el


Contents

 1. Απαιτήσεις συστήματος
 2. Εγκατάσταση
  1. Τα προτεινόμενα πακέτα εγκαθίστανται ως προεπιλεγμένα
  2. Λάθος εμφάνιση κατά την εγκατάσταση στο μεγαλύτερο συνεχόμενο κενό χώρο στο δίσκο
  3. Η αδρανοποίηση μπορεί να μην είναι διαθέσιμη μετά από αυτόματη διαμέριση
  4. Προτείνει την άρση μέσου εκκίνησης μετά την εγκατάσταση σε ARM-based Babbage boards
 3. Αναβάθμιση
  1. Αποτυχίες εκκίνησης σε συστήματα με μητρικές πλακέτες Intel D945
  2. Οι αναβαθμίσεις από την beta μπορούν να χρησιμοποιούν το LABEL= στο /etc/fstab
  3. python ImportError σε συστήματα που αναβαθμίστηκαν πριν την υποψήφια έκδοση Ubuntu 9.04 (RC)
  4. Αναβαθμίσεις από εκδόσεις alpha μπορεί να χρειαστούν επανακρυπτογράφηση των κρυπτογραφημένων αρχικών καταλόγων (/home)
  5. Αναβαθμίσεις από Ubuntu 8.10 μπορεί να έχουν εγκατεστημένο το lilo
  6. Η ρύθμιση της περιοχής ασύρματης δικτύωσης μέσω επιλογής αρθρώματος (module) δεν υποστηρίζεται πλέον
  7. Η μικροεφαρμογή διαχείρισης δικτύου πρέπει να επαναπροστεθεί μετά από αναβάθμιση του Kubuntu
  8. X server crashes when using a wacom tablet
  9. Η μικροεφαρμογή διαχείρισης δικτύου του Kubuntu δεν συνδέεται σε δίκτυα WPA2
  10. Kubuntu may keep unneeded guidance power package
  11. Το Ctrl-Alt-Backspace είναι απενεργοποιημένο από προεπιλογή στο Xorg
  12. Αλλαγή στις ειδοποιήσεις νέων ενημερώσεων
  13. Οι αναβαθμίσεις σε iSCSI δεν μπορούν να δημιουργήσουν initramfs
 4. Άλλα γνωστά ζητήματα
  1. Αποκλίσεις απόδοσης σε κάρτες γραφικών Intel
  2. Η εμφάνιση σταματάει να ανταποκρίνεται με κάρτες γραφικών Intel
  3. Κλειδώματα κατά τη διαγραφή αρχείων από ext4 συστήματα αρχείων
  4. Η αλλαγή σε ext4 απαιτεί την χειροκίνητη ενημέρωση του grub
  5. Πιθανή απώλεια δεδομένων με την αλλαγή μεγέθους σε ext4
  6. Το Pulseaudio είναι ακούσια ενεργοποιημένο στο Kubuntu όταν γίνεται εγκατάσταση από DVD ή αναβάθμιση με apt-get
  7. Ασυμβίβαστα προφίλ Apparmor με ecryptfs
  8. Avahi will not start if a .local domain is present
  9. Wubi reuses a pre-existing "ubuntu" directory and removes it on uninstallation
  10. Πιθανά περιστασιακά κρεμάσματα (hangs) σε ARM αρχιτεκτονική
  11. Problems displaying text in Mythbuntu with Radeon driver
  12. Tracker index corruption
  13. Fujitsu Celsius H270 notebook and NVIDIA graphics driver
  14. Missing GNOME panels in Ubuntu Netbook Remix after using the desktop-switcher application
  15. Ο οδηγός για ρολόϊ του πραγματικού χρόνου δεν φορτώνεται στο ARM NSLU2
  16. Το Amarok δεν θα ρωτήσει για την λήψη πρόσθετων αποκωδικοποιητών όταν εκτελείται το Kubuntu από το live CD

Αυτές οι σημειώσεις έκδοσης τεκμηριώνουν γνωστά ζητήματα του Ubuntu 9.04 και των παραλλαγών του.

Απαιτήσεις συστήματος

Η ελάχιστη απαιτούμενη μνήμη για το Ubuntu 9.04 είναι 256 MiB. Σημειώστε πως μέρος της μνήμης του συστήματός σας μπορεί να μην είναι διαθέσιμη αν χρησιμοποιείται από την κάρτα γραφικών. Αν ο υπολογιστής σας διαθέτει μόνο την ελάχιστη απαιτούμενη μνήμη, η εγκατάσταση θα διαρκέσει παραπάνω από το κανονικό, αλλά θα ολοκληρωθεί επιτυχώς, και το σύστημα θα αποδίδει επαρκώς όταν εγκατασταθεί.

Τα συστήματα με λιγότερη μνήμη μπορούν να εγκαταστήσουν το Ubuntu από την επιλογή "Install Ubuntu" από το μενού εκκίνησης ώστε να εκκινήσουν μόνο το πρόγραμμα εγκατάστασης, αντί ολόκληρης της επιφάνειας εργασίας.

Εγκατάσταση

Τα προτεινόμενα πακέτα εγκαθίστανται ως προεπιλεγμένα

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο της πολιτικής του Debian (Debian Policy) (στο οποίο λέει "The 'Recommends' field should list packages that would be found together with this one in all but unusual installations"), το σύστημα διαχείρισης πακέτων τώρα εγκαθιστά πακέτα που βρίσκονται στο πεδίο "Recommends:" (Προτεινόμενα) άλλων εγκατεστημένων πακέτων, όπως επίσης αυτά που βρίσκονται στο πεδίο "Depends:" (Εξαρτώμενα) ως προεπιλεγμένα. Εαν θέλετε να αποτρέψετε τετοια συμπεριφορά για κάποια συγκεκριμένα πακέτα, χρησιμοποιήστε την εντολή apt-get --no-install-recommends; εαν θέλετε να είναι μόνιμη αυτή η συμπεριφορά, θέστε APT::Install-Recommends "false"; στο αρχείο /etc/apt/apt.conf. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε πως αυτό μπορεί να καταλήξει με μερικά προγράμματα που χρησιμοποιείτε να μην έχουν όλα τα χαρακτηριστικά τους στοιχεία για την ομαλή τους λειτουργία.

(Αυτή η αλλαγή έχει εισαχθεί στο Ubuntu 8.10.)

Λάθος εμφάνιση κατά την εγκατάσταση στο μεγαλύτερο συνεχόμενο κενό χώρο στο δίσκο

Όταν εμφανίζονται και οι δύο επιλογές "Install them side by side" και "Use the largest continuous free space", η επιλογή "Use the largest continuous free space" θα εμφανίσει λάθος πληροφορίες στη μπάρα με τα διαμερίσματα η οποία δείχνει πως θα φαίνεται ο δίσκος μετά την εγκατάσταση. Παρ'όλ'αυτά, επιλέγοντας αυτή την επιλογή θα εγκαταστήσει σωστά το Ubuntu στο μεγαλύτερο κενό διαμέρισμα. (364181)

Η αδρανοποίηση μπορεί να μην είναι διαθέσιμη μετά από αυτόματη διαμέριση

Η προεπιλεγμένη συνταγή για διαμέριση του εγκαταστάτη σε ορισμένες περιπτώσεις θα διαθέσει ένα swap διαμέρισμα το οποίο είναι μικρότερο από την φυσική μνήμη του συστήματος. Αυτό θα αποτρέψει τη χρήση της αδρανοποίησης (αναστολή-στο-δίσκο) επειδή η εικόνα του συστήματος δεν θα χωράει στο swap. Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε την αδρανοποίηση με το σύστημα σας, θα πρέπει να προσέξετε το μέγεθος του διαμερίσματος swap να είναι τουλάχιστον το ίδιο μεγάλο όπως στο σύστημα της φυσικής μνήμης RAM.

Προτείνει την άρση μέσου εκκίνησης μετά την εγκατάσταση σε ARM-based Babbage boards

Σε ARM-based Babbage board το μέσο εγκατάστασης (μια κάρτα SD) επαναχρησιμοποιείται ως μέσο εκκίνησης μετά την εγκατάσταση. Κατά την επανεκκίνηση του συστήματος στο τέλος της εγκατάστασης, θα σας ζητηθεί να αφαιρέσετε το μέσο εγκατάστασης. Αυτό το μήνυμα είναι εσφαλμένο, και θα πρέπει να αφήσετε την SD κάρτα συνδεδεμένη, προκειμένου το σύστημα να είναι σε θέση να ξεκινήσει το εγκατεστημένο σύστημα. (Bug: 364273)

Αναβάθμιση

Οι χρήστες του Ubuntu 8.10 μπορούν να κάνουν αναβάθμιση στο Ubuntu 9.04 με μια αυτόματη και εύκολη διαδικασία. Οι χρήστες παλαιότερων εκδόσεων του Ubuntu θα πρέπει να κάνουν αναβάθμιση σε Ubuntu 8.10 πρώτα, και μετά σε 9.04. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές οδηγίες στο http://www.ubuntu.com/getubuntu/upgrading.

Οι χρήστες Kubuntu μπορούν να κάνουν αναβάθμιση απευθείας από Kubuntu 8.04 σε Kubuntu 9.04. Οι χρήστες που κάνουν αναβάθμιση με αυτόν τον τρόπο είναι καλό να διαβάσουν και τις σημειώσεις έκδοσης του Ubuntu 8.10, καθώς θα ισχύουν επίσης και τα ζητήματα που περιγράφονται εκεί.

Αποτυχίες εκκίνησης σε συστήματα με μητρικές πλακέτες Intel D945

Χρήστες έχουν αναφέρει καθυστερημένες ανιχνεύσεις σκληρών δίσκων SATA σε συστήματα με μητρικές πλακέτες Intel D945 σε Ubuntu 9.04. Αυτό μπορεί να προκαλέσει το σύστημα να πέσει σε ένα busybox initramfs κέλυφος κατά την εκκίνηση με ένα "Gave up waiting for root device." σφάλμα. Περιμένετε ένα ή δύο λεπτά και στη συνέχεια βγείτε από το initramfs κέλυφος πληκτρολογώντας "exit". Η εκκίνηση θα πρέπει να προχωρήσει κανονικά. Αν όχι, περιμένετε λίγο ακόμα και προσπαθήστε ξανά. Μετά την εκκίνηση του συστήματος, να επεξεργαστείτε /boot/grub/menu.lst και προσθέστε rootdelay=90 στον πυρήνα stanza για τον τρέχοντα πυρήνα. (Bug: 290153)

Οι αναβαθμίσεις από την beta μπορούν να χρησιμοποιούν το LABEL= στο /etc/fstab

Τα συστήματα που εγκαταστάθηκαν με την χρήση του Jaunty Alpha 5, Jaunty Alpha 6, ή του Ubuntu 9.04 beta μπορούν να χρησιμοποιούν την σύνταξη LABEL= στο /etc/fstab για την αναγνώριση συστημάτων αρχείων. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη συμπεριφορά αργότερα αν κάποιος άλλος δίσκος (όπως ένας USB δίσκος) που περιέχει συστήματα αρχείων με συγκρουόμενες ετικέτες προστεθεί αργότερα. Αν δεν είστε σίγουρος πως αυτό είναι που επιθυμείτε, προτείνουμε να επιστρέψετε στην χρήση των universally unique identifiers (UUIDs).

Για παράδειγμα, αν ένα σύστημα αρχείων είναι αναγνωρισμένο ως LABEL=home στο /etc/fstab, μπορείτε να βρείτε το UUID ως εξής:

blkid -o value -s UUID -l -t LABEL=home

Μπορείτε μετά να αντικαταστήσετε το LABEL=home με UUID=output, όπου output είναι η απάντηση του blkid.

Τα συστήματα που εγκαταστάθηκαν με την χρήση του release candidate ή της τελικής έκδοσης του Ubuntu 9.04 δεν έχουν αυτό το πρόβλημα.

python ImportError σε συστήματα που αναβαθμίστηκαν πριν την υποψήφια έκδοση Ubuntu 9.04 (RC)

Υπήρχε ένα σφάλμα στα python πακέτα πριν από την υποψήφια έκδοση για το Ubuntu 9.04 το οποίο προκάλεσε την αποτυχία μερικών python modules να καταχωρηθούν για χρήση με την τρέχουσα έκδοση python, python 2.6. Το πρόβλημα αυτό εμφανίζεται ως σφάλμα κατά την εισαγωγή, π.χ.:

ImportError: No module named foo

ακόμη κι αν το module πακέτο είναι εγκατεστημένο.

Για να διορθώσετε αυτή τη συμπεριφορά, τρέξτε:

sudo dpkg-reconfigure python-foo

για κάθε python-foo πακέτο το οποίο προσφέρει το αντίστοιχο module που επηρεάζεται.

Αναβαθμίσεις από εκδόσεις alpha μπορεί να χρειαστούν επανακρυπτογράφηση των κρυπτογραφημένων αρχικών καταλόγων (/home)

Users who were running eCryptfs on the Jaunty Alpha milestones are advised to re-encrypt any encrypted files. An upstream 2.6.28 kernel bug caused random kernel memory to be written to eCryptfs encrypted file headers. The fix has been applied and deployed to Ubuntu users in the Ubuntu 9.04 release candidate. After upgrading to Ubuntu 9.04, eCryptfs users should re-encrypt each encrypted file using /usr/bin/ecryptfs-rewrite-file. For more information, please see ecryptfs-rewrite-file(1). (345544)

Αναβαθμίσεις από Ubuntu 8.10 μπορεί να έχουν εγκατεστημένο το lilo

Τα συστήματα Ubuntu 8.10 που εγκαταστάθηκαν από το desktop CD εσφαλμένα είχαν εγκατεστημένο το πακέτοlilo μαζί με το grub, αν και το grub χρησιμοποιούνταν για εκκίνηση. Αν χρησιμοποιείτε την προτεινόμενη μέθοδο αναβάθμισης με τον Διαχειριστή Ενημερώσεων, τότε το πακέτο lilo θα αφαιρεθεί αν δεν εμφανίζεται πως χρησιμοποιείται. Αν κάνετε αναβάθμιση με την χρήση κάποιας άλλης μεθόδου και είστε σίγουρος πως θα χρησιμοποιείτε μόνο το πρόγραμμα εκκίνησης GRUB, τότε σας προτείνουμε να αφαιρέσετε το πακέτο lilo χειροκίνητα. Bug 314004

Η ρύθμιση της περιοχής ασύρματης δικτύωσης μέσω επιλογής αρθρώματος (module) δεν υποστηρίζεται πλέον

Το Ubuntu 9.04 ενεργοποιεί το CRDA ρυθμιστικό πλαίσιο ασύρματης δικτύωσης για τον έλεγχο του ποια ασύρματα κανάλια χρησιμοποιούνται και είναι ορατά σε μία συκεκριμένη περιοχή. Εάν πριν έπρεπε να χρησιμοποιήσετε επιλογή αρθρώματος (module) παρόμοια με αυτή παρακάτω στο /etc/modprobe.d/options για να επιτρέψετε πρόσβαση σε συγκεκριμένα κανάλια σε τοπικό επίπεδο, τότε μπορεί να βρείτε ότι η ασύρματη δικτύωση δεν θα λειτουργεί καθόλου:

 • options cfg80211 ieee80211_regdom=EU

Θα πρέπει να αφαιρέσετε αυτή την επιλογή αρθρώματος (module) από τον πυρήνα κατά την αναβάθμιση στο Ubuntu 9.04 και αντ' αυτής να χρησιμοποιήσετε την εντολή iw reg.

Η μικροεφαρμογή διαχείρισης δικτύου πρέπει να επαναπροστεθεί μετά από αναβάθμιση του Kubuntu

Μετά από αναβάθμιση από Kubuntu 8.10, η μικροεφαρμογή διαχείρισης δικτύου πρέπει να προστεθεί στον πίνακα εφαρμογών χειροκίνητα. (349066)

plasma-1.png

plasma-2.png

plasma-3.png

Click the Plasma icon in the bottom right.

Click Add Widget.

Double click on Network Management.

X server crashes when using a wacom tablet

The wacom driver in Ubuntu 9.04 supports automatic configuration, but it conflicts with manual device entries for wacom tablets in /etc/X11/xorg.conf, causing the X server to crash either on startup or shutdown. Please comment out or remove the entries from xorg.conf to get rid of the crashes. (358643)

Η μικροεφαρμογή διαχείρισης δικτύου του Kubuntu δεν συνδέεται σε δίκτυα WPA2

Η μικροεφαρμογή διαχείρισης δικτύου στο Kubuntu δεν συνδέεται σε δίκτυα WPA 2 ή σε κάποιες εγκαταστάσεις VPN. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το knetworkmanager (διαθέσιμο στο DVD) ή το network-manager-gnome ως προσωρινή λύση. (339313)

Kubuntu may keep unneeded guidance power package

The kubuntu upgrade may leave the no longer needed packages "kde-guidance-powermanager" or "guidance-power-manager" installed. Those can be removed.

Το Ctrl-Alt-Backspace είναι απενεργοποιημένο από προεπιλογή στο Xorg

Ο συνδυασμός πλήκτρων Ctrl-Alt-Backspace για τον εξαναγκασμό επανεκκίνησης του X είναι τώρα απενεργοποιημένος από προεπιλογή, για να αποφευχθεί η κατά λάθος χρήση του συνδυασμού. Χρήστες που θέλουν αυτή την λειτουργία μπορούν να την ενεργοποιήσουν στο xorg.conf τους, ή με την εκτέλεση της εντολής dontzap --disable.

Αλλαγή στις ειδοποιήσεις νέων ενημερώσεων

Στο Ubuntu 9.04 έχει αλλάξει ο χειρισμός των ενημερώσεων πακέτων, καθώς εκκινεί τον διαχειριστή ενημερώσεων κατευθείαν αντί της εμφάνισης ενός εικονιδίου ειδοποίησης στον πίνακα εφαρμογών GNOME. Οι χρήστες θα ειδοποιούνται ακόμη για ενημερώσεις ασφαλείας σε καθημερινή βάση, αλλά για ενημερώσεις που δεν είναι σχετικές με την ασφάλεια, οι χρήστες θα ειδοποιούνται μια φορά την βδομάδα.

Οι χρήστες που επιθυμούν να συνεχίσουν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις ενημερώσεων με τον προηγούμενο τρόπο μπορούν να επαναφέρουν την προηγούμενη συμπεριφορά με την χρήση της ακόλουθης εντολής:

gconftool -s --type bool /apps/update-notifier/auto_launch false

Οι αναβαθμίσεις σε iSCSI δεν μπορούν να δημιουργήσουν initramfs

Αναβαθμίσεις συστημάτων που χρησιμοποιούν iSCSI δεν θα μπορούν να δημιουργούν το initramfs. Ως λύση, τροποποιήστε το αρχείο /usr/share/initramfs-tools/hooks/iscsi και αλλάξτε την ακόλουθη γραμμή:

copy_exec /usr/sbin/iscsistart /sbin

ως εξής:

copy_exec /sbin/iscsistart /sbin

Αυτό θα φτιακτεί με ενημέρωση μετά την έκδοση (Bug:364616).

Άλλα γνωστά ζητήματα

Αποκλίσεις απόδοσης σε κάρτες γραφικών Intel

Χρήστες με chipset γραφικών Intel έχουν αναφέρει αποκλίσεις απόδοσης στο Ubuntu 8.10 σε σχέση με προηγούμενες εκδόσεις (252094). Πολλά από τα ζητήματα έχουν επιλυθεί στο Ubuntu 9.04, αλλά κάποια παραμένουν ακόμη.

 • Κάποιοι χρήστες είδαν βελτιωμένη απόδοση με την χρήση της μεταβατικής μεθόδου greedy. Αυτό μπορεί να γίνει με την εκτέλεση της εντολής "sudo gedit /etc/X11/xorg.conf", και με την προσθήκη της γραμμής Option "MigrationHeuristic" "greedy" στην ενότητα Device του αρχείου xorg.conf σας.

 • Alternatively, a new experimental acceleration architecture option, "DRI2/UXA", is available for Intel graphics users which our testing has found provides significant performance improvements in some cases, but has also shown risk of severe stability problems. You can opt-in to enable this by running "sudo gedit /etc/X11/xorg.conf", and adding Option "AccelMethod" "UXA" to the Device section of your xorg.conf. Users wishing to maximize stability should stay with the standard default acceleration method, "EXA".

  Warning /!\ Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό θα οδηγήσει το γραφικό περιβάλλον να μην ξεκινάει καθόλου ή να το καθιστά άχρηστο. Σε αυτή την περίπτωση, εκκινήστε το σύστημα σε λειτουργία διάσωσης ("rescue mode") ή πατήστε Ctrl + Alt + F2 και συνδεθείτε από κονσόλα, και εκτελέστε sudo nano /etc/X11/xorg.conf για να επανέλθει η UXA επιλογή.

 • Αν δε βοηθάει τίποτα από τα παραπάνω, κάποιοι χρήστες έχουν δηλώσει επιτυχία με τη χρήση παλαιότερης έκδοσης οδηγού.

Η εμφάνιση σταματάει να ανταποκρίνεται με κάρτες γραφικών Intel

Χρήστες διαφόρων chipset γραφικών Intel έχουν αναφέρει "κολλήματα" υπό διάφορες συνθήκες (π. χ. λίγα λεπτά μετά την αναστολή στο i945, δείτε το 339091). Σε πολλές περιπτώσεις, η απενεργοποίηση των εφέ από το Σύστημα → Προτιμήσεις → Εμφάνιση αναφέρθηκε πως δουλεύει.

Αν συμβαίνει ακόμη χωρίς τα εφέ, μπορείτε να προσθέσετε την γραμμή Option "DRI" "off" στην ενότητα Device του /etc/X11/xorg.conf, όπως περιγράφεται ανωτέρω. Αυτό θα απενεργοποιήσει την επιτάχυνση 3D και τα εφέ, αλλά θα κάνει την αναστολή να λειτουργεί αξιόπιστα ξανά και επίσης θα αποφύγει πολλές περιπτώσεις κατάρρευσης προγραμμάτων (crash).

Αυτά τα κολλήματα συμβαίνουν ιδιαίτερα συχνά στα chips i965 (359392). Για αυτό τον λόγο, τα εφέ επιφάνειας εργασίας απενεργοποιήθηκαν από προεπιλογή σε αυτό το chipset στην τελική έκδοση. Θα ενεργοποιηθούν ξανά σε κάποια ενημέρωση για την έκδοση 9.04 όταν το πρόβλημα επιλυθεί.

Κλειδώματα κατά τη διαγραφή αρχείων από ext4 συστήματα αρχείων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η διαγραφή αρχείων από ext4 συστήματα αρχείων έχει αναφερθεί ότι προκαλεί μικρά κλειδώματα στον πυρήνα (Bug: 330824). Η διερεύνηση αυτού του προβλήματος είναι σε εξέλιξη, και αναμένεται ότι η λύση για αυτό το πρόβλημα θα διατεθεί ως ενημέρωση μετά την έκδοση. Για να αποφευχθεί αυτό το πρόβλημα, οι χρήστες μπορεί να επιθυμούν να εγκαταστήσουν το Ubuntu χρησιμοποιώντας το προεπιλεγμένο σύστημα αρχείων ext3 και αργότερα να το μετατρέψουν σε ext4 σύστημα αρχείων (όπως επεξηγείται στο ext4 wiki) όταν διατεθεί μια λύση.

Η αλλαγή σε ext4 απαιτεί την χειροκίνητη ενημέρωση του grub

Αν επιλέξετε να αναβαθμίσετε το σύστημα αρχείων σας / ή /boot από ext2 ή ext3 σε ext4 (όπως τεκμηριώνεται στο ext4 wiki), τότε πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εντολή grub-install μετά την αναβάθμιση σε Ubuntu 9.04 για να επανεγκαταστήσετε το πρόγραμμα εκκίνησης. Αν δεν το κάνετε, τότε η έκδοση του GRUB που είναι εγκατεστημένη στον τομέα εκκίνησης σας (boot sector) δεν θα μπορεί να διαβάσει τον πυρήνα από το σύστημα αρχείων ext4 και το σύστημά σας δεν θα μπορεί να εκκινήσει.

Πιθανή απώλεια δεδομένων με την αλλαγή μεγέθους σε ext4

Το εργαλείο resize2fs μπορεί να προκαλέσει απώλεια δεδομένων όταν γίνεται αλλαγή μεγέθους σε συστήματα αρχείων ext4. Δείτε αυτό το μήνυμα από τον maintainer του upstream για περισσότερες πληροφορίες. Δυστυχώς ενημερωθήκαμε για αυτό πολύ αργά ώστε να το επιδιορθώσουμε στο Ubuntu 9.04. Αν επιθυμείτε να αλλάξετε το μέγεθος ενός συστήματος αρχείων ext4 με την χρήση των εργαλείων στο Ubuntu 9.04, μπορεί να διορθώσετε αυτά τα προβλήματα με την απενεργοποίηση των λειτουργιών flex_bg και uninit_bg (μην το προσπαθήσετε σε ένα προσαρτημένο σύστημα αρχείων!):

tune2fs -O ^flex_bg,^uninit_bg /dev/DEVICE_NAME
e2fsck /dev/DEVICE_NAME

Εντούτοις, προτείνουμε ανεπιφύλακτα να πάρετε αντίγραφα ασφαλείας πριν προσπαθήσετε να αλλάξετε το μέγεθος ενός συστήματος αρχείων ext4.

Το Pulseaudio είναι ακούσια ενεργοποιημένο στο Kubuntu όταν γίνεται εγκατάσταση από DVD ή αναβάθμιση με apt-get

Όταν γίνεται εγκατάσταση του Kubuntu 9.04 από τις εικόνες DVD ή CD, ή όταν γίνεται αναβάθμιση σε Kubuntu 9.04 από μια προηγούμενη έκδοση με την χρήση του apt-get dist-upgrade, το πακέτο pulseaudio θα εγκατασταθεί από λάθος. Αυτό το πακέτο δεν προοριζόταν να εγκατασταθεί ως μέρος του Kubuntu desktop. Οι χρήστες μπορούν να αφαιρέσουν αυτό το πακέτο με την εντολή:

sudo apt-get purge pulseaudio

Ασυμβίβαστα προφίλ Apparmor με ecryptfs

Κατά τη χρήση κρυπτογραφημένων φακέλων μαζί με apparmor κατά τον επιβαλμένο τρόπο εκτέλεσης (enforcing mode), το apparmor θα αρνηθεί απροσδόκητα την πρόσβαση σε ορισμένα αρχεία, επειδή ο πυρήνας του Linux θεωρεί τη διαδικασία ως πρόσβαση στο αρχείο τόσο μέσω των μη κρυπτογραφημένων όσο και μέσω των κρυπτογραφημένων αρχείων (Bug: 359338). Σαν εναλλακτική λύση, οι χρήστες μπορούν να τροποποιήσουν τα προφίλ apparmor στο /etc/apparmor.d/ ούτως ώστε να χορηγήσει άδειες για @{HOME}/.Private/**.

Avahi will not start if a .local domain is present

The avahi-daemon package, which implements the mDNS "zeroconf" standard, includes a check to avoid running when a conflicting .local DNS domain is present. It is reported that some ISPs advertise such a .local domain on their networks, which will leave Ubuntu 9.04 hosts unable to see names advertised on the local network (327362).

To force the use of mDNS on a network configured this way, users can run the commands:

sudo sed -i -e'/AVAHI_DAEMON_DETECT_LOCAL/s/1/0/' /etc/default/avahi-daemon
sudo service avahi-daemon start

Wubi reuses a pre-existing "ubuntu" directory and removes it on uninstallation

If there is a pre-existing directory called "ubuntu" in the target drive, it will be reused during the Windows installation and the full directory will be removed when uninstalling (364166). This will result in the loss of any files which were originally in that directory. It is recommended to rename any directory called "ubuntu" before proceeding with a Wubi installation.

Πιθανά περιστασιακά κρεμάσματα (hangs) σε ARM αρχιτεκτονική

Το ARM port επί του παρόντος δεν υποστηρίζει τα ppoll() και pselect() system syscalls, γεγονός το οποίο κάποτε μπορεί να επιφέρει σε αποτυχία προσάρτησης του ριζικού σύστηματος αρχείων κατά την εκκίνηση. Αυτή είναι μια προβληματική κατάσταση "κούρσας", η οποία λύνεται με μια απλή επανεκκίνηση του συστήματος. Η πρόσθεση των syscalls είναι υπό κατασκευή και θα δοθεί σαν ενημέρωση (update) στον πυρήνα του Ubuntu 9.04 μετά κάποιο μικρό χρονικό διάστημα από τη σχετική ανακοίνωση της καινούργιας έκδοσης.

Problems displaying text in Mythbuntu with Radeon driver

The mythtv frontend in mythbuntu fails to render fonts correctly when using the radeon driver and DRI is enabled (341898). This issue is expected to be resolved in a post-release update soon after release. In the meantime, users can work around this problem by disabling DRI in their X configuration.

Tracker index corruption

In some cases it can happen that the index of the "tracker" desktop search engine becomes invalid. A dialog will be shown, offering you to "Reindex all contents". This button does not work, and the tracker service might start to use large amounts of CPU and disk resources. As a workaround, please press Alt+F2 and run tracker-processes -r. This will be fixed in a post-release update soon (361205).

Fujitsu Celsius H270 notebook and NVIDIA graphics driver

The NVIDIA graphics driver that is currently in Ubuntu 9.04 has an interaction problem that results in corruption of the internal flatpanel's EDID on the Fujitsu Technology Solutions Celsius H270 notebook, which will persist across reboots. It is not recommended to install Ubuntu 9.04 on this model notebook at this time (364965).

Missing GNOME panels in Ubuntu Netbook Remix after using the desktop-switcher application

When using the Switch Desktop Mode option to swap from netbook to classic, the GNOME desktop settings are not retained after a logout. Upon logging back in, users receive just the desktop background image, without the GNOME panels on the top & bottom of screen. This problem will be fixed in a post-release update soon (349519).

Ο οδηγός για ρολόϊ του πραγματικού χρόνου δεν φορτώνεται στο ARM NSLU2

Σε συστήματα ARM NSLU2, Ο οδηγός για ρολόϊ του πραγματικού χρόνου (real-time clock) δε φορτώνεται σωστά κατά την εκκίνηση (353196). Η λύση είναι, μετά την εγκατάσταση, να τρέξετε τις ακόλουθες εντολές:

sudo apex-env setenv cmdline 'console=ttyS0,115200 noirqdebug'
sudo rm /etc/modprobe.d/local
sudo update-initramfs -u

Το Amarok δεν θα ρωτήσει για την λήψη πρόσθετων αποκωδικοποιητών όταν εκτελείται το Kubuntu από το live CD

Όταν εκκινηθεί από την live συνεδρία, το Amarok δεν θα ρωτήσει για την λήψη πρόσθετων αποκωδικοποιητών (codecs) πολυμέσων όταν χρειάζεται, έτσι, για παράδειγμα, θα είναι αδύνατο να αναπαράγει αρχεία MP3. Αυτό θα λειτουργήσει κανονικά μετά την εγκατάσταση του συστήματος στον σκληρό δίσκο. (362538)

JauntyJackalope/ReleaseNotes/el (last edited 2009-04-24 07:40:05 by 91)