Versions_Ubuntu

Differences between revisions 33 and 34
Revision 33 as of 2008-08-06 16:29:05
Size: 4287
Editor: localhost
Comment: converted to 1.6 markup
Revision 34 as of 2009-10-01 22:20:06
Size: 113
Editor: 77-75-179-102
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
== El perquè ==

Ubuntu va posant a disposició dels usuaris en una base temporal aproximada de cada 6 mesos, un mes després que s'alliberi la última versió de Gnome, les seves actualitzacions a fi d'anar millorant la distribució, incorporant-hi programari més actualitzat i depurant els errors que es van detectant.

== Versions ==
Des de l'inici d'Ubuntu les versions publicades són:

||<rowbgcolor="#d9bb7a">'''Núm. versió'''||'''Nom'''||'''Data'''<<BR>>'''publicació'''||'''Data fi''' <<BR>>'''Manteniment'''||
||<rowbgcolor="#dd7586">4.10||Warthy Warthog<<BR>>''Porc senglar verrugós''||20.10.2004||30.04.2006||
||<rowbgcolor="#dd7586">5.04||Hoary Hedghog<<BR>>''Eriçó canós''||08.04.2005||31.10.2006||
||<rowbgcolor="#dd7586">5.10||Breezy Badger<<BR>>''Teixó graciós''||13.10.2005||13.04.2007||
||<rowbgcolor="#FFFF00">6.04 (LTS)||Dapper Drake<<BR>>''Drac pulcre''<<BR>>||01.06.2006||[1] 06/2009||
||<rowbgcolor="#dd7586">6.10||Edgy Eft<<BR>>''Tritó nerviós''||26.10.2006||04/2008 ||
||<rowbgcolor="#FFFF00">7.04||Feisty Fawn<<BR>>''Cervatell lluitador''||19.04.2007||10/2008||
||<rowbgcolor="#FFFF00">7.10||Gutsy Gibbon<<BR>>''Gibó valent''<<BR>>||18.10.2007||04/2009||
||<rowbgcolor="#69e669">8.04 (LTS)||Hardy Heron<<BR>>''Garsa robusta''<<BR>>'''Actual versió estable i LTS'''||24.04.2008|| Fins a 04/2011 ||
||8.10||Intrepid Ibex<<BR>>''Cabra Intrèpida''<<BR>>''''''||Planificada per octubre del 2008|| ||

[1] Les versions LTS (Long Term Support-Manteniment de llarga durada) es mantindran 3 anys per a les versions d'escriptori i 5 anys per a les versions de servidor.

El codi de les versions es fa amb la darrera xifra de l'any d'aparició i el nombre de mes separat per un punt. (7.04 = 2007.abril)

Des de la versió 5.10 l'assignació del nom (que és honor exclusiu de [[http://ca.wikipedia.org/wiki/Mark_Shuttleworth|Mark Shuttleworth]]) ha estat fent servir un nom d'animal (o ésser) amb un adjectiu graciós consecutiu en l'abecedari (B, D, E, F ). I sempre nom i adjectiu han començat amb la mateixa lletra.

== Varietats ==

Apart de les diferents versions, Ubuntu també es pot trobar en diferents “gustos” (varietats), en funció de l'entorn gràfic que porta per defecte o del destí objectiu pel qual s'ha preparat:

||<rowbgcolor="#d9bb7a">'''Nom'''||'''Entorn gràfic'''<<BR>>'''per defecte'''||'''Destí'''||'''Particularitats'''||
||[[http://www.ubuntu.com|Ubuntu]]||[[http://www.gnome.org/|Gnome]]||Escriptori en general||La versió "per defecte"||
||[[http://www.kubuntu.org|Kubuntu]]||[[http://www.kde.org|KDE]]||Escriptori en general||Un escriptori més complex i configurable||
||[[http://www.xubuntu.org|Xubuntu]]||[[http://www.xfce.org|XFCE]]||Escriptori en general||Millor per ordinadors amb pocs recursos||
||[[http://www.edubuntu.org|Edubuntu]]||Gnome||Per entorns educatius||Inclou molt programari educatiu i un Linux Terminal Server<<BR>> per aprofitar maquinari obsolet||
||[[http://www.fluxbuntu.org|Fluxbuntu]]||[[http://fluxbox.org|Fluxbox]]||Escriptori-Servidor||L'entorn gràfic amb menys consum de recursos.<<BR>>En contrapartida és molt espartà en l'aspecte<<BR>>''La primera versió estable sortirà coincidint amb la Gutsy Gibbon''||
||[[http://ubuntustudio.org/|Ubuntu Studio]]||Gnome||Escriptori||Específicament enfocada al tractament d'audio i video||
||[[http://www.ubuntu.com/products/whatisubuntu/gobuntu|Gobuntu]]||Gnome||Escriptori i general||Versió exclusivament amb programari lliure. <<BR>>No inclourà ni programari, ni firmware, ni imatges, ni sons ni res <<BR>>que tingui cap tipus de llicència mínimament restrictiva.<<BR>>''Sortirà coincidint amb la Gutsy Gibbon''||
||[[Cubuntu]]|| --||Només amb íntèrpret de comandes||Versió sense entorn gràfic. <<BR>>''Segurament li canviaran el nom al projecte''||
||[[http://www.mythbuntu.org|Mythbuntu]]||Gnome||Media center||Versió amb Ubuntu del [[http://www.mythtv.org/|MythTV]] Media Center, sense la <<BR>> majoria d'aplicacions productives: Openoffice, Evolution, etc.||
||[[http://www.crunchbang.org|CrunchBang Linux]]||[[http://icculus.org/openbox/2/|Openbox]]||Versió molt lleugera||Versió amb un entorn d'escriptori molt lleuger però sense perdre funcionalitat (projecte no oficial)||
Pàgina traspassada a [[https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Recursos/Versions_Ubuntu | la general de l'equip]].

Pàgina traspassada a la general de l'equip.

JosepSànchez/documentació/Versions_Ubuntu (last edited 2009-10-01 22:21:18 by 77-75-179-102)