Versions_Ubuntu

Differences between revisions 1 and 23 (spanning 22 versions)
Revision 1 as of 2007-08-08 21:22:11
Size: 2100
Editor: 200
Comment:
Revision 23 as of 2007-11-30 13:15:24
Size: 3974
Editor: 203
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 3: Line 3:
Ubuntu va posant a disposició dels usuaris en una base temporal aproximada de cada 6 mesos, un mes després que surti la última versió estable de Gnome, les seves actualitzacions a fi d'anar millorant la distribució, incorporant-hi programari més actualitzat i depurant els errors que es van detectant. Ubuntu va posant a disposició dels usuaris en una base temporal aproximada de cada 6 mesos, un mes després que s'alliberi la última versió de Gnome, les seves actualitzacions a fi d'anar millorant la distribució, incorporant-hi programari més actualitzat i depurant els errors que es van detectant.
Line 9: Line 9:
||<rowbgcolor="#dd7586">4.10||Warthy Warthog||20.10.2004||30.04.2006||
||<rowbgcolor="#dd7586">5.04||Hoary Hedghog||08.04.2005||31.10.2006||
||<rowbgcolor="#dd7586">5.10||Breezy Badger||13.10.2005||13.04.2007||
||<rowbgcolor="#69e669">6.04 (LTS)||Dapper Drake||01.06.2006||[1]||
||<rowbgcolor="#69e669">6.10||Edgy Eft||26.10.2006||Durant 18 mesos ||
||<rowbgcolor="#69e669">7.04||Feisty Fawn||19.04.2007||Durant 18 mesos||
||<rowbgcolor="#dd7586">4.10||Warthy Warthog[[BR]]''Porc senglar verrugós''||20.10.2004||30.04.2006||
||<rowbgcolor="#dd7586">5.04||Hoary Hedghog[[BR]]''Eriçó canós''||08.04.2005||31.10.2006||
||<rowbgcolor="#dd7586">5.10||Breezy Badger[[BR]]''Teixó graciós''||13.10.2005||13.04.2007||
||<rowbgcolor="#69e669">6.04 (LTS)||Dapper Drake[[BR]]''Drac pulcre''[[BR]]'''Actual versió estable LTS'''||01.06.2006||[1] 06/2009||
||<rowbgcolor="#FFFF00">6.10||Edgy Eft[[BR]]''Tritó nerviós''||26.10.2006||Durant 18 mesos ||
||<rowbgcolor="#FFFF00">7.04||Feisty Fawn[[BR]]''Cervatell lluitador''||19.04.2007||Durant 18 mesos||
||<rowbgcolor="#69e669">7.10||Gutsy Gibbon[[BR]]''Gibó valent''[[BR]]'''Actual versió estable'''||18.10.2007||Durant 18 mesos||
||8.04 (LTS)||Hardy Heron[[BR]]''Garsa robusta''[[BR]]'''Actual versió inestable'''||Planificada per l'abril del 2008|| Versió planificada LTS ||
Line 17: Line 20:

El codi de les versions es fa amb la darrera xifra de l'any d'aparició i el nombre de mes separat per un punt. (7.04 = 2007.abril)

Des de la versió 5.10 l'assignació del nom (que és honor exclusiu de [http://ca.wikipedia.org/wiki/Mark_Shuttleworth Mark Shuttleworth]) ha estat fent un nom d'animal (o ésser) amb un adjectiu graciós consecutiu en l'abecedari (B, D, E, F ). I sempre nom i adjectiu han començat amb la mateixa lletra.
Line 23: Line 30:
||Ubuntu||Gnome||Escriptori en general||La versió "per defecte"||
||Kubuntu||KDE||Escriptori en general||Un escriptori més complex i configurable||
||Xubuntu||XFCE||Escriptori en general||Millor per ordinadors amb pocs recursos||
||Edubuntu||Gnome||Per entorns educatius||Amb molt programari educatiu||
||Fluxbuntu||Fluxbox||Escriptori-Servidor||L'entorn gràfic amb menys consum de recursos.[[BR]]En contrapartida és molt espartà en l'aspecte[[BR]]''La primera versió estable sortirà coincidint amb la Gutsy Gibbon''||
||Ubuntu Studio||Gnome?||Escriptori||Específicament enfocada al tractament d'audio i video||
||[http://www.ubuntu.com Ubuntu]||[http://www.gnome.org/ Gnome]||Escriptori en general||La versió "per defecte"||
||[http://www.kubuntu.org Kubuntu]||[http://www.kde.org KDE]||Escriptori en general||Un escriptori més complex i configurable||
||[http://www.xubuntu.org Xubuntu]||[http://www.xfce.org XFCE]||Escriptori en general||Millor per ordinadors amb pocs recursos||
||[http://www.edubuntu.org Edubuntu]||Gnome||Per entorns educatius||Inclou molt programari educatiu i un Linux Terminal Server[[BR]] per aprofitar maquinari obsolet||
||[http://www.fluxbuntu.org Fluxbuntu]||[http://fluxbox.org Fluxbox]||Escriptori-Servidor||L'entorn gràfic amb menys consum de recursos.[[BR]]En contrapartida és molt espartà en l'aspecte[[BR]]''La primera versió estable sortirà coincidint amb la Gutsy Gibbon''||
||[http://ubuntustudio.org/ Ubuntu Studio]||Gnome||Escriptori||Específicament enfocada al tractament d'audio i video||
||Gobuntu||Gnome||Escriptori i general||Versió exclusivament amb programari lliure. [[BR]]No inclourà ni programari, ni firmware, ni imatges, ni sons ni res [[BR]]que tingui cap tipus de llicència mínimament restrictiva.[[BR]]''Sortirà coincidint amb la Gutsy Gibbon''||
||[:Cubuntu:Cubuntu]|| --||Només amb íntèrpret de comandes||Versió sense entorn gràfic. [[BR]]''Segurament li canviaran el nom al projecte''||
||[http://www.mythbuntu.org Mythbuntu]||Gnome||Media center||Versió amb Ubuntu del [http://www.mythtv.org/ MythTV] Media Center, sense la [[BR]] majoria d'aplicacions productives: Openoffice, Evolution, etc.||

El perquè

Ubuntu va posant a disposició dels usuaris en una base temporal aproximada de cada 6 mesos, un mes després que s'alliberi la última versió de Gnome, les seves actualitzacions a fi d'anar millorant la distribució, incorporant-hi programari més actualitzat i depurant els errors que es van detectant.

Versions

Des de l'inici d'Ubuntu les versions publicades són:

Núm. versió

Nom

DataBRpublicació

Data fi BRManteniment

4.10

Warthy WarthogBRPorc senglar verrugós

20.10.2004

30.04.2006

5.04

Hoary HedghogBREriçó canós

08.04.2005

31.10.2006

5.10

Breezy BadgerBRTeixó graciós

13.10.2005

13.04.2007

6.04 (LTS)

Dapper DrakeBRDrac pulcreBRActual versió estable LTS

01.06.2006

[1] 06/2009

6.10

Edgy EftBRTritó nerviós

26.10.2006

Durant 18 mesos

7.04

Feisty FawnBRCervatell lluitador

19.04.2007

Durant 18 mesos

7.10

Gutsy GibbonBRGibó valentBRActual versió estable

18.10.2007

Durant 18 mesos

8.04 (LTS)

Hardy HeronBRGarsa robustaBRActual versió inestable

Planificada per l'abril del 2008

Versió planificada LTS

[1] Les versions LTS (Long Term Support-Manteniment de llarga durada) es mantindran 3 anys per a les versions d'escriptori i 5 anys per a les versions de servidor.

El codi de les versions es fa amb la darrera xifra de l'any d'aparició i el nombre de mes separat per un punt. (7.04 = 2007.abril)

Des de la versió 5.10 l'assignació del nom (que és honor exclusiu de [http://ca.wikipedia.org/wiki/Mark_Shuttleworth Mark Shuttleworth]) ha estat fent un nom d'animal (o ésser) amb un adjectiu graciós consecutiu en l'abecedari (B, D, E, F ). I sempre nom i adjectiu han començat amb la mateixa lletra.

Varietats

Apart de les diferents versions, Ubuntu també es pot trobar en diferents “gustos” (varietats), en funció de l'entorn gràfic que porta per defecte o del destí objectiu pel qual s'ha preparat:

Nom

Entorn gràficBRper defecte

Destí

Particularitats

[http://www.ubuntu.com Ubuntu]

[http://www.gnome.org/ Gnome]

Escriptori en general

La versió "per defecte"

[http://www.kubuntu.org Kubuntu]

[http://www.kde.org KDE]

Escriptori en general

Un escriptori més complex i configurable

[http://www.xubuntu.org Xubuntu]

[http://www.xfce.org XFCE]

Escriptori en general

Millor per ordinadors amb pocs recursos

[http://www.edubuntu.org Edubuntu]

Gnome

Per entorns educatius

Inclou molt programari educatiu i un Linux Terminal ServerBR per aprofitar maquinari obsolet

[http://www.fluxbuntu.org Fluxbuntu]

[http://fluxbox.org Fluxbox]

Escriptori-Servidor

L'entorn gràfic amb menys consum de recursos.BREn contrapartida és molt espartà en l'aspecteBRLa primera versió estable sortirà coincidint amb la Gutsy Gibbon

[http://ubuntustudio.org/ Ubuntu Studio]

Gnome

Escriptori

Específicament enfocada al tractament d'audio i video

Gobuntu

Gnome

Escriptori i general

Versió exclusivament amb programari lliure. BRNo inclourà ni programari, ni firmware, ni imatges, ni sons ni res BRque tingui cap tipus de llicència mínimament restrictiva.BRSortirà coincidint amb la Gutsy Gibbon

[:Cubuntu:Cubuntu]

--

Només amb íntèrpret de comandes

Versió sense entorn gràfic. BRSegurament li canviaran el nom al projecte

[http://www.mythbuntu.org Mythbuntu]

Gnome

Media center

Versió amb Ubuntu del [http://www.mythtv.org/ MythTV] Media Center, sense la BR majoria d'aplicacions productives: Openoffice, Evolution, etc.

JosepSànchez/documentació/Versions_Ubuntu (last edited 2009-10-01 22:21:18 by 77-75-179-102)