavour of Ubuntu to Estonian people and context.

Our mailing list: ubuntu-ee@lists.ubuntu.com

IRC channel on Freenode: #ubuntu-ee

Tere tulemast

Oled sattunud Ubuntu Eesti kogukonda haldava meeskonna lehele. Meie eesmärgid on:

  • Vahetada infot Ubuntu ja vaba tarkvara eri vormide ning kasutusviiside kohta.
  • Tuua kokku inimesi, kogemust ja algatusi, mis aitaks vabavara kogukonnal kasvada.
  • Toetada Eesti inimeste ja konteksti jaoks kohandatud Ubuntu väljaandmist.

Meie meililist: ubuntu-ee@lists.ubuntu.com

IRC kanal Freenode'is: #ubuntu-ee

Liikmed


CategoryLoCoTeams