Home

Differences between revisions 36 and 37
Revision 36 as of 2012-02-15 18:25:38
Size: 2973
Editor: fo0bar
Comment: Revert, wrong page edit
Revision 37 as of 2012-03-02 18:30:24
Size: 3303
Editor: sakirasci
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 5: Line 5:
= Get involved = = Sen de katıl =
Line 7: Line 7:
If you want to help contribute to Ubuntu then you've come to the right place. Keep reading to learn how. Ubuntu'nun gelişmesine yardımcı olmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Nasıl katkıda bulunacağınızı öğrenmek için okumaya devam edin.
Line 9: Line 9:
You have just taken your first step toward getting involved. Before you get started, we ask that you please observe the [[http://www.ubuntu.com/community/conduct|Ubuntu Code of Conduct]], it's not very long and it will help you get started. Katkıda bulunmak için gereken ilk adımı attınız. Başlamadan önce, lütfen [[http://www.ubuntu.com/community/conduct|Uymanız Gereken Kurallar]]'a göz atın. Bu kurallar çok uzun değildir ve başlangıçta size yardımcı olacaktır.
Line 11: Line 11:
Now that's done. To find out the best way to get started, you should check out our [[http://www.ubuntu.com/community|community page]]. Şimdi her şey tamam. Katkı yapmanın en iyi yolunu bulmak için [[http://www.ubuntu.com/community|topluluk sayfası]]nı ziyaret etmelisin.
Line 13: Line 13:
== Teams == == Tamlar ==
Line 15: Line 15:
The [[Teams]] page contains a listing of all the various Community Teams, links to their Wiki Home Pages and who the best person to contact is. [[Takımlar]] sayfası bütün çeşitli Topluluk Takımları'nın listesini, Viki Ana Sayfalarını ve bağlantı kurulması gereken kişileri içerir.
Line 17: Line 17:
 * [[Accessibility]]
 * [[Artwork]]
 * Community
 * Distributions
 * Hardware
 * [[https://wiki.ubuntu.com/marketing|Marketing and Advocacy]]
 * Quality Assurance and Packaging
 * Software Developers
 * Support and Documentation
 * Training
 * [[Erişilebilirlik]]
 * [[Sanat Çalışmaları]]
 * Topluluk
 * Dağıtımlar
 * Donanım
 * [[https://wiki.ubuntu.com/marketing|Pazarlama ve Savunuculuk]]
 * Kalite Güvencesi ve Paketleme
 * Yazılım Geliştiricileri
 * Destek ve Belgelendirme
 * Eğitim
Line 28: Line 28:
Most Teams' Wiki Home Pages provide information about who they are, what they do, when their meetings are and how to contact them. Using these pages, teammates are able communicate and coordinate projects. Birçok Takım'ın Viki Ana Sayfası; kim oldukları, ne yaptıkları, buluşmalarının ne zaman olduğu ve nasıl iletişim kurulabileceği hakkında bilgiler sağlar. Takım arkadaşları bu sayfaları kullanarak birbiriyle iletişim kuraabilir ve projeleri yönetebilirler.
Line 30: Line 30:
== Governance and Membership == == Yönetim ve Üyelik ==
Line 32: Line 32:
Like most communities, we have our [[http://www.ubuntu.com/community/conduct|rules]] and [[http://www.ubuntu.com/project/about-ubuntu/governance|governing body]]. Birçok toplulukta olduğu gibi, bizim de [[http://www.ubuntu.com/community/conduct|kurallarımız]] ve [[http://www.ubuntu.com/project/about-ubuntu/governance|yönetim kurulumuz]] var.
Line 34: Line 34:
Anyone can join and participate in most, if not all, of our Teams and Projects. But if you want an "@ubuntu.com" e-mail address, it has to be earned. Find out how in our [[Membership]] section. Hepsine değilse bile, Takım ve Projelerimizin birçoğuna herkes katılabilir. Ancak eğer bir "@ubuntu.com" e-ileti adresi istiyorsanız onu hak etmelisiniz. Bunu nasıl yapabileceğinize [[https://wiki.ubuntu.com/Membership/|Üyelik]] bölümümüzde göz atın.
Line 36: Line 36:
=== Community Links === === Topluluk Bağlantıları ===
Line 38: Line 38:
As an active member of our community, you probably should check out what else is going on in the world of Ubuntu: Topluluğumuzun etkin bir üyesi olarak Ubuntu dünyasındaki gelişmeleri takip etmelisiniz:
Line 40: Line 40:
 * [[http://fridge.ubuntu.com/|The Fridge]] posts all the latest News and Upcoming Events  * [[http://fridge.ubuntu.com/|Buzdolabı]] en son Haberleri ve Yaklaşan Etkinlikleri yayınlar
Line 42: Line 42:
 * [[http://planet.ubuntu.com/|Planet Ubuntu]] is a collection of community blogs  * [[http://planet.ubuntu.com/|Ubuntu Gezegeni]] topluluk güncelerinin birikimidir
Line 44: Line 44:
Also you can help at [[http://brainstorm.ubuntu.com/|Ubuntu Brainstorm]] by submitting your ideas to make Ubuntu better OS for everyone. Ayrıca, Ubuntu'yu herkes için daha iyi bir işletim sistemi hâline getirmek için düşüncelerini [[http://brainstorm.ubuntu.com/|Ubuntu Beyin Fırtınası]]'na göndererek yardım edebilirsin.
Line 48: Line 48:
=== Releases === === Dağıtımlar ===
Line 59: Line 59:
For the '''FULL''' Release Information, go to the [[Releases]] page. '''BÜTÜN''' Dağıtım Bilgileri için [[Dağıtımlar]] sayfasını ziyaret edin.

Sen de katıl

Ubuntu'nun gelişmesine yardımcı olmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Nasıl katkıda bulunacağınızı öğrenmek için okumaya devam edin.

Katkıda bulunmak için gereken ilk adımı attınız. Başlamadan önce, lütfen Uymanız Gereken Kurallar'a göz atın. Bu kurallar çok uzun değildir ve başlangıçta size yardımcı olacaktır.

Şimdi her şey tamam. Katkı yapmanın en iyi yolunu bulmak için topluluk sayfasını ziyaret etmelisin.

Takımlar

Takımlar sayfası bütün çeşitli Topluluk Takımları'nın listesini, Viki Ana Sayfalarını ve bağlantı kurulması gereken kişileri içerir.

Birçok Takım'ın Viki Ana Sayfası; kim oldukları, ne yaptıkları, buluşmalarının ne zaman olduğu ve nasıl iletişim kurulabileceği hakkında bilgiler sağlar. Takım arkadaşları bu sayfaları kullanarak birbiriyle iletişim kuraabilir ve projeleri yönetebilirler.

Yönetim ve Üyelik

Birçok toplulukta olduğu gibi, bizim de kurallarımız ve yönetim kurulumuz var.

Hepsine değilse bile, Takım ve Projelerimizin birçoğuna herkes katılabilir. Ancak eğer bir "@ubuntu.com" e-ileti adresi istiyorsanız onu hak etmelisiniz. Bunu nasıl yapabileceğinize Üyelik bölümümüzde göz atın.

Topluluk Bağlantıları

Topluluğumuzun etkin bir üyesi olarak Ubuntu dünyasındaki gelişmeleri takip etmelisiniz:

Ayrıca, Ubuntu'yu herkes için daha iyi bir işletim sistemi hâline getirmek için düşüncelerini Ubuntu Beyin Fırtınası'na göndererek yardım edebilirsin.

If you are interested to get to know other Ubuntu users or see a list of Ubuntu teams outside the general Ubuntu world, check out our social network page.

Dağıtımlar

Released (Current & Stable)

Hardy Heron

8.04 LTS

April 24, 2008

Supported until April 2013 (Server)

Lucid Lynx

10.04 LTS

April 29, 2010

Supported until April 2013 (Desktop) or April 2015 (Server)

Maverick Meerkat

10.10

October 10, 2010

Supported until April 2012

Natty Narwhal

11.04

April 28, 2011

Supported until October 2012

Oneiric Ocelot

11.10

October 13, 2011

Supported until April 2013

To be Released

Version

Release Schedule

Support Date

Precise Pangolin

12.04 LTS

April 26, 2012

Supported until April 2017

BÜTÜN Dağıtım Bilgileri için Dağıtımlar sayfasını ziyaret edin.

Home (last edited 2021-10-14 16:43:29 by sil2100)