Versions_Ubuntu

Differences between revisions 18 and 35 (spanning 17 versions)
Revision 18 as of 2007-08-31 22:33:11
Size: 3780
Editor: 210
Comment:
Revision 35 as of 2009-10-01 22:21:18
Size: 116
Editor: 77-75-179-102
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
== El perquè ==

Ubuntu va posant a disposició dels usuaris en una base temporal aproximada de cada 6 mesos, un mes després que s'alliberi la última versió de Gnome, les seves actualitzacions a fi d'anar millorant la distribució, incorporant-hi programari més actualitzat i depurant els errors que es van detectant.

== Versions ==
Des de l'inici d'Ubuntu les versions publicades són:

||<rowbgcolor="#d9bb7a">'''Núm. versió'''||'''Nom'''||'''Data'''[[BR]]'''publicació'''||'''Data fi''' [[BR]]'''Manteniment'''||
||<rowbgcolor="#dd7586">4.10||Warthy Warthog[[BR]]''Porc senglar verrugós''||20.10.2004||30.04.2006||
||<rowbgcolor="#dd7586">5.04||Hoary Hedghog[[BR]]''Eriçó canós''||08.04.2005||31.10.2006||
||<rowbgcolor="#dd7586">5.10||Breezy Badger[[BR]]''Teixó graciós''||13.10.2005||13.04.2007||
||<rowbgcolor="#69e669">6.04 (LTS)||Dapper Drake[[BR]]''Drac pulcre''||01.06.2006||[1] 06/2009||
||<rowbgcolor="#69e669">6.10||Edgy Eft[[BR]]''Tritó nerviós''||26.10.2006||Durant 18 mesos ||
||<rowbgcolor="#69e669">7.04||Feisty Fawn[[BR]]''Cervatell lluitador''||19.04.2007||Durant 18 mesos||
||7.10||Gutsy Gibbon[[BR]]''Gibó valent''||Planificada pel 18 d'octubre 2007|| -- ||
||8.04 (LTS)||Hardy Heron[[BR]]''Garsa robusta''||Planificada per l'abril del 2008|| Versió planificada LTS ||


[1] Les versions LTS (Long Term Support-Manteniment de llarga durada) es mantindran 3 anys per a les versions d'escriptori i 5 anys per a les versions de servidor.

El codi de les versions es fa amb la darrera xifra de l'any d'aparició i el nombre de mes separat per un punt. (7.04 = 2007.abril)

Des de la versió 5.10 l'assignació del nom (que és honor exclusiu de Mark Shuttleworth) ha estat fent un nom d'animal (o ésser) amb un adjectiu graciós consecutiu en l'abecedari (B, D, E, F ). I sempre nom i adjectiu han començat amb la mateixa lletra.

== Varietats ==

Apart de les diferents versions, Ubuntu també es pot trobar en diferents “gustos” (varietats), en funció de l'entorn gràfic que porta per defecte o del destí objectiu pel qual s'ha preparat:

||<rowbgcolor="#d9bb7a">'''Nom'''||'''Entorn gràfic'''[[BR]]'''per defecte'''||'''Destí'''||'''Particularitats'''||
||[http://www.ubuntu.com Ubuntu]||[http://www.gnome.org/ Gnome]||Escriptori en general||La versió "per defecte"||
||[http://www.kubuntu.org Kubuntu]||[http://www.kde.org KDE]||Escriptori en general||Un escriptori més complex i configurable||
||[http://www.xubuntu.org Xubuntu]||[http://www.xfce.org XFCE]||Escriptori en general||Millor per ordinadors amb pocs recursos||
||[http://www.edubuntu.org Edubuntu]||Gnome||Per entorns educatius||Inclou molt programari educatiu i un Linux Terminal Server[[BR]] per aprofitar maquinari obsolet||
||[http://www.fluxbuntu.org Fluxbuntu]||[http://fluxbox.org Fluxbox]||Escriptori-Servidor||L'entorn gràfic amb menys consum de recursos.[[BR]]En contrapartida és molt espartà en l'aspecte[[BR]]''La primera versió estable sortirà coincidint amb la Gutsy Gibbon''||
||Ubuntu Studio||Gnome||Escriptori||Específicament enfocada al tractament d'audio i video||
||Gobuntu||Gnome||Escriptori i general||Versió exclusivament amb programari lliure. [[BR]]No inclourà ni programari, ni firmware, ni imatges, ni sons ni res [[BR]]que tingui cap tipus de llicència mínimament restrictiva.[[BR]]''Sortirà coincidint amb la Gutsy Gibbon''||
||[:Cubuntu:Cubuntu]|| --||Només amb íntèrpret de comandes||Versió sense entorn gràfic. [[BR]]''Segurament li canviaran el nom al projecte''||
||[http://www.mythbuntu.org Mythbuntu]||Gnome||Media center||Versió amb Ubuntu del [http://www.mythtv.org/ MythTV] Media Center, sense la [[BR]] majoria d'aplicacions productives: Openoffice, Evolution, etc.||
Document traspassat al [[https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Recursos/Versions_Ubuntu | wiki general de l'equip]].

Document traspassat al wiki general de l'equip.

JosepSànchez/documentació/Versions_Ubuntu (last edited 2009-10-01 22:21:18 by 77-75-179-102)