Versions_Ubuntu

Differences between revisions 6 and 33 (spanning 27 versions)
Revision 6 as of 2007-08-08 22:58:09
Size: 2524
Editor: 252
Comment:
Revision 33 as of 2008-08-06 16:29:05
Size: 4287
Editor: localhost
Comment: converted to 1.6 markup
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 8: Line 8:
||<rowbgcolor="#d9bb7a">'''Núm. versió'''||'''Nom'''||'''Data'''[[BR]]'''publicació'''||'''Data fi''' [[BR]]'''Manteniment'''||
||<rowbgcolor="#dd7586">4.10||Warthy Warthog||20.10.2004||30.04.2006||
||<rowbgcolor="#dd7586">5.04||Hoary Hedghog||08.04.2005||31.10.2006||
||<rowbgcolor="#dd7586">5.10||Breezy Badger||13.10.2005||13.04.2007||
||<rowbgcolor="#69e669">6.04 (LTS)||Dapper Drake||01.06.2006||[1]||
||<rowbgcolor="#69e669">6.10||Edgy Eft||26.10.2006||Durant 18 mesos ||
||<rowbgcolor="#69e669">7.04||Feisty Fawn||19.04.2007||Durant 18 mesos||
||
7.10||Gutsy Gibbon||Planificada per al 18 d'octubre 2007|| -- ||
||8.04||Hxxx Hxx (nom a determinar)||Planificada per a l'abril del 2008|| Versió LTS ||
||<rowbgcolor="#d9bb7a">'''Núm. versió'''||'''Nom'''||'''Data'''<<BR>>'''publicació'''||'''Data fi''' <<BR>>'''Manteniment'''||
||<rowbgcolor="#dd7586">4.10||Warthy Warthog<<BR>>''Porc senglar verrugós''||20.10.2004||30.04.2006||
||<rowbgcolor="#dd7586">5.04||Hoary Hedghog<<BR>>''Eriçó canós''||08.04.2005||31.10.2006||
||<rowbgcolor="#dd7586">5.10||Breezy Badger<<BR>>''Teixó graciós''||13.10.2005||13.04.2007||
||<rowbgcolor="#FFFF00">6.04 (LTS)||Dapper Drake<<BR>>''Drac pulcre''<<BR>>||01.06.2006||[1] 06/2009||
||<rowbgcolor="#dd7586">6.10||Edgy Eft<<BR>>''Tritó nerviós''||26.10.2006||04/2008 ||
||<rowbgcolor="#FFFF00">7.04||Feisty Fawn<<BR>>''Cervatell ll
uitador''||19.04.2007||10/2008||
||<rowbgcolor="#FFFF00">7.10||Gutsy Gibbon<<BR>>''Gibó valent''<<BR>>||18.10.2007||04/2009||
||<rowbgcolor="#69e669">8.04 (LTS)||Hardy Heron<<BR>>''Garsa robusta''<<BR>>'''Actual versió estable i LTS'''||24.04.2008|| Fins a 04/2011 ||
||8.10||Intrepid Ibex<<BR>>''Cabra Intrèpida''<<BR>>''''''||Planificada per octubre del 2008|| ||
Line 20: Line 20:

El codi de les versions es fa amb la darrera xifra de l'any d'aparició i el nombre de mes separat per un punt. (7.04 = 2007.abril)

Des de la versió 5.10 l'assignació del nom (que és honor exclusiu de [[http://ca.wikipedia.org/wiki/Mark_Shuttleworth|Mark Shuttleworth]]) ha estat fent servir un nom d'animal (o ésser) amb un adjectiu graciós consecutiu en l'abecedari (B, D, E, F ). I sempre nom i adjectiu han començat amb la mateixa lletra.
Line 25: Line 29:
||<rowbgcolor="#d9bb7a">'''Nom'''||'''Entorn gràfic'''[[BR]]'''per defecte'''||'''Destí'''||'''Particularitats'''||
||Ubuntu||Gnome||Escriptori en general||La versió "per defecte"||
||Kubuntu||KDE||Escriptori en general||Un escriptori més complex i configurable||
||Xubuntu||XFCE||Escriptori en general||Millor per ordinadors amb pocs recursos||
||Edubuntu||Gnome||Per entorns educatius||Amb molt programari educatiu||
||Fluxbuntu||Fluxbox||Escriptori-Servidor||L'entorn gràfic amb menys consum de recursos.[[BR]]En contrapartida és molt espartà en l'aspecte[[BR]]''La primera versió estable sortirà coincidint amb la Gutsy Gibbon''||
||Ubuntu Studio||Gnome||Escriptori||Específicament enfocada al tractament d'audio i video||
||Gnubuntu||Gnome||Escriptori i general||Versió exclusivament programari lliure. [[BR]]No inclourà ni programari, ni firmware, ni imatges, ni sons ni res que tingui cap tipus de llicència mínimament restrictiva.[[BR]]''Sortirà coincidint amb la Gutsy Gibbon''||
||<rowbgcolor="#d9bb7a">'''Nom'''||'''Entorn gràfic'''<<BR>>'''per defecte'''||'''Destí'''||'''Particularitats'''||
||[[http://www.ubuntu.com|Ubuntu]]||[[http://www.gnome.org/|Gnome]]||Escriptori en general||La versió "per defecte"||
||[[http://www.kubuntu.org|Kubuntu]]||[[http://www.kde.org|KDE]]||Escriptori en general||Un escriptori més complex i configurable||
||[[http://www.xubuntu.org|Xubuntu]]||[[http://www.xfce.org|XFCE]]||Escriptori en general||Millor per ordinadors amb pocs recursos||
||[[http://www.edubuntu.org|Edubuntu]]||Gnome||Per entorns educatius||Inclou molt programari educatiu i un Linux Terminal Server<<BR>> per aprofitar maquinari obsolet||
||[[http://www.fluxbuntu.org|Fluxbuntu]]||[[http://fluxbox.org|Fluxbox]]||Escriptori-Servidor||L'entorn gràfic amb menys consum de recursos.<<BR>>En contrapartida és molt espartà en l'aspecte<<BR>>''La primera versió estable sortirà coincidint amb la Gutsy Gibbon''||
||[[http://ubuntustudio.org/|Ubuntu Studio]]||Gnome||Escriptori||Específicament enfocada al tractament d'audio i video||
||[[http://www.ubuntu.com/products/whatisubuntu/gobuntu|Gobuntu]]||Gnome||Escriptori i general||Versió exclusivament amb programari lliure. <<BR>>No inclourà ni programari, ni firmware, ni imatges, ni sons ni res <<BR>>que tingui cap tipus de llicència mínimament restrictiva.<<BR>>''Sortirà coincidint amb la Gutsy Gibbon''||
||[[Cubuntu]]|| --||Només amb íntèrpret de comandes||Versió sense entorn gràfic. <<BR>>''Segurament li canviaran el nom al projecte''||
||[[http://www.mythbuntu.org|Mythbuntu]]||Gnome||Media center||Versió amb Ubuntu del [[http://www.mythtv.org/|MythTV]] Media Center, sense la <<BR>> majoria d'aplicacions productives: Openoffice, Evolution, etc.||
||[[http://www.crunchbang.org|CrunchBang Linux]]||[[http://icculus.org/openbox/2/|Openbox]]||Versió molt lleugera||Versió amb un entorn d'escriptori molt lleuger però sense perdre funcionalitat (projecte no oficial)||

El perquè

Ubuntu va posant a disposició dels usuaris en una base temporal aproximada de cada 6 mesos, un mes després que s'alliberi la última versió de Gnome, les seves actualitzacions a fi d'anar millorant la distribució, incorporant-hi programari més actualitzat i depurant els errors que es van detectant.

Versions

Des de l'inici d'Ubuntu les versions publicades són:

Núm. versió

Nom

Data
publicació

Data fi
Manteniment

4.10

Warthy Warthog
Porc senglar verrugós

20.10.2004

30.04.2006

5.04

Hoary Hedghog
Eriçó canós

08.04.2005

31.10.2006

5.10

Breezy Badger
Teixó graciós

13.10.2005

13.04.2007

6.04 (LTS)

Dapper Drake
Drac pulcre

01.06.2006

[1] 06/2009

6.10

Edgy Eft
Tritó nerviós

26.10.2006

04/2008

7.04

Feisty Fawn
Cervatell lluitador

19.04.2007

10/2008

7.10

Gutsy Gibbon
Gibó valent

18.10.2007

04/2009

8.04 (LTS)

Hardy Heron
Garsa robusta
Actual versió estable i LTS

24.04.2008

Fins a 04/2011

8.10

Intrepid Ibex
Cabra Intrèpida

Planificada per octubre del 2008

[1] Les versions LTS (Long Term Support-Manteniment de llarga durada) es mantindran 3 anys per a les versions d'escriptori i 5 anys per a les versions de servidor.

El codi de les versions es fa amb la darrera xifra de l'any d'aparició i el nombre de mes separat per un punt. (7.04 = 2007.abril)

Des de la versió 5.10 l'assignació del nom (que és honor exclusiu de Mark Shuttleworth) ha estat fent servir un nom d'animal (o ésser) amb un adjectiu graciós consecutiu en l'abecedari (B, D, E, F ). I sempre nom i adjectiu han començat amb la mateixa lletra.

Varietats

Apart de les diferents versions, Ubuntu també es pot trobar en diferents “gustos” (varietats), en funció de l'entorn gràfic que porta per defecte o del destí objectiu pel qual s'ha preparat:

Nom

Entorn gràfic
per defecte

Destí

Particularitats

Ubuntu

Gnome

Escriptori en general

La versió "per defecte"

Kubuntu

KDE

Escriptori en general

Un escriptori més complex i configurable

Xubuntu

XFCE

Escriptori en general

Millor per ordinadors amb pocs recursos

Edubuntu

Gnome

Per entorns educatius

Inclou molt programari educatiu i un Linux Terminal Server
per aprofitar maquinari obsolet

Fluxbuntu

Fluxbox

Escriptori-Servidor

L'entorn gràfic amb menys consum de recursos.
En contrapartida és molt espartà en l'aspecte
La primera versió estable sortirà coincidint amb la Gutsy Gibbon

Ubuntu Studio

Gnome

Escriptori

Específicament enfocada al tractament d'audio i video

Gobuntu

Gnome

Escriptori i general

Versió exclusivament amb programari lliure.
No inclourà ni programari, ni firmware, ni imatges, ni sons ni res
que tingui cap tipus de llicència mínimament restrictiva.
Sortirà coincidint amb la Gutsy Gibbon

Cubuntu

--

Només amb íntèrpret de comandes

Versió sense entorn gràfic.
Segurament li canviaran el nom al projecte

Mythbuntu

Gnome

Media center

Versió amb Ubuntu del MythTV Media Center, sense la
majoria d'aplicacions productives: Openoffice, Evolution, etc.

CrunchBang Linux

Openbox

Versió molt lleugera

Versió amb un entorn d'escriptori molt lleuger però sense perdre funcionalitat (projecte no oficial)

JosepSànchez/documentació/Versions_Ubuntu (last edited 2009-10-01 22:21:18 by 77-75-179-102)