FirefoxNewVersion-SE

Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2005-12-12 16:52:03
Size: 4910
Editor: 83
Comment:
Revision 2 as of 2006-02-21 13:05:33
Size: 4910
Editor: 195
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 15: Line 15:
 * BÖrja med att göra säkerhetskopior av dina inställningar och bokmärken:  * Börja med att göra säkerhetskopior av dina inställningar och bokmärken:

Detta är en fri översättning av sidan FirefoxNewVersion

Av någon anledning är mozilla.orgs egna Firefox-kompilationer snabbare än Ubuntus. Nya Firefox 1.5 är ännu snabbare och har flera nya funktioner. De här instruktionerna visar hur du kan installera Firefox 1.5, men bör även fungera för 1.0.7 och andra versioner.

Notera

 • Du kommer inte längre få några autmatiska uppdateringar av Firefox genom Ubuntus uppdateringshanterare, men Firefox har en egen, inbyggd funktion för uppdatering
 • Totems video-tillägg verkar inte fungera i Firefox 1.5. Du vill kanske installera "mozilla-mplayer" istället, innan du börjar
 • Du behöver har paketet "libstdc++5" installerat
 • Om du använder "scim-1.0.2" kommer Firefox krascha vid uppstart
 • Du kan komma att få ett felmeddelande (två gånger) i stil med Firefox could not install this item because of a failure in Chrome Registration. Please contact the author about this problem. när du startar Firefox. Detta är pga. [https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=311480 en bug]. För att komma runt problemet, gör följande:-

  sudo touch /opt/firefox/extensions/talkback@mozilla.org/chrome.manifest

Installera

 • Börja med att göra säkerhetskopior av dina inställningar och bokmärken:
   cd ~/.mozilla/firefox/*.default
   mkdir ~/Desktop/ffsettings
   cp bookmarks.html cert8.db cookies.txt formhistory.dat key3.db signons.txt history.dat mimeTypes.rdf ~/Desktop/ffsettings
 • Ladda ner firefox-1.5.tar.gz från mozilla.org, och gå till mappen du sparade filen i.
 • Installera i mappen /opt/firefox:
   sudo cp firefox-1.5.tar.gz /opt/
   cd /opt
   sudo tar xzvf firefox-1.5.tar.gz
   sudo rm firefox-1.5.tar.gz
 • Skapa länkar till dina tillägg (och ta bort totem-mozilla eftersom det inte fungerar med Firefox 1.5):
   cd /opt/firefox/plugins/
   sudo ln -s /usr/lib/mozilla-firefox/plugins/* .
   sudo rm libtotem_mozilla.*
 • Byt namn på din gamla profil:
   cd
   mv .mozilla .mozilla.ubuntu
 • För att försäkra dig om att den används som standardversionen, ändra den symboliska länken i /usr/bin:
   sudo dpkg-divert --divert /usr/bin/firefox.ubuntu --rename /usr/bin/firefox
   sudo ln -s /opt/firefox/firefox /usr/bin/firefox
 • Testkör!
   firefox
 • Återställ dina gamla data:
   cd ~/Desktop/ffsettings
   mv * ~/.mozilla/firefox/*.default
  Detta steg ska endast göras efter att Firefox körts minst en gång och avslutats.
 • För att se till att andra program använder versio 1.5 av Firefox istället för den gamla, gå till Inställningar -> Föredragna program i System-menyn. På fliken Webbläsare, välj "Anpassad" och ange följande kommando:

   firefox %s
 • Firefox 1.5 ska nu vara installerat och fungera som det är tänkt. Om du av någon anledning vill återgå till den tidigare versionen, se Avinstallation nedan.

Uppdatering

För att få Firefox inbyggda uppdateringsmekanism att fungera har du tre alternativ (läs alla och välj ett av alternativen):

 • # Ändra rättigherna för mappen /opt/firefox till att ha skrivrättigheter och ägas av användaren i fråga, istället för root. För att byta ägare efter installation, gör följande:
   sudo chown -R användarnamn:användarnamn /opt/firefox
  Det här är det enda sättet att få uppdateringsnotifiering att fungera, men kan innebära en säkerhetsrisk i fleranvändarsystem. Ett virus eller ett illasinnat program kan byta ut eller förstöra filerna i mappen /opt/firefox, vilket påverkar andra användare på datorn.

  # Ett alternativ till ovanstående är att köra Firefox som superanvändare (med sudo) för att hämta uppdateringarna. När det finns en uppdatering tillgänglig, kör sudo firefox -safe-mode (safe-mode är ett extra skydd som hindrar att tillägg laddas in när du kör Firefox som superanvändare), installera uppdateringarna (Help -> Check for updates...), stäng Firefox och starta om Firefox som en vanlig användare. Du bör INTE surfa på nätet när du kör Firefox som superanvändare. (Ingen i denna värld vågar avgöra vilken av dessa metoder som är säkrast.) # Ett tredje alternativ är att använda metod 1, men endast för uppdateringar. Följ alltså anvisningarna under punkt 1, uppdatera och stäng Firefox. Återställ sedan rättigheterna för mappen enligt följande: sudo chown -R root:root /opt/firefox

Avinstallation

 • Återställ den symboliska länken:
   sudo rm /usr/bin/firefox
   sudo dpkg-divert --rename --remove /usr/bin/firefox
 • Återställ din gamla profil:
   cd
   mv .mozilla .mozilla-1.5
   mv .mozilla.ubuntu .mozilla
 • (valfritt) Ta bort Firefox-mappen
   sudo rm -r /opt/firefox


CategoryDocumentation

FirefoxNewVersion-SE (last edited 2008-08-06 16:28:24 by localhost)