pl


Contents

 1. Wymagania systemowe
 2. Instalacja
  1. Domyślna instalacja pakietów polecanych
  2. Błedny komunikat podczas instalacji na dysku z najdłuższą ciągłą wolną przestrzenią
  3. Hibernacja może być niedostępna przy automatycznym podziale partycji
  4. Sugestia wyjęcia nośnika instalacyjnego po instalacji na płytach Babbage architektury ARM
 3. Uaktualnienie
  1. Problem z uruchamianiem systemu na płytach głównych z chipsetem Intel D945
  2. Aktualizacje z wersji beta mogą posiadać znacznik LABEL w pliku /etc/fstab
  3. Błąd python ImportError w systemach aktualizowanych przed wersją Ubuntu 9.04 release candidate
  4. Aktualizacje z wersji alpha mogą wymagać powtórnego zaszyfrowania katalogów domowych
  5. Uaktualnienie z Ubuntu 8.10 może mieć zainstalowane lilo
  6. Konfiguracja domeny telekomunikacyjnej regulacji prawnej dla urządzeń bezprzewodowych poprzez opcję modułu nie jest już wspierana
  7. Po uaktualnieniu Kubuntu aplet zarządzania siecią musi być powtórnie dodany
  8. Awaria serwera X w trakcie używania tabletu wacom
  9. Aplet Network Management w Kubuntu nie łączy z sieciami WPA2
  10. Kubuntu może posiadać niepotrzebne pakiety menedżera zasilania
  11. Ctrl-Alt-Backspace jest domyślnie wyłączone w Xorg
  12. Zmiany w informowaniu o dostępnych aktualizacjach
  13. Aktualizacje z iSCSI nie tworzą initramfs
 4. Inne znane problemy
  1. Regresja w wydajności kart graficznych Intel
  2. Karty graficzne Intel i brak reakcji ekranu
  3. Zawieszenia w trakcie usuwania plików z systemów plików ext4
  4. Przejście na ext4 wymaga ręcznej aktualizacji grub
  5. Prawdopodobieństwo utraty danych podczas zmiany rozmiaru partycji w ext4
  6. Nieumyślne włączenie Pulseaudio w Kubuntu w trakcie instalacji z DVD lub za pomocą apt-get
  7. Profile Apparmor są niezgodne z ecryptfs
  8. Avahi nie uruchomi się jeśli obecna jest domena .local
  9. Wubi korzysta z istniejącego katalogu "ubuntu" i usuwa go podczas dezinstalacji
  10. Okresowe zawieszenia na architekturze ARM
  11. Problemy z wyświetlaniem tekstu w Mythbuntu ze sterownikami Radeon
  12. Uszkodzenie indeksu Trackera
  13. Netebook Fujitsu Celsius H270 i sterownik kart graficznych NVIDIA
  14. Znikające panele GNOME w Ubuntu Netbook Remix po użyciu programu desktop-switcher
  15. Błąd z wczytywaniem sterownika czasu rzeczywistego na ARM NSLU2
  16. Amarok nie proponuje pobierania dodatkowych kodeków gdy system Kubuntu jest uruchomiony z live CD

Niniejsza informacja o wydaniu przedstawia znane problemy występujące w wersji Ubuntu 9.04 i jej pochodnych.

Wymagania systemowe

Ubuntu 9.04 wymaga co najmniej 256 MB pamięci RAM. Należy zauważyć, iż w niektórych komputerach część pamięci może być wykorzystywana przez kartę graficzną. Jeśli komputer wyposażony jest w minimalną ilość pamięci, proces instalacji potrwa dłużej niż zazwyczaj, niemniej jednak zakończy się z powodzeniem. Wydajność zainstalowanego systemu również będzie zmniejszona.

Dla systemów wyposażonych w mniejszą ilość pamięci zaleca się wybór opcji "Zainstaluj Ubuntu" (ang. Install Ubuntu) lub alternatywnej płyty instalacyjnej (ang. Alternate install CD) zamiast uruchamiania pełnego, graficznego środowiska z płyty CD.

Instalacja

Domyślna instalacja pakietów polecanych

Zgodnie z Podręcznikiem Polityki Debiana (Debian Policy Manual) mówiącym, że w polu 'Recommends' powinny znajdować się tylko te pakiety, które są dostępne w standardowych repozytoriach co instalowany pakiet, system zarządzania pakietami domyślnie instaluje pakiety wymienione w polu Recommends traktując je w taki sam sposób jak pakiety z pola Depends. W celu uniknięcia automatycznej instalacji pakietów polecanych dla wybranych pakietów, należy użyć polecenia apt-get --no-install-recommends. Automatyczna instalacja pakietów polecanych może zostać także wyłączona na stałe, poprzez ustawienie w pliku/etc/apt/apt.conf opcji APT::Install-Recommends "false";. Należy jednak zwrócić uwagę, że wyłączenie instalacji pakietów polecanych może w efekcie spowodować brak pewnych funkcji w instalowanych programach.

(Zmiany te zostały wykonane w Ubuntu 8.10)

Błedny komunikat podczas instalacji na dysku z najdłuższą ciągłą wolną przestrzenią

W przypadku zaznaczenia w instalatorze opcji "Instalacja obok siebie" oraz "Użycie największej ciągłej przestrzeni", na pasku partycji będzie wyświetlana błędna informacja dotycząca zajętości dysku po instalacji. Informacja ta nie ma jednak wpływu na dalszy postęp instalacji i zaznaczenie tej opcji zainstaluje system Ubuntu na największej pustej partycji. (364181)

Hibernacja może być niedostępna przy automatycznym podziale partycji

Domyślne partycjonowanie dysku może w niektórych przypadkach przydzielić mniejszą partycję wymiany (swap) niż dostępna w systemie pamięć fizyczna. Uniemożliwia to korzystanie z hibernacji komputera, ponieważ obraz systemu nie będzie mieścił się w przetrzeni wymiany. Jeśli opcja hibernacji ma być dostępna w docelowym systemie, należy upewnić się, czy partycja wymiany jest co najmniej tej samej wielkości co pamięć RAM.

Sugestia wyjęcia nośnika instalacyjnego po instalacji na płytach Babbage architektury ARM

W płytach Babbage opartych o procesor ARM nośnik instalacyjny (karta SD) jest wykorzystywany po zainstalowaniu systemu jako nośnik rozruchowy. Po zakończeniu procesu instalacji, przed restartem systemu pojawia się okno z prośbą o wyjęcie nośnika instalacyjnego. Informacja ta jest błędna i aby prawidłowo uruchomić system należy pozostawić nośnik w napędzie (364273).

Uaktualnienie

Użytkownicy Ubuntu 8.10 mogą dokonać aktualizacji do wersji 9.04 poprzez wygodny automatyczny proces. Użytkownicy starszych wersji Ubuntu najpierw muszą wykonać uaktualnienie do wersji Ubuntu 8.10 a następnie do 9.04. Dokładniejsze instrukcje na temat sposobu uaktualnienia systemu do najnowszej wersji znajduje się pod adresem http://www.ubuntu.com/getubuntu/upgrading (wersja angielska).

Użytkownicy Kubuntu mogą dokonać aktualizacji bezpośrednio z Kubuntu 8.04 do Kubuntu 9.04. W przypadku takiego sposobu aktualizacji systemu, zalecane jest zapoznanie się z informacją o wydaniu Ubuntu 8.10 (angielski), bowiem znajdujące się tam instrukcje będą miały również zastosowanie tutaj.

Problem z uruchamianiem systemu na płytach głównych z chipsetem Intel D945

Użytkownicy posiadający komputery z płytą główną Intel D945 informowali o wolniejszym niż zazwyczaj procesie rozpoznawania dysków twardych interfejsu SATA w systemie Ubuntu 9.04. Może to spowodować przejście systemu w trakcie uruchamiania do powłoki busybox initramfs z błędem "Gave up waiting for root device." Po odczekaniu ok. 2 minut należy wyjść z powłoki wpisując 'exit', po czym proces uruchamiania systemu powinien dalej przebiegać normalnie. Jeśli problem dalej występuje należy odczekać dłuższą chwilę i spróbować jeszcze raz. Po uruchomieniu systemu należy edytować plik /boot/grub/menu.lst i dodać do linii z aktualnym jądrem opcję rootdelay=90. (290153).

Aktualizacje z wersji beta mogą posiadać znacznik LABEL w pliku /etc/fstab

Systemy instalowane w wersjach Jaunty Alpha 5, Jaunty Alpha 6 lub Ubuntu 9.04 beta mogą korzystać ze składni LABEL= w pliku /etc/fstab, która zawiera informację o systemach plików. Może to być powodem nieoczekiwanych zachowań w przypadku podłączania innych nośników (takich jak nośniki USB) zawierających niezgodne z plikiem /etc/fstab etykiety systemów plików. Zaleca się korzystanie z identyfikatorów UUID zamiast etykiet LABEL, chyba, że użytkownik jest pewien, że chce wykorzystywać system etykiet.

Jeśli np. system plików w /etc/fstab jest oznaczony jako LABEL=home, informację o UUID można znaleźć w następujący sposób:

blkid -o value -s UUID -l -t LABEL=home

Następnie należy zmienić opcję LABEL=home na UUID=wyjście, gdzie wyjście oznacza informacje podane przez program blkid.

Problem nie dotyczy systemów instalowanych z wersji release candidate (ang. kandydat do wydania) bądź z wersji finalnych.

Błąd python ImportError w systemach aktualizowanych przed wersją Ubuntu 9.04 release candidate

W wersjach Jaunty sprzed Ubuntu 9.04 release candidate występuje błąd w pakietach pythona, który powoduje niemożność rejestracji modułów pythona w wersji 2.6. Problem objawia błędem importu:

ImportError: No module named foo

choć zainstalowany jest pakiet udostępniający taki moduł.

Aby wyeliminować ten problem, należy uruchomić polecenie:

sudo dpkg-reconfigure python-foo

dla każdego pakietu python-foo w którym występuje błąd importu.

Aktualizacje z wersji alpha mogą wymagać powtórnego zaszyfrowania katalogów domowych

Użytkownikom pracującym z eCryptfs w wersjach Jaunty Alpha zaleca się powtórne zaszyfrowanie wszystkich zakodowanych plików. Błąd w jądrze 2.6.28 powodował losowe zapisywanie pamięci do nagłówków plików zaszyfrowanych eCryptfs. Błąd został wyeliminowany w wersji Ubuntu Jaunty release candidate. Użytkownicy używający eCryptfs z tym jądrem powinni powtórnie zaszyfrować każdy zakodowany plik korzystając z polecenia /usr/bin/ecryptfs-rewrite-file. Więcej informacji na temat polecenia znajduje się w podręczniku man ecryptfs-rewrite-file(1). (345544).

Uaktualnienie z Ubuntu 8.10 może mieć zainstalowane lilo

Instalator graficzny CD Ubuntu 8.10 przez pomyłkę instalował pakiet lilo oraz grub, choć do uruchamiania systemu wykorzystywany był grub. Jeśli przy uaktualnianiu systemu wykorzystywana jest polecana metoda przez Menedżera aktualizacji a lilo nie jest używane, pakiet zostanie usunięty. W przypadku uaktualnień innymi sposobami zaleca się ręczne usunięcie pakietu lilo, jeśli do uruchamiania systemu użytkownik wykorzystuje program GRUB. (314004).

Konfiguracja domeny telekomunikacyjnej regulacji prawnej dla urządzeń bezprzewodowych poprzez opcję modułu nie jest już wspierana

Ubuntu 9.04 udostępnia mechanizm CRDA, który pozwala kontrolować które kanały są użyteczne i widoczne w określonej lokalizacji. Jeśli wcześniej dostęp do określonych kanałów w danej lokalizacji był realizowany za pomocą modułu z pliku /etc/modprobe.d/options w podobny sposób do niżej wymienionego, w systemie Ubuntu 9.04 sieć bezprzewodowa nie będzie działać:

 • options cfg80211 ieee80211_regdom=EU

Po uaktualnieniu systemu do Ubuntu 9.04, opcja modułu jądra powinna zostać usunięta a zamiast tego użyte polecenie iw reg

Po uaktualnieniu Kubuntu aplet zarządzania siecią musi być powtórnie dodany

Po uaktualnieniu systemu z Kubuntu 8.10, nowy aplet Network Management musi być dodany do panelu ręcznie. (349066).

plasma-1.png

plasma-2.png

plasma-3.png

Kliknij ikonę Plasmy w dolnym prawym rogu ekranu.

Kliknij Dodaj widżet.

Dwukrotnie kliknij na Network Management.

Awaria serwera X w trakcie używania tabletu wacom

Sterownik do tabletu wacom w Ubuntu 9.04 wpiera automatyczną konfigurację, ale jest w konflikcie z ręcznie dodanymi danymi konfiguracyjnymi dla tego urządzenia w pliku /etc/X11/xorg.conf. Skutkiem tego jest awaria serwera X w trakcie jego uruchamiania lub zamykania. Aby uniknąć tego problemu należy wyłączyć bądź usunąć ręcznie dodane dane konfiguracyjne (358643).

Aplet Network Management w Kubuntu nie łączy z sieciami WPA2

Aplet Network Management w Kubuntu nie łączy się z siecią zabezpieczoną WPA 2 oraz z niektórymi sieciami VPN. W celu obejścia tego problemu, można skorzystać z programów knetworkmanager (dostępny na DVD) bądź network-manager-gnome. (339313).

Kubuntu może posiadać niepotrzebne pakiety menedżera zasilania

Zaktualizowany system Kubuntu może pozostawić niepotrzebne pakiety "kde-guidance-powermanager" bądź "guidance-power-manager". Pakiety te można usunąć.

Ctrl-Alt-Backspace jest domyślnie wyłączone w Xorg

Kombinacja klawiszy Ctrl-Alt-Backspace restartująca serwer X jest aktualnie domyślnie wyłączona. Funkcja ta została zablokowana aby wyeliminować problem z przypadkowym wciśnięciem tej kombinacji klawiszy. Użytkownicy, którzy chcą posiadać tę funkcjonalność mogą ją włączyć w pliku xorg.conf bądź wykonując polecenie sudo dontzap --disable.

Zmiany w informowaniu o dostępnych aktualizacjach

Ubuntu 9.04 wprowadza zmiany w obsłudze aktualizacji pakietów. Zamiast dotychczasowego informowania o nowych aktualizacjach za pomocą ikony powiadamiania na panelu GNOME, system bezpośrednio uruchamia update-manager. Użytkownik w dalszym ciągu będzie codziennie powiadamiany o aktualizacjach bezpieczeństwa, natomiast aktualizacje z nim nie związane będą wyświetlane raz w tygodniu.

Aby powiadamianie o aktualizacjach działało w taki sam sposób jak poprzednio należy użyć poniższego polecenia:

gconftool -s --type bool /apps/update-notifier/auto_launch false

Aktualizacje z iSCSI nie tworzą initramfs

Aktualizacje wykonywane w systemach z iSCSI nie stworzą initramfs. Rozwiązaniem problemu do czasu wydania odpowiedniej poprawki jest edycja /usr/share/initramfs-tools/hooks/iscsi i zmiana linii:

copy_exec /usr/sbin/iscsistart /sbin

na

copy_exec /sbin/iscsistart /sbin

Poprawka będzie dostępna po wydaniu wersji finalnej systemu (364616).

Inne znane problemy

Regresja w wydajności kart graficznych Intel

Użytkownicy układów graficznych Intel informowali o spadku wydajności w Ubuntu 8.10 w porównaniu do poprzednich wydań (252094). Większość problemów została wyeliminowana w Ubuntu 9.04, niemniej jednak niektóre pozostały.

 • Niektórzy użytkownicy znaleźli sposób na zwiększenie wydajności za pomocą opcji "greedy" w pliku /etc/X11/xorg.conf. W pliku tym należy dodać do sekcji Device opcję Option "MigrationHeuristic" "greedy".

 • Inną metodą zwiększenia wydajności układów graficznych Intel jest skorzystanie z nowej, eksperymentalnej architektury akceleracji - "DRI2/UXA". Nasze testy wykazały w niektórych przypadkach znaczne zwiększenie wydajności, choć ujawniły również ryzyko wystąpienia poważnych problemów ze stabilnością. Aby włączyć tą opcję należy edytować plik xorg.conf (sudo gedit /etc/X11/xorg.conf) i dodać w nim opcję Option "AccelMethod" "UXA" w sekcji Device. Użytkownicy ceniący maksymalną stabilność powinni pozostać przy standardowej, domyślnej metodzie akceleracji "EXA".

  Warning /!\ W niektórych przypadkach, uruchomienie powyższej opcji doprowadza do niemożności uruchomienia środowiska graficznego bądź jego całkowitą nieużyteczność. Należy wtedy uruchomić system w trybie ratunkowym lub wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl+Alt+F2, zalogować się do konsoli tekstowej i wyłączyć opcję UXA w pliku konfiguracyjnym /etc/X11/xorg.conf.

 • Jeśli żadna z powyższych metod nie pomaga, niektórzy użytkownicy informowali o wyeliminowaniu problemów poprzez użycie starszych sterowników (wersja angielska).

Karty graficzne Intel i brak reakcji ekranu

Użytkownicy niektórych układów graficznych Intel informowali o problemach z zamrażaniem ekranu w różnych okolicznościach (np. kilka minut po przywróceniu komputera z układem i945 ze stanu hibernacji - zobacz błąd nr 339091). W wielu przypadkach pomagało wyłączenie efektów wizualnych (System → Preferencje → Wygląd).

Jeżeli pomimo wyłączenia efektów wizualnych problem się powtarza, należy edytować plik /etc/X11/xorg.conf i w sekcji Device dodać opcję Option "DRI" "off". Spowoduje to wyłączenie akceleracji 3D oraz efektów wizualnych, ale może wyeliminować problemy z hibernacją komputera oraz innego rodzaju awariami.

Tego rodzaju problemy zdarzają się szczególnie często w przypadku układów i965 (359392), dlatego też w finalnej wersji Ubuntu 9.04 dla tego typu układów graficznych efekty wizualne są domyślnie wyłączone. W chwili usunięcia problemu, opcja znów zostanie domyślnie włączona.

Zawieszenia w trakcie usuwania plików z systemów plików ext4

W niektórych przypadkach informowano o programowym zawieszaniu się procesu usuwania plików z systemów plików ext4 (330824). Trwa wyjaśnianie tego problemu i oczekuje się, iż zostanie on wyeliminowany w aktualizacji udostępnionej po wydaniu Ubuntu 9.04. Tymczasowym rozwiązaniem jest korzystanie z systemu plików ext3 i w momencie wydania odpowiedniej poprawki, przejście na system plików ext4 zgodnie z dokumentem ext4 wiki (wersja angielska).

Przejście na ext4 wymaga ręcznej aktualizacji grub

Jeśli w trakcie uaktualnienia wybrano konwersję / bądź /boot z systemów plików ext2 lub ext3 na ext4 (zgodnie z dokumentem ext4 wiki), koniecznie należy użyć polecenia grub-install w celu reinstalacji programu rozruchowego. W przypadku niewykonania tej czynności wersja zainstalowanego w sektorze rozruchowym programu GRUB nie będzie w stanie odczytać jądra z systemu plików ext4, a co za tym idzie niemożliwe będzie uruchomienie systemu Ubuntu 9.04.

Prawdopodobieństwo utraty danych podczas zmiany rozmiaru partycji w ext4

Podczas rozszerzania lub zmniejszania partycji w systemie plików ext4 za pomocą narzędzia resize2fs może wystąpić problem z utratą danych. Więcej szczegółów znajduje się w liście od zewnętrznego dewelopera. Niestety zbyt późno zostaliśmy o tym poinformowani aby usunąć ten błąd w Ubuntu 9.04. W celu ominięcia tego problemu, zmianę rozmiaru systemu plików ext4 można wykonać wyłączając wpierw właściwości flex_bg i uninit_bg (nie należy tego robić na zamontowanym systemie plików!):

tune2fs -O ^flex_bg,^uninit_bg /dev/NAZWA_URZADZENIA
e2fsck /dev/NAZWA_URZADZENIA

Przed rozpoczęciem zmiany rozmiaru systemu plików ext4 zalecamy podjęcie dodatkowych środków ostrożności poprzez stworzenie kopii zapasowej swoich danych.

Nieumyślne włączenie Pulseaudio w Kubuntu w trakcie instalacji z DVD lub za pomocą apt-get

Podczas instalacji Kubuntu 9.04 z obrazów DVD, bądź aktualizacji z poprzedniej wersji przy użyciu polecenia apt-get dist-upgrade, instalacja pakietu pulseaudio zostanie zakończona błędem. Pakiet ten nie był przeznaczony do instalacji jako część Kubuntu desktop, można go zatem usunąć poleceniem:

sudo apt-get purge pulseaudio

Profile Apparmor są niezgodne z ecryptfs

Podczas korzystania z apparmor w trybie wymuszenia na szyfrowanych katalogach, program nieoczekiwanie blokuje dostęp do pewnych plików. Spowodowane jest to tym, iż jądro systemu interpretuje proces jako dostęp pliku zarówno poprzez ścieżki szyfrowane jak i nieszyfrowane (359338). Problem można obejść modyfikując profile apparmor w katalogu /etc/apparmor.d/ poprzez nadanie prawa dostępu do @{HOME}/.Private/**.

Avahi nie uruchomi się jeśli obecna jest domena .local

Pakiet avahi-daemon, implementujący standard mDNS "zeroconf", zawiera procedurę sprawdzającą obecność domeny DNS .local. W przypadku znalezienia takiej domeny program nie uruchomi się. Informowano o przypadkach propagacji domen .local w sieciach niektórych dostawców Internetu co było przyczyną problemów z nazwami hostów w Ubuntu 9.04 propagowanymi w sieci lokalnej (327362).

Aby wymusić działanie mDNS w tak skonfigurowanych sieciach, należy wprowadzić następujące polecenia:

sudo sed -i -e'/AVAHI_DAEMON_DETECT_LOCAL/s/1/0/' /etc/default/avahi-daemon
sudo service avahi-daemon start

Wubi korzysta z istniejącego katalogu "ubuntu" i usuwa go podczas dezinstalacji

Jeśli na docelowym dysku istnieje katalog "ubuntu", zostanie on wykorzystany podczas instalacji w systemie Windows, a następnie w całości usunięty przy dezinstalacji (364166). W wyniku tego błędu zostaną utracone wszystkie pliki, które znajdowały się wcześniej w tym katalogu. Przed rozpoczęciem instalacji za pomocą Wubi, zaleca się zmianę nazwy wszystkich katalogów "ubuntu" na inną.

Okresowe zawieszenia na architekturze ARM

Aktualnie wersja ARM nie obsługuje wywołań systemowych ppoll() i pselect() co niekiedy może spowodować niemożność zamontowania głównego systemu plików w trakcie uruchamiania systemu. Jest to tzw. sytuacja wyścigu (ang. race condition) i zazwyczaj powtórne uruchomienie odbywa się bez problemów. Trwają już prace nad dodaniem tych wywołań systemowych i za jakiś czas zostaną one włączone do jądra Ubuntu 9.04.

Problemy z wyświetlaniem tekstu w Mythbuntu ze sterownikami Radeon

Interfejs mythtv w mythbuntu nieprawidłowo renderuje czcionki w przypadku korzystania ze sterownika radeon i z włączonym DRI (341898). Planuje się rozwiązanie tego problemu niedługo po wydaniu finalnej wersji systemu. Tymczasowym rozwiązaniem jest wyłączenie DRI w pliku konfiguracyjnym serwera X.

Uszkodzenie indeksu Trackera

W niektórych przypadkach istnieje możliwość uszkodzenia indeksu silnika wyszukującego "tracker". Wyświetli się wtedy okno z propozycją "powtórnego zindeksowania zawartości" (Reindex all contents). Przycisk pozwalający na powtórną indeksację nie działa i tracker może znacznie obciążyć procesor i zasoby dyskowe. Tymczasowym rozwiązaniem problemu jest uruchomienie programu (wciskając Alt+F2) tracker-processes -r. Błąd zostanie wyeliminowany niedługo po wydaniu finalnej wersji (361205).

Netebook Fujitsu Celsius H270 i sterownik kart graficznych NVIDIA

W aktualnym sterowniku kart graficznych NVIDIA w Ubuntu 9.04 występuje problem interakcji z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym w notebooku Fujitsu Technology Solutions Celsius H270, co jest przyczyną uszkodzenia danych EDID i samoczynnego restartu systemu. W związku z tym błędem nie zaleca się na razie instalacji Ubuntu 9.04 na tym modelu komputera (364965).

Znikające panele GNOME w Ubuntu Netbook Remix po użyciu programu desktop-switcher

W trakcie korzystania z opcji przełączania trybu pulpitu z opcji netbook na klasyczny,ustawienia pulpitu GNOME nie zachowują zmian po wylogowaniu. W chwili powtórnego zalogowania użytkownik widzi jedynie tapetę pulpitu bez paneli GNOME. Błąd zostanie wyeliminowany niedługo po wydaniu finalnej wersji (349519).

Błąd z wczytywaniem sterownika czasu rzeczywistego na ARM NSLU2

Sterownik zegara czasu rzeczywistego (real-time clock) dla ARM NSLU2 nie jest prawidłowo wczytywany podczas startu systemu (353196). Można ominąć ten problem wykonując po zainstalowaniu systemu następujące polecenia:

sudo apex-env setenv cmdline 'console=ttyS0,115200 noirqdebug'
sudo rm /etc/modprobe.d/local
sudo update-initramfs -u

Amarok nie proponuje pobierania dodatkowych kodeków gdy system Kubuntu jest uruchomiony z live CD

Program Amarok działający na systemie Kubuntu uruchomionym z płyty Live CD nie będzie proponował pobrania dodatkowych kodeków, co m.in. może być powodem niemożliwości odsłuchu plików MP3. Program działa prawidłowo w systemie zainstalowanym na dysku twardym (362538).

JauntyJackalope/ReleaseNotes/pl (last edited 2009-04-23 12:38:41 by arteek)